Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика , обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг), здійснюваних платниками єдиного податку - платниками ПДВ

Платники єдиного податку , які є платниками ПДВ, як і інші платники ПДВ, при здійсненні операцій з продажу товарів (робіт, послуг) повинні керуватися нормативно-правовими актами з питань оподаткування ПДВ.

При цьому слід звернути увагу, що норма ст.1 Указу, згідно з якою при здійсненні операцій з продажу основних фондів виручкою від реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю, встановлює лише порядок визначення обсягів реалізації таких операцій для розрахунку єдиного податку, але не змінює норм чинного законодавства щодо визначення бази оподаткування ПДВ. А тому базу оподаткування ПДВ при здійсненні таких операцій, так само як і в інших випадках, необхідно визначати згідно з нормами чинного законодавства з питань оподаткування цим податком, а саме - згідно ст.4 Закону.

Необхідно вказати, що норма ст.1 Указу, згідно з якою суб'єкти підприємницької діяльності, які перейшли на спрощену систему оподаткування за єдиним податком, не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію, крім готівкового та безготівкового розрахунку коштами, регламентує порядок проведення розрахунків зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності, але не змінює норм чинного законодавства щодо визначення податкових зобов'язань з ПДВ. А тому дата виникнення податкових зобов'язань з цього податку, а також дата виникнення права платника податку на податковий кредит має визначатися згідно з чинним законодавством з питань оподаткування ПДВ.

Отже, в залежності від здійснюваних таким платником єдиного податку операцій, ці дати можуть визначатися за деякими операціями за касовим методом, а за іншими - за датою здійснення першої з подій.

Згідно п.7.9 Закону для платників ПДВ (включаючи і суб'єктів малого підприємництва, зареєстрованих як платники ПДВ), у яких обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) за попередній календарний рік перевищує 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

Платники, у яких обсяг зазначених операцій за попередній календарний рік менше, ніж 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, мають право вибору: вибрати податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю або календарному кварталу.

Крім того, Указом № 746 усім платникам єдиного податку, у тому числі і тим, які одночасно є платниками ПДВ, дозволено застосовувати квартальний податковий період подання звітності, у тому числі і з ПДВ. Отже, навіть у разі, якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) за попередній календарний рік перевищує 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, платник ПДВ, який сплачує єдиний податок, має право представляти декларації з ПДВ не щомісяця, а щоквартально (про своє рішення платник повинен надати відповідне повідомлення органу державної податкової служби при оформленні документів на перехід на спрощену систему оподаткування).

Отже, платники єдиного податку можуть за своїм вибором застосовувати податковий період, що дорівнює календарному місяцю або кварталу. Згідно подп.7.9.2 Закону заяву про своє рішення з цього питання платник податку подає податковому органу за один місяць до початку календарного року. Протягом календарного року дозволяється заміна квартального податкового періоду на місячний з початку будь-якого кварталу поточного року. Заява про таку заміну подається платником податку до податкового органу за один місяць до початку кварталу. Зворотні зміни в одному календарному році не дозволяються.

На суб'єктів малого підприємництва, зареєстрованих як платники ПДВ, поширюються всі норми Закону України «Про податок на додану вартість», в тому числі і щодо ведення податкового обліку, книг обліку придбання та книг обліку продажу товарів (робіт, послуг), виписці та заповнення податкових накладних, подання декларації з ПДВ.

Тобто такі платники єдиного податку зобов'язані вести податковий облік, а отже, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), і виписувати податкові накладні за формою і в порядку, встановленому наказом ДПА України від 30.05.97 р. № 165 (зареєстрований у Мін'юсті України 23.06.97 р. № 233/2037), з урахуванням змін і доповнень, внесених наказами ДПА України від 08.10.98 р. № 469 (зареєстрований у Мін'юсті України 28.10. 98 р. № 691/3131) та від 02.08.2001 р. № 311 (зареєстрований у Мін'юсті України 07.08.2001 р. № 674/5865).

Податкову звітність з ПДВ зазначені платники зобов'язані подавати за формою і в порядку, затвердженому наказом ДПА України від 30.05.97 р. № 166 (зареєстрований у Мін'юсті України 09.07.97 р. № 250/2054) , з урахуванням змін і доповнень, затверджених наказами ДПА України від 10.04.98 р. № 179, від 23.10.98 р. № 499, від 02.11.2000 р. № 568 і від 18.04.2001 р. № 170 (зареєстровані в Мін'юсті Україна відповідно 27.04.98 р. № 265/2705, 10.11.98 р. № 715/3155, 11.12.2000 р. № 903/5124 і 14.05.2001 р. № 412/5603).

У разі якщо сума ПДВ, визначена як різниця між загальною сумою податкових зобов'язань, що виникли у зв'язку з будь-яким продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, і сумою податку в декларації з ПДВ, має від'ємне значення, така сума відшкодовується цьому платнику, як і всім іншим платникам ПДВ, згідно з діючими нормативно-правовими документами з цих питань.

При цьому необхідно врахувати такі особливості.

Якщо у платника ПДВ, що сплачує єдиний податок, обсяги товарів (робіт, послуг), які є об'єктом оподаткування, починаючи з податкового періоду, в якому така особа зареєстрована платником ПДВ, не перевищили встановленого Законом граничного для обов'язковій реєстрації як платник ПДВ розміру (3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), то відповідно до ст. 14 Указу № 857 такі платники не можуть отримати бюджетне (експортне) відшкодування (у цьому випадку від'ємне значення різниці між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом зараховується в рахунок зменшення податкових зобов'язань наступних звітних періодів до моменту досягнення граничного розміру для обов'язкової реєстрації як платника ПДВ).

До набрання чинності Закону України від 01.06.2000 р. № 1783-Ш «Про внесення змін до Закону України« Про податок на додану вартість »суб'єкти малого бізнесу - платники єдиного податку, які зареєстровані в як платники ПДВ, як і будь-які інші платники ПДВ (за умови досягнення ними граничного розміру для обов'язкової реєстрації як платника ПДВ), які, здійснюючи операції з вивезення (пересилання) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України, звітність з ПДВ представляли щоквартально, мали право на проведення авансового бюджетного відшкодування за перший чи два перших місяці кварталу.

З набранням чинності зазначеного в попередньому абзаці Закону порядок проведення авансового відшкодування скасований і встановлено окремий порядок експортного відшкодування, також визначені і нові терміни проведення експортного відшкодування.

А тому, враховуючи те, що п.8.1 Закону визначено, що розрахунок експортного відшкодування подається за наслідками податкового місяця, право на отримання експортного відшкодування мають виключно платники, що знаходяться на щомісячному терміні подання звітності. Тому плателицікі, що представляють звітність з ПДВ щоквартально (у тому числі і платники єдиного податку, які зареєстровані платниками ПДВ), не мають права на отримання експортного відшкодування, а мають право на отримання бюджетного відшкодування у загальновстановленому порядку.

Якщо суб'єкт малого підприємництва - платник ПДВ у визначені Законом терміни бажає отримувати експортне відшкодування, він відповідно до подп.7.9.2 Закону має право замінити квартальний податковий період на місячний з початку будь-якого кварталу поточного року, подавши за один місяць до початку кварталу заяву про таку заміну до податкового органу, в якому цей платник зареєстрований як платник ПДВ (зворотні зміни в одному календарному році не дозволяються).

При цьому необхідно звернути увагу на те, що сума ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету платнику, не може бути зарахована в рахунок сплати єдиного податку, оскільки згідно ст.4 Указу № 857/98 сума бюджетного відшкодування може бути повністю або частково зарахована в рахунок платежів з цього податку або інших податків, зборів (обов'язкових платежів), що зараховуються до Держбюджету України, а сума єдиного податку зараховується до Держбюджету України лише частково у розмірі 20% суми єдиного податку. Залишок єдиного податку розподіляється між місцевим бюджетом, Пенсійним фондом, Фондом соцстраху та Державним фондом сприяння зайнятості населення. Сума ПДВ за бажанням платника може бути повернена на його рахунок у банку, а потім платник самостійно за рахунок цих коштів може сплатити єдиний податок.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг), здійснюваних платниками єдиного податку - платниками ПДВ "
 1. 3.3. У ПЛАТА ПДВ СУБ'ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ, перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та ЗВІТНОСТІ
  оподаткування, обліку та звітності (лист ДПАУ від 27.08.2001 р. № 11563/7/16-1117). Основоположними документами, які регламентують порядок оподаткування ПДВ операцій, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, є: 1. Указ Президента України від 28.06.99 р. № 746/99 «Про внесення змін до
 2. передмові до другого видання
  оподаткування та бухгалтерського обліку, в тому числі спрощеній системі оподаткування суб'єктів малого підприємництва, оподаткування та обліку орендних (лізингових) операцій, спільної інвестиційної діяльності та ін Окремий розділ другого видання довідника присвячений малому підприємництву, особливо детальному аналізу спрощеної системи оподаткування, обліку та
 3. 3.2. Спрощена система оподаткування, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
  оподаткування, обліку та звітності. Хоча в Законі України «Про державну під держке малого підприємництва» визначено загальні початку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва, вони не деталізовані у відповідних підзаконних нормативно-правових актах після видання Закону. Оскільки підзаконні акти, що регламентували цю систему в
 4. Тема 9. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕД
  операцій в глобальній мережі Можливості Дозволяє вибрати кращих постачальників і вийти на глобальні ринки Спектр Електронна пошта, факс, електронний обмін даними, електронні платежі та ін Області застосування Торгівля товарами і послугами, реклама, сприяння контрактами, маркетинг, перед-і послепродажная під-тримка, фінансування, страхування, спільна раз-работка і виробництво, бухоблік,
 5. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
  операцій в Росії . Проблеми конкурентоспроможності (російської промисловості і природних російських монополій) на зовнішніх ринках. Митно-тарифне і нетарифне регулювання ЗЕД. Структура, функції, організація роботи відділів ЗЕД та зовнішньоторговельних фірм. Аналіз схем укладення експортних та імпортних контрактів. Значення Інтернет у ЗЕД. Аналіз структур управління ЗЕД підприємств. Аналіз
 6. Зміст торгового патенту
  продажу товарів або пункту з надання побутових послуг, а суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу, - за місцем реєстрації цих суб'єктів. Торговий патент містить такі реквізити: номер торгового патенту; найменування власника торгового патенту; вид підприємницької діяльності; назва виду побутових послуг чи послуг у сфері
 7. Механізми оподаткування
  оподаткування відносяться до групі механізмів стимулювання. Стимулююча дія механізмів оподаткування досягається за рахунок того, що податкова ставка на прибуток зменшується з ростом рівня безпеки, наприклад, за лінійним законом m (y) = mo - py. Позначимо через По прибуток підприємства без урахування витрат на зростання рівня безпеки. Тоді залишкова або чистий прибуток (прибуток за вирахуванням
 8.  Загальні положення
    оподаткування, і видається податковим органом за місцем знаходження суб'єкта підприємницької діяльності, то ліцензія є документом державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності (п. 6 роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 06.08.97 р. № 02 - 5/276 в редакції від 03.06.98 р. № 02-5/202). Вищий
 9.  § 6. Застава речей, щодо яких судом або іншим державним органом (посадовою особою) введена заборона на розпорядження ними
    продажу арештованого товару можливо лише з боку того, в чиїх інтересах і на чиє прохання був проведений арешт ". Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар. Торгові угоди. М.: Статут, 2003. С. 133. "Предметом купівлі-продажу, по російському праву, можуть бути тільки ... речі вільні ... Правило про те, що продається майно повинно бути вільним (ст. 1388), тобто НЕ
 10.  СЛОВНИК-ПОКАЖЧИК
    операція (зовнішньоторговельна угода) 69 Зовнішньоторговельний контракт 72 Зовнішня торгівля 30 Зустрічна оферта (контроферти) 71 ВТД 30 ЗЕД 11 Група D «Доставка (прибуття)» 80 Група F «Основна поставка (перевезення) частково оплачена» 79 Група Е «Відвантаження» 79 Група З «Основна поставка (перевезення) оплачена» 79 Залізнична накладна 96 Укладення угоди 69 Заявка на фрахтування 96 Заява на відкриття
 11.  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
    операцій фірми. Етапи створення і стан сфери ЗЕД в РФ. Необхідність ЗЕД і мотиви для участі у ЗЕД. Функції, місце і значення ЗЕД, зміна в концепціях та практиці сучасної ЗЕД. Розмежування повноважень з управління ЗЕД меж-ду центром і регіонами. Проблеми зарубіжних і російських партнерів. Класифікація суб'єктів і видів їх діяльності. Малі підприємства РФ у ЗЕД. Характеристика і
 12.  РОЗДІЛИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇХ ЗМІСТ ЗА ТЕМАМИ
    операцій ЗЕД. Структура зовнішньоторговельної діяльності (ВТД). Товарна номенклатура зовнішньоторговельної діяльності Росії та Гармонізованої системи опису та кодування товарів. Форми фінансування ЗЕД. Тема 5. УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ Підготовка російської фірми до ЗЕД. Основні перешкоди міжнародної діяльності фірми за кордоном. Функції підприємств по
 13.  Тема 11. ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ зовнішньоторговельних операцій
    операція. Угоди при зустрічній торгівлі. Питання 1. Постачання машин і устаткування в готовому вигляді експортер «1 березня 5 лютого> 4> імпортер 1 - зак - сел - мон - обу - гар, пюченіе контраї тавки ітаж чення персоналу антійное обслуг« 4 липня та Іванни 6 січня 6> Додати J 8 - технічне (переклад докум ремонтників, с - оплата по і <- повернення браї и обслуговування ентации, підготує оздание СТО і д
 14.  ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОКРЕМИХ ТЕМ
    операціях дорівнює сумі економічних ефектів від експорту і від імпорту. Г) вірно Б, В. Д) вірно А, Б, В. При купівлі-продажу в кредит. платежі відсотків по кредиту не повинні бути здисконтовані. Б) для позичальника коефіцієнт кредитного впливу повинен бути більше одиниці. для кредитора коефіцієнт кредитного впливу повинен бути більше одиниці. Г) вірно А, Б, В. Д) вірно Б, В. Для підприємств з
 15.  Порядок придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг
    операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями Патентуванню підлягають операції з торгівлі готівковими валютними цінностями, які здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах обміну іноземної валюти. Під торгівлею готівковими валютними цінностями у Законі «Про патентування ...» розуміється продаж готівкової іноземної
 16.  Тема 12. ВИКОНАННЯ КОНТРАКТІВ
    операції. Передконтрактна робота на підприємстві. Основні етапи міжнародної комерційної угоди. Структурно-логічна схема розвитку угоди (експорт). Питання 1. Консалтинговий супровід ділової операції Консалтинг - професійна допомога з боку фахівців (в управлінні, аналізі, рішеннях) у формі порад, рекомендацій і спільно розроблюваних рішень Загальна характеристика
 17.  Порядок використання торгового патенту
    операцій, що підлягають патентуванню, зменшується на суму внесеної вартості торгового патенту за відповідний звітний рік. Оскільки підприємства, за винятком нерезидентів та інших підприємств, визначених чинним законодавством, в першому і другому місяці поточного кварталу здійснюють авансові внески податку на прибуток, то на суму сплаченої вартості торгового патенту за