Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Загальна характеристика принципу

Згідно ч. 5 ст. 32 Конституції РФ громадяни Російської Федерації мають право брати участь у відправленні правосуддя.

У відправленні правосуддя вони беруть участь в якості арбітражних і присяжних засідателів.

Громадяни беруть участь у здійсненні правосуддя не тільки безпосередньо, а й опосередковано. Беручи участь в процесі в тій або іншій якості, вони допомагають встановленню істини по справі, винесенню правосудного вироку.

У кримінальному процесі по визначенню чи постанови суду в якості захисника можуть бути допущені поряд з адвокатом один із близьких родичів обвинуваченого або інша особа, про допуск якого клопоче обвинувачений. При виробництві у мирового судді зазначена особа допускається і замість адвоката (ч. 2 ст. 49 КПК).

Заслуговують довіри людина вправі поручитися, що обвинувачений буде в призначений термін за викликами до суду і не стане перешкоджати виробництву по кримінальній справі (ч. 1 ст. 103 КПК).

Відповідно до ч. 1 ст. 46 ЦПК громадяни вправі звернутися до суду із заявою на захист прав, свобод і законних інтересів інших осіб на їх прохання або на захист прав, свобод і законних інтересів невизначеного кола осіб. 4.2.13.2

Форми участі громадян у здійсненні правосуддя

Згідно закону при здійсненні правосуддя громадяни можуть виступати в якості: 1.

Арбітражного засідателя. 2.

Присяжного засідателя. 3.

Захисника (другого захисника). 4.

Громадянина, поручитися за належну поведінку підсудного. 5.

Громадянина, який звернувся до суду із заявою на захист прав, свобод і законних інтересів інших осіб на їх прохання або на захист прав, свобод і законних інтересів невизначеного кола осіб.

4.2.13.2.1 Арбітражний засідатель

Арбітражний засідатель володіє правами судді. Відповідно він має право: 1.

Безпосередньо досліджувати докази по справі: -

ознайомитися з письмовими доказами, -

оглянути речові докази, -

заслухати пояснення осіб, що у справі, -

показання свідків, -

висновки експертів, -

оголосити такі пояснення, показання, висновки, представлені в письмовій формі.

2.

Бути присутнім в нарадчій кімнаті при прийнятті рішення. 3.

Брати участь у голосуванні по рішенню. 4.

Викласти в письмовому вигляді окрему думку. 4.2.13.2.1

Присяжний засідатель

Присяжний засідатель має право: 1.

Приймати участь у дослідженні доказів, які дозволять їм відповісти на поставлені перед ними питання. 2.

Отримати роз'яснення з поставлених перед присяжними питань. 3.

Брати участь у голосуванні з питань: чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується підсудний; чи доведено, що діяння вчинив підсудний; чи винен підсудний у вчиненні цього злочину, заслуговує підсудний поблажливості. 4.

Мати при голосуванні свою особливу думку. 4.2.13.2.2

Захисник - близький родич обвинуваченого або інша особа, про допуск якого клопотав обвинувачений

Захисник-близький родич обвинуваченого або інша особа, про допуск якого клопотав обвинувачений по правовому положенню майже нічим не відрізняється від захисника-адвоката. Він у кримінальному процесі має такими правами:

1. Правами захисника однаковими з правами всіх інших беруть участь у кримінальному процесі ліц32. 3.

Правами захисника однаковими з правами підзахисного. 4.

Специфічними правами захисника.

4.2.13.2.2.1 Права захисника однакові з правами підзахисного

1) мати з підсудним побачення наодинці і конфіденційно без більшого, ніж передбачено в ч. 4 ст. 92 КПК, обмеження їх кількості і тривалості; 2)

брати участь у судовому розгляді кримінальної справи в судах першої, другої і наглядової інстанцій; 3)

брати участь у дослідженні доказів під час судового слідства; 4)

представити суду в письмовому вигляді пропоновану їм формулювання рішення з питань, зазначених у п. п. 1 - 6 ст. 299 КПК; 5)

знайомитися з протоколом судового засідання та подавати на нього зауваження; 6)

знати про принесені у справі скаргах і уявленнях, знайомитися з вмістом таких, коли такі стосуються їхніх інтересів, і подавати на них заперечення; 7)

представляти суду, що розглядає справу в касаційному, порядку додаткові матеріали; 8)

при розгляді справи в касаційному, наглядовому порядку і з огляду на нових і нововиявлених обставин, після доповіді судді (прокурора) дати свої усні пояснення.

4.2.13.2.2.2

Специфічні права захисника 9)

знати, в чому звинувачується його підзахисний; 10)

за наявності до того підстав заявляти самовідвід; 11)

збирати докази шляхом отримання предметів, документів і інших відомостей; опитування осіб з їх згоди; витребування довідок, характеристик, інших документів від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань і організацій, які зобов'язані надавати запитувані документи або їх копії; 12)

залучати фахівця; 13)

брати участь у дебатах сторін; 14)

використовувати інші не заборонені КПК засоби і способи захисту. 4.2.13.2.2.3

Обов'язки захисника

На захисника покладаються такі обов'язки: 1)

чесно, розумно і сумлінно відстоювати права і законні інтереси підзахисного всіма не забороненими законодавством Російської Федерації засобами. 2)

виконувати вимоги закону про обов'язкову участь адвоката в якості захисника в кримінальному судочинстві за призначенням суду. 3)

Дотримуватися порядок в судовому засіданні. 4)

Підкорятися розпорядженням головуючого. 5)

Чи не відмовлятися від прийнятого на себе захисту підсудного. 6)

Чи не розголошувати відомості, повідомлені йому у зв'язку із здійсненням захисту і наданням іншої юридичної допомоги. 7)

Інші обов'язки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Загальна характеристика принципу "
 1. 4.2.9 Забезпечення підсудному права на захист
  характеристика принципу При здійсненні правосуддя діє принцип забезпечення підсудному права на захист. Підсудних не може бути в цивільному та арбітражному процесах. Тому даний принцип характеризує не всі види правосуддя, а лише те, яке має місце у кримінальних справах. Його правовою основою поряд зі ст. 48 Конституції РФ є ст. 16 КПК, яка називається
 2. ТЕМА 2. ІСТОРІЯ естетичної думки
  загальна характеристика етапів розвитку естетичної думки. Специфіка дослідження історії естетичних навчань. Культура Стародавнього Сходу (Єгипет, Індія, Китай). Вчення Конфуція про красу як прекрасно добром. Естетика даосизму. Культура Стародавньої Греції. Гомерівський епос. Досягнення античної культури. Скульптура Фідія і Праксителя. Лірика Архілона, Сапфо. Драматургія Есхіла, Софокла, Еврипіда,
 3. ТРИВАЛІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  Виходячи з розрахунку тривалості семестру 17 тижнів, трудомісткість вивчення дисципліни складає в годинах (всього в семестрі / в середньому в тиждень): Загальна 102/6 Обов'язкова аудиторна: 68/4 лекції 34/2 семінарські заняття 34/2 Самостійна позааудиторна робота студента 34/2 Види контролю: поточний курсова робота
 4. ГЕОРГІЙ Кониський (1717-1795 )
  - український письменник, церковний діяч, білоруський єпископ, професор поетики і філософії. Автор проповідей, віршів, богословських статей, підручників і промов. Автор соч.: "Загальна філософія" Натурфілософія, або фізика (1749). Дотримуючись духу гуманізму епохи Відродження, Корнісскій висуває ідеал активно мислячої людини. Прагнення людини до добрих знань - вища
 5. 1.3 Предмет дисципліни «Правоохоронні органи», його співвідношення з іншими юридичними дисциплінами
  загальна характеристика суду як органу судової влади; поняття і структура судової системи Російської Федерації; 6) поняття і загальна характеристика ланок судової системи і судових інстанцій; 7) поняття, ознаки і принципи правосуддя; 8) поняття і види судів загальної юрисдикції, їх основні завдання та повноваження; 9) порядок формування, склад, структура і компетенція:
 6. Нікколо Макіавеллі (1469-1527)
  характеристики образу дій людини (організації), принципом поведінки якого (особливо в політиці) є використання будь-яких, у тому числі і аморальних засобів (Н-р, наклепу, брехні, доносів, жорстокості тощо) для досягнення переслідуваних їм
 7. Хронотоп
  характеристики, укладені у формі та утриманні художнього твору. Термін художній хронотоп ввів в мистецтвознавство та естетику проф. М.
 8. Гіпотези щодо автоматизації
  характеристики автоматизованого виробництва останнього часу не можуть бути розкриті повною мірою незалежно від економічних характеристик. Виявилося неможливим проконтролювати цю гіпотезу (або, швидше можна було б сказати, цей постулат) в рамках цього дослідження, яке не зачіпало чисто економічних проблем, що особливо стосуються інвестицій, амортизації,
 9. Тема 8. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА
  характеристика (застосування виду аналізу залежить від завдань) Аналіз короткострокової ліквідності Простий аналіз Оцінка сильних і слабких сторін діяльності фірми Комплексний аналіз Аналіз загального фінансового становища фірми Відбиває минуле стан і може бути використаний для прогнозних розрахунків Активи Продажі Валова і чистий прибуток Показники економічного Основний і оборотний капітал
 10. 3.2 Суд як орган судової влади
  характеристика суду як органу судової влади дана при характеристиці самої судової влади . Склади суден будуть розглянуті в розділах про судову систему, судових інстанціях, принципах правосуддя. Організації та компетенції окремих різновидів судів (судам загальної юрисдикції, арбітражним судам, Конституційному Суду РФ) присвячені самостійні глави підручника. Тому тут ще раз
 11. ХУДОЖНЄ УЗАГАЛЬНЕННЯ
  характеристики, що виражаються судженнями: «Це - комедія, це - реалістичний твір, це - пейзаж, чи це - православна ікона і
 12. 3.3.3. Принципи соціологічного дослідження
  загальна тенденція, нормальний тип, навколо якого, з ухиленнями і коливаннями в різні сторони, розвивається конкретне різноманіття реального життя "53. Соціологічна генералізація, що означає розуміння місця індивідуального явища в суспільному цілому, як 161 РОЗДІЛ 3 бачимо, пов'язана із статистичним характером соціального факту. Не кожному індивідуальному явищу притаманні родові
 13. § 2. Виникнення спільної власності
  спільна часткова власність декількох спадкоємців (ст. 1164 ЦК) або простих товаришів (ст. 1043 ЦК) виникає в силу закону незалежно від того, яке майно, ділене або неподільне, входить до складу спадщини або внесено як вкладів учасниками договору простого товариства. У силу закону виникає спільна часткова власність на виявлений вклад (ст. 233 ЦК). Придбанню в
 14. Ключові поняття
  загальна його картина визначає соціологічний аналіз реальності. 3. Соціологічні категорії - основні використовувані соціологією поняття, що утворюють "мова" соціології, її кате горіальний апарат Зміст категорій визначається не тільки властивостями досліджуваної реальності, а й змістом соціологічних теорій і методологічних стратегій, в рам ках яких категорії використовуються.
 15. Консолідація.
  характеристика асоціації. Для задоволення своїх потреб людині часто потрібні специфічні ресурси (матеріальні, фінансові, трудові та організаційні - їх виділив Г. Ленскі), а для отримання цих ресурсів від інших людей або від суспільства потрібна сила (або «вага» ). Об'єднання з іншими «страждаючими» дозволяє вирішити проблему демонстрації (або імітації): соціальної сили - щоб
 16. Класика, модерн і постмодерн в науці
  принципів, які подібним чином реалізуються в «правилах» наукового мислення окремих шкіл і напрямів (табл. 2). Незважаючи на те що їх виникнення тісно пов'язане з кризами природничо-наукового пізнання і поступальної розробкою нових підходів до дослідження, кожна з них не «вимирала» остаточно, а продовжує співіснувати зі своїми молодшими «суперницями». Можна сказати, що
 17.  § 1. Загальна характеристика самовільного будівництва
    характеристикам і конструктивним виконанням відповідало містобудівним і будівельним нормам і правилам, але було зведено на орендованій земельній ділянці, розташованій у смузі відведення залізниць. Користування такою ділянкою не передбачає зведення на ній будівель капітального типу (ст. 90 Земельного кодексу РФ). Оскільки будова кафе було зведено на земельній ділянці, не
 18.  Чесноти
    характеристикою позитивних стійких моральних якостей особистості (групи, класу, суспільства), вказуючи на їх моральну цінність. Доброчесність - діяльна форма добра. Доброчесність - робити добро. Поспішайте робити добро розумне, несуєтне. ПОРОКИ ЧЕСНОТИ Від БОГА від усякої нечисті і Нечистого. від служіння Лукавому. Від служіння Праведним Заповідей ПРАВЕДНІСТЬ ГРІХ, ГРІХОВНІСТЬ {foto20}
 19.  Зміст
    Глава I. Економічний потенціал у механізмі функціонування господарських систем Зміст і структура економічного потенціалу Еколого-економічний (природно-ресурсний) потенціал території Виробничий потенціал. Інвестиційна привабливість регіонів Інноваційно-освітній потенціал. Науково-технічні фактори розвитку економіки Трудовий (кадровий) потенціал Глава II.
 20.  Список літератури
    характеристики вітру в Арктиці. - Проблеми Арктики і Антарктики. 1969, вип. 32, с. 62-68. 4. Анапольський Л. Є. та ін Кліматичні параметри глави СНиП II «Опалення, вентиляція і кондиціонування" / Л. Е. Анапольський, О. Б. Пашина, Л. Б. Успенська. -В кн.: Інф. лист ГУГМС № 19. М. Гидрометеоиздат. 1972, с. 50-57. 5. Анапольський Л. Є., Пашина О. Б. Особливості