НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика , обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаГірничо-геологічна галузьБуропідривні роботи → 
« Попередня Наступна »
Матвейчук В.В.. Вибухова справа (Увага, вибух): Навчально-практичний посібник. - М.: Академічний Проект. -512 С., 2005 - перейти до змісту підручника

МЕТОД МАЛОКАМЕРНИХ ЗАРЯДІВ

Малокамерние заряди розташовують у шурфах і штольнях або злегка похилих виробках (рукавах) площею перетину від 0 , 2 х 0,2 до 0,5 х 0,5 м. Довжина рукавів повинна становити від 0,5 до 0,9 Н (Н - висота уступу), але не більше 5 м. Максимальна висота уступів не повинна перевищувати 8 м

Спорудження рукавів проводиться пррстрелкой шпура, пробуріваются уздовж осі виробки.

Маса малокамерного заряду (кг):

О = KW3,

де К - розрахунковий питома витрата ВР по табл. 1.10 кг/м3 грунту; W-довжина АНС, яка приймається по вертикалі від центру заряду до поверхні, м.

Довжина заряду не повинна перевищувати 0,3 довжини рукава.

При миттєвому способі підривання відстань між центрами зарядів (1 - 1,1) W; при короткозамед-ленном підриванні - (1,2 - 1,3) W.

Підривання малокамерних зарядів проводиться за допомогою електродетонаторів, ДШ або вогневим способом. При визначенні витрати вогнепровідного лнура врахований його витрата на прострілювання шпурів, а ~ акже необхідність дублювання запалювальних ^ оубок при їх довжині більше 4 м.

Базові норми витрат (табл. 1.26) визначені ддя еукавов з площею поперечного перетину Sb = 0,04 м2. діаметр шпурів db = 42 мм.

. Аблица 1.28, Базовий витрата ВР q б, кг/1000 м3 грунту Висока уступу, м Група грунтів за Сніпу 1V V VI VII Vlll 2294/35 380/35 388/68 570/68 610/83 3294/16 374/21 430/31 520/47 585/79 4300/7390/13 446/27 542/43 600/70 5300/5387/9445/25528/39630 / 70 6290/3370/9444/25530/37660/63

Примітка.

В чисельнику наведені витрати ВВ на основне підривання, в знаменнику - на прострель-зание.

МЕТОД камерними ЗАРЯДІВ

Метод камерних зарядів полягає у підриванні нарядів ВВ, поміщених в спеціальних виробках - камерах. При використанні цього хметода під ззриваемом масиві проводять підготовчі зиработкі, з яких здійснюється проведення зарядних камер.

В якості підготовчих виробок можуть використовуватися вертикальні (шурфи), горизонтальні (штольні, штреки, рассечки) або похилі виробки. Область раціонального застосування вертикальних виробок обмежується значеннями висот, відбиваємо за допомогою камерних нарядів, уступів у межах 6 - 15 м. При висотах уступів 10 - 30 м використовують горизонтальні та похилі підготовчі виробки. Площа течії вертикальних підготовчих виробок зазвичай становить 1,2 м2, горизонтальних -, 8 м2. eh

ab

Рис. 2.6. Схема розташування заряді в шурфах (а) і штольнях (б)

Вибір типу підготовчих виробок проводиться залежно від конкретних гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов застосування методі камерних зарядів.

Маса камерних зарядів:

Q = KW3f

де К - розрахунковий питома витрата ВР (кг/м3, що приймається табл. 1.10 ; W-довжина ЛНС, складова 0,7 - 0,9 висоти підривається уступу, м.

Об'єм камери для розміщення зарядів (м 3):

Vk = Q / A,

де Q - маса камерного заряду; Д - плотностг заряджання (т/м3), приймається за табл.

1.27.

Таблиця 1.29. Раціональна щільність заряджання Заряди Щільність заряджання, г / .м 'Камерні немеханізованого немеханізірованHOI про механизированно! о. з поверхні, ВВ з поверхні, ВВ в пневматичних розсипом мішках 0,85 0,8 0,94 Траншейні 0 , 87 0.79 0.94

Примітка. При немеханізованому заряджанні в підземних камерах об'ємом більше 25 м3 (ВВ в мішках) щільність заряджання 0,78 т / м3, а в камерах об'ємом до 25 м3 щільність заряджання - 0 , 73 т/м3.

Відстань між центрами зарядів в ряду повинна становити (1,2 - 1,4) W.

Підривання камерних зарядів - електричне або з допомогою ДШ. Всі вибухові мережі повинні дублюватися.

При проходці вертикальних підготовчих виробок повинно застосовуватися тільки електричне підривання шпурових зарядів.

У разі використання горизонтальних підготовчих виробок підривання може проводитися вогневим , електричним способами або за допомогою ДШ.

Форма камер та розміри їх поперечного перерізу встановлюються проектом. Залежно від стійкості порід покрівлі та стінок виробки камера в плані може мати форму квадратну, подовжену, хрестоподібну, Т- образну, кільцеву і ін, в поперечному (вертикальному) перетині - прямокутну, трапецієподібну або склепінчасту.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "МЕТОД МАЛОКАМЕРНИХ ЗАРЯДІВ"
 1. 1.9. підривання ВНУТРІШНІМИ зарядила МЕТОД шнурової ЗАРЯДІВ
  зарядів Метод шпурових зарядів передбачає підривання зарядів ВР, що розміщуються в штучних циліндричних поглибленнях (шпурах) діаметром до 75 мм при глибині до 5 м. Шпурові заряди застосовують на відкритих гірничих розробках і в будівництві при невеликій потужності підривається шару порід, при проведенні зарядних виробок, дробленні негабариту, видобуванню штучного каменю, підриванні в
 2. МЕТІД СНШНИ1 ЗАРЯДІВ
  зарядів полягає у подовжених зарядів в штучних цілік_ поглибленнях (свердловинах) діаметром більше глибині до 5 м або будь-якого діаметру при гли ^ ше 5 м. Застосовується на відкритих гірничих будівництві котлованів, траншей, дор.: Свердловинні заряди можуть розміщуватися - Кальний, похилих і горизонтальних скважен соб розрахунку свердловинних зарядів залежить від ч *> наженних поверхонь, у бік яких
 3. МЕТОД Котлова ЗАРЯДІВ
  заряди, розміщені в порожнині - котлі, утвореному розширенням в певних місцях шпура або свердловини шляхом прострілювання малими зарядами та іншими способами. Шпури і свердловини, що мають котли, називають відповідно котловими шпурами і котловими свердловинами. Котлові заряди допускається застосовувати, коли ними технологічно можливо і економічно доцільно замінити камерні,
 4. 1.7. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ХІМІЧНИХ СКЛАДОВИХ ВВ
  заряду. Здатність руйнувати дотичні предмети (метал, гірські породи, льодовикові завали). Чим вище бризантність речовини, тим більше осколків вона може створити. Бризантність ВВ - вторинні ВВ, перетворення яких відбувається у формі спорядження снарядів, боєприпасів, детонаторів, капсулів. фугасні - здатність до утворення газів, чим більше ВВ може утворювати газів, тим
 5. 1.3. ЗАРЯДИ, проміжного детонатора
  зарядів промислових ВР використовується вибух невеликого за величиною ініціюючого ВВ (ІВВ). ІВВ поміщається в детонатор (Д) або електродетонатор (ЕД). При вибуху малочутливих до початкового імпульсу ВВ використовує-ся проміжний детонатор-бойовик з високою чутливістю до тертя, стиснення і теплу, що вимагає додаткової обережності при установці. Залежно від способу порушення
 6. Запитання для самопідготовки
  методи соціологічного дослідження Ви знаєте? 7. Що таке методологія дослідження? 8. Яка роль вивчення контекстів соціальних дій, явищ, процесів? 9. Що Ви знаєте про значення інтерпретації результатів соціологічного дослідження? 10. Дайте визначення об'єкта і предмета сучасної соціології. 11. Що таке метод? 12. Дайте визначення науки соціології. 13. Назвіть і
 7. Основні методи естетики
  методу. Спираючись на загальну філософську методологію, будь-яка наука виробляє всередині себе методи, що спираються на своє мислення. Естетика в цьому відношенні не становить винятку. Одним з методів естетики є історизм. Ідеї історизму пронизують цю науку. Принцип історизму передбачає дотримання трьох найважливіших умов : по-перше, розгляд явищ у їх розвитку, по-друге, розгляд
 8. 5.2. Основні методи і засоби інформаційного впливу на людину
  методів і технологій маніпуляції свідомістю громадян , їх ставленням до подій в навколишньому світі. Нині існують цілі наукові дисципліни про те, як керувати поведінкою людини, колективу, суспільства. До них відносяться сучасні варіанти психотерапії, теорія реклами, Суггестология, нейролінгвістичне програмування, діанетика і т. п. Отримав своє теоретичне
 9. ФРЕЙДИЗМ
  метод лікування психічних захворювань. Пізніше методи і прийоми психоаналізу набули поширення в педагогіці, соціології, філософії, етики, антропології, літературі, публіцистиці та інших сферах суспільних відносин. Первинним елементом внутрішнього світу людини Фрейд вважає непізнаване (ВПЗ, несвідоме), яке діє як ненаправленная енергія, але знаходить спрямованість в
 10. Джеймс Ф. Мастерсон ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС З пацієнтами, що страждають прикордонними та нарцисового особистісного РОЗЛАДАМИ. МЕТОД РОЗВИТКУ Я І об'єктні відносини
  Джеймс Ф. Мастерсон ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС З пацієнтами, що страждають прикордонними та нарцисового особистісного РОЗЛАДАМИ. МЕТОД РОЗВИТКУ Я І ОБ'ЄКТНИХ