Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкологіяЕкологічний моніторинг
ЗМІСТ:
Яшин І.М., Васенев І.І., Черніков В.А.. Методи екологічних досліджень: Робочий зошит. М.: Изд. РГАУ-МСХА імені К.А. Тімірязєва. 94 с., 2011
У робочому зошиті представлений навчальний матеріал для лабораторно-практичних занять з курсу «Методи екологічних досліджень». Розглядаються польові методи вивчення агроекосистем, картування аграрних ландшафтів, складання екологічної карти в масштабі М 1: 10 000, побудова екологічного профілю, а також фізико-хімічні методи діагностики екотоксікантов. Представлені екологічні завдання.
Введення
ТЕМА 1
Ландшафтне дешифрування топографічної карти, аналіз типів і форм рельефа1
Обгрунтування завдання (та довідковий матеріал) за темою 1
Дешифрування типів і форм рельєфу, гідрографії, рослинності, грунтів
Дешифрування грунтів і грунтового покриву
Колір фотозображення грунтового покриву
ТЕМА 2
Складання фрагмента ландшафтно-екологічної карти в масштабі М 1:10 000
ТЕМА 3
Побудова еколого-геохімічного профілю агроландшафта
Довідковий матеріал по розділу «характеристика польових методів екологічних досліджень».
ТЕМА 4
Ландшафтно-геохімічна характеристика території
Розділ 2. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
Фізико-хімічні (інструментальні) методи, що використовуються для оцінки екологічного стану аграрних та інших ландшафтів
Лабораторна робота № 1
Порядок виконання роботи за темою 1
Порядок роботи на приладі ФЕК-56М
Хід експерименту
Контрольні питання до захисту лабораторної роботи № 1
Запитання для самоконтролю по темі 1а
Тема № 2а
Методи, що використовуються при очищенні та дезінфекції природних вод
Лабораторна робота № 2
Лабораторна робота № 3
Висновок
ЗАВДАННЯ ПО МЕІ Умови завдань з курсу «Методи екологічних досліджень »
Екзаменаційні питання по курсу МЕІ БЛОК« Польові методи екологічних досліджень »
БЛОК« Лабораторні методи екологічних досліджень »
Література
Екологічний моніторинг: