Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин
ЗМІСТ:
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004
Мета дисертаційної роботи - науково обгрунтувати, розробити та ап-робіровать раціональні технологічні методи переробки труднообо-гатімих молібденових руд.

Основна ідеї роботи полягає в науково-інженерному обоснова-ванні та використанні ефективних технологічних режимів збагачення важкозбагачуваних молібденових руд, що забезпечують найбільш повне з-потяг з них молібдену і деяких інших цінних компонентів, переді-межі тим самим стійку рентабельність підприємств.

ВСТУП
Апробація роботи
СУЧАСНИЙ СТАН ПРАКТИКИ ЗБАГАЧЕННЯ Молібденова РУД
1.1. Стан споживання і попиту на молибденовое сировину і продукцію
1.2. Узагальнення та аналіз практики переробки молібденових руд
1.3. Огляд наукових досліджень в галузі розробки технологічних режимів збагаченні молібденових руд
1.4. Мета і завдання досліджень
2. ОЦІНКА речового складу і технологічних властивостей Молібденова РУД ЖІРЕКЕНСКОГО РОДОВИЩА
2.1. Виявлення основних особливостей речового складу руд
2.2 Стан технологічної вивченості руд родовища
2.3. Встановлення речового складу важкозбагачуваних руд Жірекенского родовища
Висновки
3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ МОЖЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕРОБКИ важкозбагачуваних позабалансовому мідно-молібденових РУД ЖІРЕКЕНСКОГО РОДОВИЩА
3.1. Розробка технологічного режиму основного циклу флотації 3.1.1. Методика проведення експерименту
3.1.2. Встановлення основних параметрів флотації та визначення їх оптимальних значень
3.2. Обгрунтування раціонального режиму доведення молібденового концентрату
3.3. Встановлення раціонального режиму мідного циклу флотації з отриманням товарних продуктів
3.4. Визначення можливості використання відвальних хвостів збагачення для виготовлення будматеріалів
3.5. Встановлення впливу якості оборотної води на колективну флотацію
Висновки
4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЛУЧЕННЯ окисленого МОЛІБДЕНУ
4Л. Визначення ефективності флотації окисленого молібдену з використанням різних реагентів-збирачів
4.2. Робоча гіпотеза механізму підвищення збиральної здатності реагенту ОПСК
4.3. Встановлення оптимального режиму модифікування збирача ОПСК з побудовою математичної моделі
4.4. Основні результати використання модифікованого збирача для флотації окисленого молібдену при переробці змішаних руд Бугдаінекого родовища
4.5. Встановлення раціонального режиму вилуговування окисленого молібдену на основі математичного моделюванні
4.5.1. Постановка експериментальних досліджень
4.5.2. Розробка математичної моделі вилуговування
Висновки 1.
5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПЕРЕРОБКИ важкозбагачуваних МОЛІБДЕН-АРГІЛЛШІТОВИХ РУД
5.1. Встановлення залежності технологічних показників збагачення молібден-аргіллізн говой руди від вмісту в ній глинистого матеріалу
5.2. Вивчення впливу подрібнення гліністоїч) матеріалу на його активність
5.2. 1. Експериментальні дослідження сорбційної здатності каолініту
5.2.2 Вивчення впливу реагентів-модифікаторів на поверхню подрібненого каолініту
5.3. Розробка режиму зниження сорбційної здатності глинистих мінералів 5.3.1. Вивчення впливу виведення глинистої фракції з операції подрібнення на технологічні показники флотації
5.3.2. Визначення впливу плотностних режимів подрібнення на результати флотації молібденіту
5.4. Основні результати промислових випробувань розробленого технологічного режиму на Жірскенской збагачувальній фабриці
Висновки 1.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Збагачення корисних копалин: