Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо- геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво . Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

7.1 Місце військових судів у судовій системі РФ. Підсистема військових судів. Порядок їх формування

Судову владу в Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях і федеральних органах виконавчої влади, в яких федеральним законом передбачена військова служба, здійснюють Військові суди Російської Федерації (ч. 1 ст. 1 Федерального конституційного закону «Про військових судах Російської Федерації»).

Військові суди належать до третього ланці судової системи, хоча і самі поділяються на три специфічних ланки, які в сукупності і взаємозв'язку утворюють підсистему військових судів.

93

Перше (основне) ланка підсистеми військових судів складають гарнізонні військові суди. До другого (середньому) ланці відносяться окружні (флотські) військові суди і до третього (вищого) - Військова колегія Верховного Суду РФ.

Гарнізонні військові суди діє на території, на якій дислокуються один або кілька військових гарнізонів. Вони утворюються у складі голови, його заступників та інших суддів.

Другий вид (ланка) військових судів - окружні (флотські) військові суди, діють на території одного або декількох суб'єктів Російської Федерації, на якій дислокуються військові частини та установи Збройних Сил РФ, інших військ, військових формувань і органів.

Склад окружного (флотського) військового суду складається з голови, його заступників, а також інших суддів. В окружному (флотському) військовому суді може бути утворена посаду першого заступника голови. Тут завжди є президія окружного (флотського) військового суду. В окружному (флотському) військовому суді можуть бути утворені судові колегії та (або) судові склади.

Військова колегія Верховного Суду РФ є складовою частиною Верховного Суду РФ з усіма вихідними з цієї обставини наслідками, пов'язаними з її повноваженнями та порядком

94

призначення суддів, в неї входять.

Кількість військових судів і чисельність суддів військових судів встановлюються Верховним Судом РФ. Усі військові суди ство-даються за територіальним принципом за місцем дислокації військових частин і установ Збройних Сил РФ, інших військ, військових формувань і органів. Коли військова частина, підприємство, установа чи організація Збройних Сил РФ, інших військ, військових формувань і органів дислокуються за межами території Російської Федерації, за місцем їх дислокації можуть бути створені військові суди, якщо це передбачено міжнародним договором Російської Федерації.

Створюються і скасовуються військові суди федеральним законом. Ніякої військовий суд не може бути скасований, якщо віднесені до її відання питання не були одночасно передано у юрисдикцію іншого суду.

7.2 Принципи організації і діяльності військових судів

На організацію та діяльність військових судів повністю распространіми дію всіх і кожного з принципів правосуддя: здійснення правосуддя тільки судом, принципу гласності, змагальності та рівноправності сторін, презумпції невинності, здійснення правосуддя на засадах рівності всіх перед законом і судом, забезпечення підсудному права на захист, принципу самостійності судів, незалежності суддів і підпорядкування їх тільки закону, національної мови судочинства та ін

Вони закріплені в Конституції РФ, КПК і ЦПК. Тим часом у Федеральному конституційному законі «Про військових судах Російської Федерації» знову продубльована і уточнена правова основа двох з них: принципу незалежності суддів і підпорядкування їх тільки закону (ст. 5) і національної мови судочинства (ст. 6).

Правосуддя військові суди здійснюють не тільки незалежно, але й самостійно, підкоряючись тільки Конституції РФ, федеральним конституційним законам і федеральних законів. Суди і судді військових судів у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя нікому не підзвітні. Неприпустимо яке втручання в діяльність суддів військових судів зі здійснення правосуддя.

Своєрідність компетенції військових судів відбивається на формі реалізації в їх діяльності принципу національної мови судочинства. У військових судах як судочинство, так і діловодство ведуться державною мовою Російської Федерації - російською мовою. Де б не розташовувався суд, якої б національності населення не проживало на даній території, судочинство (діловодство) у військових судах не може вестися на якому-небудь іншому крім російської мовою.

За загальним правилом бере участь у справі, не володіють російською мовою, забезпечується право виступати і давати пояснення рідною мовою чи на будь-якому вільно обраному мовою спілкування, а також користуватися послугами перекладача. 7.3

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "7.1 Місце військових судів у судовій системі РФ. Підсистема військових судів. Порядок їх формування"
 1. 3.4 Поняття ланки судової системи та судової інстанції. Перша інстанція, апеляційна інстанція, касаційна інстанція, наглядова інстанція, відновлення справ за нововиявленими обставинами (зважаючи нових і нововиявлених обставин)
  судів йде мова, суди, складають судову систему Російської Федерації, поділяються на певні групи - ланки. У федеральних судів загальної юрисдикції три ланки, чотири ланки у арбітражних судів. Конституційний Суд РФ один, тому поняття ланки судової системи до нього застосовується. Під ланкою судової системи Російської Федерації розуміється сукупність судів, які мають рівний
 2. 6.1 Верховні суди республік. Крайові, обласні, міські (у містах Москва, Санкт-Петербург) суди, суди автономної області і автономних округів, їх місце в судовій системі. Склад, структура цих судів, порядок формування, компетенція
  судів загальної юрисдикції судової системи Російської Федерації. Кожен з таких визнається найвищим судовим органом суб'єкта Російської Федерації у цивільних, кримінальних, адміністративних та інших справах, що підсудні судам загальної юрисдикції. Він є найвищим судовим органом суб'єкта Російської Федерації як для федеральних судів - районних і міських судів, так і для світових суддів. Верховний суд
 3. 3.2 Суд як орган судової влади
  місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується підсудний; вчинив це діяння підсудний; чи винен підсудний у вчиненні цього злочину. Дані питання ставляться для обговорення присяжним засідателям. У свою чергу присяжні засідателі не дозволяють ті питання, на які відповідь дає суддя. Однак органом судової влади є і суддя, який розглядає справу одноособово, і складається з
 4. 6.4 Голови верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, судів автономної області і автономних округів, їх права та обов'язки, порядок призначення на посаду. Організація роботи і апарат суду суб'єкта Російської Федерації
  судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, судів автономної області і автономних округів: 1) є суддями і відповідно здійснюють процес-92 суального повноваження, встановлені КПК і ЦПК. 2) можуть головувати у судових засіданнях колегій; 3) дають доручення про передачу наглядових скарги або подання прокурора на
 5. Реформи Людовика IX
  військових дій повинні були вдатися до посередництва короля , який таким чином отримав можливість втручатися в конфлікти між васалами, нав'язувати їм свою волю. Збільшенню доходів королівської скарбниці та обмеження доходів великих феодалів сприяла грошова реформа. Людовик IX випустив монети з високим вмістом дорогоцінного металу, що отримали ходіння по всій країні і
 6. 4.2.5 Здійснення правосуддя тільки судом
  суден і суден, не передбачених Федеральним конституційним законом «Про судову систему Російської Федерації», не допускається (ст. 4 Федерального конституційного закону «Про судову систему Російської Федерації»). Правосуддя в кримінально, цивільному та арбітражному процесах - це діяльність суду з розгляду кримінальних і цивільних справ у першої, апеляційної, касаційної
 7. Глава 6. Середня ланка цивільних судів загальної юрисдикції
  судів загальної
 8. Глава 5. Основна ланка цивільних судів загальної юрисдикції
  судів загальної
 9. Глава 13. Організаційне забезпечення діяльності судів та органи його здійснюють
  судів та органи його
 10. 3.3 Поняття судової системи. Судова система Російської Федерації, її структура
  військових судах Російської Федерації ») та спеціалізовані суди. Тільки судам загальної юрисдикції надано право здійснювати правосуддя у кримінальних справ. Крім того вони уповноважені на правосуддя по підсудним їм цивільних справах. Суди загальної юрисдикції розглядають питання, пов'язані з виконанням вироку; питання про застосування до особи примусових заходів медичного характеру, а
 11. 6.2 Президія верховного суду республіки, крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області і автономного округу, його склад, порядок утворення та судові повноваження
  судів, прийняті ними по першій інстанції, якщо зазначені рішення і визначення були предметом касаційного чи наглядового розгляду у Верховному Суді РФ; на касаційні ухвали тих же судів; на апеляційні рішення і ухвали районних судів; на які вступили в законну силу судові накази, рішення і ухвали районних судів і світових суддів (п. 1 ч. 2 ст. 377 ЦПК), а кримінальні справи
 12. ВІДДІЛ II. 0 ВІЙСЬКОВИХ ДІЯХ
  ВІДДІЛ II. 0 ВІЙСЬКОВИХ
 13. 1.3 Предмет дисципліни «Правоохоронні органи», його співвідношення з іншими юридичними дисциплінами
  військових судів, - світових суддів; 10) правовий статус суду; 11) система , види, завдання та компетенція арбітражних судів; 12) повноваження і порядок освіти: - Вищого Арбітражного Суду РФ, - федеральних арбітражних судів округів (арбітражних касаційних судів), - арбітражних апеляційних судів, - арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації; 13) інші
 14. 3.1 Судова влада: поняття, основні ознаки і принципи. Її співвідношення з законодавчою і виконавчою владою. Загальна характеристика повноважень судової влади
  місце і в залі судових засідань світових суддів (ст. 11 Федерального закону «Про мирових суддів у Російській Федерації»). Більш того, стосовно до військовим судам в законі закріплено правило, згідно з яким військові суди повинні розміщуватися в будівлях, зовнішній вигляд і внутрішній устрій яких відповідають конституційному статусу судової влади в Російській Федерації (ч. 1 ст. 37 Федерального
 15. 6.3 Судові колегії верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, судів автономної області і автономних округів їх склад, порядок утворення, повноваження
  військових діях (ч.ч. 1 і 2 ст. 359 КК) і нападі на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом (ст. 360 КК). - про суспільно небезпечному діянні, скоєному неосудним і підпадає під ознаки вищевказаних преступленій35. - кримінальні справи, передані до даного суду у відповідності зі ст. ст. 34 і 35 КПК за підсудністю; - містять відомості, що становлять
 16. 2.1 Загальна характеристика Законодавства та інші правові акти про правоохоронні органи та їх діяльності
  військових судах Російської Федерації »; - Федеральний закон вiд 03 грудня 1994 року № 55-ФЗ« Про деякі питання організації та діяльності військових судів і органів військової юстиції »; - Федеральний конституційний закон від 28 квітня 1995 р. № 1-ФКЗ« Про арбітражних судах в Російської Федерації »; - Федеральний закон від 17 грудня 1998 р. № 188-ФЗ« Про мирових суддів у Російській
 17. 1.2 Функції (направлення) правоохоронної діяльності
  військових установ або гарнізонів; капітани морських суден; керівники геологорозвідувальних партій і зимівлі; глави дипломатичних представництв та консульських установ Російської Федерації); 14) нотаріат; 15) адвокатуру (Федеральна палата адвокатів РФ, адвокатські палати, адвокатські утворення першої ланки); 23 16) деякі інші правоохоронні органи
 18. 5.1 Районний суд - основна ланка цивільних судів загальної юрисдикції. Його склад. Порядок утворення. Його повноваження і роль у судовій системі
  місце суду в цивільному, арбітражному і кримінальному процесах зумовлені дією таких принципів правосуддя як принцип здійснення правосуддя тільки судом, принцип самостійності судів, незалежності суддів (присяжних і арбітражних засідателів) і підпорядкування їх тільки закону та ін Проте, правовий статус суду це не тільки його прояв у тому чи іншому процесуальному інституті, це
 19.  Парсонс Толкотт (1902-1979)
    місце соціальних систем / / Американська соціологічна думка. М., 1996. Функціональна теорія зміни / / Там
 20.  4.2.12 Забезпечення можливості користування в суді рідною мовою (національна мова судочинства)
    військових судів), крім того, діють ще одне правило. Тут судочинство може вестися державною мовою республіки, що входить до складу Російської Федерації. Судочинство у світових суддів і в інших судах суб'єктів Російської Федерації ведуться російською мовою або державною мовою республіки, на території якої знаходиться суд (ст. 10 Федерального конституційного