Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяДослідження в психології
ЗМІСТ:
Василюк Ф. Е.. Методологічний аналіз в психології. М.: МГППУ; Смисл.-240 с., 2003
У монографії розглядаються три рівня методологічного аналізу в психології. На першому рівні фокусом методологічного уваги стає окрема категорія, на другому - психологічна концепція, на третьому - наукова ситуація. Кожен з рівнів представлений у книзі зразками коротких методологічних досліджень, матеріалом для яких послужили концепти і концепції таких авторів, як І.П. Павлов, Г. Сельє, Б.Ф. Скіннер, А.Н. Леонтьєв, НА. Берн-штейн, Д.Н. Узнадзе, В.Н. Мясищев та ін
Передмова
Частина 1. Методологічний аналіз психологічних понять
1.1. Введення
1.2. Методологічний аналіз поняття стресс3
1.3. Історико-методологічний аналіз психотерапевтичних упованій7
Спонтанність
Переживання
Комунікація
Що далі?
Частина 2. Методологічний аналіз психологічних теорій
2.1. Введення
2.2. Від Павлова до Бернштейну18
І. П. Павлов: теорія умовних рефлексів 1. Онтологія
2.1. Абстракція простого руху
2.2. Абстракція простого сприйняття
3. Предмет і метод дослідження
4. Методологічні основи концепції І. П. Павлова
5. Рефлекси на волі
Н.А. Бернштейн: фізіологія активності
2. Складність сприйняття
3. Ідеальний об'єкт концепції - рефлекторне кільце
5. Онтологія і методологія теорії Н.А. Бернштейна
2.3. Павлов і Скіннер: порівняльний методологічний аналіз теорій
2. Основний ідеальний об'єкт радикального біхевіоризму - оперантний рефлекс
оперантная реакція (відповідь)
3. Предмет дослідження - оперантное пристосування організму до середовища
5. Метод
Порівняльний методологічний аналіз теорії умовних рефлексів і теорії оперантного обумовлення
2.4. До проблеми єдності загальної психології
Теорія відносин В.Н. Мясищева
Теорія установки Д.М. Узнадзе
Теорія діяльності О.М. Леонтьєва
Частина 3. Методологічний аналіз наукової ситуації в психології
3.1. Введення
3.2. Від психологічної практики до психотехнічних теоріі64
Психологічна теорія і практика
Академічна і психотехнічна теорія
3.3. Методологічний сенс психологічної схізіса
Практика як принцип пізнання
Філософія практики як методологія психології
Психотехника
Свідомість
Практика
Коментарі
Дослідження в психології:
  1. Загвязинский В. І., Атаханов Р.. Методологія та методи психолого-педагогічного дослідження: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. -2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 2005 р.
  2. Образцов П. І.. Методи і методологія психолого-педагогічного дослідження. - СПб.: Пітер. - 268 с: ил. - (Серія «Короткий курс»). - 2004
  3. Л.Д. Дьоміна, І.А. Ральнікова. Психічне здоров'я і захисні механізми особистості - 2000
  4. К. М. Гуревч, Є. М. Борисова. Психологічна діагностика: Навчальний посібник. - М.: Изд-во УРАО. - 2000