Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціГромадянська оборона → 
« Попередня Наступна »
Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін. Громадянська оборона: Учеб. для студентів пед. ін-тів по спец. 03.04 «Допрізив, і фіз. підготує. »/ Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін; Під ред. Є. П. Шубіна. - М.: Просвещение, 1991.-223 c.: Ил., 1991 - перейти до змісту підручника

9.2. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ЗАНЯТТЯ ПО ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОБОРОНІ

Методика підготовки вчителя до заняття (уроку) з ГО включає з'ясування теми, підбір та вивчення рекомендованої літератури, нормативів по ГО, визначення (уточнення) цілі заняття і навчальних питань, часу на їх відпрацювання, методу навчання, порядку проведення заняття (уроку), розробку плану-конспекту заняття, його затвердження, підготовку помічника для проведення заняття, вивчення практичних прийомів, які відпрацьовуються з учнями, і тренування в їх правильному виконанні, вибір і підготовку місця проведення заняття (клас, містечко, матеріальна база шефствує підприємства тощо), а також навчального майна та наочних посібників.
Для з'ясування теми майбутнього заняття вчителю необхідно вивчити навчальну програму з ГО, навчально-методичні рекомендації. При цьому доцільно встановити зв'язок даної теми з іншими темами курсу і зрозуміти, якою мірою вона знайома учням.

Підбір і вивчення літератури з теми заняття, рекомендованої програмою, не виключає широкого використання мате *
ріалів періодичній пресі, що дозволить вчителю виявити сучасні погляди по досліджуваному питанню, бути в курсі нового, передового в теорії і практиці ГО.
Навчальні цілі заняття повинні бути реальними і передбачати або ознайомлення учнів з якимось питанням, або тренування їх у будь-яких діях, або перевірку їх знань і вмінь. При цьому необхідно ясно і чітко уявляти собі, чого слід досягти в результаті проведеного заняття.
Навчальні питання визначаються з урахуванням змісту теми і навчальних цілей заняття. Зазвичай на одне заняття планується вивчення не більше 2-3 питань. Розподіл часу на відпрацювання навчальних питань проводиться з урахуванням їх важливості і загального часу, відведеного на вивчення теми.
Враховуючи необхідність навчання школярів практичних дій, учитель, готуючись до проведення уроку, сам зобов'язаний ретельно вивчити ті прийоми, які він повинен відпрацювати з учнями. Це вимагає від нього не тільки знання цих прийомів, а й постійного тренування у правильному їх виконанні у встановлений нормативами час.
У разі необхідності на допомогу собі вчитель завчасно готує одного або кількох помічників із числа учнів, проводячи з ними інструктивний заняття і необхідні тренування.
Досягнення навчальних цілей заняття, особливо тренування, в значній мірі залежить від змісту наочних посібників та якості технічних засобів. Учитель повинен підготувати до уроку прилади, засоби захисту, різне майно, навчально-консультаційні посібники та підібрати навчальні фільми і діафільми.
Важливо також вирішити, де проводити урок або тренування (в класі, притулок, навчальному містечку), і підготувати для цього місце. Для заняття може використовуватися навчально-матеріальна база об'єкту народного господарства, закріпленого за школою відповідним штабом ГО.
Готуючись до проведення уроку (тренування), слід заздалегідь розробити і мати на уроці розгорнутий план-конспект заняття.
План-конспект - це робочий документ, що дозволяє вчителю провести урок організовано, правильно і повно викласти зміст теми, зразково виконати прийоми (дії), не пропустити головного, уникнути повторення, не допустити помилок при розрахунку часу на відпрацювання навчальних питань, визначити порядок використання технічних і наочних засобів навчання, відпрацювати практичне виконання прийомів (дій) за елементами, а потім в цілому в межах встановлених нормативів. Він повинен бути коротким, змістовним і наочним.


План-конспект складається в довільній формі, але в ньому обов'язково повинні бути відображені - в першій частині: тема заняття або тренування, навчальні цілі, метод і місце проведення уроку, навчальні питання і розрахунок часу на їх вивчення, матеріальне забезпечення заняття, рекомендована література; в другій: короткий зміст навчальних питань і методика їх викладу, висновки, які учні повинні зробити, схеми, малюнки, які треба буде зобразити на дошці або показати за допомогою технічних засобів навчання; питання, які повинні бути задані при опитуванні та контролі засвоєння матеріалу, порядок виконання прийому або дії за елементами, а потім в цілому, нормативи, завдання учням на будинок. У цій частині розкривається структура уроку і характер дій вчителя і учнів.
Ефективною формою вдосконалення підготовки вчителя є періодичне навчання на курсах ЦО району, відвідування занять, що проводяться Воєнрук (класними керівниками) інших шкіл, присутність на відкритих уроках у своїй школі та інших навчальних закладах.
Важливе значення у підготовці вчителя до занять з ГО має відвідування об'єктів народного господарства, ознайомлення з організацією ЦО об'єктів, огляд притулків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.2. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ЗАНЯТТЯ ПО ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОБОРОНІ "
 1. Тема 2. Медична служба цивільної оборони
  заняття № 2 (семінар) Мета заняття 1. Отримати уявлення про основні положення цивільної оборони РФ. 2. Ознайомитися із завданнями та організаційною структурою медичної служби цивільної оборони Місце проведення заняття - навчальна кімната. Тривалість заняття 2 академічні години. Оснащення заняття: тематичні стенди, плакати. Етапи роботи на занятті № n / n
 2. Тема 5. Медичне забезпечення населення при проведенні заходів цивільної оборони
  підготовка організації медико-санітарного забезпечення населення у воєнний час? 4. Яка допомога надається населенню при веденні військових дій? Теми рефератів 1. «Медичне забезпечення при загрозі нападу противника. Розгортання сил і засобів медичної служби цивільної оборони (МСГО). Евакуація лікувально-профілактичних установ ». 2. «Організація медичного забезпечення
 3. МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ СРСР. ДОВІДНИК ПО протипожежної служби цивільної оборони, 1982

 4. Розділ I. Медична служба цивільної оборони
  цивільної
 5. ЛІТЕРАТУРА
  методика педагогічних досліджень. - М.: Наука, 1981. Введення в наукове дослідження з педагогіки: Навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів / Ю. К. Бабанський, В. І. Журавльов, В. К. Розов та ін - М.: Просвещение, 1988. Георгіївський А. С. Методологія та методика науково-дослідницької роботи. - М.: Наука, 1982. Герасимов Н. Г Структура наукового
 6. Тема 1. Мобілізаційна підготовка об'єктів охорони здоров'я
  підготовки закладів охорони здоров'я та організації медичного забезпечення населення у воєнний час і в надзвичайних ситуаціях мирного часу. 2. Ознайомитися з основними положеннями нормативних і правових документів з мобілізаційної підготовки закладів охорони здоров'я та організації медичного забезпечення населення у воєнний час і в надзвичайних ситуаціях мирного часу.
 7. Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін. Громадянська оборона: Учеб. для студентів пед. ін-тів по спец. 03.04 «Допрізив, і фіз. підготує. »/ Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін; Під ред. Є. П. Шубіна. - М.: Просвещение, 1991.-223 c.: Ил., 1991

 8. Тема 3. Медико-тактична характеристика вражаючих факторів сучасних видів зброї
  заняття № 3 (семінар) Мета заняття 1. Отримати уявлення про вражаючий дії сучасних видів зброї. 2. Ознайомитися з можливими величинами і структурою санітарних втрат у вогнищах поразки сучасними видами зброї. Місце проведення заняття - навчальна кімната. Тривалість заняття 2 академічні години. Оснащення заняття: тематичні стенди, плакати. Етапи
 9. Тема 3. Підготовка лікувально-профілактичного закладу до роботи при надзвичайних ситуаціях
  підготовки закладів охорони здоров'я та їх переведення на роботу у воєнний час. 2. Ознайомитися: - з особливостями медичного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях мирного часу; - з вмістом заходів, що проводяться по захисту населення, хворих, медичного персоналу та майна медичних закладів у надзвичайних ситуаціях мирного часу. Місце проведення
 10. 8.5.Международное співробітництво в галузі безпеки життєдіяльності
  підготовка керівного складу організацій, сил ЦО та населення до ведення рятувальних робіт. Контрольні питання 1. Структура Єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій (РСЧС). 2. Визначення цивільної оборони. 3. Основні завдання в галузі цивільної оборони. 4. Завдання навчання населення в галузі цивільної оборони. 5. Дії населення за
 11. Зміст
  ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 3 ЧАСТИНА 1 ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ 5 ТЕМА 2. СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 6 ТЕМА 3. ТЕОРІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА ТА ГРОМАДСЬКОГО ДОГОВОРУ В ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ 7 ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ німецької класичної філософії 8 ТЕМА 5. Некласичні СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ XIX СТОЛІТТЯ 9 Заняття 1 вересня Заняття 10 лютого
 12. Бендас Т. В.. Гендерна психологія: Навчальний посібник. - СПб.: Пітер. - 431 с: ил. - (Серія «Навчальний посібник»)., 2006

 13. Вивчення відносин учасників взаємодії
  методика «включеного конфлікту» Ю. В. Баскіной17, можуть бути використані для дослідження та дітей, і батьків. Інші передбачаються тільки для дітей (методики «Два будинки», «СТО», методика Р. Жиля, рисункові методи) або тільки для батьків (семантичний диференціал, твір «Моя дитина»). Важливо відзначити те, що, оскільки взаємодія і відносини тісно пов'язані один з одним,
 14. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  цивільна оборона ДТП - дорожньо-транспортна пригода ІПП - індивідуальний протихімічний пакет ЛПУ - лікувально-профілактичний заклад Лем - лікувально-евакуаційні заходи МВС - Міністерство внутрішніх справ МО - медичний загін МПС - Міністерство шляхів сполучення МСГО - медична служба цивільної оборони мсіз - медичні засоби індивідуального захисту МНС - Міністерство з