Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкологіяЗагальні питання екології → 
« Попередня Наступна »
Бурков В.Н., Щепкін А.В.. Екологічна безпека. М.: ІПУ РАН, 2003. - 92 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Механізми формування та використання бюджетних та позабюджетних фондів.


Тут, на наш погляд, найбільш слабка ланка пов'язано з розподілом фондів. Ефективні механізми розподілу фондів повинні спиратися на систему комплексного оцінювання рівня безпеки в регіоні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Механізми формування та використання бюджетних та позабюджетних фондів. "
 1. 1.2. Механізми реалізації
  формування єдиного економіко-правового простору, відповідальності органів влади та керівників за результативність і наслідки прийнятих ними управлінських рішень. Практична діяльність по забезпеченню безпеки будується на базі ряду основоположних принципів, у тому числі: Принцип пріоритету безпеки життя і здоров'я людей. Принцип інтегральної оцінки небезпек.
 2. Взаємозв'язок державної та регіональної науково-технічної політики
  механізмів, що відображають техніко-економічне, природне, соціальне (зокрема демографічне) і інше своєрідність регіонів. Узгодження регіонально орієнтованої федеральної науково-технічної політики та науково-технічної політики регіонів. Воно має здійснюватися федеральними та регіональними органами виконавчої влади в рамках угод у сфері спільного ведення та участі в
 3. Укрупненная модель функціонування економіки регіону
  механізму економічних відносин між різними суб'єктами економіки регіону . Розглянута регіональна макромодель є певним компромісом між складністю і громіздкістю опису розвиненою моделі функціонування регіону і необхідністю чіткого уявлення основних взаємин регіонального економічного механізму. Ядро моделі функціонування економіки регіону,
 4. 2.1 СУТНІСТЬ І МЕХАНІЗМ формування ресурсної бази РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  механізму з макроекономічним механізмом регулювання процесу мобілізації, розподілу і використання ресурсів у ході реалізації життєво важливих програм розвитку, як із загальнодержавною точки зору, так і в розрізі конкретного регіону. З економічної точки зору ресурсна база регіону являє собою сукупність факторів виробництва (трудової, фінансовий, виробничий і
 5. Державна інноваційна політика
  механізмів стимулювання, захисту інтелектуальної власності, розвиток інфраструктури, системи залучення державних, приватних та іноземних інвестицій інноваційної діяльності. В якості фінансово-кредитних форм державної підтримки пріоритетних напрямів і критично важливих технологій з безпеки перспективні для використання: звільнення від Н.Д.С., податку на прибуток і
 6. Фінансова сфера
  механізмів такої протидії можуть бути застосовані: прирівнювання коштів від амортизації, використаних не за цільовим призначенням, до оподатковуваних доходів; повне вилучення у підприємства відповідних сум від амортизації, збільшених з урахуванням штрафних санкцій , в державний чи муніципальний бюджет. Останнє, звичайно, можливо тільки у випадку, якщо точно встановлено використання
 7. 2.2 КЛАСИФІКАЦІЯ РЕСУРСІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  механізмі реалізації програм розвитку регіону. Неоптимальна структура - це або пряма втрата ресурсів при їх надлишку для реалізації окремих інвестиційних проектів і програм, або втрата кінцевого результату при нестачі ресурсів. При аналізі та плануванні використання ресурсів доцільно застосування добре відомого з практики розрахунку виробничих потужностей поняття "вузьких місць".
 8. Фінансово-кредитна інфраструктура
  механізм формування, розподілу і використання ресурсів розвитку регіону. Форми та методи мобілізації ресурсів юридичних та фізичних осіб були розглянуті вище. Поряд з пошуком внутрішньорегіональних джерел ресурсів розвитку і участі у федеральних проектах особлива увага повинна бути приділена міжрегіональному взаємодії. Серед різних аспектів інтеграційних міжрегіональних процесів
 9. Економічні механізми
  механізми стимулювання практичної діяльності з попередження виникнення надзвичайних ситуацій та залучення потрібних для цього чималих інвестицій. Нині реалізується комплекс цільових досліджень, спрямованих на розробку процедур оцінювання рівня безпеки, з урахуванням взаємозалежних факторів вартості та надійності, побудова окремих елементів і в цілому
 10. 2.2. Інтегральна оцінка ризику
  механізмів управління, в яких будуть використані отримані комплексні оцінки. Налаштування процедури оцінювання (при сформованому дереві оцінок і фіксованому наборі вихідних показників) включає ряд завдань, у тому числі: вибір нормують перетворень; визначення виду і параметрів приватних функцій оцінки; вибір оціночних шкал; вибір типу процедур агрегування (згортки) та налаштування їх
 11. Механізми розподілу централізованих фондів
  механізмів стимулювання, оскільки підприємства отримують кошти з фондів або на безоплатній основі, або на умовах часткового повернення, або пільгового кредитування. Виділимо чотири типи механізмів розподілу
 12. Конкурсні механізми
  механізми відносяться до механізмів централізованого фінансування заходів щодо зростання рівня промислової безпеки (фінансування здійснюється з бюджетних або позабюджетних фондів). Фактично - це механізми компенсації особливого виду. Кожна організація, що експлуатує небезпечні об'єкти, подає заявку (проект), що містить оцінку Si необхідного об'єкта фінансування, і оцінку 1i ефекту,
 13. § 2. Соціально-економічний розвиток
  механізмів, свободу підприємств, початок роздержавлення власності. Але Президентська Рада і Рада Федерацій порахували, що в умовах падіння довіри до союзним відомствам з боку республік і населення ця програма не здійснилася. 31 липня 1990 відбулася зустріч М.Горбачова і Б.Єльцина, вони домовилися про розробку економічної програми, альтернативної урядової. Була
 14. § 2. Соціально-економічні перетворення
  механізми оплати (освітні кредити і т.д.). Розширюється практика єдиного (випускного та вступного) державного іспиту, за результатами якого обдарована молодь отримує можливість безкоштовного навчання в кращих вузах країни. Зовнішня політика Російської Федерації. 90-ті роки почалися для Росії з радикального перегляду ідеології міжнародної діяльності, тому що двуполюсной і
 15. 1.1. Зміст і структура економічного потенціалу
  механізму функціонування в цілому. Категорія потенціалу знаходить непряме вираз - через поняття «ресурси», які трактуються як обмежені елементи економіки, тобто як невідповідність потреби і запасу. Подібне трактування поняття «ресурси» вступає в протиріччя з реальною дійсністю і, мабуть, виконує роль теоретичної конструкції, покликаної обгрунтувати теорію
 16. Механізми, що визначають цільові напрямки діяльності адміністрації області в рамках реалізації програм розвитку
  формуванні програми розвитку регіону необхідно визначити її оптимальний стан з урахуванням потоку незалежних доходів і витрат, фінансування адміністрацією всіх проектів і потоку доходів, що використовуються на поточні потреби. Подібна програма розвитку дозволить оцінити рівень її кінцевого стану і забезпечити заданий потік доходів і витрат на кожен рік. Будь-яке адміністративне
 17. Аналіз і обгрунтування програм розвитку регіону на основі оптимального фінансового планування
  використання власних коштів, залучення держкредитів, використання дотацій. Експертна оцінка доцільності участі адміністрації в проектах комерційного профілю. Подібні програми мають важливе значення для регіону з позицій збільшення кількості робочих місць, приросту виробництва продукції, збільшення оподатковуваної бази, комплексного розвитку території і т. д. Проект або
 18. Інноваційна сфера
  механізм включає в себе етапи досліджень, отримання результатів та їх впровадження. Процес впровадження з економічною точки зору найбільш важливий, так як під час нього інновації з категорії об'єктів інвестиційної діяльності переходять у категорію матеріальних ресурсів. Процес передачі інноваційних досягнень повинен бути фінансово оптимізований і розподілений у часі для уникнення.