НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціГромадянська оборона → 
« Попередня Наступна »
Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін. Громадянська оборона: Учеб. для студентів пед. ін-тів по спец. 03.04 «Допрізив, і фіз. підготує. »/ Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін; Під ред. Є. П. Шубіна. - М.: Просвещение, 1991.-223 c.: Ил., 1991 - перейти до змісту підручника

1.4. Невоєнізованих формувань І УСТАНОВИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОБОРОНИ

Великий обсяг завдань, що виконуються ГО на об'єкті в умовах мирного і воєнного часу, викликає необхідність створення та підготовки сил ЦО різного призначення.
Основу сил ЦО складають невоєнізовані формування об'єктів народного господарства. Вони створюються в мирний час, укомплектовуються особовим складом і транспортом, технікою та обладнанням, матеріалами та майном з таким розрахунком, щоб відрив людей, техніки від роботи не впливав на виробничу діяльність об'єкта. Ці формування проходять навчання за спеціальною програмою і мають перебувати у постійній готовності до виконання своїх завдань. Основне їх призначення - це ведення СіДНР в осередках ураження (зараження) і зонах катастрофічного затоплення, а також інших заходів ГО. Вони комплектуються з робітників, службовців, студентів, учнів.
Невоєнізовані формування поділяються: за призначенням (загального призначення і служб ЦО); по підпорядкованості (територіальні і об'єктові).

ОБЛАДНАННЯ КОМАНДИ

КОМАНДИР КОМАНДИ
Заст. командира з
політчастині
1
Ланка
CS63N І
розвідки
а
Найменування
108
Особовий склад
Техніка:
бульдозери 1
автокрани 1
компресорні станції 1 електростанції силові и
освітлювальні вантаж, автомобілі зварювальні апарати

ГРУПИ

Сенд
вечері
Рятувальні

Механізації та аварійно-технічна
24
га

-I Газових мереж
Ланки рятувальніI-
Механізації

Електротехнічне

ЛАНКИ
Водопровід-каналізаційних
гей
мереж

Рис. 1.2. Організація зведеної команди ГО
Зведені і рятувальні загони (команди, групи) призначені для розшуку і виносу уражених, що знаходяться під завалами, в зруйнованих і пошкоджених будівлях і спорудах; надання першої медичної допомоги та їх доставки до місць вантаження; розчищення завалів, відкопування і розкриття завалених та пошкоджених захисних споруд; локалізації аварій на комунальних і енергетичних мережах та інших робіт. Організація зведеної команди цивільної оборони представлена ??на малюнку 1.2.
Для посилення зведених та рятувальних загонів (команд, груп) залучаються територіальні зведені загони (команди) механізації робіт. Вони також можуть самостійно виконувати різні трудомісткі роботи.
Об'єктові формування служб ЦО призначаються для виконання спеціальних заходів з проведення рятувальних робіт (ведення розвідки, надання медичної допомоги, локалізація і гасіння пожеж, охорона громадського порядку та ін) і посилення формувань загального призначення.
Об'єктові формування (загального призначення і служб ЦО) використовуються за планами начальників ЦО об'єктів.
Територіальні формування (загального призначення і служб ЦО) використовуються за планами начальників ЦО району, міста, республіки для ведення СіДНР на найбільш важливих об'єктах самостійно або спільно з об'єктовими формуваннями.

Штаби ЦО спільно з командирами формувань розробляють плани приведення формувань в готовність (як додаток до плану ГО об'єкта).
Для боротьби з лісовими пожежами, ліквідації стихійних лих, аварій (катастроф) частина територіальних та об'єктових формувань у мирний час утримується в підвищеній готовності.
Формування підвищеної готовності забезпечуються необхідним майном (засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки і т. п.) в першу чергу.
В формування ГО зараховують робітників і службовців у віці від 16 до 60 років - чоловіків і до 55 років - жінок. У формування було зараховуються військовозобов'язані, інваліди I і II груп, вагітні жінки і жінки, які мають дітей до 8-річного віку, жінки з середнім і вищою медичною освітою, які мають дітей віком до двох років.
Для вирішення завдань щодо захисту особового складу формувань і населення, а також для спеціальної обробки транспорту і техніки на великих підприємствах, особливо хімічної промисловості, розгортається мережа установ ГО, до якої належать:
лабораторії ГО - радіометричні й хімічні - для проведення різних видів аналізів на визначення наявності отруйних і радіоактивних речовин (ОР і РВ); вони створюються на базі існуючих заводських (цехових) лабораторій з використанням їх кадрів, приміщень, обладнання;
стаціонарні обмивочние пункти (СОП)-для повної санітарної обробки людей, заражених РВ і БС; вони створюються на базі бань і душових павільйонів. Приміщення та обладнання СОП підготовляються завчасно. При них обладнуються майданчики дезактивації одягу, взуття та засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Один СОП за 10 год обробляє до 800 чоловік;
станції знезараження одягу (СОО)-для дегазації, дезактивації та дезінфекції (ДДД) одягу, взуття, ЗІЗ; вони створюються на базі механічних пралень, лазень, санпропускників та ін За 10 год одна станція обробляє 500-1000 кг майна;
станції знезараження транспорту (СОТ)-для ДДД транспортних засобів; вони створюються на базі мийних відділень і гаражів. За 10 год станція може дезактивувати струменем води 45-55 вантажних автомашин або продегазіровать дрантям, змоченою в розчині ДТС-ГК, 30 автомашин.
Установи ГО створюються на базі підприємств комунального господарства, автогосподарств та інших установ за рішенням відповідних начальників ГО.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.4. невоєнізованих формувань І УСТАНОВИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОБОРОНИ "
 1. Сили і засоби РСЧС
  невоєнізованих, протипожежних, пошукових, аварійно-рятувальних, аварійно-відновлювальних, відновлювальних та аварійно-технічних формуванні федеральних органів виконавчої влади;? формувань та установі Всеросійської служби медицини катастроф:? формуванні ветеринарної служби та служби зашиті растеши! Міпістср ства сільського господарства і продовольства РФ;?
 2. Тема 2. Медична служба цивільної оборони
  формування медичної служби цивільної оборони. Теми рефератів: 1. «Організаційна структура та основні завдання органів управління медичної служби цивільної оборони». 2. «Медична служба цивільної оборони федеральних органів виконавчої влади та відомчих установ. Їх взаємодії з медичною службою цивільної оборони охорони здоров'я ». 3. «Формування
 3. Розділ I. Медична служба цивільної оборони
  цивільної
 4. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  установа Лем - лікувально-евакуаційні заходи МВС - Міністерство внутрішніх справ МО - медичний загін МПС - Міністерство шляхів сполучення МСГО - медична служба цивільної оборони мсіз - медичні засоби індивідуального захисту МНС - Міністерство з надзвичайних ситуацій ів - отруйна речовина опмп - загін першої медичної допомоги ПМП - пункт медичної допомоги ппи - пакет
 5. 5.3. ЗАХОДИ протирадіаційний і протихімічного захисту
  невоєнізованих формувань ЦО засобами ПР і ПХЗ (протигази, засоби-захисту шкіри та ін, накопичення, зберігання, видача); ліквідація наслідків радіоактивного і хімічного зараження (спеціальна санітарна обробка, знезараження місцевості і споруд) та інші. 5.3.1. Режими радіаційного захисту Під режимом радіаційного захисту населення; робітників і службовців об'єкта народного
 6. 4. Захист населення і територій в НС 4.1. Єдина державна система запобігання та ліквідації НС
  невоєнізованих формувань проводиться безпосередньо на об'єкті за діючими програмами. На об'єкті підготовка керівного става, фахівців, командно-начальницького і особисто складу формувань здійснюється на заняттях, КЧС, штабних тренуваннях, командно-штабу навчаннях і комплексних навчаннях (об'єктових тренуваннях). Підготовка персоналу об'єкта, що не входить до складу снів управління
 7. 6.4. «Третє занурення» в соціокультурну реальність цивільного життя людей: розгляд культури як способу саморозвитку суб'єктів громадянського суспільства
  формування громадянської культури відбувається двома шляхами: з одного боку, шляхом поступового еволюційного визрівання культурних передумов формування суб'єктів громадянського суспільства та становлення їх громадянського етосу, а з іншого, шляхом «штучного» самоконструірованія і самозбирання громадянської суб'єктності. Саморозвиток суб'єктів громадянського суспільства здійснюється за допомогою
 8. МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ СРСР. ДОВІДНИК ПО протипожежної служби цивільної оборони, 1982

 9. Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій
  формування відповідно до законодавства Росії. НС вважається ліквідованою але завершенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт (Постанова Уряду РФ № 1094 від 13.09.1996 р.). 1.1.3. Режими функціонування РСЧС Розрізняють такі режими функціонування РСЧС: Повсякденній діяльності - при нормальній виробничо-промисловій, радіаційного, хімічного,
 10. Тема 5. Медичне забезпечення населення при проведенні заходів цивільної оборони
  формувань та установ при ліквідації наслідків в осередках ураження у воєнний час. Завдання до наступного заняття Тема заняття: «Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення при ліквідації наслідків нападу противника» Література 1. Лекція по темі. 2. Сахно І.І. Медицина катастроф (організаційні питання): навч. для студ. вищ. мед. і фармацевт. навч. закладів /
 11. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1.
  Формувань, рятувальників і освітніх установ з їх підготовки на території РФ "від 27.0I.I3 р., № 4. I. Угода держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" Про взаємодію в галузі попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру "від 22 січня 1І3 р. Інформаційний вісник Ради глав держав і Ради глав
 12. Організація цивільної оборони РФ
  установ незалежно від їх організаційно- правових форм та форм власності. Основними завданнями в галузі ГО є: - навчання населення способам захисту від небезпек, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій; - оповіщення населення про небезпеки, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій; - евакуація населення , матеріальних і
 13. Оборона червоного Царицина
  обороні Царицина »- дуже багато. Причина цього гранично проста: оборону його очолював Йосип Джугашвілі - Сталін. С б червня Сталін знаходився в Царицині як надзвичайний комісар з продовольства. За завданням ЦК РКП (б) в кінці червня був створений Військова рада Північно-Кавказького військового округу. На чолі нього встали Сталін і Климент Ворошилов - до липня він прорвався з Донбасу із залишками 3-й і 5 - ї
 14. 8.5.Международное співробітництво в галузі безпеки життєдіяльності
  цивільної оборони (ЦО) країн-членів НАТО і особливо країн-членів Європейського економічного співтовариства. В НАТО для координації цієї діяльності створено спеціальний Головний комітет. Комісією європейських співтовариств прийнята спільна програма країн-учасниць щодо взаємодії у галузі цивільного захисту. Відповідно до досягнутої низкою європейських країн «Відкритим частковим угодою
 15. Тема 3. Підготовка лікувально-профілактичного закладу до роботи при надзвичайних ситуаціях
  формувань служби медицини катастроф, що беруть участь у виконанні лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Від готовності, ступеня стійкості функціонування об'єктів охорони здоров'я, організації взаємодії між ними багато в чому залежить вирішення задач з медико-санітарного забезпечення населення в НС. Лабораторне заняття № 4 Мета заняття 1.
 16. Державна політика в галузі попередження та ліквідації НС, захисту населення і територій
  невоєнізовані п ротівопожарние, пошукові, аварійно-рятувальні, аварійно-відновлювальні, відновлювальні та аварійно-технічні формування федеральних органів виконавчої влади; - формування та установи Всеросійської служби медицини катастроф; - формування ветеринарної служби і служби захисту рослин МСХП РФ; - воєнізовані служби з активного
 17. Соціально-біологічні та особистісні передумови формування суб'єктів громадянського суспільства
  формування громадянських суб'єктів пов'язано з усім ходом АНТРОПОС-ціокультурогенеза, в процесі якого відбувається коеволюція громадянського типу особистості, громадянської соціальності і культури. Основним змістом процесу формування громадянського суспільства виступають розвиток родових сутнісних сил людини і становлення останнього як Родового Людини (цілісного, вільного і
 18.  Тема 7. Робота формувань медичної служби цивільної оборони при проведенні рятувальних робіт в осередку ураження
    формувань є їх призначення для роботи безпосередньо в осередку ураження. При цьому кожне формування виконує певний, заздалегідь встановлений для нього конкретний перелік лікувально-профілактичних або протиепідемічних заходів. Лабораторне заняття № 8 Мета заняття 1. Отримати уявлення про медичні формуваннях і установах МСГО, призначених для
 19.  Стаття 764. Сторони державного або муніципального контракту
    формуванні переліку будівництв і об'єктів для федеральних державних потреб, затв. Постановою Уряду РФ від 11 жовтня 2001 р. N 714 (СЗ РФ. 2001. N 43. Ст. 4097)). Державні замовники можуть на договірній основі передавати відповідним організаціям (виконавцям державного замовлення, замовникам-забудовникам) виконання частини своїх функцій на умовах, передбачених
 20.  Зміст
    формування антигітлерівської коаліції. Лендлізу 38 Вирішальна роль СРСР у розгромі Німеччини та її союзників 41 Корінний перелом у ході Великої Вітчизняної Війни. (19 листопада 1942 р. - 1943 р.) 41 Тегеранська конференція. Відкриття другого фронту в Європі 50 Завершальний етап Великої Вітчизняної Війни (січень 1944-9 травня 1945 р.). Ялтинська і Потсдамська конференції. Нюрнберзький процес 53