Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Резепов Ільдар Шамильевич. Шпаргалка з загальної психології, 2010 - перейти до змісту підручника

41. Спостереження і спостережливість

Спостереження - цілеспрямоване планомірне сприйняття об'єктів, у пізнанні

яких зацікавлена ??особистість, є найбільш розвиненою формою

навмисного сприйняття. Спостереження характеризується великою активністю

особистості. Людина сприймає не все з того, що кинулося в очі, а виокремлює

найбільш важливе і цікаве для нього. Диференціюючи предмети, спостерігач

організує сприйняття таким чином, щоб ці предмети не вислизнули з поля

діяльності.

Систематичний характер цілеспрямованого сприйняття дозволяє простежити

явище в розвитку, відзначити його якісні, кількісні, періодичні

зміни. Активне мислення, включене в спостереження, допомагає відокремити головне

від другорядного, важливе - від випадкового, допомагає більш чітко диференціювати

предмети. Сприйняття, увага, мислення і мова об'єднуються при спостереженні в

єдиний процес розумової діяльності.

В акті спостереження виявляється надзвичайна стійкість довільного

уваги. Вона дозволяє спостерігачеві протягом тривалого часу виробляти

спостереження, а при необхідності неодноразово повторювати його.

Спостереження розкриває внутрішню активність особистості. Воно тісно пов'язане з

особливостями розуму, почуттів і волі людини. Проте їх співвідношення в спостереженні

буде різним у залежності від цілей спостереження, від якостей самого спостерігача.

Тому в одних випадках у спостереженні буде по перевазі інтелектуальна

вираженість, а в інших - емоційна або вольова спрямованість.

Коли людина вивчає розвиток явища або відзначає зміни в об'єктах

сприйняття, то виникає необхідність у спостереженні. Спостереження починається з

постановки завдання. На основі виниклих завдань спостереження складається докладний

план його проведення. Це дає можливість передбачити різні сторони спостережуваного

явища, уникнути випадковості, стихійності сприйняття.

Спостереження передбачає попередню підготовку спостерігача, наявність у нього

певних знань, умінь, володіння методикою роботи.

Спостережливість - це вміння помічати характерні, але ледь помітні особливості

предметів і явищ. Вона набувається в процесі систематичних занять будь-яким

справою і тому пов'язана з розвитком професійних інтересів особистості.

Взаємозв'язок спостереження і спостережливості відображає взаємозв'язок між психічними

процесами і властивостями особистості. Культивування спостереження як самостійної

психічної діяльності і як методу пізнання дійсності є базою

розвитку спостережливості як властивості особистості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 41. Спостереження і спостережливість "
 1. Вимоги до місця розташування та обладнанню наглядового поста
  спостереження противника;? огляд розташування противника на можливо велику глибину;? спостереження за діями своїх підрозділів і можливість скритного висунення в їх розташування. Місце для спостереження обладнується особовим складом спостережної поста. Залежно від наявного часу і наявності будівельного матеріалу воно може бути обладнане у вигляді відкритого окопу або
 2. 3.2. ТАКТИКА ВЕДЕННЯ розвідувальних дій
  наглядом, підслуховуванням, розвідувальними засідками, нальотами, опитуванням місцевих жителів, допитом полонених і перебіжчиків, вивченням захоплених у противника документів, зразків озброєння і техніки та іншими способами. Відомості про противника можуть бути отримані також від вищого штабу,, доданих підрозділів і від сусідів. Зупинимося докладніше на аналізі основних способів ведення
 3. Четвертий Відділ прокуратури
  наглядом за веденням за кордоном кримінальних і цивільних справ, в яких зацікавлений уряд АМСРР; б) безпосереднім наглядом і керівництвом діяльністю органів дізнання і слідства в галузі розкриття злочинів і виявлення винних, а також наглядом за діяльністю органів ГПУ АМСРР в порядку, передбаченому КПК і спеціальними законами, і в межах, встановлених
 4. Трехколенная сімейна структура
  спостереження - результат сорокапятилетней клінічної практики, що протікала в надзвичайно сприятливих умовах, за які я вдячний двом університетам. Мені надавали безкорисливе творче сприяння, надаючи достатньо часу для приватної практики та дослідницької діяльності, а також дозволяючи залучати до моєї роботи студентів і колег-психотерапевтів. У більшості випадків
 5. Права, обов'язки та відповідальність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності
  Оцінювачі мають право: - доступу до оцінюваного майну, документації та іншої інформації, необхідної або має суттєве значення для оцінки; - отримувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для проведення оцінки майна та складання звіту про оцінку майна, від замовника оцінки та інших осіб за інформацією, яка містить державну або комерційну таємницю, при
 6. Росляков М.. Вбивство Кірова. Політичні та кримінальні злочини в 1930-х роках: Свідчення очевидця Л.: Лениздат - 127 с., 1991

 7. В області адміністративної 1)
  Опублікування в загальне зведення та проведення в життя всіх постанов і розпоряджень влади,, що відносяться до діяльності сільської Ради. 2) Безпосереднє керівництво діяльністю молодших і старших сельісполнітелей, згідно з існуючим про них становищу. 3) Спостереження за виконанням обов'язкових постанов. 4) Облік населення у встановленому законом порядку, дорівнює
 8. У галузі військової 1)
  спостереження за своєчасним забезпеченням цих установ паливом, а одно спостереження за станом господарства цих установ. 4) Сприяння культурно-освітній роботі серед національних меншин, що живуть на території Рад. 5) Спостереження за чистотою і санітарним станом селища, зокрема, спостереження за пристроєм і поліпшенням джерел питної води. 6)
 9. 7. Методи збору фактичного матеріалу
  спостереження, експеримент, бесіда, вивчення продуктів діяльності, анкета, тести. Метод спостереження. Метод спостереження - цілеспрямоване вивчення на основі сприйняття дій і вчинків особистості в різних природних ситуаціях. Спостереження ведеться в природних умовах трудової, навчальної або ігрової діяльності людини. Дуже важливо, щоб люди, за якими ведеться спостереження, не знали
 10. § 1. Основа [Ground], Об'єкт і інтерпретант
  спостереження, шляхом процесу, який можна називати абстрагування, переходимо до тверджень, найвищою мірою ненадійним (і в цьому сенсі абсолютно не необхідним) про те, якими мають бути властивості всіх знаків, використовуваних «науковим» розумом, тобто розумом, здатним вчитися на досвіді. Що ж до процесу абстрагування, то він є певним різновидом спостереження.
 11. Г. В області сільського господарства і лісової справи
  спостереження за його діяльністю, а також вживання заходів до розширення і прискоренню землевпорядних робіт, з дотриманням інтересів бідняцькій маси населення; б) прийняття заходів до розширення площі, зайнятої під корисні культури, і поліпшення якості насіннєвого матеріалу; 5 * 67 в) нагляд за проведенням в життя рішень судово-земельних комісій, а також інших органів влади з питань
 12. Вивчення взаємодії в процесі спостереження
  спостереження, структурованих завдань, експертних оцінок, аналізу продуктів конкретної взаємодії і т. д. Існують відомі методи спостереження, що застосовуються як в лабораторних умовах, так і в умовах психологічної консультації. Такі, наприклад, апаратурні методики типу «гомеостат», методики символічної взаємодії, СТР - спільний тест Роршаха. Використання цих методів,
 13. РОЗВІДКА II ЇЇ ICHEIIICTI
  наглядом за його діями, але не більше 10 км від головних сил. Дозорне відділення (група) - зазвичай надсилають від підрозділу, призначеного в розвідку, але може діяти і самостійно у відриві від головних сил на видаленні, що забезпечує спостереження за його діями і вогневу підтримку. Наглядова пост (спостерігачі) виставляється від всіх діючих підрозділів і веде
 14. Повертаючись до Бору
  спостереження і співвідношення явища і реальності сюди можна додати третю можливість: в) описати тільки те , «як ми взаємодіємо» з природою. Як правило, відмінність між пп. «А» і «в» відносять до відмінності між об'єктивним і суб'єктивним знанням, у той час як в цьому контексті обговорення об'єктивності знання відмінність між пп. «А» і «б» практично відсутня. Фактично п. «б» відображає
 15. Анкети та монографії
  спостереження іноді, здавалося б, суперечать тим тенденціям, які були виявлені у відповідях на розіслані анкети, оскільки інфоматівность анкет відрізняється від спостережень. Умови розробки опитувальних анкет і монографічних досліджень були викладені у відповідних розділах по цій
 16. Спостереження: теоретичний аспект
  спостереження в науці робляться таким чином, щоб бути досить відкритими для можливих перевірок . Для того щоб виступати в якості «емпіричних даних» для нашої реконструкції, спостереження повинні бути чимось більшим, ніж індивідуальні сприйняття. Вони повинні бути достатньо обгрунтовані для того, щоб внести вклад у побудову знання. Вони повинні бути викладено мовою, досить релевантному
 17. У галузі сільського господарства 1)
  спостереження за правильним витрачанням їх. 7) Організація прокатних, парувальну, зерноочисних, ветеринарних та інших пунктів, а також ремонтних майстерень. 8) Участь у розподілі державної насіннєвої позики безпосередньо або через місцеві сільськогосподарські товариства, згідно з існуючими по зтому питання постанов, та стягнення такої. 9) Вживання заходів до
 18. Державне регулювання оціночної діяльності
  Державне регулювання оціночної діяльності полягає в забезпеченні формування та розвитку інфраструктури оцінки майна в Україні, об'єктивності та законності її проведення, у тому числі відповідності оцінки майна нормативно-правовим актам з оцінки майна, впровадження в практику оціночної діяльності міжнародних норм та правил оцінки майна, забезпеченні суспільних
 19. 6.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ГРУППОВОЙ розвідки і розмінування
  спостереження з умовою перекриття переглядаються зон протягом усього ділянки. Для ведення спостереження спостережні пункти оснащуються приладами нічного бачення ННП-21, БН-2 та ін Можуть використовуватися також нічні приціли стрілецької зброї та прилади нічного бачення бойової техніки. При виявленні в секторі спостереження окремих осіб або груп людей спостерігач доповідає командирові
 20. Березанський досліди 1912
  спостереження через амбразури за допомогою панорамних перископів і при належній товщині броні будуть цілком задовольняти своєму призначенню. 4) приховували установка інженера Фабрициуса на випробуванні виявилася незадовільною. На думку комісії, установка вимагає істотних конструктивних змін і в теперішньому її вигляді не може бути прийнята на озброєння. Результати Березанського дослідів