Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Умови здійснення підприємництва (в правовому сенсі) - встановлені державою і закріплені в законодавстві необхідні вимоги проходження певних процедур, а саме державної реєстрації суб'єктів підприємництва, ліцензування та патентування деяких видів підприємництва, що підтверджують визнання державою законності їх входження в сферу підприємництва.

Якщо державна реєстрація є загальною умовою здійснення підприємницької діяльності будь-яким її суб'єктом, незалежно від її організаційно-правової форми та виду здійснюваної діяльності, ліцензування і патентування деяких видів діяльності є спеціальними умовами здійснення лише деяких видів підприємництва.

Відповідно до чинного законодавства необхідною умовою здійснення всіх видів підприємницької діяльності є державна реєстрація суб'єктів підприємництва, а окремих видів діяльності - ліцензування. Державну реєстрацію регулюють ст.58 Господарського кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 р. Ліцензування регулює Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р., а також численні відомчі нормативно-правові акти, що визначають особливості ліцензування відповідних видів діяльності.

Крім того, деякі види підприємницької діяльності вимагають отримання торгового патенту - державного свідоцтва, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися ними. Відповідно до Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» торговельна діяльність за готівкові кошти, з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України, діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками), а також діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг потребує отримання торгового патенту.

Згідно ст. 14 ГК України ліцензування, патентування певних видів господарської діяльності є засобами державно-ного регулювання у сфері господарювання, спрямованими на забезпечення єдиної державної політики у цій сфері та захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів.

Моніторинг сфери державної реєстрації в 1998 році показав, що в Україні її суб'єктами є 20 міністерств і відомств, 764 органу місцевої влади (532 районні адміністрації та 232 виконкому місцевих рад), 24 представництва Ліцензійної палати в обласних центрах. Реєстрація визначається 16 законами, 8 постановами Кабінету Міністрів України та 14 відомчими актами [Ткачук Р. Пора стриножити міністерства / / Бізнес. - 1999. - № 16. - С.42].

За даними дослідження щодо стану малого бізнесу в Україні, проведеного Міжнародною фінансовою корпорацією, в 1999 році власникові малого приватного підприємства для отримання свідоцтва про реєстрацію слід було витратити в середньому 11 календарних днів, а весь процес реєстрації займав 18 календарних днів (законодавчо встановлений термін - 5 днів). Займаючись реєстрацією самостійно, підприємець виплачував від 145 грн до 750 грн, а якщо він користувався послугами посередників, то в середньому це обходилося в 724 грн (офіційно встановлена ??вартість - 119 грн) [Дорнбуш Р. Змагання бюрократій / / День. - 2000. - № 209 від 15.11.2000 р.].

Для здійснення деяких видів підприємницької діяльності потрібно одержання ліцензії. Нерідко висловлюються критичні зауваження на адресу ліцензування і вважається, що ліцензування йде на користь тільки бюджету і чиновникам. Навряд чи можна погодитися з критикою ліцензування взагалі, оскільки воно необхідне для протидії вступу на ринок осіб, не здатних через відсутність відповідної кваліфікації та інших можливостей грамотно займатися певним видом діяльності, і отже, націлене на захист насамперед споживачів, та й самих учасників підприємницької діяльності. Однак не можна схвалити і надмірну численність видів діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, оскільки ліцензування обмежує можливості підприємців займатися відповідною діяльністю, ускладнює участь на конкретному ринку, що, в кінцевому підсумку, може негативно впливати на розвиток підприємництва.

У літературі неодноразово відзначалися істотні недоліки, що існують у практиці реєстрації та ліцензування в Україні.

Так, Ліцензійна палата України, провівши численні перевірки міністерств і відомств, що видають ліцензії, виявила, що всі вони допускають порушення ліцензійного законодавства.

Серед найбільш поширених зловживань: -

вимога документів, не передбачених законодавством (у більшості випадків вони мають заздалегідь нездійсненний характер, що веде до хабарництва); -

«прохання» перерахувати кошти в позабюджетні фонди; -

включення в інструкцію, що регламентує вид діяльності, робіт, що не мають до цієї діяльності ніякого відношення;

- вимога обов'язкового страхування ліцензії [Ткачук Р. Пора

стриножити міністерства / / Бізнес. - 1999. - № 16. - С.42]. Поряд з вищевказаним, причинами слабкого забезпечення процесу легітимації суб'єктів підприємництва є нескоординований-ність і неузгодженість нормативно-правових актів, наявність внутрішніх суперечностей і несогпасованностей в законодавстві, що регулює цей процес.

Слід зазначити важливість спрощення порядку реєстрації суб'єктів підприємництва. Разом з тим, аналіз нормативної бази умов здійснення підприємництва в Україні показує, що існує безліч підзаконних нормативно-правових актів, окремі положення яких суперечать законам України, а також містять додаткові вимоги, не передбачені законом, що ускладнюють процес здійснення підприємництва. Особливо, це стосується прийнятих різними міністерствами, державними комітетами та іншими відомствами нормативно-правових актів з ліцензування окремих видів підприємницької діяльності, які регулюють його НЕ одноманітно, а з позиції відомчих інтересів.

Суперечливість законодавства про ліцензування створює основу для довільного розсуду посадових осіб по тлумаченню цих актів і простір сваволі у відомчому правовому регулюванні, безконтрольності діяльності ліцензійних органів. Існування невиправданої множинності підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють питання державної реєстрації та ліцензування нерідко в суперечності з Законом, а також відсутність їх взаємопов'язане ™ та узгодженості нормативно-правових актів викликає неповне і недостатнє регулювання умов здійснення підприємницької діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА "
  1. ПЕРЕДМОВА
    умови здійснення підприємницької діяльності (державної реєстрації, ліцензування та патентування), а також правовий статус суб'єктів предіріні мательства, для того , щоб правильно орієнтуватися у виборі найбільш зручною і перспективною для них організаційно-правової форми підприємництва. Також необхідним є знання правил відкриття рахунків у банку, здійснення
  2. Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006

  3. МОЖЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У суб'єктів Федерації А. Е. Курило
    умов для розвитку малого підприємництва, яке по праву займає все помітнішу роль у виробництві ВВП. Державні органи управління економікою Росії вживають заходів щодо пожвавлення діяльності малих підприємств, але вони розглядають проблему в загальному вигляді і не враховують специфіку регіонів. Виникає завдання створення необхідних умов розвитку малого підприємництва на
  4. передмові до другого видання
    домовлено все зростаючим значенням захисту прав суб'єктів підприємництва на знак для товарів і послуг, фірмового найменування, вказівки походження товарів, винахід, корисну модель і промисловий зразок. У розділі 15 викладені способи зашиті прав підприємців у таких поширених у практиці випадках їх порушення, як видання державними органами та органами місцевого
  5. Запитання для самопідготовки
    характеристики відрізняють цивілізацію? Чим, по Т. Парсонсу, відрізняються «соціальне» і «культурне»? Які роль культури і роль виробництва? Назвіть основні етапи розвитку цивілізації. У чому полягало підвищення ролі культури? Які універсальні елементи національних культурних систем виділили соціологи? Яка суб'єктна структура культури суспільства? Опишіть різні моделі взаємодії культур.
  6. 5. Дисертації та автореферати
    умовах автоматизації управління. Теоретичні проблеми: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1975. Грибанов Д.В. Правове регулювання кібернетичного простору як сукупності інформаційних відносин: Дис. ... канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2003. Грибанов Д.В. Правове регулювання кібернетичного простору як сукупності інформаційних відносин: Автореф. дис.
  7. РОЛЬ СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В територіальному розвитку Л. М. Кулакова
    умовах диверсифікації аграрної економіки представляється актуальною і практично значущим завданням. Розглядаючи тенденції розвитку сільського підприємництва в сучасних умовах, не можна не виділити в якості найважливіших дослідницьких аспектів мотивацію вибору суб'єктами господарювання формальних та (або) неформальних видів підприємницької діяльності, а також систему соціальних
  8. § 1. Загальна характеристика самовільного будівництва
    характеристикам і конструктивним виконанням відповідало містобудівним і будівельним нормам і правилам, але було зведено на орендованій земельній ділянці, розташованій у смузі відведення залізниць. Користування такою ділянкою не передбачає зведення на ній будівель капітального типу (ст. 90 Земельного кодексу РФ). Оскільки будова кафе було зведено на земельній ділянці, не
  9. ТРИВАЛІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
    Виходячи з розрахунку тривалості семестру 17 тижнів, трудомісткість вивчення дисципліни складає в годинах (всього в семестрі / в середньому на тиждень): Загальна 102/6 Обов'язкова аудиторна: 68/4 лекції 34/2 семінарські заняття 34/2 Самостійна позааудиторна робота студента 34/2 Види контролю: поточний курсова робота
  10. ГЕОРГІЙ Кониський ( 1717-1795)
    - український письменник, церковний діяч, білоруський єпископ, професор поетики і філософії. Автор проповідей, віршів, богословських статей, підручників і промов. Автор соч.: "Загальна філософія" Натурфілософія, або фізика (1749). Дотримуючись духу гуманізму епохи Відродження, Корнісскій висуває ідеал активно мислячої людини. Прагнення людини до добрих знань - вища
  11. Додаток № 3 Кількість і структура кредитних організацій Тюменської області в 2001 році
    здійснення банківських операцій, всього ** 33 33 33 33 33 33 33 в тому числі: - банки 33 32 32 32 32 32 32 - небанківські кредитні організації - 1 1 1 1 1 1 3.1. Кредитні організації, що мають ліцензії (дозволу), що мають право на: - залучення вкладів населення 33 32 32 32 32 32 32 - здійснення операцій в іноз. валюті 27 28 29 29 29 29 28 - генеральні
  12. Хронотоп
    характеристики, укладені у формі й змісті художнього твору. Термін художній хронотоп ввів в мистецтвознавство та естетику проф. М.
  13. Антоном ЕШЛІ КУПЕР Шефтсбері (1671-1713)
    умов. Він почасти протиставляє моральність релігійному почуттю і утилітарною корисності. Моральний ідеал Шефтсбері - гармонійно розвинена особистість, що досягла найвищого поєднання альтруїстичних і егоїстичних мотивів. Етичні праці Шефтсбері зібрані в книзі "Характеристика людей, звичаїв, думок, часів" (т.3.,
  14. Список літератури
    характеристики вітру в Арктиці. - Проблеми Арктики і Антарктики. 1969, вип. 32, с. 62-68. 4. Анапольський Л. Є. та ін Кліматичні параметри глави СНиП II «Опалення, вентиляція і кондиціонування" / Л. Є. Анапольський, О. Б. Пашина , Л. Б. Успенська.-В кн.: Інф. лист ГУГМС № 19. М. Гидрометеоиздат. 1972, с. 50-57. 5. Анапольський Л. Є., Пашина О. Б. Особливості
  15.  Тема 8. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА
      характеристика (застосування виду аналізу залежить від завдань) Аналіз короткострокової ліквідності Простий аналіз Оцінка сильних і слабких сторін діяльності фірми Комплексний аналіз Аналіз загального фінансового становища фірми Відбиває минуле стан і може бути використаний для прогнозних розрахунків Активи Продажі Валова і чистий прибуток Показники економічного Основний і оборотний капітал
  16.  ХУДОЖНЄ УЗАГАЛЬНЕННЯ
      характеристики, що виражаються судженнями: «Це - комедія, це - реалістичний твір, це - пейзаж, чи це - православна ікона і