Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Мотрошилова і проф. А. М. Руткевич. Історія філософії: Захід-Росія-Схід (книга третя: Філософія XIX - XX ст.). 2-е вид. - М.: «Греко-латинський кабінет» Ю. А. Шічалін. - 448 с., 1999 - перейти до змісту підручника

ЛІТЕРАТУРА 1

Про життя, творчості і творах Бердяєва див.: Полторацький Н. П. Бердяєв і Росія. Філософія у Н. А. Бердяєва. Нью-Йорк, 1967; Н. А. Бердяєв: pro et contra: Антологія. СПб., 1994. Кн. 1; Ермічев А. А. Три свободи Миколи Бердяєва. М., 1990; Він же. Бердяєв Н. А. / / Російська філософія. Словник. М., 1995. С. 42-45; Поляков Л. В. Філософія творчості Миколи Бердяєва / / Бердяєв Н. А. Філософія свободи. Сенс творчості. М., 1989. С. 3 - 8; Гайденко 77. 77. Філософія свободи Миколи Бердяєва / / Історико-філософський ежегоднік'95. М., 1996. С. 121 - 135; Бердяєв Н. А. Зібрання творів: У 4 т. Париж, 1983 - 1991. 2

Російська свобода. 1917. № 24/25. С. 5. 3

Див

: Коган Л. А. Вислати за кордон безжально (нове про вигнання духовної еліти) / / Зап. філософії. 1993. № 9. С. 61 -84. 4

Бердяєв Н. А. Філософія свободи. Сенс творчості. М., 1989. С. 18, 32.

5Там ж. С. 37. бТам ж. С. 66. 7Там ж. С. 69. 8Там ж. 9Там ж. С. 70. 10Там ж. С. 123. "Там же. С. 126., 2Там ж. 13Там ж. С. 254. 14 Там же. 15 Там же. С. 255. 16 Там же. С. 261. 17 Там же. С. 262. 18Там ж. С. 263. 19 Там же. С. 264. 20 Там же. С. 267. 21 Там же. С. 275. 22Там ж. С. 279-280. 23 Див: Там же. С. 283.24Там ж. С. 287. 25 Там же. С. 297. 25 Там же. С. 322. 26 Там же. С. 323. 27 Там же. 28Там ж. С. 327. 29 Там же. С. 330. 30

Бердяєв Н.

А. Про призначення людини. М., 1993. С. 23. 31

Там же. С. 284 . 32 Див: Там же. С. 255. 33Там ж. С. 276-277. 34 Там же. С. 277. 35 Там же. С. 254. 36

Ермічев А. А. Бердяєв Н. А. С. 43-44. 37

Бердяєв Н. А. Про призначення людини. С. 57. 38 Там же. С. 254. 39

Гайденко П. П. Указ. соч. С. 129. 40

Бердяєв Н. А. Про рабство і свободу людини. Досвід персоналіс-тичної філософії. Париж, 1972. С. 65. 41

Бердяєв П. А. Про призначення людини. С. 123. 42

Там же. С. 124. 43 Там же. С. 125. 44

Див: Гайденко П. П. Указ. соч. С. 130. 45

Бердяєв Н. А. Про призначення людини. С. 289. 46

Там же. С. 227. 47

Там же.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ЛІТЕРАТУРА 1 "
 1. УКАЗАТЕЛЬ СКОРОЧЕНЬ
  літератури ім. А. М. Горького АН СРСР ІОРЯС - Известия Відділення російської мови і словесності АН СРСР ОИДР - Суспільство історії та старожитностей російських при Московському університеті ПДПІ - Пам'ятки древньої писемності і мистецтва ПСРЛ - Повне зібрання російських літописів РИБ - Російська історична бібліотека РЛ - Російська література ТОДРЛ - Праці Відділу давньоруської літератури Інституту російської
 2. Список літератури
  літератури
 3. Сазонова Л. І.. Літературна культура Росії. Раннє Новий час / Ріс. Акад. наук; Ін-т світової літератури ім. А. М. Горького. - М.: Мови слов'янських культур,. - 896 с, 2006

 4. ТЕМА 5 . ВИДИ МИСТЕЦТВА
  літературної творчості: епос, лірика, драма. Жанри літератури. Особливості музичного мистецтва. Основні засоби музичної виразності. Жанри музичної творчості. Ігрова природа видовищних мистецтв. Театр як синтетичне мистецтво. Виникнення кіномистецтва та його суспільне значення. Жанри кіномистецтва. Естрада, цирк і хореографія як видовищні мистецтва. Балет як вища
 5. 8. Проблема наукової раціональності в роботі JI. Лаудана «Наука і цінності» -
  література Лаудан Л. Наука і цінності / / Сучасна філософія науки: знання, раціональність, цінності в працях мислителів Заходу. М., 1996. С. 295-342. Додаткова література Зеленков А.І. Світоглядні компоненти в структурі сучасного способу науки / / Світоглядні структури в науковому пізнанні. Мінськ, 1993. Косарєва Л.М. Модель розвитку наукового знання Л.Лаудана / / Питання
 6. 1. Твори науки, літератури і мистецтва
  літератури та мистецтва. Його актуальність визначається тим, що нерідко в теорії авторського права стверджується, що авторським правом охороняються результати не всякій творчої діяльності, а лише ті, які «безпосередньо відносяться до галузі науки, літератури і мистецтва». Щоб розібратися , наскільки обгрунтовані подібні судження, потрібно хоча б у загальному вигляді визначити, в якому значенні
 7. першоджерело
  літературі X-XVII століть / Упоряд. Н. К. Гудзій. 8-е вид. М., 1973. Давня російська література: Хрестоматія / Упоряд. Н. І. Прокоф'єв. 2-е вид. М., 1988. Хрестоматія з давньоруської літератури / Упоряд. М. Є. Федорова і Т. А . Сумнікова. 3-е изд. М., 1986. Ігнатов В. І. Російські історичні пісні: Хрестоматія. М., 1970. Буслаев Ф. І. Історична хрестоматія церковнослов'янської і давньоруської
 8. ЛІТЕРАТУРА
  літератури, виданої в СРСР російською мовою за 1917-1967 рр.. / Упоряд. І. Л. Біленький, Т. П. Гаврилова, Є. І. Срібна, Ю. В. Цейтлін. 4 . 1. М., 1975. Історія російської філософії / Покажчик літератури, виданої в СРСР російською мовою в 1968-1977 рр.. / Упоряд. І. Л. Біленький, Є. І. Срібна. 4. 1. М., 1981 . Бібліографія радянських російських робіт з літератури XI-XVII ст. за 1917-1957 рр.. / Упоряд. Н.
 9. Література.
  Естетика: Словник. Під ред. А. А. Бєляєва та ін-М.: Политиздат, 1989. -447 с. Волкова Є. Твори мистецтва - предмет естетичного аналізу.-М., 1976. Виготський Л. Психологія мистецтва.-М., 1965. Питання історії та теорії естетики - М.,
 10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.
  література, 1981. Дробницкий О.Г. Поняття моралі. Історико-критичний нарис.-М., 1974 . - С. 330-374. Садчиків В.Н., Ногінський Е.Л. Етика і естетика. - Пенза, 1995. - 55 с. Мєшкова Л.Н. Основи етики. Пенза. ПДПУ, 2001. -40 с. Етика: словник афоризмів і висловів. - М., 1995. Шрейдер Ю.А. Етика.-М., 1998. (Додаткові
 11. Література
  літератури 19 - 20 ст.-М., 1987. Етюди про образотворче мистецтво. / Упоряд. Н.І.Платонова, В.Ф.Тарасов.-М.: Просвещение, Владос, 1994. - 192 с. Дмитрієва Н.А. Коротка історія мистецтв. В 2-х ч.-М.: Мистецтво, 1988. Бердяєв Н.А. Сенс творчості. Творчість і краса. У 2-х т. Т.1. - М., 1994. Буткевич О.А. Краса . - М., 1983. Естетика: Навчальний посібник для вузів / Науковий редактор А.А. Радугин. -
 12. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  література Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: підручник для вузів / під ред. Л. Є. Стровский. - М., 2001. - 847 с. Герчикова, І. Н. Міжнародне комерційне справа: підручник / І. Н. Герчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 671 с. Дегтярьова, О. І. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / Дегтярьова О. І. [та ін]. - М.: Справа, 1999. - 320 с. Додаткова література Герчикова,
 13. Крапивенский С.Е., Стрізов А.Л.. Соціальна філософія.: Методичні вказівки для студентів, що навчаються за спеціальністю «Філософія». - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2004. - 60 с., 2004
  літератури до них, перелік основних понять курсу, а також зразкові питання до
 14. Колесніков А. С.. Філософська компаративістика: Схід-Захід: Учеб. посібник. - СПб.: Изд- во С.-Петерб. ун-та. -390 с., 2004

 15. 2. Творчий характер твору
  літературі дається чимало його визначень. Так, В. І . Серебровский зазначав, що творчість - це свідомий і в більшості випадків досить трудомісткий процес, що має своєю метою досягнення певного результата122. На думку О. С. Іоффе, творчість є інтелектуальною діяльністю, яка завершується виробляють актом, в результаті якого з'являються нові поняття, образи і (або) форми
 16. Н. В. Мотрошилова. Історія філософії: Захід-Росія-Схід (книга друга), 1996

 17. дадаїзму
  літературі, образотворчому і театральному творчості, що виникло майже одночасно (в 1915-1916 рр..) у Нью-Йорку (США) і Цюріху (Швейцарія). Назва дадаїзм було дано лідером течії румунським поетом Т. Тцара, який випадково виявив це слово в словнику. Ідеологічно рух дадаїстів носило характер протесту проти жахів імперіалістичної війни, але на захист соціальних цінностей.
 18. Зразкові плани семінарських занять Заняття 1. Соціально-гуманітарне пізнання як предмет філософського аналізу Питання для обговорення 1.
  література Ареф'єва Г.С. Суспільство як об'єкт соціально-філософського знання. М., 1995. Аутвейт У. Реалізм і соціальна наука / / Соціо-Логос. М., 1991. Коршунов AM Діалектика соціального пізнання / AM Коршунов, В.В. Мантатов. М., 1988. Кутирев В.І. Сучасне соціальне пізнання. М., 1988. Теорія пізнання: в 4 т. Т. 4. Г Свідомість соціальної реальності. М., 1995. Додаткова
 19. Зразкові плани семінарських заняття Заняття 1. Наука і соціальні цінності
  література Наука в системі соціальних цінностей. М., 1995. Наука і її місце в культурі. Новосибірськ . ^ 990. Наука і цінності. Новосибірськ, 1987. Стьопін BC Наукове пізнання і цінності техногенної цивілізації / / Питання філософії. 1989. № 10. Додаткова література Злобін Н.І. Культурні смисли науки. М., 1997. Ігнатьєв А А. Цінності науки і традиційне суспільство / /
 20. Зміст
  .. 9 Введення Походження античної філософії. Основні риси античної філософії Філософи Милетской школи (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) 11 Фалес 11 Анаксісмандр 16 Анаксимен 17 Філософи елейскої школи (Парменід, Зенон) 18 Парменід 18 Зенон 23 Геракліт 29 Піфагор 34 Демокріт 39 Софісти 44 Сократ 45 Платон 49 Аристотель 55 Основні філософські ідеї античності в їх розвитку та взаємозв'язку 57