Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиЕстетика → 
« Попередня Наступна »
Дедюлін М.А.. Навчально-методичний комплекс з курсу «Естетика». Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. - 136 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Метод і стиль у мистецтві


Кожна епоха народжує своє мистецтво, свої художні твори. Вони мають яскраво виражені відмінні риси. Це і тематика, і принципи сприйняття дійсності, і її ідейно-естетична інтерпретація, і система художньо-виражальних засобів, за допомогою яких навколишній світ людини відтворюється в творах мистецтва. Такі явища в розвитку мистецтва прийнято називати художнім методом.
Художній метод - це певний спосіб пізнання дійсності, своєрідний спосіб її оцінки, спосіб зворотного моделювання життя. Вихідним і визначальним в появі і поширенні художнього методу є конкретно-історична дійсність, вона утворює як би його об'єктивну основу, на якій виникає той чи інший метод. Ще Гегель стверджував, що «художник належить своєму власному часу, живе його вдачами і звичками». Але матеріалістична естетика дотримується іншої думки: багатство творчості знаходиться в залежності від цілісності світогляду. Тому в рамках однієї суспільно-економічної формації можуть співіснувати різні методи художньої творчості. Часові межі художніх методів не слід розуміти буквально. Паростки нових методів зазвичай з'являються в творах, створених на основі старих методів. Разом з тим очевидно й інше: групи художників в межах одного і того ж художнього методу зближуються між собою за низкою основних ознак творчості та її практичних результатів. Таке явище в мистецтві отримало назву стиль.
Художній стиль - це естетична категорія, що відображає відносно стійку спільність основних ідейно-художніх ознак творчості, обумовлена ??естетичними принципами художнього методу і властива певному колу творців мистецтва. Ю. Борев відзначає ряд факторів, властивих стилю:
фактор творчого процесу;
фактор соціального буття твору;
фактор художнього процесу;
фактор культури;
фактор художнього впливу мистецтва.

Поняття «художня школа» вживається найчастіше для позначення національних і провінційних розгалужень мистецького спрямування.
Важливою естетичною категорією, що відбиває художню практику, є художній напрям. Ця категорія практично не розроблена в літературі і часто ототожнюється з методом творчості, стилем. Проте, творчий метод - це спосіб пізнання дійсності і її художнє моделювання, але сам по собі він ще не є естетичною реальністю. Реальністю володіють лише плоди художньої творчості, твори мистецтва, створювані тим чи іншим творчим методом.
Отже, основною одиницею динаміки розвитку історії мистецтва виступає не творчий метод, а художній напрям, тобто сукупність творів, що зближуються один з одним по ряду істотних ідейно-естетичних ознак. Іншими словами, художній метод матеріалізується у художньому напрямку. Розвиток, становлення і протиборство художніх методів заломлюється в художньому напрямку. Але воно тісно пов'язане зі стилем.
Художній напрям - це найбільша і найбільш ємна одиниця художнього процесу, що охоплює епохи і системи мистецтва. Воно дозволяє судити про цілий історичному періоді в художній культурі і цілій групі художників. У ньому переломлюються художньо-ідеологічні, світоглядно-естетичні особливості художнього розвитку. Художньою течією називають такі художні рухи, які утворюються в певних національних, історичних умовах і об'єднують групи художників, що стоять на різних естетичних принципах в рамках одного художнього методу і одного виду мистецтва, з метою вирішення конкретних творчих завдань. Розмежування всередині художнього напрямку носять відносний характер. До основних художнім напрямків відносяться: міфологічний реалізм античності, середньовічний символізм, реалізм епохи Відродження, бароко, класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм, романтизм, критичний реалізм XIX століття, реалізм XX століття, соціалістичний реалізм, експресіонізм, сюрреалізм, екзістенціоналізма, абстракціонізм, поп- арт, гіперреалізм та ін Таким чином, історичний розвиток мистецтва постає власне як історичний процес виникнення і зміни художніх методів, стилів і напрямків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Метод і стиль у мистецтві "
 1. § 1. Громадсько-політичне життя
  методом літератури був оголошений так званий «соціалістичний реалізм». Широку популярність здобули п'єси О. Корнійчука «Загибель ескадри» і «Платон Кречет», Н.Погодина «Людина з рушницею» та ін Дитяча література була представлена ??творами С. Маршака, А. Гайдара, С. Михалкова. У весь голос звучали твори М.Горького, М.Шолохова, А.Толстого, А. Фадєєва, В. Маяковського, Я. Купали, Я.
 2. ТЕМА 1. ЕСТЕТИКА ЯК НАУКА
  методологічними труднощами, у зв'язку з тим, що, спираючись на давні першоджерела, намагаємося відшукати в них уявлення про предмет естетики, яка в той момент ще не існувала. На думку В.В. Бичкова, «трудність ця існує, проте вона пов'язана не тільки з тим, що давнина не знала на рівні« раціо »науки естетики, тому що вже тоді існувала естетична реальність, згодом
 3. ТЕМА 8. ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА НІМЕЦЬКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
  методи зображення усередині сентиментальної поезії? Яке вплив краси як естетичної форми на формування людини у Шіллера? Як пов'язане поняття «гри» і «видимості» у концепції Шиллера? Як співвідноситься у Шіллера естетика і культура? Література Лессінг Г.Е. Вибрані твори. - М., 1957. Гете І.В. Зібрання творів: У 10-ти т. - М., 1975-1980. Т.10. Шиллер Ф. Зібрання творів:
 4. Спроби модернізації соціалізму («Перебудова»)
  методи натиску, штурмівщини і т.д. Невід'ємною частиною системи був величезний бюрократичний апарат, який налічував 18 млн. чоловік. Дуже повільно приходило розуміння необхідності проведення більш глибоких реформ. У 1987 р. керівництво заговорило про консерватизм апарату, гальмуванні їм проведених реформ. У січні цього року на Пленумі ЦК Горбачов заявив про необхідність перебудови, тобто
 5. Новела про соціалізації менеджменту.
  Метод управління людьми і дозволяв підвищувати продуктивність праці, то сьогодні він дає зворотний ефект. Люди тепер стали особистостями, і ними слід управляти по-іншому »*. * Уотермен Р. фактор оновлення. М., 1988. С. 16. Соціальні зміни тим самим стали головною причиною корінних, принципових змін в управлінській стратегії сучасного бізнесу. Звичайно, будь-яка структура управління
 6. Новела про реформування в Росії.
  Методи, за допомогою яких намагалися вирішити економічні проблеми уряду М. Рижкова, В. Павлова, Є. Гайдара, а нині пробує уряд В. Черномирдіна, в принципі, спочатку, приречені на невдачу. Вони «за визначенням» не можуть бути ефективними ні в одній області, будь то стабілізація фінансів, стимулювання економічного зростання і структурної перебудови або проведення конверсії
 7. Література
  методи і досвід соціологічного дослідження. Кишинів, 1991. Большаков А.В. Культура XX століття / / Актуальні проблеми культури XX століття. М., 1993. Бореев В.Ю., Коваленко А.В. Культура і масова комунікація. М., 1986. Борисов С.Б. Символи смерті в російській ментальності / / Соціологічні дослідження. 1995. № 2. Бурдьє П. Ринок символічною продукції / / Питання соціології. 1993. № 1-2. С. 49-62.
 8. Матеріали для читання
  методу природничих та суспільних наук, підриваючи тим самим провіденціалістскіе і фіналістскіе пояснення розвитку Еволюціонізм тісно пов'язував соціологію з етнологією, вирішуючи спільні для них проблеми генезису суспільства і культури. Цим пояснюється виняткову увагу тодішньої соціології до первісної історії і до порівняльних досліджень походження і розвитку суспільних інститутів
 9. ТЕМА 9 Візантія в VIII-X ст.
  Методі: "Філософія є знання сущого як такого, тобто знання природи сущого. Іншими словами, філософія є знання божественних і людських речей, тобто і видимих, і невидимих. У той Водночас філософія є турбота про смерть як довільної, так і природною. Бо життя буває двох видів: природна, якій ми живемо, і довільна, через яку ми пристрасно прив'язуємося до справжньої
 10. Загальна характеристика європейського середньовіччя
  методами історії та культурології. Вибравши часові рамки і загальний підхід до середньовіччя, окреслимо його географічні та геополітичні кордони. Зауважимо, що виникло в європейській культурі поняття "середні віки" було перенесено на історію інших культур: середньовічний арабський Схід, середньовічна Русь, середньовічні Індія і Китай. Про правомірність такого перенесення між вченими йшов і йде
 11. Культура готовий
  стиль художніх виробів, в основному прикладного характеру (фібули, пряжки, обробка зброї та кінської упряжі), який зробив сильний вплив на всю культуру епохи переселення народів. Для готських прикрас характерне застосування самоцвітів (переважно індійських альмандинів), або закріплених на золотому фоні, або вставлених в золоту обрешітку і утворюють при цьому орнамент у вигляді