Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика , обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Заходи впливу за порушення законодавства про надання фінансових послуг

У разі порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, Уповноважений орган застосовує заходи впливу відповідно до закону.

Уповноважений орган обирає та застосовує заходи впливу на основі аналізу даних та інформації стосовно порушення, враховуючи наслідки порушення та наслідки застосування таких заходів.

Уповноважений орган може застосовувати такі заходи впливу:

зобов'язати порушника вжити заходів для усунення порушення;

вимагати скликання чергових зборів учасників фінансової установи ;

накладати штрафи в розмірах, передбачених ст. 41 і 43 Закону;

зупиняти або анулювати ліцензію на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг;

відсторонювати керівництво від управління фінансовою установою та призначати тимчасову адміністрацію;

затверджувати план відновлення фінансової стабільності фінансової установи;

піднімати питання про ліквідацію установи.

Порядок та умови застосування заходів впливу встановлюються законами України та нормативно-правовими актами Уповноваженого органу.

Рішення Уповноваженого органу щодо застосування заходів впливу у вигляді тимчасової адміністрації є виконавчим документом.

Уповноважений орган застосовує до суб'єктів підприємницької діяльності штрафні санкції: 1)

за діяльність на ринках фінансових послуг без ліцензії, одержання якої передбачено законом, - у розмірі до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не більше одного відсотка від розміру статутного (пайового) капіталу юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, що вчинила правопорушення; 2)

за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації - у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не більше одного відсотка від розміру статутного (пайового) капіталу юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, що вчинила правопорушення; 3)

за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень Уповноваженого органу про усунення порушень або надання фінансових послуг - у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не більше одного відсотка від розміру статутного (пайового) капіталу юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, що вчинила правопорушення.

Рішення Уповноваженого органу про застосування штрафних санкцій може бути оскаржено в суді.

Штрафи, накладені Уповноваженим органом, стягуються у судовому порядку.

Штрафи, передбачені ст. 41 Закону, накладаються головою Уповноваженого органу, його заступниками, директорами департаментів чи головою відповідного територіального управління після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення.

Про вчинення правопорушення, зазначеного у ст. 41, уповноваженою особою, які виявили його, складається акт, який разом з поясненням керівника, іншої посадової особи та документами, що стосуються справи, протягом трьох днів направляється посадовій особі, яка має право накладати штраф.

Якщо при проведенні перевірки уповноваженою особою проводилось вилучення документів, що підтверджують фактнарушенія, до акта про правопорушення додаються копії цих документів та копія протоколу про вилучення цих документів.

Вилучення на строк до трьох днів документів, які підтверджують факт правопорушення, проводиться з обов'язковим складанням протоколу, в якому зазначаються дата його складання, прізвище та посада особи, яка провела вилучення, повний перелік витягнутих документів та день, в який ці документи відповідно до Закону мають бути повернені.

Протокол підписує уповноважена особа, яка здійснила вилучення. Представнику суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, документи якого були вилучені, після закінчення перевірки і проведення вилучення документів надається копія протоколу про видаляння.

Посадові особи Уповноваженого органу, визначені у ч.1 цієї статті, приймають рішення про накладення штрафу протягом 10 днів після отримання документів, зазначених у законі. Рішення про накладення штрафу оформляється постановою, яка надсилається суб'єкту підприємницької діяльності - юридичній особі та банківській установі, в якій відкрито розрахунковий рахунок цього суб'єкта підприємницької діяльності.

Здійснення операцій на ринках фінансових послуг без ліцензії, одержання якої передбачено законом, тягне за собою накладення на фізичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності чи посадову особу штрафу в розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірних відомостей Уповноваженому органу, якщо подання цих відомостей передбачено чинним законодавством, тягне за собою накладення на фізичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності чи посадову особу суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи штрафу у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень Уповноваженого органу тягне за собою накладення на фізичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності чи посадову особу суб'єкта підприємницької діяльності-юридична особа штрафу в розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Протоколи про вчинення правопорушень складаються посадовими особами Уповноваженого органу при виявленні ними відповідних правопорушень. Адміністративні стягнення за правопорушення накладаються Уповноваженим органом або його територіальними управліннями. Від імені цих органів право розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати стягнення мають голова Уповноваженого органу, його заступники, директори департаментів та голова відповідного територіального управління Уповноваженого органу.

Посадові особи, які порушують законодавство про здійснення діяльності з надання фінансових послуг, несуть кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Уповноважений орган має право призначити тимчасову адміністрацію фінансової установи, діяльність якого ліцензується Уповноваженим органом, у разі: 1)

систематичних порушень фінансовою установою законних вимог Уповноваженого органу; 2)

якщо фінансова установа протягом 30 робочих днів не виконує 10 і більше відсотків своїх прострочених зобов'язань; 3)

арешту або набрання законної сили обвинувальним рішення про злочинні дії керівників фінансової установи; 4)

скоєння фінансовою установою дій щодо приховування рахунків, будь-яких активів, реєстрів, звітів, документів; 5)

необгрунтованої відмови фінансовою установою в наданні документів чи інформації, передбачених Законом, уповноваженим особам; 6)

наявності публічного конфлікту в керівництві фінансової установи; 7)

наявності клопотання фінансової установи про призначення тимчасової адміністрації.

Тимчасова адміністрація приступає до виконання своїх обов'язків негайно після прийняття рішення про її призначення.

Тимчасова адміністрація очолюється керівником, який призначається Уповноваженим органом.

Термін повноважень тимчасової адміністрації не може перевищувати одного року з дня її призначення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Заходи впливу за порушення законодавства про надання фінансових послуг "
 1. Умови створення та діяльності фінансових установ
  заходи для ідентифікації вигодонабувача. Фінансові установи зобов'язані зберігати документи про ідентифікацію споживачів фінансових послуг та облікові документи щодо здійснення фінансових операцій відповідно до законодавства. Фінансові установи зобов'язані повідомляти відповідні уповноважені державні органи про сумнівні і незвичайних операції своїх клієнтів. Таке
 2. Загальні положення
  законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів; 6) ринки фінансових послуг - сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських
 3. Державне регулювання ринків фінансових послуг
  законодавства; 7) запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринках фінансових послуг; 8) контроль за прозорістю та відкритістю ринків фінансових послуг; 9) сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових послуг. Державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг здійснюється шляхом:
 4. Державна підтримка інвестиційної діяльності
  заходів для усунення недобросовісної конкуренції і можуть приймати на себе, в межах своєї компетенції, гарантії по зобов'язаннями інтересів, що випливають з їх відносин з приводу інвестиційної діяльності на території області. Компетенція обласної Думи у сфері інвестиційної діяльності. До компетенції обласної Думи у сфері інвестиційної діяльності відноситься: прийняття законів та інших
 5. Контроль за дотриманням порядку проведення розрахунків
  порушенням цього правила, вважається незаконним і не підлягає виконанню. Позапланова перевірка, що здійснюється уповноваженими контролюючими органами стосовно осіб, зазначених у частині другій цієї статті, може здійснюватися виключно на підставі постанови слідчого, органу дізнання або відповідно до рішення суду. Планові або позапланові перевірки осіб, що використовують
 6. Загальні положення
  порушення зобов'язань. Спори, які можуть виникати між сторонами, вирішуються арбітражним судом у встановленому законодавством порядку. Порядок створення ПФГ Відповідно до п.7 ст.З Закону України «Про підприємства в Україні» порядок створення, реорганізації та ліквідації промислово-фінансовим-вих фупп, а також їх реєстрації регулюється спеціальним законодавством. Рішення про
 7. ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ І ДЖЕРЕЛА СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
  законодавства Російської Федерації, 1996, № 15. 11. Інструкція ЦБР від 01.10.97г. № 1 «Про порядок регулювання діяльності банків». 12. Положення Банку Росії від 30.12.97г. № 12-П «Про особливості реорганізації банків у формі злиття і приєднання». 13. Положення Банку Росії від 03.10.2000г. № 122-П «Про порядок надання Банком Росії кредитів банкам, забезпечених заставою і
 8. передмові до другого видання
  порушення, як видання державними органами та органами місцевого самоврядування незаконних актів , а також захисту честі, гідності та ділової репутації, відшкодування моральної шкоди. Значна увага в третьому виданні довідника приділено аналізу новел у законодавстві, в тому числі нових законів «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про державну
 9. Розділ V. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ
  заходів для розшуку і накладення арешту на примірники творів або фонограм, щодо яких передбачається, що вони є контрафактними, а також на матеріали та обладнання, призначені для виготовлення і відтворення зазначених примірників творів або фонограм, включаючи в необхідних випадках заходи по їх вилученню і передачі на відповідальне
 10. Зміст торгового патенту
  надання побутових послуг, обмінного пункту, грального місця протягом терміну дії торгового патенту, власник торгового патенту зобов'язаний повідомити про це письмово у триденний строк відповідний орган державної податкової служби. Ця інформація є підставою для внесення відповідних змін до торгового патенту. Здійснення торговельної діяльності, діяльності у сфері
 11. 3. Адміністративна відповідальність
  заходи застосовуються тільки в рамках кримінального процесу. Великого практичного значення заходи адміністративної відповідальності не мають. Претензійна робота Незважаючи на те що російське законодавство, за винятком спеціально передбачених випадків, не вимагає пред'явлення претензій до порушників до подачі позову до суду, на практиці має сенс спробувати врегулювати конфлікт, що виник
 12.  ПЕРЕДМОВА до четвертого видання
    порушення законодавства про рекламу, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 693; Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затверджене постановою Правління Національного банку Україна від 14.10.2004 р. № 485 і
 13.  Формування конкурентного банківського середовища
    заходи сприятимуть розвитку конкурентного середовища і більше ефективному дії фактора ринкової дисципліни. Для запобігання відтоку ресурсів з регіону необхідно дати регіональним підрозділам Банку Росії можливість встановлювати обов'язковий норматив у вигляді відношення коштів, розміщених в економіку регіону до загального обсягу залучених коштів. Даний норматив слід
 14.  Порядок придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг
    наданням платних послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи кредитні картки. Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню» від 27.04.98 р. № 576 затверджено перелік побутових послуг. До них віднесені: пошиття тентів, чохлів,