Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо- геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво . Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Резепов Ільдар Шамильевич. Шпаргалка з загальної психології, 2010 - перейти до змісту підручника

8. Методи обробки матеріалів дослідження

Якісна обробка матеріалів дослідження. Методи збору фактичного матеріалу

виявляють психологічні факти, що створює основу для подальшої роботи дослідника

щодо вирішення поставлених завдань і перевірки істинності висунутих гіпотез. Але самі

по собі факти не є вирішенням завдань психологічного дослідження, вони

повинні бути проаналізовані, правильно інтерпретовані і узагальнені. Це

досягається якісною і кількісною обробкою зібраного матеріалу.

При якісному аналізі особливу увагу слід звернути на знову зароджуються

чи що розвиваються психічні прояви, так як це дозволяє встановити не

тільки те , що характерно зараз для людини, а й передбачити перспективи його

психічного розвитку.

Однак для об'єктивності результатів дослідження необхідно не тільки їх

опис і якісна характеристика, завжди важливо визначити і довести

типовість знайденого якості.

Це може бути зроблено на основі кількісної

обробки матеріалів дослідження.

Найбільш широко використовуються методи альтернативного, кореляційного,

варіаційного аналізу.

Альтернативний аналіз. При альтернативному аналізі кількісно оцінюється наявність

або відсутність різних властивостей, ознак, якостей, психічних явищ.

Саме вираз цих ознак у кількісних показниках називають альтернативним

аналізом. Найбільш часто при цьому використовуються різні процентні показники,

якось: виражене у відсотках відношення між частиною і цілим і відношення між

частинами цілого.

Кореляційний аналіз. Охарактеризувати ступінь взаємозв'язку (або, як кажуть,

тісноту зв'язку) ознак психічних процесів можна за допомогою кореляційного

аналізу.

На відміну від функціональної залежності, за якої взаємозв'язок ознак

задовольняє принципу однозначної відповідності, кореляційна залежність

характеризується принципом багатозначності.

Тут при зміні значення одного

ознаки інші ознаки будуть приймати різні значення.

Варіаційний аналіз. Вище ми розглянули приклад дослідження, в якому вивчався

обсяг уваги школярів, і бачили, що випробовувані відрізняються один від одного за

обсягом уваги. Подібні відмінності виявляються, як правило, при вивченні

будь-якого з психічних процесів або властивостей. При вивченні уваги відмінності

спостерігаються не тільки в обсязі, але й у стійкості, розподілі, перемиканні

і т. д., тобто величина цих ознак різна у кожного випробуваного. Це

різниця у значенні досліджуваних ознак називається варіацією.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. Методи обробки матеріалів дослідження "
 1. ДОДАТОК (довідковий)
  матеріалів. ГОСТ 5382-91 Цементи і матеріали цементного виробництва. Методи хімічного аналізу. ГОСТ 6613-86 Сітки дротяні ткані з квадратними осередками. ГОСТ 10.178-85 Портландцемент і шлакопортландцемент ГОСТ 30108-94 Матеріали і вироби будівельні. Визначення питомий ефективної активності природних радіонуклідів. ГОСТ 30515-97 Цементи. Загальні технічні умови. Затверджуй / '
 2. Запитання для самопідготовки
  методи соціологічного дослідження Ви знаєте? 7. Що таке методологія дослідження? 8. Яка роль вивчення контекстів соціальних дій, явищ, процесів? 9. Що Ви знаєте про значення інтерпретації результатів соціологічного дослідження? 10. Дайте визначення об'єкта і предмета сучасної соціології. 11. Що таке метод? 12. Дайте визначення науки соціології. 13. Назвіть і
 3. Авторські права на складові твори
  обробці або перекладу, то такий автор-упорядник буде водночас розглядатися як автор літературної обробки (автор переробки) і автор перекладів (перекладач), причому права на складання, переробку та переклад діятимуть паралельно і незалежно один від одного. Для використання складеного твору необхідно отримати: 1) права на складений твір від
 4. 6. 3. Постіндустріального суспільства
  метод проб і помилок », досвід Емпіризм, випробувальне дослідження Модель, теоретична база прийняття рішень, аналіз систем і т.п. дорослих, перекваліфікація і додаткова освіта », які через мінливої ??професійної і промислової структури і постійно оновлюється технології вийшли на передній план в адаптації людини в сучасному
 5. Колектив авторів. Історико-філософський щорічник / Ін-т філософії РАН. - М. Наука. - 2007. - 2008. - 530 с., 1986

 6. 7. Методи збору фактичного матеріалу
  методах, які використовуються для збору фактичного матеріалу про психічної діяльності людини. Вибір того чи іншого методу завжди визначається предметом і завданнями конкретного дослідження. Найбільш широко застосовуються такі методи: спостереження, експеримент, бесіда, вивчення продуктів діяльності, анкета, тести. Метод спостереження. Метод спостереження - цілеспрямоване вивчення на
 7. 1.3. Загальні положення теорії управління
  методів вирішення перерахованих завдань для всіх типів систем на даний час не існує. Однак для всіх типів систем з управлінням визнається існування низки аксіом і принципів управління, знання яких дозволяє кваліфіковано вирішувати завдання
 8. 4. 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
  методології дослідження. Під методологією розуміється система різних правил, принципів і заходів, керуючих науковим дослідженням. Поряд зі своєю власною методологією соціологія керується також наступними загальними критеріями наукового дослідження. - Систематичність при проведенні спостережень, обробці матеріалу і розгляді результатів. - Всеосяжність:
 9. Режими взаємодії між користувачами
  обробки або їх послідовність і т. п. Підсистема електронного документообігу повинна забезпечувати обмін уніфікованими формами документів, формування маршрутів розсилки, "погоджувати "автоматичний прийом документів з процесом логічної обробки (сортування по папках, переадресація і т. д.) і контролю проходження документів, операції обліку і відправлення документів на архівне
 10. Денкер І.І., Володимирський В. Н.. Технологія фарбування літаків і вертольотів цивільної авіації. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.Машіностроеніе. -128 Е.: ил., 1988

 11. Зразкові плани семінарських заняти и Заняття 1. Наукове дослідження як предмет методологічного аналізу Питання для обговорення 1.
  Методологічного аналізу науки. 2. Статус і функції общенаучної методології пізнання. 3. Частнонаучние та дисциплінарні методи пізнання. Теми для доповідей та дискусій 1. Природа і можливості інноваційної методології науки. 2. Синергетика і становлення нелінійно f методології пізнання. 3. Ситуаційна методологія case studies. Основна література Берков В.Ф. Загальна методологія.
 12. ВСТУП
  методів і схем їх обо-збагачення стає досить актуальною. Мета дисертаційної роботи - науково обгрунтувати, розробити та ап-робіровать раціональні технологічні методи переробки труднообо-гатімих молібденових руд. Основна ідеї роботи полягає в науково-інженерному обоснова-ванні та використанні ефективних технологічних режимів збагачення важкозбагачуваних
 13. Кругліков В.А. Конгеніальність думки. Про філософа Мераба Мамардашвілі. - М.: Видавнича група «Прогрес» - «Культура» - 240 с., 1994

 14. 4.6. Система інформаційної безпеки ІТКМ
  методів і технологій, що відноситься до всіх аспектів її роботи і покликаний стати стрижнем забезпечення захисту системи в цілому. Формулюючи поняття "інформаційна безпека", слід сказати, що це таке якість інформаційних систем, при якому ризик відповідних загроз зменшується до прийнятного рівня шляхом застосування необхідних заходів. Вона базується на архітектурі системи