Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Міграційні процеси в Росії.

Починаючи з 80-х рр.. спостерігалося стабільне перевищення чисельності іммігрантів над емігрантами в межах 100 - 200 тис. чол. В1991 р. було майже нульове міграційне сальдо, але з 1992 р. знову намітилася тенденція імміграції до Росії. В1992 р. її перевищення склало 176 тис., в 1994 р. - 810 тис. чол. У 1994 р. у структурі імміграційного потоку переважала частка прибулих (96,2%) з колишніх союзних республік. Росія зіткнулася з проблемою рееміграції переважно з країн ближнього зарубіжжя, де переважало російське населення. За межами Росії в 1993 р. проживало більше 17% росіян, у тому числі тільки в Україні 11,4 млн чол., Або 22%. У республіках Середньої Азії і Казахстану проживає ще 10 млн росіян, близько 3 млн в країнах Прибалтики і Молдови. Націоналістичні настрої в згаданих державах призводять до відтоку російськомовного населення з цих районів. За офіційними даними, в 1994 р. число зареєстрованих біженців і ви-вимушених переселенців з країн ближнього зарубіжжя перевищило 600 тис. чол. У доповіді про тенденції міграції в Європі, підготовленому Інститутом ООН, чисельність слов'янського населення в неслов'янських країнах колишнього СРСР до 2016 р. зменшиться на 15 - 30%.

Крім проблеми імміграції з країн ближнього зарубіжжя в Росії існує проблема біженців і нелегальних мігрантів з країн Азії та Африки, що прийняла досить значні розміри.

На тлі зрослих імміграційних процесів еміграція в Росії має тенденцію до скорочення. У порівнянні з 1988 р. - роком еміграційного піку, за даними на 1994 р. кількість емігрували з Росії зменшилася більш ніж у 2 рази. У структурі еміграційного потоку частка вибулих в країни далекого зарубіжжя набагато більше, ніж в колишні союзні республіки, причому спостерігається тенденція її збільшення. Як свідчить статистика, за 1980 - 1986 рр.. ця частка становила лише 3,9%, за 1987 - 1990 рр.. - 24,2, за 1991 - 1993 рр.. - 52,7%. Правда, в 1994 р. цей показник став на рівні 32,7%. Даний рік став роком стабілізації еміграції росіян в країни далекого зарубіжжя.

У першій половині 90-х рр.. йшов інтенсивний процес еміграції в колишні союзні республіки.

За період 1990 - 1994 рр.. з Росії виїхали близько 50% зареєстрованої в 1989 р. чисельності українців, майже основна маса проживають казахів і узбеків, більше половини азербайджанців, близько 30% білорусів. Відтік в основному відбулося з відносно несприятливих районів - Далекосхідного, Північного і Північно-Східного.

Міграційний рух в Республіці Білорусь. У 1986 - 1990 рр.. стався "сплеск" міграції в Білорусі. Міграційні потоки активізували такі причини, як небезпека втрати громадянства тієї країни, на території якої мали намір жити постійно; військові конфлікти; дискомфорт в результаті розриву родинних зв'язків.

Максимальний міграційний приріст населення республіки спостерігався в 1989, 1992, 1993 рр.., Максимальний відтік - в 1986 і 1990 рр.. Найбільшого "піку" еміграція досягла в 1990 р. Це обумовлено нестабільністю політичного, соціального, економічного та екологічного стану республіки. Основна маса вибулих припала на держави СНД, Латвію, Литву й Естонію, причому більше 68% із загальної чисельності емігрували до Росії. Загальне уявлення про еміграційних потоках дає табл. 30.1.

Таблиця 30.1. Динаміка еміграції в Республіці Білорусь в 1990 - 1996 рр.., Чол. * Країна 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996ЇГО 135 625 84 516 62 396 55 171 54 465 35 071 22 539 них вибуло в: Азербайджан 843 575 313 ??218 134 73 47 Вірменію 301 245 173 106 68 78 43 Грузію 521 413 212 163 124 71 61 Казахстан 2914 2324 1414 1202 626 450 260 Киргизстан 292 205 144 96 106 83 74 Таджикистан 280 292 115 132 88 45 13 Туркменистан 392 319 218 178 136 44 18 Узбекистан 1511 838 515 485 248 157 130 Росію 73149 39987 32920 33624 39268 20610 10638 Україна 21762 13367 12700 9033 5822 3766 2180 Молдову 862 569 607 512 359 230 136 Латвію 1345 909 543 418 265 137 130 Литву 1461 1258 814 634 466 330298 Естонію 283219 ІЗ 88 47 28 17 - Таблиця складена за даними Міністерства статистики та аналізу.

Поряд з еміграцією широкі масштаби придбала імміграція в республіку. Так, за період 1990 - 1993 рр.. в неї прибуло 572291 чол., в тому числі з Росії - 295 530 чол., з України - 80 505, з Латвії - 26623, з Литви - 20 449 чол.

Найбільший імміграційний потік зареєстрований в 1992 р.

В цілому міграційний оборот республіки з країнами ближнього зарубіжжя практично постійно знижується (таол. 30.2).

Таблиця 30.2. Динаміка міждержавної міграції населення між Білоруссю і колишніми республіками СРСР, тис. чол. Напрями та результати 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Всього за 6 років Еміграція в ближнє зарубіжжя

Імміграція з ближнього зарубіжжя Сальдо міграції Міграційний оборот 105,9

99,3 - 6,6 205,2 61,5

95,8. +34,3 157,3 +50,8

и 117,7 +66,9; 168,5 46,9

117,7 +66,9 168,5 47,7

50,0 +2,3 97,7 26,1 33.3

+7,2 59.4

338,9

482,1 +143,2 821,0 Хвиля еміграції поширилася і на далеке зарубіжжя. Географія її визначена в основному такими країнами, як США, Ізраїль, Німеччина, Австралія, Польща, Канада (табл.30.3). Країна 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Всього отримано дозволів на виїзд З них в Ізраїль США Німеччину Австралію Польщу

Канаду

Таблиця 30.3. Чисельність осіб, які отримали дозвіл на виїзд за кордон на постійне місце проживання (1990 -1996 рр.). * 34 091 22 017 9727 6901 6950 8780 8917 33 085 15 146 3157 2431 2952 3705 3324 508 6191 5590 3627 2826 2169 1912 95208370464 298 552 518 62 132 213 57 94 61 68 66 116 152 101 99 147 206 157 89 97 29 76 37 49 - Таблиця складена за даними МВС Республіки Білорусь.

Приплив іноземної робочої сили до Республіки Білорусь пов'язаний із зростанням спільних підприємств і спільними програмами розвитку. За даними Державної міграційної служби Республіки Білорусь, вже зараз в народному господарстві країни працює 14,5 тис. іноземних громадян за професіями та спеціальностями, в надлишку наявними на національному ринку праці. З розвитком ринкових відносин масштаби міжнародної трудової міграції в республіці будуть збільшуватися. Білорусь, як і багато держав, буде вливатися в міжнародний ринок праці, максимально використовуючи для себе економічні та соціальні вигоди цієї форми міжнародних економічних відносин.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Міграційні процеси в Росії. "
 1. Вплив змін клімату на міграційні процеси
  міграційних потоків, з
 2. Велике переселення народів
  міграційних процесів, викликаних активністю центральноазіатського населення, послідовно вторгалися орди тюркомовного і угорського населення, що викликали неодноразові переміщення німецьких і слов'янських племен. До числа таких історично важливих для південно-східної і центральної Європи міграційних процесів належить рух аварських тюркських племен, угорського населення, що осів на
 3. 30.2. РЕГІОНИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
  міграційної хвилі характеризуються 40-е і 80-е рр.. Післявоєнна міграція в США складалася з двох етапів. Перший етап ознаменувався потужною європейською міграцією, перерваної другою світовою війною. За цей час із Західної Європи в США виїхало більше 6,6 млн чол. Другий (починаючи з 1965 р.) пов'язаний з прийняттям закону, що створює більш сприятливий режим для мігрантів з Азії та Латинської Америки.
 4. Сазонова Л. І.. Літературна культура Росії. Ранній Новий час / Ріс. Акад. наук; Ін-т світової літератури ім. А. М. Горького. - М.: Мови слов'янських культур,. - 896 с, 2006

 5. 30-1, МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ПРИЧИНИ, ВИДИ І ОСОБЛИВОСТІ
  міграційне настрій ". Це лише одна сторона проблеми. Інша - в існуванні безробіття, що охопила весь світ, особливо країни, що розвиваються. У пошуках роботи (у 80-і рр.. з цієї причини щорічно мігрували 19,7 - 21,7 млн ??чол.) люди переїжджають з однієї країни в іншу, закріпивши за собою соціальний статус мігранта1 . До великих міждержавногопереміщення робочої сили призводять і
 6. ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ І ДЖЕРЕЛА СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
  1. Конституція Російської Федерації / / Російська газета, 1993, 25 грудня. 2. Цивільний Кодекс Російської Федерації (частина 1 і 2). - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. 3. Закон Російської Федерації від 02.12.90г. № 395-1 «Про банки і банківську діяльність в РРФСР» (з ізм. і доп.). 4. Федеральний закон від 10.07.2002г. № 86-ФЗ «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)». 5.
 7. Міжвідомча координація
  Обов'язковою умовою успішного вирішення проблем природної та техногенної безпеки є забезпечення міжвідомчої координації. Всі зацікавлені міністерства і відомства, беручи участь у розробці та реалізації єдиної науково-технічної політики, діють в рамках своїх функціональних обов'язків, у тому числі: Минпромнауки Росії організовує і фінансує роботи по підпрограмі
 8. Критерії надання охорони
  Охорона авторських прав у відповідності зі ст. 5 Закону надається на підставі: 1) критерію громадянства - охороняються всі твори російських авторів; 2) територіального критерію - охороняються всі твори, оприлюднені (вперше зроблені доступними для публіки) на території Росії, а також всі знаходяться на території Росії оприлюднені твори (незалежно від
 9. СОЦІОЛОГІЧНА ДУМКА В РОСІЇ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
  Історичні корені, соціально-економічні та політичні умови виникнення і розвитку соціологічних поглядів в Росії в XIX в. Вплив західноєвропейської та російської національно-культурної традицій на формування громадської думки. Слов'янофіли, західники, революційні демократи - представники « особливого », реформістського і революційного шляхів розвитку країни (А. Хомяков, П. Киреевский;
 10. СПИСОК
  Авторханов А. Імперія Кремля: радянський тип колоніалізму. - Вільнюс , 1990. Аганбегян А. Три тупика Росії / / Труд-7. - 2001. - 15 березня. Бережков В.М. Поруч зі Сталіним. - М., 1998. Бердяєв Н.А. Витоки і зміст російського коммуніз-ма. - М., 1990. Бжезинський З. Велика шахівниця. - М., 1999. Боффа Д. Історія Радянського Союзу. В 2-х томах. - М., 1990. Бунін І. Окаянні дні. Спогади. Статті.
 11. 30.4. РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ
  міграційних процесів. Втручання держави в процес переміщення робочої сили через державні кордони виникло раніше, ніж регулювання міжнародних ринків товарів і послуг. Вже під кінець XIX в. з'явилися законодавчі акти, які забороняли виїзд своїх робочих і в'їзд небажаних іноземних громадян. Навпаки, заохочувалася імміграція фахівців для перспективних галузей