Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Мотрошилова і проф. А. М. Руткевич. Історія філософії: Захід - Росія - Схід (книга четверта: Філософія XX в.). 2-е вид. - М.: «Греко-латинський кабінет» Ю. А. Шічалін. - 448 с., 2003 - перейти до змісту підручника

ЛІТЕРАТУРА 1

Головні твори: La philosophie de Saint Bonaventure. P., 1924; Saint Thomas d'Aquin. P., 1925; Le realisme methodique. P., 1932; Le Thomisme. Introduction a la philosophie de saint Thomas d'Aquin. P., 1942; La philosophie au moyenage. P., 1944. Vol. 1-2; L'esprit de la philosophie medievale. P., 1948; Existentialisme chr? Tien. P., 1948; Christianisme et philosophie. P., 1949; Jean Duns Scot. Introduction a ses positions fondamentales. P.
, 1952; Les metamorphoses de la Cit6 de Dieu. P., 1953; Church speaks to the modern world. N.Y., 1954; Peinture et r? Alite ... P., 1958; La philosophie et la th6ologie. P., 1960; La societe de masse et sa culture. P., 1967. Про життя, творах, ідеях Е. Жильсона див.: Maritain J. [А. о.] Gilson, philosophie de la chretient6. P., 1949; Сахарова Т. Жильсон / / Філософська енциклопедія. М., 1962. Т. 2. С. 137-138. 2

Див: Gilson Є. Le Thomisme.

Introduction a la philosophie de saint Thomas d'Aquin. P., 1942. 3

Див: Gilson E. La philosophie de Saint Bonaventure. P., 1943. 4

Див: Gilson E. Jean Duns Scot. Introduction ... 5

Ibid. P. 195-196. 6

Ibid. P. 668-669. 7

Див: Gilson E. God and philosophy. New Haven, 1960. 8

Декарт P. Обр. твору. M., 1950. С. 264. 9

Gilson Є. The Christian philosophy of St. Thomas Aquinas. N.Y., 1965. P. 368.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЛІТЕРАТУРА 1 "
 1. УКАЗАТЕЛЬ СКОРОЧЕНЬ
  літератури ім. А. М. Горького АН СРСР ІОРЯС - Известия Відділення російської мови і словесності АН СРСР ОИДР - Суспільство історії та старожитностей російських при Московському університеті ПДПІ - Пам'ятки древньої писемності і мистецтва ПСРЛ - Повне зібрання російських літописів РИБ - Російська історична бібліотека РЛ - Російська література ТОДРЛ - Праці Відділу давньоруської літератури Інституту російської
 2. Список літератури
  літератури
 3. Сазонова Л. І.. Літературна культура Росії. Ранній Новий час / Ріс. Акад. наук; Ін-т світової літератури ім. А. М. Горького. - М.: Мови слов'янських культур,. - 896 с, 2006

 4. ТЕМА 5. ВИДИ МИСТЕЦТВА
  літературної творчості: епос, лірика, драма. Жанри літератури. Особливості музичного мистецтва. Основні засоби музичної виразності. Жанри музичної творчості. Ігрова природа видовищних мистецтв. Театр як синтетичне мистецтво. Виникнення кіномистецтва та його суспільне значення. Жанри кіномистецтва. Естрада, цирк і хореографія як видовищні мистецтва. Балет як вища
 5. 8. Проблема наукової раціональності в роботі JI. Лаудана «Наука і цінності» -
  література Лаудан Л. Наука і цінності / / Сучасна філософія науки: знання, раціональність, цінності в працях мислителів Заходу. М., 1996. С. 295-342. Додаткова література Зеленков А.І. Світоглядні компоненти в структурі сучасного способу науки / / Світоглядні структури в науковому пізнанні. Мінськ, 1993. Косарєва Л.М. Модель розвитку наукового знання Л.Лаудана / / Питання
 6. 1. Твори науки, літератури і мистецтва
  літератури та мистецтва. Його актуальність визначається тим, що нерідко в теорії авторського права стверджується, що авторським правом охороняються результати не всякій творчої діяльності, а лише ті, які «безпосередньо відносяться до галузі науки, літератури і мистецтва». Щоб розібратися, наскільки обгрунтовані подібні судження, потрібно хоча б у загальному вигляді визначити, в якому значенні
 7. першоджерело
  літературі X-XVII століть / Упоряд. Н. К. Гудзій. 8-е вид. М., 1973. Давня російська література: Хрестоматія / Упоряд. Н. І. Прокоф'єв. 2-е вид. М., 1988. Хрестоматія з давньоруської літератури / Упоряд. М. Є. Федорова і Т. А. Сумнікова. 3-е изд. М., 1986. Ігнатов В. І. Російські історичні пісні: Хрестоматія. М., 1970. Буслаев Ф. І. Історична хрестоматія церковнослов'янської і давньоруської
 8. ЛІТЕРАТУРА
  літератури, виданої в СРСР російською мовою за 1917-1967 рр.. / Упоряд. І. Л. Біленький, Т. П. Гаврилова, Є. І. Срібна, Ю. В. Цейтлін. 4. 1. М., 1975. Історія російської філософії / Покажчик літератури, виданої в СРСР російською мовою в 1968-1977 рр.. / Упоряд. І. Л. Біленький, Є. І. Срібна. 4. 1. М., 1981. Бібліографія радянських російських робіт з літератури XI-XVII ст. за 1917-1957 рр.. / Упоряд. Н.
 9. Література.
  Естетика: Словник. Под ред. А. А. Бєляєва та ін-М.: Политиздат, 1989. -447 С. Волкова Є. Твори мистецтва - предмет естетичного аналізу. -М., 1976. Виготський Л. Психологія мистецтва. -М., 1965. Питання історії і теорії естетики - М.,
 10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.
  Література, 1981. Дробницкий О.Г. Поняття моралі. Історико-критичний нарис. -М., 1974. - С. 330-374. Садчиків В.Н., Ногінський Е.Л. Етика і естетика. - Пенза, 1995. - 55 с. Мєшкова Л.Н. Основи етики. Пенза. ПДПУ, 2001. -40 С. Етика: словник афоризмів і висловів. - М., 1995. Шрейдер Ю.А. Етика. -М., 1998. (Додаткові
 11. Література
  літератури 19-20 ст.-М., 1987. Етюди про образотворче мистецтво. / Упоряд. Н.І.Платонова, В.Ф . Тарасов.-М.: Просвещение, Владос, 1994. - 192 с. Дмитрієва Н.А. Коротка історія мистецтв. В 2-х ч.-М.: Мистецтво, 1988. Бердяєв Н.А. Сенс творчості. Творчість і краса. У 2-х т. Т.1. - М., 1994. Буткевич О.А. Краса. - М., 1983. Естетика: Навчальний посібник для вузів / Науковий редактор А.А. Радугин. -
 12. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  література Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: підручник для вузів / під ред. Л. Є. Стровский. - М., 2001. - 847 с. Герчикова, І. Н . Міжнародна комерційна справа: підручник / І. Н. Герчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 671 с. Дегтярьова, О. І. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / Дегтярьова О. І. [та ін]. - М.: Справа, 1999. - 320 с. Додаткова література Герчикова,
 13. Крапивенский С.Е., Стрізов А.Л.. Соціальна філософія.: Методичні вказівки для студентів, що навчаються за спеціальністю « Філософія ». - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2004. - 60 с., 2004
  літератури до них, перелік основних понять курсу, а також зразкові питання до
 14. Колесніков А. С.. Філософська компаративістика: Схід-Захід: Учеб. посібник. - СПб.: Вид-во С.-Петерб. ун-та. -390 с., 2004

 15. 2 . Творчий характер твору
  літературі дається чимало його визначень. Так, В. І. Серебровський зазначав, що творчість - це свідомий і в більшості випадків досить трудомісткий процес, що має своєю метою досягнення певного результата122. На думку О. С. Іоффе, творчість є інтелектуальною діяльністю, яка завершується виробляють актом, в результаті якого з'являються нові поняття, образи і (або) форми
 16. Н. В. Мотрошилова. Історія філософії: Захід-Росія- Схід (книга друга), 1996

 17. дадаїзму
  літературі, образотворчому і театральному творчості, що виникло майже одночасно (в 1915-1916 рр..) у Нью-Йорку (США ) і Цюріху (Швейцарія). Назва дадаїзм було дано лідером течії румунським поетом Т. Тцара, який випадково виявив це слово в словнику. Ідеологічно рух дадаїстів носило характер протесту проти жахів імперіалістичної війни, але на захист соціальних цінностей.
 18. Зразкові плани семінарських занять Заняття 1. Соціально-гуманітарне пізнання як предмет філософського аналізу Питання для обговорення 1.
  література Ареф'єва Г.С. Суспільство як об'єкт соціально-філософського знання. М., 1995 . Аутвейт У. Реалізм і соціальна наука / / Соціо-Логос. М., 1991. Коршунов AM Діалектика соціального пізнання / AM Коршунов, В.В. Мантатов. М., 1988. Кутирев В.І. Сучасне соціальне пізнання. М. , 1988. Теорія пізнання: в 4 т. Т. 4. Г Свідомість соціальної реальності. М., 1995. Додаткова