Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаХімічні наукиТехнологія силікатних і тугоплавких неметалічних матеріалів
ЗМІСТ:
Черкасов, Андрій Вікторович . Малоенергоємних технологія в'яжучих композицій з керованим розширенням на основі магнийсодержащих матеріалів / Дис. канд. техн. Наук / Білгород, 2006
ВСТУП
Актуальність роботи.
Наукова новизна роботи.
1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
1.1 Особливості процесу гідратації і твердіння розширюються цементов.
1.2. Використання магнезіального сировини в силікатній технології
1.3 Висновки
1.4. Мета і завдання дослідження
2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ МАТЕРІАЛІВ
2.1. Методи дослідження
2.2 Характеристика використовуваних матеріалів
3. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ дисоціації доломіту
3.1. Дисоціація різних доломітів при нагріванні
3.2 Вплив добавки Na2C03 на інтенсивність дисоціації доломіту
3.3. Вивчення мікроструктури магнезіальних спеков у присутності Na2C03
3.4. Висновки
4. РОЗРОБКА малоенергоємних ТЕХНОЛОГІЇ В'ЯЖУЧИХ КОМПОЗИЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ магнийсодержащих МАТЕРІАЛІВ
4.1. Синтез розширюється композиції на основі доломіту 4.1.1. Вивчення впливу температури і добавок на можливість регулювання розширення композиції
4.1.2. Вивчення впливу розширюється композиції на властивості тверднучого цементу
4.1.3. Можливість застосування принципу регулювання процесу розширення в силікатній технології
4.1.4. Висновки 1.
4.2. Синтез розширюється магнезіальній добавки на основі брусита 4.2.1. Вивчення впливу температури і фракційного складу брусита на можливість регулювання розширення магнезіальній добавкою
4.2.2. Вивчення впливу кількості введеної добавки на властивості цементу нормованого розширення
4.2.3. Висновки
5. ВИПУСК ДОСВІДЧЕНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПАРТІЙ ЦЕМЕНТА З компенсованою усадкою
5.1. Особливості технологічного процесу випуску цементу з компенсованою усадкою
5.2. Розробка технологічного регламенту і технічних умов на дослідну партію цементу
5.3. Дослідження властивостей промислових партій цементу з компенсованою усадкою
5.4. Висновки
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 1.
Список використаних джерел 1.
Програми
1. Технічні вимоги
Вимоги безпеки
ДОДАТОК (довідковий)
1. Технічні вимоги. 1.1.
Технологія силікатних і тугоплавких неметалічних матеріалів: