Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Оподаткування і звітність результатів спільної

діяльності Основними нормативно-правовими актами, що регулюють порядок реєстрації в Державній податковій адміністрації, оподаткування і звітність результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, є:

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р.;

Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р.; Порядок ведення обліку та складання податкової звітності результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, затверджений наказом ДПА України від 16.01.98 р. № 24;

Порядок присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків від 03.08.98 р. № 380.

Відповідно до подп. 1.5, 1.6 Порядку від 16.01.98 р., податкові органи ведуть облік договорів про спільну діяльність на підставі копії цих Договорів, які після укладення спрямовуються платником податку до органу державної податкової служби за її місцезнаходженням. При взятті на облік договору йому присвоюється органом державної податкової служби обліковий номер. Копія договору зберігається в особистій справі платника податків.

Згідно з Порядком від 03.09.98 р. і пп.1.5, 1.6 Порядку від 16.01.98 р., укладені договори про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи підлягають обов'язковій реєстрації в Державній податковій адміністрації Україна за місцем перебування платника податків, який уповноважений на керівництво та ведення спільної діяльності за таким договором. Згодом отриманий реєстраційний номер платника податку зазначається на платіжних, звітних та інших документах, де в установленому чинним законодавством порядку передбачено заповнення ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ.

Якщо в такого платника податків виникли зобов'язання по сплаті податку на додану вартість, то йому згідно п.4 Порядку від 03.08.98 р. необхідно зареєструватися в Державній податковій адміністрації за місцем знаходження як платник ПДВ у встановленому чинним законодавством порядку.

Для проведення розрахунків по спільній діяльності учасник, уповноважений вести і керувати загальними справами, має право користуватися як своїм поточним рахунком, так і відкритим спеціально для ведення спільних справ поточним рахунком.

Спільна діяльність на території України без створення юридичної особи Законом «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. належить до операцій особливого виду, яка має певні особливості, зазначені у ст.7 Закону .

Відповідно до п. 7.7 «Оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної особи» ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими учасниками згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських операцій такого платника податків. Таким чином, на відміну від Цивільного кодексу України, що передбачає два можливих варіанти ведення спільних справ учасників договору про спільну діяльність - ведення справ за спільною згодою чи ведення (керівництво) спільною діяльністю одним учасником, Закон «Про оподаткування прибутку підприємств» вказує лише останній варіант.

Виплата частини доходу, отриманого учасниками від спільної діяльності, прирівнюються до виплат дивідендів в порядку, передбаченому подп. 7.8.2, 7.8.6-7.8.8 ст.7 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств».

У разі, коли доходи від спільної діяльності не розподіляються протягом звітного періоду з метою оподаткування, вони вважаються розподіленими між учасниками згідно з умовами договору про спільну діяльність на кінець такого звітного періоду і підлягають оподаткуванню згідно подп. 7.7.3 ст.7 Закону.

У разі, якщо протягом звітного періоду витрати, понесені платником податку у зв'язку з проведенням спільної діяльності, перевищують доходи, отримані від таких операцій, балансові збитки переносяться на зменшення доходів майбутніх податкових періодів від такої спільної діяльності протягом строків, визначених статтею 6 Закону.

Для цілей оподаткування сільськогосподарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

Передача внесків учасників у вигляді грошових коштів та (або) майна у спільну діяльність не передбачає передачі права власності. Відповідно до підп. 7.9.2 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» передача вищевказаного майна чи грошових коштів не включається до складу валового витрати у передавальної сторони (учасника) і не підлягає включенню до складу валового доходу у приймаючої сторони (подп. 4.2.5 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств »), Згідно п. 1.4 Закону« Про податок на додану вартість »ці операції не обкладаються ПДВ.

Спільна діяльність підпадає під визначення господарської діяльності, і, отже, її визначення, дане в п. 1.32 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств», оскільки вона є господарською діяльністю для учасників цього договору. Тому податковий кредит з ПДВ та валові витрати виникають у учасника договору про спільну діяльність по придбаних їм основних засобів, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та іншим товарно-матеріальних цінностей.

Внески, що передаються учасниками договору для ведення спільної діяльності у вигляді основних засобів, підлягають амортизації у учасника - власника основних засобів у податковому обліку (вичерпний перелік витрат, які не підлягають амортизації, зазначений у подп.8.1.3 і 8.1.4 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств).

Оскільки ці внески беруть участь у процесі виробництва, то вони також підлягають амортизації на балансі спільної діяльності в бухгалтерському обліку.

Якщо основні засоби, сировина, матеріали, комплектуючі вироби придбані за рахунок коштів, отриманих від спільної діяльності, то податковий кредит та валові витрати виникають в обліку спільної діяльності.

За іотеченіі терміну дії договору про спільну діяльність сума амортизації, врахована на балансі спільної діяльності за переданими в якості внеску основних засобів, перераховується учасникам договору (відповідно до їх внесками). Сума отриманої учасником амортизації понад номінальну вартість його внеску у спільну діяльність на підставі подп. 4.2.12 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» підлягає включенню до валового доходу такого учасника.

Відповідно до подп.7.7.3 і 7.7.4 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» та подп.2.2.1 Порядку від 16.01.98 р., виплата частини доходу, отриманого учасниками спільної діяльності , здійснюється в наступному порядку. Платник податків, уповноважений вести облік спільної Діяльності, визначає результат такої діяльності на кінець кожного звітного періоду і розподіляє між учасниками спільної діяльності відповідно до укладеного договору.

Від суми прибутку, під-лежить розподілу, нараховується і утримується податок 30%, який підлягає перерахуванню до бюджету або одночасно з виплатою учаснику договору відповідної суми доходу.

Отримана частина доходу учасником - юридичною особою не включається до складу валового доходу згідно подп.4.2.11 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств». Якщо ж учасником є ??фізична особа, то отримана частина доходу обкладається відповідно до чинного законодавства про оподаткування доходів фізичних осіб.

Якщо за даними податкового обліку прибуток від спільної діяльності має нульове або від'ємне значення, то для виплати учасникам доходу не можуть залучатися інші наявні на балансі спільної діяльності джерела коштів. Отримані збитки від спільної діяльності підлягають перенесенню на зменшення доходів майбутніх періодів від такої спільної діяльності згідно ст.6 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств».

Після закінчення терміну дії договору про спільну діяльність учасники договору розподіляють між собою залишки грошових коштів і майна. Відповідно до подп.4.2.12 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств», подп. 2.2.4 Порядку від 16.01.98 р., якщо отримана учасником договору про спільну діяльність загальна сума грошових коштів та майна перевищує номінальну суму внеску у спільну діяльність відповідного учасника, то сума перевищення включається до складу валового доходу такого учасника, якщо отримана сума менше номінальної вартості - різниця включається до складу валового витрати учасника.

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності розглянув лист щодо застосування окремих норм податкового законодавства та роз'яснив наступне. При укладенні суб'єктами підприємницької діяльності договорів про спільну господарську діяльність, операції з передачі основних фондів одному з учасників договору, на якого покладається ведення спільних справ учасників договору про спільну господарську діяльність, а також їх розподіл і передача на баланс учасників договору про спільну діяльність після закінчення такої спільної діяльності, не може вважатися продажем таких основних фондів, і такі операції не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

Загальні положення обліку господарських операцій зі спільної діяльності встановлені Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 18.08.95 р. № 139, із змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 23.01.96 р. та від 28.10.96 р. № 231.

Згідно п. 1.5 цієї Інструкції бухгалтерський облік майна, цінностей, зобов'язань та операцій, пов'язаних з виконанням договору про спільну діяльність, ведеться учасником, на якого покладається здійснення заходів учасників угоди про спільну діяльність, облік майна, цінностей зобов'язань і фінансових резуль-татів, створених, придбаних або утворилися під час спільної діяльності, ведеться на окремому балансі. Показники цього окремого балансу не включаються до балансу учасника, на якого покладено ведення спільних справ учасників договору про спільну діяльність. У бухгалтерській звітності учасників відображаються фінансові та інші результати спільної діяльності, що належать за угодою кожному з учасників.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Оподаткування та звітність результатів спільної "
 1. Механізми оподаткування
  оподаткування відносяться до групи механізмів стимулювання. Стимулююча дія механізмів оподаткування досягається за рахунок того, що податкова ставка на прибуток зменшується з ростом рівня безпеки, наприклад, за лінійним законом m (y) = mo - py. Позначимо через По прибуток підприємства без урахування витрат на зростання рівня безпеки. Тоді залишкова або чистий прибуток (прибуток за вирахуванням
 2. 3.3. У ПЛАТА ПДВ СУБ'ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ, перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та ЗВІТНОСТІ
  оподаткування, обліку та звітності (лист ДПАУ від 27.08.2001 р. № 11563/7/16-1117). Основоположними документами, які регламентують порядок оподаткування ПДВ операцій, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, є: 1. Указ Президента України від 28.06.99 р. № 746/99 «Про внесення змін до
 3. передмові до другого видання
  оподаткування та бухгалтерського обліку, в тому числі спрощеній системі оподаткування суб'єктів малого підприємництва, оподатковування та обліку орендних (лізингових) операцій, спільної інвестиційної діяльності та ін Окремий розділ другого видання довідника присвячений малому підприємництву, особливо детальному аналізу спрощеної системи оподаткування, обліку та
 4. Бухгалтерський облік об'єднання підприємств
  звітності придбання інших підприємств, гудвілу, який виник при придбанні, злиття підприємств, а також розкриття інформації про об'єднання підприємств. Норми Положення (стандарту) застосовують підприємства, організації та інші юридичні особи (далі - підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ). Положення не застосовується до операцій щодо об'єднання
 5. Оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг), здійснюваних платниками єдиного податку - платниками ПДВ
  оподаткування за єдиним податком, не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію, крім готівкового та безготівкового розрахунку коштами, регламентує порядок проведення розрахунків зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності, але не змінює норм чинного законодавства щодо визначення податкових зобов'язань з ПДВ. А тому дата виникнення
 6.  3.2. Спрощена система оподаткування, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
    оподаткування, обліку та звітності. Хоча в Законі України «Про державну під держке малого підприємництва» визначено загальні початку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва, вони не деталізовані у відповідних підзаконних нормативно-правових актах після видання Закону. Оскільки підзаконні акти, що регламентували цю систему в
 7.  Механизом стимулювання підвищення рівня безпеки (зниження очікуваного збитку).
    оподаткування, а також пільгового кредитування заходів щодо підвищення рівня безпеки (зниження
 8.  Оподаткування операцій, здійснюваних платниками єдиного податку, які не є платниками ПДВ
    оподаткування, обліку та звітності операцій з продажу (реалізації) товарів (робіт, послуг), але не встановлено відмінний від загального порядок придбання товарів (робіт, послуг) як на території України, так і за її межами. Тому придбання суб'єктами підприємницької діяльності, які перейшли на спрощену систему оподаткування (незалежно від того, зареєстрований такий суб'єкт
 9.  Заславська Тетяна Іванівна (р. 1927)
    результат економічної діяльності беруть участь у ній суспільних груп. Основні праці: Розвиток сільських поселень (у співавторстві). М., 1977. Введення в соціологію економічного життя (спільно з Р. Ривкина). Новосибірськ, 1988. Соціологія економічного життя. Нариси теорії (спільно з Р. Ривкина). Новосибірськ,
 10.  ПЕРЕДМОВА
    оподаткування, обліку та звітності, а також скорочення кількості перевірок підприємців. Без укладення та виконання численних і різноманітних договорів неможливо обійтися у підприємницькій діяльності. Тому великий розділ довідника присвячений правовому регулюванню наи-. '*' Більш поширених у підприємницькій практиці договорів. Для підприємців,
 11.  Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006

 12.  3.1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
    оподаткування, недостатністю початкового капіталу і власних оборотних засобів, що труднощами з отриманням банківських кредитів, недостатністю кваліфікованих кадрів, адміністративними бар'єрами, обмеженим доступом до матеріально-технічних ресурсів і практичною відсутністю державної фінансової підтримки. Об'єктивна необхідність формування державної політики
 13.  7.5. Договором міни (бартеру)
    оподаткування прибутку підприємств », якими визначені дати збільшення валових витрат та валового доходу, є безпідставною. Постановою першого заступника голови арбітражного суду рішення суду залишено без зміни з тих же підстав. У заяві про перегляд постанови і рішення арбітражного суду державна податкова інспекція просила скасувати
 14.  Бухгалтерський облік операцій з оренди
    звітності. Норми Положення (стандарту) 14 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ). Положення (стандарт) 14 не поширюється на: 1) орендні договори, пов'язані з розвідкою та використанням природних ресурсів (за винятком оренди земельних ділянок); 2) договори по