Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяДослідження в психології
ЗМІСТ:
Загвязинский В. І., Атаханов Р.. Методологія та методи психолого-педагогічного дослідження: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. -2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія»., 2005

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання дослідно-пошукової та експериментальної роботи в школі та ін-ших освітніх установах, починаючи від визначення проблематики-ки , вибору теми, уточнення вихідних фактів і теоретичних положе-ний до апробації та літературного оформлення роботи. У посібнику оха-характеризувати прийоми висування гіпотези, процес виникнення ідеї та задуму психолого-педагогічного дослідження, охарактеризувати-вани основні методи та методики пошукової а також способи апробації та інтерпретації результатів дослідження, умови розвитку творчості та дослідницьких умінь педагогів.

Для студентів педагогічних вузів, що навчаються за спеціальністю 031000 - Педагогіка та психологія.

ВСТУП
Глава I ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Сучасна стратегія оновлення та розвитку освіти
2. Поняття про психолого-педагогічному дослідженні
3. Природа і функції освітніх інновацій
4. Теоретичні основи і проблематика сучасних психолого-педагогічних досліджень
5. Джерела та умови дослідницького пошуку
6. Організація дослідно-пошукової дослідницької роботи в освітніх установах
7. Характеристика методологічних принципів психолого-педагогічного дослідження
Глава II ЛОГІЧНА СТРУКТУРА ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Поняття про логіку дослідження
2. Проблема і тема дослідження
3. Об'єкт і предмет дослідження
4. Цілі і завдання дослідження
5. Ідея, задум і гіпотеза як теоретичне ядро ??дослідження
6. Критерії успішності дослідницького пошуку і моніторинг процесу та результатів дослідження
7. Етапи практичної діагностики та перетворення в психолого-педагогічному пошуку
Глава III МЕТОДИ І МЕТОДИКИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Дослідницькі методи та методики
2. Методи емпіричного психолого-педагогічного дослідження Вивчення літератури та інших джерел
Тестування (метод тестів)
Вивчення продуктів діяльності
Герменевтические методи в педагогіці
3. Застосування статистичних методів і засобів формалізації в психолого-педагогічному дослідженні
4. Методи теоретичного дослідження
5. Психолого-педагогічне обстеження
7. Досвідчена робота
8. Комплексний педагогічний експеримент
Глава IV ТЛУМАЧЕННЯ, АПРОБАЦІЯ І ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Інтерпретація результатів дослідження
2. Апробація роботи
Глава V ТВОРЧА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА
1. Особистість педагога і педагогічні здібності
2. Педагогічна інтуїція, імпровізація, артистизм і творча індивідуальність педагога
термінологічних словників
ЛІТЕРАТУРА
Дослідження в психології:
  1. Образцов П. І.. Методи і методологія психолого-педагогічного дослідження. - СПб.: Пітер. - 268 с: ил. - (Серія «Короткий курс»). - 2004
  2. Василюк Ф. Е.. Методологічний аналіз в психології. М.: МГППУ; Смисл.-240 с. - 2003
  3. Л.Д. Дьоміна, І.А. Ральнікова. Психічне здоров'я і захисні механізми особистості - 2000
  4. К. М. Гуревч, Є. М. Борисова. Психологічна діагностика: Навчальний посібник. - М.: Изд-во УРАО. - 2000