Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаГірничо-геологічна галузьБуропідривні роботи → 
« Попередня Наступна »
Матвейчук В.В.. Вибухова справа (Увага, вибух): Навчально-практичний посібник. - М.: Академічний Проект. -512 С., 2005 - перейти до змісту підручника

МЕТІД СНШНИ1 ЗАРЯДІВ

Метод свердловинних зарядів полягає у подовжених зарядів в штучних цілік_ поглибленнях (свердловинах) діаметром більше глибині до 5 м або будь-якого діаметру при гли ^ ше 5 м. Застосовується на відкритих гірничих будівництві котлованів, траншей, дор.:

Свердловинні заряди можуть розміщуватися - Кальний, похилих і горизонтальних скважен соб розрахунку свердловинних зарядів залежить від ч *> наженних поверхонь, у бік яких прог ся дія вибуху. Залежно від технологич особливостей виробництва вибухових робіт при ються вертикальні, похилі або горизонталі свердловинні заряди, що розміщуються в один або ^ ко рядів.

Для дроблення породи уступу застосовуються ним чином вертикальні або похилі сверд Горизонтальні або пологі свердловини примі: при підробці уступів, на будівництві доріг до Для забезпечення заданої інтенсивності розпушення гірської маси і надійної опрацювання підошви уступу діаметр свердловин (мм ) повинен прийматися з урахуванням технологічних параметрів вибухової відбійки за формулою

d = 9Н +35,5 Кр + 33,5 F - 195,

де Н-висота підривається уступу, м;

Кр - коефіцієнт розпушення підірваної гірничої маси;

F - група грунтів за Сніпу.

Діаметр свердловини (мм), що відповідає умові рівності продуктивності бурового верстата і екскаватора (по гірничій масі),

де Ее - місткість ковша екскаватора, м3.

Таблиця 1.16. Діаметри свердловин, обчислені за формулою Е, м3 1 1,5 2 2,5 3 4 4,6 D, мм 100 125 142 158 174 200 214

Вибір асортименту вибухових речовин здійснюється з урахуванням рекомендацій, наведених раніше.

Для скорочення обсягів переізмельченія гірничої маси, швидкість детонації ВР D (км / с) повинна бути узгоджена з фізико-механічними характеристиками підриваються грунтів:

D = JpifA,

де р - щільність грунту у зразку, т/м3; / - коефіцієнт міцності грунту; Л - акустичний показник тріщинуватості масиву.

Таблиця 1.17. Акустичний показник тріщинуватості залежно від групи грунтів за Сніпу FF III IV V VI VII VIII IX X XI А 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8

Величина опору по підошві уступу, преодолеваемая вертикально одиночним свердловинним зарядом:

W = УІР / К,

де Р - місткість свердловини, кг / м; К - розрахунковий питома витрата ВР для зосередженого заряду, кг/м3 грунту.

Значення К для зарядів нормального розпушування (дроблення) наближено приймаються за табл. 1.18.

При необхідності вибухового розпушування гірничої маси з необхідною за технологією розробки інтенсивністю величина розрахункового питомої витрати ВР:

К = К% КввК2р /

де КК - питома витрата ВР зосередженого заряду найбільшого камуфлету, кг/м3 грунту; КВВ-перекладний коефіцієнт; Кр - коефіцієнт розпушення підірваної гірничої маси.

Таблиця 1.18. Значення Кк залежно від групи грунтів за Сніпу FF II IV V VI VII VIII IX X XI Кк

кг / м'1 0,05 0.1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 Довжина (м) незарядженої верхній частині свердловини (див. рис. 2.2) визначається залежно від технологічних вимог до вибуху за формулами:

? 3a6 = 20d + 0 , 20Hp-l, 5, t3a6 = 24d-2, 3Kp + З,

де d - діаметр свердловини, м; Яр - висота розвалу підірваного грунту, м; Кр - коефіцієнт розпушення підірваної гірничої маси .

Довжина заряду над підошвою уступу:

? E = Н - Ьаб,

де Н-висота уступу, м. Глибина перебура :

Сп = івСф + (№ /? в) 2 -1);

для заданих значень перебура висота заряду над підошвою уступу:

ie = Wy] W / (2? п) - In, або приймається за даними, наведеними нижче.

Таблиця 1.19. Відносна глибина перебура залежно від відносної висоти заряду над підошвою уступу ш j ао5 0,1 ft 15 лютого 0,25 0,3 АЗЗ 0,4 0,45 0,5 yw 3,11 2.14 1,68 1.38 1Д7 0,99 А85 А72 0,6 0.5

При технології підривання свердловинних зарядів без перебура (1п = 0) величина подоланого опору W0 визначається залежно від прийнятої довжини заряду над підошвою уступу по номограмі. При заданій величині сопротівлешїя W0 довжина заряду (м):

? E = W0/yl (W/W0) 4 -1.

Маса заряду ВВ (кг) в свердловині: Q = Р (Св + И) = Р? Зар, ??

т ^ еізар, - довжина заряду, м.

Відстань (а) між свердловинами заряду в ряді:

а = mWr

де m - коефіцієнт зближення зарядів.

Для зарядів нормального дроблення коефіцієнт зближення приймається залежно від діаметра вибухових свердловин d (м):

т = 0t5 / \ [d -

Залежність величини подоланого опору по підошві уступу WQ ВІД довжини заряду над підошвою уступу розрахунковий ознака при підриванні свердловинних зарядів без перебура.

Таблиця 1.20. Коефіцієнт зближення залежно від діаметра свердловин d, мм 105 125 150 160 216 250 м 1.06 1 0,94 0.92 0,83 0.8

При необхідності вибухового розпушування гірничої маси до необхідної інтенсивності коефіцієнт зближення

т = 0,75 К.

При багаторядному уповільненого підривання відстань (Ь) між рядами свердловин:

Ь = (0,85 - 1) W.

Параметри розташування похилих свердловинних зарядів при уступної отбойке грунтів визначаються в такій послідовності.

Долати по підошві уступу опір W обчислюється за формулою:

Довжина набійки (м)

Ьаб.н = ізаб / sinaw,

де ОСН - кут нахилу свердловинного заряду до горизонту.

Довжина похилого заряду над підошвою уступу (м): Ів.н = Н / sin ан -? Заб.н.

Довжина заряду (L Б.Е.) над підошвою уступу для еквівалентного вертикального свердловинного заряду (м): (В.Е = fe.H

cosa "

sma, -

W / '(H - и ~ sin a) -1 / И.н Довжина перебура для еквівалентного вертикального свердловинного заряду (м):-о

Ие ^ Иет + w1 п Довжина перебура похилого свердловинного заряду (м):

И.е

т.зв

sin or + W7cosa: I in з '

Маса похилого свердловинного заряду (кг): Q = Р {ІВМ + И.н) = Різар.н.

Відстань між зарядами обчислюється за формулами, наведеними раніше.

Величина раціонального інтервалу уповільнення знак (мс) між зарядами (групами зарядів) за фактором дроблення гірської маси:

fc = 40 + 2Н -2,5 F-lOKp.

(2.зо.;

Ширина розвалу гірничої маси (покидьок породи від нижньої бровки уступу) В0 і максимальна висота навалу Нр при уступної підриванні:

В0 = 3,5 Я Vf (0,65 + 0,35 cos

(2.31.)

Hp = H * jN / (Hq ),

(2.32.) де q - питома витрата ВР, кг/м3 грунту; N - число підриваються рядів свердловин; ф - кут межд ^ напрямком лінії укосу уступу і лінією одночасно підриваються свердловин, градус .

При підриванні на неприбрану від попереднє вибуху гірську масу (підпірну стінку) ширині розвалу (м):

Вп = В0 (1-Х/Хпп),

де X - ширина навалу незібраної гірської массь. на рівні підошви уступу, м; Хпр - гранична ширина підпірної стінки, при якій не утворюється прг. вибуху розвалу, м.

X-_

1 + 50/F3 -

Таблиця 1.21. Базовий обсяг буріння вибухових свердловин, м/1000 м3 грунту Напра Діа Висо Група грунтів за СПіІІу вление метр та свердловин сква усіупа.

жіни. м мм IV V VI VII VIII IX X XI Вер ги-<105 4 75 80 90 110 115 128 146 168 Кальне 6 74 79 88 109 ІЗ 127144 150 8 73 78 85 107 112 125 140 148 10 72 76 84 105 ПО 124 138 146 12 71 75 82 100 108 122 137 145 15 70 74 81 96 106 120 136 144 6 28 32 35 41 44 56 65 75 8 27 30 31 40 43 52 57 62 І) 6-150 10 25 27 29 34 36> 9 44 4 »12 22 24 26 27 31 \ 1 42 47 15 17 19 22 2Ь 30 34 К) 45 20 16 18 20 25 28 31 39 44 151-215 X 21 23 27 34 36 40 46 50 10 17 19 20 24 27 33 35 39 12 14 16 17 20 22 26 32 37 15 12 13 15 17 20 23 29 36 20 10 11 12 15 17 22 25 33 216 - 245 8 21 23 25 27 28 ЗО 31 32 І) 14 14 16 17 19 2 Г; 24 26 12) () 10 11 12 15 1 7 20 24 15 8 9 10 11 13 15 19?> 20 лютого 8 8 9 10 14 грудня 17 20

<105 4 67 69 78 94 100 115 130 136 6 65 68 76 92 99 ІЗ 128 135 8 64 67 75 91 98 112 127 133 10 63 66 74 QO 98111126 132 12 62 65 73 89 97 110 125 130 15 61 64 72 87 96 109 124 129 6 27 31 34 40 43 55 64 74 8 25 29 30 36 39 47 52 56 106-150 10 23 25 26 31 33 36 40 44 12 20 22 24 25 28 34 38 42 15 16 18 20 24 26 31 36 41 20 15 16 18 22 25 29 35 40 151-215 8 19 22 26 31 33 38 41 45 10 16 17 18 22 25 30 32 36 216-245 12 13 15 16 18 20 24 30 33 15 І 12 14 16 17 21 25 32 20 9 10 11 13 15 20 23 30 8 18 20 24 25 26 27 27 28 10 13 13 14 14 17 18 22 24 12 9 9 10 11 13 15 19 23 15 7 8 9 10 12 14 17 20 20 7 7 8 9 11 13 16 19

Таблиця 1.22. Базовий питома витрата ВР q6, кг/м3 грунту

Висота уступу, м Група ірунтов по Сніпу IV | V vi j VII | viii | їх! х | XI Свердловини диамет] юм до 150 мм (вертикальні) 8 0.363 0.394 0,425 0,495 0.563 0,63 0,724 0,827 10 0.35 0.386 0,407 0.407 0,554 0,612 0,701 0.789 12 0.343 0.375 0,39 0.39 0.542 0,601 0,69 0,762 15 0.333 0.366 0,382 0,382 0.538 0,582 0.683 0,736 20 0,32 0,34 0,365 0,365 0.51 0,575 0.661 0,719 Свердловини диамет] ром 150-190 мм (вертикальні) 8 0.346 0.375 0,405 0,471 0.536 0,6 0.69 0,788 10 0.333 0.368 0,388 0.454 0.528 0.583 0.668 0,751 12 0.327 0.357 0.371 0,444 0,516 0.572 0.657 0.726 15 0.317 0.343 0,364 0.431 0.512 0,56 0.65 0.701 20 0,306 0.324 0.348 0.411 0,486 0.548 | 0,63 0,678

Свердловини діамеїром більше 190 мм (вертикальні) S 0.339 0.368 0.397 0,4 Оз 0.526 0.5S9 0.677 0,773 10 0.327 0.361 0.38 0,446 0.518 0.572 0.655 0.737 12 0.32 0,35 0.364 0.435 0,506 0.563 0.645 0.712 15 0.311 0342 0.357 0.423 0.503 0.544 0.638 0.688 20 0.2 ^ 8 О.ЗІ8 0,34 \ 0.404 0477 0,538 0.618 0.665 Свердловини діаметром до 150 мм (похилі) 8 0.349 0.38 0.408 0.476 0.541 О.ьОб 0.696 0.795 10 0. * 3О 0.371 0.391 0.459 0.533 0,589 0.674 0.759 1?> 0.324 0.36 0.375 0.448 0.521 0.57S 0.663 0.74 15 0,45 0.352 0.367 0.436 0.517 0.56 0.657 0.715 20 0305 0.3 ^ 0.351 0.415 0.49 0.553 0.636 0.69

Свердловини діаметром 150-190 мм (похилі) 8 0,335 0.367 0,395 0.46 0.525 0.588 0.676 0,722 10 0.332 0.359 0.377 0,445 0.517 0,57 0,655 0.736 12 0,318 0.35 0,36 0.435 о, 5т 0,561 0,643 0.711 15 0.306 0,342 0,351 0,422 0,5 0.549 0.63 0.687 20 0.29 0.313 0,34 0.403 0,475 0.537 0,617 0.665 Свердловини діаметром більше 190 мм (похилі) 8 0.326 0.36 0,39 0.451 0,52 0.5 0.67 0.765 10 0.319 0.351 0.37 0,44 0,511 0.56 0.648 0,725 12 0,31 0,342 0,355 0,429 0,498 0.556 0,632 0,709 15 0,3 0.335 0,349 0.416 0,49 0,538 0,625 0,68 20 0,283 0,307 0,335 0,397 0,47 0.53 0,61 0.658

« Попередня Наступна »
= Перейти до змістом підручника =
 Інформація, релевантна "МЕТІД СНШНИ1 ЗАРЯДІВ"