Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСудова психологія → 
« Попередня
Балабанова Л.М.. Судова патопсихологія (питання визначення норми і відхилень). - Д.: Сталкер. - 432 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Література:

Братусь Б. С. Психологічний аналіз даних історії хвороби як метод дослідження особистості. -

Л. М. БАЛАБАНОВА

В кн.: Експериментальні дослідження в патопсихології. - 1976.

Братусь Б. С. Псіхологііческій аналіз змін особистості при алкоголізме.-1974.

Зейгарник Б. В. Особистість і патологія діяльності. - М., 1974.

Завдання 2. Метод бесіди 1.

Визначення основних завдань бесіди:

а) збір анамнезу та обставин скоєних протизаконних дій, отримання відомостей про стан хворого в момент спілкування з ним;

б) отримання відомостей про внутрішню картину хвороби;

в) отримання даних про працездатність і працездатності хворого до здійснення хворим протиправних-дій, до захворювання, в ході розвитку захворювання, в момент дослідження;

г) отримання даних про самооцінку хворого і про мотиви скоєних ним протиправних дій;

д) з'ясування планів хворого на майбутнє і т.д. 2.

Вибір тактики бесіди;

Експертна, проективна, психотерапевтична - відповідно з поставленим завданням, станом хворого, важкістю психічного дефекту. Складання докладного протоколу бесіди. Складання висновку про хворого.

Література:

Миколаєва В. В., Соколова Е. Т., Спиваковская А. С.

Спецпрактикум з патопсихології. - М., 1979.

Миколаєва В. В. Внутрішня картина хвороби при деяких психічних захворюваннях. - В кн.: Матеріали конференції з патопсихології. - М., 1972.

Завдання 3. Методи дослідження порушень пам'яті 1)

Метод заучування 10 слів. Вимоги до інструкції. Вибір ряду слів, відсутність перешкод, ретельне ведення протоколу.

Оцінка основних показників методики - продуктивність відтворення слів (кількість слів, відтворених при кожному повторенні, наявність повторів одного і того ж слова, результати відставленого відтворення тощо). Складання кривої запам'ятовування. 2)

Заучування оповідань. Характеристика основних помилок відтворення, їх діагностичне значення при оцінці порушеною пам'яті. 3)

Метод піктограм. Показання до застосування методу (освіта хворого, стан у момент дослідження, передбачуваний діагноз захворювання). Основні показники, що підлягають оцінці: розуміння інструкції хворим, темп роботи, характер малюнків хворого, особливості його висловлювань в ході роботи, дані відтворених слів, типи помилок, їх діагностичне значення. 4)

Метод опосередкованого запам'ятовування (по Леон-тьев). Показання до застосування методу (освіта хворого, вираженість дефекту психічної діяльності, особливості стану в момент дослідження). Вибір серії слів і картинок по труднощі. Оцінка основних показників методики. Додаткові можливості методу. Типові помилки, їх кваліфікаційна оцінка та діагностичне значення. Результати роботи. Складання висновку за даними дослідження.

Література:

Бондарева Л. В. Порушення вищих форм пам'яті. - М., 1976.

Кожуковская І. І. Про використання кольору при побудові піктограм. - В кн.: Експериментальні дослідження в патопсихології. - М., 1976.

Леонтьєв А. І. Розвиток вищих форм запам'ятовування. - В кн.: Проблеми розвитку психіки. - М., 1965.

Лонгинова С. В., Рубінштейн С. Я. Про застосування методу піктограм для експериментальних досліджень психічних хворих. -

М., 1972.

Рубінштейн С. Я. Експериментальні методики патопсихології. - М., 1970.

Завдання 4. Методи дослідження порушень мислення 1)

Метод класифікації. Різні варіанти:

класифікація предметів і їхніх зображень, класифікація фігур, класифікація понять. Основна спрямованість методу - дослідження розумових операцій і динаміки мислення. Три етапи ведення досвіду. Порядок ведення протоколу, типи помилок, їх психологічна кваліфікація. Додаткові во-зожності методу: оцінка темпу роботи, здатність до перемикання, особливості розподілу уваги, деякі показники пам'яті і працездатності, специфіка емоційного реагування. 2)

Метод виключення предметів. Характеристика текстового матеріалу. Особливості подання інструкції. Типи можливих помилок рішення, їх психологічна кваліфікація та діагностичне значення. 3)

Бланкові методи. 4)

Співвідношення метафор, прислів'їв і фраз. Передача переносного сенсу прислів'їв. 5)

Пояснення сюжетних картинок. Встановлення послідовності подій. Необхідність повторного пред'явлення в ході одного і того ж дослідження. Типові помилки хворих різними захворюваннями. 6)

Дослідження асоціацій (вільних асоціацій, відповідних асоціацій, асоціацій по протилежності).

Література:

Зейгарник Б. В. Патологія мислення. - М., 1964. Поляков Ю. Ф. Патологія пізнавальної діяльності при шизофренії. - М., 1974.

Рубінштейн С. Я. Експериментальні методи

патопсихології. - М., 1974.

Завдання 5. Дослідження сенсомоторної сфери та уваги 1.

Куб Лінка. Специфіка тестового матеріалу, основна спрямованість методу, його додаткові можливості. Вимоги до ведення досвіду: оцінка швидкості виконання, тактика складання куба, здатність до самостійного пошуку помилок. 2.

Метод Кооса. Тестовий матеріал. Варіації завдань за складністю. Основні показання до застосування (дослідження просторового орієнтування, наочно-дієвого мислення, уваги, рівня домагань, побудова навчального експерименту). 3.

Корректурная проба. Рахунок по Крепелину. От-зчитування. Основна спрямованість методів. Вимоги до пред'явлення інструкцій та ведення протоколів. Обробка результатів - побудова графіка працездатності, кривої помилок і т.д. Оцінка результатів: за темпом роботи, здатності до переключення, кількістю помилок, їх розподілу. 4.

Таблиця Шул'те. Характеристика тестового матеріалу. Вимоги до проведення досвіду. Необхідність показу на прикладі, швидкість зміни таблиць, повторне дослідження одного і того ж хворого.

Література:

Рубінштейн С. Я. Експериментальні методи патопсихології. - М., 1970.

Тепеніцина Т. І. Аналіз помилок при дослідженні уваги методом коректурної проби / / Питання психології. - 1959. - № 5.

Завдання 6. Дослідження особистісних особливостей хворих 1.

Прийоми опосередкованого вивчення особистості. Облік виникає у хворого в ході експерименту відношення до:

а) дослідженню в цілому;

б) окремих завданнях;

в) власних помилок;

г) оцінками експериментатора. 2.

Левіновская прийоми вивчення особистості (формування рівня домагань, методи пересичення та ін) 3.

Проективні методи вивчення особистості (ТАТ, метод Роршаха). 4. Метод дослідження самооцінки (варіант методики Дембо-Рубінштейн). Вимоги до побудови шкал, обмеження і можливості методу.

Література: 1.

Зейгарник Б. В. Особистість і патологія діяльності. - М., 1971. 2.

Соколова Е. Т. Мотивація і сприйняття в нормі та патології. - М., 1970.

Завдання 7. Дослідження хворих з метою опису структури дефекту 1.

Дослідження хворого з діагнозом "епілепсія". Планування дослідження. Необхідність використання різних тактик ведення експерименту (експертної, навчальною, проективної).

Вичленовування основних психологічних синдромів порушень психічної діяльності: порушення мислення, пам'яті, емоціональноволевой сфери, Динаміка змін психічної діяльності, визначення провідного синдрому, оцінка ступеня вираженості всіх порушень. 2.

Дослідження хворого з діагнозом "хронічний алкоголізм". План дослідження з урахуванням актуального стану хворого, наявності психопатологічної симптоматики, корсаковского синдрому, алкогольної деградації.

Основні психологічні синдроми порушеною психічної діяльності: порушення емоційно-особистісної сфери, некритичність мислення, порушення пам'яті. Специфіка динамічних змін психічної діяльності - поєднання інертності з ис-тощаемостью, визначених провідних порушень в структурі дефекту. Ступінь вираженості порушень психіки. 3.

Дослідження хворого з діагнозом "олігофрен-ня". Планування дослідження з урахуванням освітнього рівня та загальної поінформованості хворого. Необхідність. застосування гнучкої експериментальної тактики. Визначення емоційно-особистісних особливостей хворого, його самооцінки та рівня домагань. Дослідження інтелектуальних утруднень хворого. Оцінка схоронності можливої ??психічної діяльності. Результати роботи. Складання висновку.

Література:

Зейгарник Б. В. Патологія мислення. - М., 1962.

Петренко Л. В. Порушення вищих форм памяті.-М., 1976.

Завдання 8. Дослідження хворих в умовах

проведення судової психологічної експертизи

Планування дослідження з урахуванням знання:

а) передбачуваного діагнозу захворювання;

б) його установок щодо вчиненого пра вонарушения;

в) знання про те, ким направлений хворий на екс пертизу (слідчим, судом, ЛТП і т. д).

Можливість диссимуляции або аггравации.

Література:

Кожуховська І. І. Про розмежуваннях між відновленням критичності і диссимуляции психічних хворих. - В кн.: Експериментальні дослід вання в патопсихології. - М., 1976.

Список літератури

Авербух І. Є., Голубєва Е. А. До питання про осудність психічно неповноцінних осіб / / Питання експертизи в роботі захисника. - Л., 1970.-С. 98.

Агаджанян Н. А. Адаптація до екстремальних умов: екологофізіологіческіе аспекти / / Порушення механізмів регуляції та їх корекція. - М., 1989.-С. 571.

Аладжалова Н. А. Нейрофізіологічні аспекти регуляції пильності. Повільна керуюча система мозку / / Проблеми психофізіології. Діагностика порушень і відновлення психічних функцій людини. - М., 1983. - 4.2. - С. 162-163.

Олександрівський Ю. А., Лобастов О. С., Співак Л. І. Психогении в екстремальних умовах. - М.: Медицина, 1991. - 96с.

Олександрівський Ю. А. Стан психічної де задаптаціі та їх компенсація: Прикордонні нервово-психічні розлади. - М.: Наука, 1976,-С. 14.

Анохін П. К. Біологія і нейрофізіологія умовного рефлексу. - М., Медицина, 1968. - 548 с.

Анохін П. К. Принципові питання загальної теорії функціональних систем. - М., 1971.

Антонян Ю. М. Психологічне відчуження лич ності і злочинну поведінку. - Єреван, 1987.

Антонян Ю. М., Самовичев Є. Г. Несприятливі умови формування особистості в дитинстві і питання попередження злочинів (Психологічні ме нізми насильницького злочинної поведінки). - М.: ВНДІ МВС СРСР, 1983.

Антонян Ю. М., Голубєв В. П., Кудряков Ю. Н. Особистість корисливого злочинця. - Томськ, 1989.

Антонян Ю. М., Виноградов М. В., Голумб Ц. А. Злочинне поведінка осіб з психічними аномалія мі і його профілактика / / Питання боротьби зі злочинністю. - М.: Юрид. літ-ра., 1980. - Вип. 32.

Антонян Ю. М., Бородін С. В. Злочинність і психічні аномалії. - М.: Наука, 1987. - 205 с.

Анциферова Л. І. Системний підхід у психології особистості. - В кн.: Принцип системності у психологічних дослідженнях. - М., Наука, 1990.-С. 61-76.

Айхенвальд Л. І. Кримінальна психопатологія. - Л., 1928.

Баєвський Р. М. Прогнозування станів на межі норми і патології. - М.: Медицина, 1979. - 295 с.

Бажин Е. Ф. та ін Об'єктивна діагностика емоційного стану в психіатричній клініці / Матер. Всес. симп. «Мова і емоції». - Л., 1974. - С. 69-74.

Бачеріков Н. Є., Воронцов М. П., Петрюк І. Т., Циганенко А. Я. Емоційний стрес в етіології і патогенезі психічних і психосоматичних захворювань. - Харків: Основа, 1995. - 276 с.

Березін Ф. Б. Психічна і психофізіологічна адаптація людини. - Л.: Наука, 1988. - 260 с.

Беличева С. А. Основи превентивної психології. - М., 1993.

Беккария Ч. Про злочини і покарання. - М., 1939. - С. 196.

 Бехтерєв В. М. Об'єктивна психологія. - СПб., 1907. - Вип. 1. 

 Бехтерева Н. П. Нейрофізіологічні аспекти психічної діяльності людини. - 2-е вид., Пере-роб. і доп. - Л., 1974. 

 (Бехтерева Н.П.) Bechtereva N. P. Neurophysiology of intellectual and emotional processes in man / / Intern. J. Psychophysiology, 1983. Vol. 1. P. 12 липня. 

 Бехтерева H. П. Здоровий і хворий мозок людини. Л., 1980. 

 Бехтерева Н. ГГ., Смирнов В. М. Мозгова організація емоцій людини / / Вести. АМН СРСР. 1975, - № 8, - С. 8-19. 

 Березін Б. Ф., Мірошников М. П., Рожанец Р. В. Методика багатобічного дослідження особистості. - Медицина, 1976. 

 Блейлер Е. Аффективность, сугестивність і параноя. - Одеса, 1929, - 138 с. 

 Блейхер В. М., Крук І. В. Патопсихологическое діагностика. - Київ, 1986. 

 Блейлер Е. Посібник з психіатрії. - Берлін, 1920. - С. 481. 

 Братусь Б. С. Психологічний аналіз змін особистості при алкоголізмі. - М.: Изд-во МГУ, 1974. 

 Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словник-довідник по психологічній діагностиці. - Київ: Наукова думка, 1989.-200с. 

 Бюлетень законодавства юридичної практики України. - 1993. - № 1. 

 Вартанян Г. А., Петрова Е. С. Емоції і поведінку. - Л.: Наука, 1989, - 145 с. 

 Васильченко Г. С., Ботнева І. Л., Нохуров А. Загальна сексопатологія / Под ред. Г. С. Васильченко. - М.: Медицина, 1977. - 487 с. 

 Ведяев Ф. П., Воробйова Т. М. Моделі та механізми емоційних стресів. - Київ.: Здоров'я, 1983. - 136 с. 

 Вилюнас В. К. Психологія емоційних явищ. - М.: МГУ, 1976.

 - 143 с. 

 Власов В. В. Ефективність діагностичних досліджень. - М., Медицина, 1988. - 230 с. 

 Волков Б. С. Мотиви злочинів (Кримінально-пра-вовое та соціально-психологічне дослідження). - Казань, 1982.

 Воронін Л. Г., Коновалов В. Ф. Електрографічні слідові процеси і пам'ять. - М.: Наука, 1976. 

 Вудворт Р. Експериментальна психологія. - М.: 

 Вид-во іноз. літ-ри, 1950. - 795 с. 

 Виготський JI. С. Вибрані психологічні твори. - М.: Изд-во АПН СРСР, 1965. - С. 44-82. 

 Галунов В. І. Мова, емоції й особистість: проблеми, перспективи / / Мова, емоція і особистість / Матеріали та повідомлення Всесоюзного симпозіуму. - JL, 1978. 

 Галунов В. І., Манеров В. X. Шляхи вирішення проблеми створення систем визначення емоційного стану мовця / / Зап. кібернетики. Вип. 22. - М., 1976.-С. 95-114. 

 Ганнушкіна П. Б. Клініка психопатій, їх статика, динаміка, систематика. - М.: Північ, 1933. 

 Ганнушкіна П. Б. Вибрані праці. - М.: Медицина, 1964.-С. 121. 

 Гельгорн Е., Луфборроу Д. Емоції та емоційні розлади. - М.: Мир, 1966, 672 с. 

 Гіляровський В. А. Психіатрія. - М.: Медгиз, 1954. - 520с. 

 Гіссен Л. Д. Час стресів. - М.: ФиС, 1990. - 190 с. 

 Грекова Т. І. Шкірно-гальванічний рефлекс як показник змін психічного стану / / Фізіологія людини. - 1975. - Т. 1.

 - № 6. - С. 993-998. 

 Гречин В. Б., Боровикова В. Н. Повільні неелектричні процеси в оцінці функціонального стану мозку людини. - Л., 1982. - 172. с. 

 Грехем Л., Коген І. С., Шмавоніан В. М. Деякі методологічні прийоми дослідження психофізіологічних корелятів поведінки / / Емоційний стрес / Пер. з англ. під ред. Л. Леві. - Л.: Медицина, 1970. - С. 209-224. 

 Губачев Ю. М., Иовлев Б. В., Карвасарский Б. Д. Емоційний стрес в умовах норми і патології людини. - Л.: Медицина, 1976. - 224 с. 

 Гуляєв П. І., Биховський І. Е. Дослідження емоційного стану людини в процесі виробництва слідчої дії / Криміналістика і судова експертиза. - Київ: РІО МВС УРСР, 1972. - Вип. 9. - С. 103-109. 

 Гульд ан В. В. Психологічні механізми формування сугестивна мотивів протиправних дій у психопатичних особистостей / / Психічні розлади, що не виключають осудності. - М., 1984. 

 Гульд ан В. В. Два підходи до експериментально-психологічним дослідженням при психопатіях / / Журнал невропатології і психіатрії ім. С. С. Корсакова, 1980. - Т. 30. Вип. 12. - С. 1841-1846. 

 Гульман Б. Л. Сексуальні злочини / Автореф. дис ... докт. психол. наук. - Харків, 1995. 

 Данилова H. Н. Функціональні стани: механізми та діагностика. - М., 1985. Данько С. Г., Камінський Ю. JI. Система технічних засобів нейрофізіологічних досліджень мозку людини. - JL, 1982. 

 Дашкова С. С. Усна мова як джерело інформації про людину / Автореф. канд. дис. - JL, 1982. 

 Дика Л. Г. Становлення нової системи психічної регуляції в екстремальних умовах діяльності / / Принцип системності у психологічних дослідженнях. - М., Наука., 1990. - С. 103, 114. 

 Дика Л. Г., Черенкова Е. А. Вплив емоційного змісту інформації на функціональний стан і інтелектуальну діяльність оператора. - В кн.: Функціональний стан людини і методи його ісследованія.-М., Наука, 1992.-С. 100-105. 

 Дженебаев У. С., Рахімов Т. Г., Судакова Р. І. Мотивація злочину і кримінальна відповідальність. - Алма-Ата, 1987. 

 Добринін Н. Ф. Введення в психологію. - М.: Держ. вид-во, 1929. 

 Друзь В. А. Аналіз загальних принципів функціональних відносин систем організму в динаміці / Дис ... докт. біол. наук. - 1986. - 422 с. 

 Дубінін Н. П., Карпець І. І., Кудрявцев В. Н. Генетика, поведінка, відповідальність. - М., 1989. 

 Дубровський Д. І. Психофізіологічна проблема: інформаційний підхід / / Методологічні аспекти вивчення діяльності мозку. - М.: Наука, 1986. - С. 108-134. 

 Дулов А. В. Введення в судову психологію. - М.: 

 Юрид. літ-ра, 1976. 

 Залевський Г. В. Фіксовані форми поведінки. - Іркутськ, 1976. 

 Зелінський А. Ф. Усвідомлюване і неусвідомлюване у злочинному поведінці. - Харків, 1986. 

 Зейгарник Б. В. Особистість і патологія діяльності. - М.: Изд-во МГУ, 1971. 

 Зейгарник Б. В. Патопсихологія, 2-е вид. - М.: Изд-во МГУ, 1986. - 

 252 с. 

 Закалюк А. П., Коротченко А. І., Москалюк А. Н. допреступное поведінку і механізм скоєння злочину при порушеннях психіки прикордонного характеру / / Проблеми вивчення особистості правопорушника. - М.: ВНДІ МВС СРСР, 1984. - С. 145. 

 Злобін Г. А., Яни С. А. Проблема поліграфа / / Проблеми вдосконалення радянського законодавства: Праці ВНДІ радянського законодавства. - М., 1976. - Т. 6. - С. 122-136. 

 Жемайтії Д. І. Вегетативна регуляція синусо-вого ритму серця у здорових і хворих / / Аналіз серцевого ритму. - Вільнюс, 1982. 

 Ємельянов В. П. Злочинність неповнолітніх з психічними аномаліями. - Саратов, 1980. 

 Еникеев М. І. Про сучасний стан і перспективи розвитку юридичної психології / / Психол. журн. 1982. - Т. 3. - № 3. - С. 109-114. 

 Ємельянов В. П. Злочинність неповнолітніх з психічними аномаліями. - Саратов, 1980. 

 Еніколопов С. А. Деякі результати дослідження агресії / / Особистість злочинця як об'єкт психологічного дослідження. - М., 1979. 

 Еніколопов С. А. Агресивність як специфічна форма активності і можливості її дослідження на контингенті злочинців / / Психологічне вивчення особистості злочинця: (Методи дослідження).-М., 1976. 

 Іванець Н. Н., Ігонін А. Л. Значення преморбід-них характерологічних рис для формування алкоголізму / / Тез. докл. VII Всесоюз. з'їзду невропатологів і психіатрів (26-30 травня 1986 р.). - М.: 1986. - Т. I. - С. 236-239. 

 Іванов В. Г. Причинність і детермінізм. - Л.: 

 Наука, 1974.-С. 28. 

 Игошев К. Є. Типологія особистості і мотивація злочинної поведінки. Горький, 1974. 

 Изард Емоції людини: Пер. з англ. - М.: МГУ, 1980. - 440 с. 

 Ілюхіна В. А. Принципи і механізми регуляції функціональних станів головного мозку людини / / Проблеми нейрокібернетики. - Ростов-на-Дону, 1983. - С. 86. 

 Імелінскій К. Сексологія і сексопатологія. - М.: 

 Медицина, 1986. - 424 с. 

 Казначеєв В. П. Сучасний стан проблеми адаптації / / Вісник АМН СРСР. - 1975. - № 10. - С. 5-15. 

 Казначеєв В. П. Донозологическая діагностика в практиці масових обстежень населення. - Л.: 

 Медицина. 1980. - 170 с. 

 Калашник Я. М. Патологічний афект / / Проблеми судової психіатрії / Под ред. І. М. Фейхберга. - М.: ВНДІ ім. В. П. Сербського, 1941.-С. 249-254. 

 Кальченко Є. І. Медико-гігієнічні норми здорового способу життя / / Радянська охорона. - 1990. - № 1. - С. 47-50. 

 Карвасарский Б. Д. Неврози. - М.: Медицина, 1980. - 448 с. 

 Карстер Д. Що таке психічне здоров'я? / / Здоров'я світу. 1973. - № 3.-с. 8. 

 Ковальзон В. Емоційне підкріплення і його нейрофізіологічні механізми / / Фізіологія людини і тварин. Фізіологія емоцій. - М.: ВІ НИТКИ, 1975. - Т. 15. - С. 5-29. 

 Китаєв-Смик Л. А. Психологія стресу. - М.: Наука, 1983. 

 Кербіков О. В., Коркина М. В., Наджар Р. А. та ін Психіатрія. - М.: Медицина, 1968. 

 Коган Я. М. Асоціативний експеримент у застосуванні до вивчення особистості злочинця / / Вивчення злочинності і пенітенціарна практика. - Одеса, 1927. 

 Короленка Ц. П., Зав'ялов В. Д. Особистість і алко голота. - Новосибірськ.: Наука, 1987. - 167 с. 

 Корольков А. А., Петленко В. П. Філософські проблеми теорії норми в біології та медицині. - М.: 

 Медицина, 1977. - 392 с. 

 Краснушкин Є. К. Кримінальні психопати сучасності і боротьба з ними / / Злочинний світ Москви.-М., 1924. 

 Кречмер Е. Будова тіла і характер: Пер з нім. - М. - Л.: Госиздат, 1930. - 304 с. 

 Корольов В. В. Спірні аспекти проблеми криміногенності психічних порушень неповнолітніх / / Питання боротьби зі злочинністю. - М.: Юрид. літ-ра, 1981. - Вип. 35. 

 Кудрявцев І. А. Судова психолого-психіатрична експертиза. - М., 1988. 

 Кудрявцев С. В. Вивчення злочинного насильства: 

 соціально-психологічні аспекти / / Психол. журнал. 1988. - № 2.

 -С. 55-62. 

 Кузнєцов О. Н., Лебедєв В. І.. Психологія і психопатологія самотності. - М.: Медицина, 1972. - 336 с. 

 Кузнєцова Н. Ф. Злочинність і нервово-психічна захворюваність / / Укр. МГУ. - 1977. - № 3. 

 Кузнєцова Н. Ф. Проблеми кримінологічної детермінації. - М.: Изд-во ГУ, 1984. 

 Курбатова Т. Н. Структурний аналіз агресії / / Б. Г. Ананьєв і ленінградська школа у розвитку сучасної психології. - СПб., 1995. - С. 27-28. 

 Курс радянського кримінального права. Частина загальна. Злочин. - М.: Наука, 1970. - Т. 2. - С. 239. 

 Котова Е. П. Про один з адаптивних якостей злочинців / / Особистість злочинця як об'єкт психологічного дослідження. - М., 

 1979. 

 Криміналістика. - Под ред. І. Ф. Пантелєєва і Н. А. Селіванова. М.: Юрид. літ-ра. - 1984. 

 Кримінальна мотивація. - М.: Наука. - 1986. 

 Ковальов В. І. Мотиви поведінки і діяльності. - М.: Наука, 1988. 

 Кон І. С. Введення в сексологію. - М.: Медицина, 1988. 

 Куликов В. Н. Питання психології навіювання. - Іванові, 1972. - С 

 164. 

 Курс радянської кримінології. Методологія. Злочинність і її причини. Злочин / / Под ред. В. Н. Кудрявцева та ін - М.: Юрид. літра, 1985. 

 Лазарус Р. Теорія стресу і психофізіологічні дослідження / / Емоційний стрес / Под ред. Л. Леві: Пер. з англ. - Л., 1970. - С. 178 -

 208. 

 Лакосіна Н. Д., Ушаков Г. К. Медична психологія. 2-е вид. - М.: Медицина, 1984. - С. 5. 

 Лангмейер І., Матейчек 3. Психічна депривація в дитячому 

 віці. - Прага, 1984. 

 Ларін А. М. Нетрадиційні методи розкриття злочинів / / Держава і право. - 1995. - № 9. - С. 60-66. 

 Леві Л. Деякі принципи психофізіологічних досліджень і джерела помилок / / Емоційний стрес / Под ред. Л. Левда: Пер. з англ. - Л.: 

 Медицина, 1970. - С.88-108. 

 Ленц А. К. Кримінальні психопати (соціопати). Л.: Медгиз, 1927. - 168 с. 

 Леонтьєв А. Н. Емоції / / Філософська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, 1970. - Т. 5. - С. 553-556. 

 Леонтьєв А. А., Носенко Е. Л. Деякі психолінгвістичні характеристики спонтанної мови в стані емоційної напруженості / / Загальна і прикладна лінгвістика. - М., 1973. 

 Липпман О., Адам Л. Ложь в праві. - Харків: 

 Юрид. видання України, 1929. 

 Лісіцин Ю. П., Копит Н. Я. Алкоголізм: соціально гігієнічні аспекти, 2-е вид. - М.: Медицина, 1983. - 105 с. 

 Личко А. Е. Підліткова психопатія: (Керівництво для лікарів). - Л.: Медицина, 1979. - С. 152. 

 Личко А. Е. Психопат і акцентуації характеру у підлітків. - Л., 1983. 

 Личко А. Е. Підлітковий наркологія. - Л.: Медицина, 1991. - 

 304с. 

 Особистість злочинця та попередження злочинів. - М.: ВНІІІ МВС СРСР, 1987. / Ломов Б. Ф. Системний підхід і проблема детермінізму в психології / / Психол. журн. - 1989. - С. 10. - № 4 - С. 19-33. 

 Лоренц К. Агресія. - М., 1994. 

 Лукомська М. І. Про так званих патіческі крадіжках і їх судово-психіатричній оцінці / / Питання судово-психіатричної експертизи. - М., 1974. 

 Лурія А. Р. Діагностика слідів афекту / Психологія емоцій. Тексти.-М.: Изд. МГУ, 1984.-С. 228-234. 

 Лурія А. Р. Експериментальна психологія в судово-слідчій справі / / Радянське право. - 1927. - № 2 (26). - С. 84-100. 

 Маслоу А. Самоактуалізація / / Психологія особистості. - М., 1982. - С. 108-117. 

 Майорчик В. Є. Вираз динаміки нервових процесів по електроенцефалограмі людини залежно від вихідного функціонального стану кори головного мозку / / Журн. вищ. нерв, діяльності. - 1956. - Т.6. - Вип. 4. - С. 612-618. 

 Макаренко Ю. А. Системна органнізація емоційної поведінки. - М.: Медицина, 1980. - 206 с. 

 Медведєв В. І. Про проблему адаптації / / Компоненти 

 адаптаційного процесу. - Л.: Наука, 1984. - С. 4. 

 Механізм злочинної поведінки / Под ред. В. Н. Кудрявцева. - М.: Наука, 1981. 

 Милованова Г. Б., Свиридов Є. П. Виявлення емоційно значимого стимулу при впливі довільних перешкод. - В кн.: Функціональний стан людини і методи його дослідження. - М., Наука, 1992. - С. 106-112. 

 Милованова Г. Б. Інтегральна оцінка емоційного стану людини за його вегетативним функцій / / Методика і техніка досліджень операторської діяльності. - М.: Наука, 1985. - С. 7-11. 

 Моисеев Н. Н. Елементи теорії оптимальності систем. - М.: Наука, 1975.-435 с. 

 Муздибаев К. Психологія відповідальності. - Л., 1984. 

 Митричев В., Холодний Ю. Поліграф як засіб отримання орієнтує криміналістичної інформації / / Записки криміналістів. - М.: Изд. «Юрикон», 1993. - Вип. 1. - С. 173-180. 

 Митричев В., Холодний Ю. Правові аспекти застосування поліграфа в оперативно-розшукової діяльності / / Записки криміналістів. - М.: Изд. «Юрикон». 1995. - Вип. 5. - С. 218-223. 

 Міхєєв Р. І., Міхєєва А. В. Значення психічних аномалій для вдосконалення кримінально-правових заходів боротьби зі злочинністю / / Проблеми правового регулювання питань боротьби зі злочинністю. - Владивосток, 1977. 

 Михайлова О. Ю. Вивчення психологічних мотивів злочинів, сполучених з особливою жорстокістю / / Юрид. психологія: Матеріали симпозіуму на VI Всесоюзному з'їзді Товариства психологів. - М., 1983. 

 Міхєєв Р. І. Проблеми осудності і неосудності у радянському кримінальному праві. - Владивосток, 1983. 

 Морозов Г. В., Печерникова Т. Т., Шостакович Б. В. Методологічні проблеми осудності-неосудності / / Проблеми осудності у судовій психіатрії. - М., 1983.-С. 4-9. 

 Неволін І. Ф. Психологічні особливості переробки текстової інформації в умовах обмеження часу / / Нові дослідження в психології. - 1975. - № 2. - С. 62-71. 

 Миколайчик В.

 М. «Сироватка правди» і «детектор брехні» - повернення до інквізиційного процесу / / Радянська держава і право. - 1964. - № 12.-С. 120-128. 

 Нохуров А. Порушення сексуальної поведінки. - 3-е изд. - М.: Медицина, 1988. 

 Нуллер Ю. Л., Михаленко І. Н. Афективні психози. - Л.: Медицина, 1988. - 264 с. 

 Осипов В. П. Питання норми і патології в психіатрії / / Невропатология і психіатрія. - 193 *). - Т. 8. - Вип. 1. - С. 3-19. 

 Павлов І. П. Двадцятирічний досвід об'єктивного вивчення вищої 

 нервової діяльності (поведінки тварин). - М.: Мелгіз, 1951. - С. 506 

 Петров Є. С., Хананашвілі М. М. Вплив роздільного та одночасного подразнення лимбических структур на емоції / / Журн. вищ. нерв, діяльності. - 1976. - Т. 26. - С. 1187-1194. 

 Печерникова Т. П., Шостакович Б. В., Гульдан В. В. До питання про мотивацію протиправних вчинків у психопатичних особистостей / / Суд ебно-психіатрична експертиза. - М., 1978. - Вип. 31. 

 Печерникова Т. П. Психічні аномалії в доль-но-психіатричній практиці / / Психічні розлади, що не виключають осудності. - М.: ВНДІ загальної та судової психіатрії імені В. П. Сербського, 1984.-С. 11-20. 

 Плахов В. Д. Соціальні норми. Філософські підстави загальної теорії. - Москва: «Думка», 1985. - 251 с. 

 Познишев С. В. Кримінальна психологія. Злочинні типи. - Л., 

 1926. 

 Полянський Н. Докази в іноземному кримінальному процесі. Питання і тенденції нового часу. - М.: Юрид. вид-во. МЮ СРСР, 1946,-С. 63-76. 

 Пономарьов Я. А. Психологічне і фізіологічне в системі комплексного дослідження / / Системний підхід до психофізіологічної проблеми. - М., 1982. - С. 5-10. 

 Порубов Н. І. Допит у радянському кримінальному процесі та криміналістиці. - Мінськ. Вишейшая школа, 1968. 

 Пошивалов В. П. Патологічні наслідки соціальної ізоляції у людей і тварин: огляд літератури та власні спостереження. - М., 1977.

 - 34 с. / Справ. в ВИНИТИ, № 2357-77. 

 Пошивалов В. П. Експериментальна психофармакологія агресивної поведінки, - Л.: Наука, 1986. - С. 174. 

 Райт Г. В. Свідок чаклунства. - М.: Молода гвардія, 1971. 

 Реан А. А. Судово-психологічна експертиза у справах про згвалтування / / Психол. журн. - 1990, № 2. - С. 74-81. 

 Реан А. А. Агресія і агресивність особистості. / / Психол. журн. - 1996, - № 5,-С. 16 березня. 

 Резник М. І. Філософські аспекти теорії норми в медицині. - Л.: ЛДУ, 1981.-С. 3-6. 

 Рейковський Я. Експериментальна психологія емоцій: Пер. з пол. - М., 1979. 

 Розен Р. Принцип оптимальності в біології. - М.: 

 Світ, 1969.-С. 146. 

 Розовський Б. Г. Про використання технічних засобів у допиті / / Криміналістика і судова експертиза. - Київ: РІО МООП УРСР, 1967.

 -С. 139-144. 

 Рожнов В. Є. Керівництво з психотерапії. - Ташкент, 1979. 

 Ратинов А. Р., Михайлова О. Ю. Жорстокість як правова та морально-психологічна проблема / / Питання боротьби з злочинністю. - М.: Юрид. літ-ра. 1985. - Вип. 42. - С. 8-17. 

 Різдвяна Е. А. Тривожність і ригідність в структурі особистості хворих неврозами і неврозопо-добнимі розладами / Автореф. дис ... канд. пси-хол. наук. - Л., 1988. 

 Рубінштейн С. Я. Експериментальні методики патопсихології і досвід їхнього застосування в клініці. - М.: Медицина, 1970. 

 Керівництво по судовій психіатрії. - М.: Медицина, 1977. 

 Русалов В. М. Деякі положення спеціальної теорії індивідуальності людини / В кн: Принцип системності у психологічних дослідженнях. - М., Наука, 1990. - С.165-171. 

 Русинів В. С., Кузнєцов Г. Д "Королева В. І. Воз никновение« пульсації »постійного потенціалу в корі великих півкуль / / Механізми формування та тор можения умовних рефлексів. - М., 1973.-С. 67-82. 

 Самовичев Є. Г. Особистість насильницького злочинця і проблеми злочинного насильства / / Особистість злочинця та попередження злочинів. - М.: 

 ВНДІ МВС СРСР, 1987. 

 Семенов В. Є. Соціальна психологія мистецтва. - Л., 1988. 

 Семич С. Б. предболезненное психічні розлади. - Л.: Медицина, 1987. - 184 с. 

 Сергєєв А. А. Визначення хибності показань в умовах допиту / / Тези VI Всесоюзного з'їзду психологів. - Ч. II. - М., 1983. 

 Середа Г. К., Бочарова С. П., Репкина Г. В. Інженер ва психологія. - Київ: Вища школа, 1976. - 308 с. 

 Симонов П. В. Вища нервова діяльність людини (мотиваційно-емоційні аспекти). - М.: 

 Наука, 1975. 

 Симонов П. В. Теорія відблиски і психофізіологія емоцій. - М.: Наука, 1970. - 178 с. 

 Сітковська О. Д. Про психологічних критеріях оцінки фізіологічного афекту / / Питання боротьби зі злочинністю. - М., Юрид. літ-ра, 1975.-Вип. 23. 

 Снежневский А. В. Клінічна психопатологія. / / Посібник з психіатрії / Под ред. А. В. Снеж-невського. - М.: Медицина, 1983. - Т. 1. 

 Соколов Е. Н., Станкус А. І. Типи психофізіологічних реакцій на інформаційне навантаження / / Аналіз серцевого ритму. - Вільнюс, 1982. 

 Соколова Є. Т. Проективні методи дослідження особистості. - 

 1980. 

 Станішевська Н. І., Гульдан В. В., Володимирська М. Т. Застосування проективних методик при діагностиці типів реакції особистості / / Питання діагностики психічного розвитку. - Таллінн, 1974. 

 Строгович М. Теорія докази в кримінальному процесі / / Радянське право. - 1927. - № 2 (26). - С. 58-83. 

 Судова психіатрія: Підручник / За ред. Г. В. Морозова. - М.: Юрид. літ-ра, 1986. 

 Суворова В. В. Психофізіологія стресу. - М.: 

 Педагогіка, 1975. - 208 с. 

 Трахтеров В. С. До питання про критерії неосудності / / Учений. зап. Харк. юрид. ін-ту. - 1948. - Вип. 3. - С. 111-123. 

 У такий Г. К. Прикордонні нервово-психічні розлади. - М: Медицина, 1978. - 429 с. 

 Фелінський Н. І. Психопатію: Керівництво по судовій психіатрії. - М.: Медицина, 1977. 

 Фресса П. Емоції / / Експериментальна психологія: 

 Пер. з франц. - М.: Прогресс, 1975. - Вип. 5. - С. 

 111-195. 

 Фришман Е. 3. Варіативність психофізичних показників і її причини / / Психофізика сенсорних систем. М. - 1979. - С. 46-61. 

 Фромм Е. Анатомія людської деструктівнос-ти. - М., 1994. 

 Хекхаузен X. Мотивація і діяльність. - М.: Педагогіка, 1986. 

 Хейфец Ю. Я. Зменшена осудність / / Журн. Міністерства юстиції. - 1905. - № 2. - С. 52. 

 Холлендер М "Вульф Д. А. Непараметричні методи статистики. - М., 1983. 

 Хрестоматія з патопсихології. - М.: Изд-во МГУ, 

 1981. 

 Холист Б. Кримінологія. Основні проблеми: Пер. з пол. - М.: Юрид. літ-ра, 1980. - С. 129. 

 Хомская Є. Д. Системні зміни біоелектричної активності мозку як нейрофізіологічна основа психічних процесів / / Природничонаукові основи психології. - 1978. - С. 234-253. 

 Хессет ДЖ. Ведення в психофізіологію. - М.: Мир, 

 1981. 

 Приватна сексопатологія / Под ред. Васильченко. - М.: Медицина, 1983. 

 Шахріманьян І. К. До питання про так звану зменшеної осудності / / Укр. ЛДУ. - 1961. Сер. Право. - Вип. 4. - № 2. - С. 175 

 Юматов Е. А., Бєлова Т. І., Ульянінскій Л. С. 

 Емоції в системній організації поведінкових актів. Системні механізми стійкості до емоційного стресу / / Функціональні системи організму. - М., 1987.-С. 245-292. 

 Ярвілехто Т. Нове сполучення методів вивчення нейрофізіологічних механізмів психіки / / Мозок і психічна діяльність / За ред В. Б. Швирковим та ін - 1984.С. 142-153. 

 Aitken R. Psychological medicine. Stress and distress / / Brit. med. J. - 1975. -Vol 1, N 595. - P. 611-613. 

 Bandura A. Aggression: A social learning analysis. N.Y., 1973. 

 Barland G. The polygraph test in the USA and elsewhere / / The 

 polygraph test. Lies, Truth and Science. L.: SAGE Pablications, 1988. - P. 73-95. 

 Barland G. H., Raskin D. C. Detection of deception / / Electrodermal activity in psychologycal recearch. N. Y.: 

 Acad. Press, 1973. P. 419477. 

 Ben-Shkahar G. A futher study of the dichotomization theory in detection of information / / Psychophysiology. 1977. V. 14. P. 408-413. 

 Ben-Shkahar G., Lieblich I. A psychophysiological method for detection cognitive categories / / Psychophysiology. 1981. V. 19. P. 306. 

 Bercowiz L. The Frustration-Aggression Theory / / Aggression: A Social Psychological Analysis. N. Y., 1962. P. 25 - 50. 

 (Bertalanffy L.) Берталанфи JI. Загальна теорія се тем: критичний огляд / / Дослідження з загальної теорії систем. - М., 1969. - С. 23 - 82. 

 Borchard L. Klinizche Konstitutionslehre. - Berlin, 1930.-S. 11. 

 Buss A. H. The Psychology of Aggression. N. Y., 1961. 

 Calhoun J. B. Population density and social pathology / / Sci. Amer. - 1962. -Vol. 206, N 2. - P. 139 - 148. 

 Combs A. W., Snygg D. Individual behavior. New York: Harper, 1959. 

 176. 

 Cunningham M. Personality and the structure of the nonverbal communication of emotion / / J. Pers. 1977. V. 45. N. 4 P. 564-584. 

 Dahl H. The appetite hypotesis of emotions: A new psychoanalityc model of motivation / / Emotions and psychopathology / Ed. С. E. Izard. New York. 

 Desroches F. J., Thomas A. S. The police use of the polygraph in criminal investigations / / Canadian J. Criminology. 1985. V. 27. N. 1. p. 43-66. 

 Dunbar F. Emotions and bodily changes. - N. Y., 1954. 

 Eccles J. C. The human psyche. Edinburgh, 1980. 

 Engel G. L. Psychological development in health and disease. Phyladelphya, 1962. 

 Evarts E. V., Shinoda Y., Wise S. P. Neurophysiological approachts to higher brain function. New York, 1984. 

 Ganguly A. K. The polygraph in India / / Polygraph. 1987. V. 16. N. 3. p.173-187. 

 Gellhom E. Autonomic imbalance and the hypothalamus. Minneapolis, 

 1957. 

 Gettys W. E. Human ecology and social theory / / Studies in human ecology. -Ilinois, 1961. - P. 101-102. 

 Girton D. G., Benson L., Kamlya J. Obseretion of very slow potensial oscillations in human scalp recordings / / Electroenceph. Clin. Neurophysiol. 1973. Vol. 35. P. 561-568. 

 Henry J. P., Stephens P. M. Stress, health and social environment / Aociobiological approach to medicine. - N. Y., 1977.-P.l 1. 

 Heslegrave R. An examination of the psychological mechanisms underlying deception / / Psychophysiology. 1982. V19. P. 323. 

 Horvath F., Reid J. The polygraph silent answer test / / J. Criminal Law, Criminology and Police Science. 1972 .. V. 63. P. 285-293. Luria A. R. The nature of human conflicts. N. Y. Liverwright, 1932. P. 

 77-127. 

 JI. М. БАЛАБАНОВА 

 Lykken D. Tremor in the blood. Uses and abuses of the lie detector. N. Y., 1981. 

 Lykken D. Polygraphic interrogation / / Nature. 1984. V. 307. N. 5952. P. 681-684. 

 McKenzie J. S. Structures and function of the basal ganglia: A point of view / / The basal ganglia: Structure and Function: Proc. symp. 29 th Inter, congr. Union physiol, sci. 1985. P. 545-555. 

 MacKenzie R. D. The Scope of human ecology / / Studies in human ecology. - Illinois, 1961. - P. 32. 

 Nagle D. E. The polygraph in employment: application and legal considerations / / Polygraph. 1985. V. 14. N. 1. P. 1-33. 

 (Mesarovic MD) Месарович М. Д. Підстави загальної теорії систем / / 0бщая теорія систем. - М., 1966. - С. 15-46. 

 (Obuchowsky К.) Обухівський До Психологія потягів людини: Пер. з пол. - М.: Прогресс, 1972. -247. 

 Оте М. Т., Theckrey R. I., Paskevitz D. A. A model for the study of physiological effects of psychological stimuli / / Handbook of psychophysiology. N. Y.: Holt Inc., 1972. P. 743-786. 

 Patterson G. R. The aggressive child: Victim and architec of a coercive system / / Behavior modification and families. N. Y., 1976. 

 Rabbie J., Goldenbeld Ch. Modelling and accountability in group aggression / / Aggres. Behav. 1980. N. 1 P. 27-32. 

 Ramsay R. W. Speech patterns and personality / / Lenguage and Speech. 1968.

 Nil p. 54-63. 

 Reid J., Inbau F. Truth and deception. The polygraph (»lie-detector») technique. Baltimore: The Williams and Wilkins Co., 1977. (2-nd edit.). 

 Rogers E. S. Man ecology and control of disease / / Publ. Hith. Rep. (Wash.) - 1962. - Vol. 77., N 9. - P. 758-760. 

 Stress "distress and disease / / Britich Jomal of Psychiatry. - 1976.-Vol. 128.-Nl.-P. 6. 

 Selye H. Annual report on stress. Vol. 2. - Monreal, 1952. 

 Selye H. the Stress of life. - N. Y., 1956. 

 Selye H. Forty years of stress research / / Canad. Med. Ass. J. 1976. -Vol. 115, NIP. 53-55. 

 (Selye H.) Сельє Г. Нариси про адаптаційний синдром: Пер. з англ. -

 М.: Медгиз, 1960. - 254 с. 

 (Selye Н.) Сельє Г. Стрес без дистресу: Пер. з англ. -М.: Прогрес, 1979 - 124 с. 

 Sociobiology: The new synthesis. -Cambridge, 1975. -548 P. 

 Sartorius N. Mental Health in the Early 1980 s: some Perspectives / / Bull. WHO. - 1983,-V. 61, N. 1,-P. 1-6. 

 Scientific validity of polygraph testing: a research review and evaluation -

 a technical memorandum. Washington, DC: U. S. Congress, Office of Technology Assessment, 1983. 

 Thackray R., Ome M. A comparison of physiological indices in detection of deception / / Psychophysiology. 1968. V. 4 P. 329-339. 

 Trovillo P. V. A history a lie detection / / J. Criminal Low and criminology. 1939. V. 29. N. 6. P. 848-881. 

 Waid W. М., Ome М. T. Cognitive, social and personality processes in the physiological detection of deception / / Advances in experimental social psychology / / Ed. L. Bercowitz. N. Y.: Acad. Press, 1981. V. 14. P. 61-106. 

 Weber H. Konstructionsmorphologie / / Zool. Abt. Zoot. u. Physiol. Tiere. -1958. -Bd. 68. H. 1/2.-S. 1-112. 

 Widacki J. Zagdnienie wartosci diagnostycznej badania poligraficznego niektorych specjalnych kategorii osob / / Problemy Kryminalistiky. 1980. N. 144. 

 S. 231-234. 

 « Попередня
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Література:"
 1.  ПОКАЖЧИК СКОРОЧЕНЬ
    літератури ім. А. М. Горького АН СРСР ІОРЯС - Известия Відділення російської мови і словесності АН СРСР ОИДР - Суспільство історії та старожитностей російських при Московському університеті ПДПІ - Пам'ятки древньої писемності і мистецтва ПСРЛ - Повне зібрання російських літописів РИБ - Російська історична бібліотека РЛ - Російська література ТОДРЛ - Праці Відділу давньоруської літератури Інституту російської
 2.  Бродів В.В. Давньоіндійська філософія, 1963

 3.  Андрій ПЛАТОНОВ. Роздуми читача, 2005

 4.  Список літератури
    літератури
 5.  ЛІТЕРАТУРА
    літератури Давньої Русі. М., 1969. Пам'ятки літератури Київської Русі. М., 1978-1993. Т. 1-12. Буланін Д.М. Античні традиції в древенерусской літературі XI-XVI ст. Мюнхен, 1991 (Slavistische Beitrage, Bd. 278). Бичков В.В. Російська середньовічна естетика. XI-XVII століття. М., 1992. Вагнер Г. К. Мистецтво мислити в камені. М., 1990. Горський B.C. Філософські ідеї в культурі Київської Русі, XI - початку
 6.  ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
    літератури. Її обсяг не повинен перевищувати обсягу учнівського зошита (18 аркушів), текст пишеться рукою автора чітким і розбірливим почерком. Для зауважень рецензента слід залишити поля. Контрольна робота оформляється за такою схемою: 1. Назва теми. 2. План. 3. Конспект рекомендованої літератури. 4. Виклад змісту теми. 5. Список літератури. 6. Підпис та число.
 7.  Сазонова Л. І.. Літературна культура Росії. Ранній Новий час / Ріс. Акад. наук; Ін-т світової літератури ім. А. М. Горького. - М.: Мови слов'янських культур,. - 896 с, 2006

 8.  ТЕМА 5. ВИДИ МИСТЕЦТВА
    літературної творчості: епос, лірика, драма. Жанри літератури. Особливості музичного мистецтва. Основні засоби музичної виразності. Жанри музичної творчості. Ігрова природа видовищних мистецтв. Театр як синтетичне мистецтво. Виникнення кіномистецтва та його суспільне значення. Жанри кіномистецтва. Естрада, цирк і хореографія як видовищні мистецтва. Балет як вища
 9.  8. Проблема наукової раціональності в роботі JI. Лаудана «Наука і цінності» -
    література Лаудан Л. Наука і цінності / / Сучасна філософія науки: знання, раціональність, цінності в працях мислителів Заходу. М., 1996. С. 295-342. Додаткова література Зеленков А.І. Світоглядні компоненти в структурі сучасного способу науки / / Світоглядні структури в науковому пізнанні. Мінськ, 1993. Косарєва Л.М. Модель розвитку наукового знання Л.Лаудана / / Питання
 10.  1. Твори науки, літератури і мистецтва
    літератури і мистецтва. Його актуальність визначається тим, що нерідко в теорії авторського права стверджується, що авторським правом охороняються результати не всякій творчої діяльності, а лише ті, які «безпосередньо відносяться до галузі науки, літератури і мистецтва». Щоб розібратися, наскільки обгрунтовані подібні судження, потрібно хоча б у загальному вигляді визначити, в якому значенні
 11.  Першоджерелом
    літературі X-XVII століть / Упоряд. Н. К. Гудзій. 8-е вид. М., 1973. Давня російська література: Хрестоматія / Упоряд. Н. І. Прокоф'єв. 2-е вид. М., 1988. Хрестоматія з давньоруської літератури / Упоряд. М. Є. Федорова і Т. А. Сумнікова. 3-е изд. М., 1986. Ігнатов В. І. Російські історичні пісні: Хрестоматія. М., 1970. Буслаев Ф. І. Історична хрестоматія церковнослов'янської і давньоруської
 12.  ЛІТЕРАТУРА
    літератури, виданої в СРСР російською мовою за 1917-1967 рр.. / Упоряд. І. Л. Біленький, Т. П. Гаврилова, Є. І. Срібна, Ю. В. Цейтлін. 4. 1. М., 1975. Історія російської філософії / Покажчик літератури, виданої в СРСР російською мовою в 1968-1977 рр.. / Упоряд. І. Л. Біленький, Є. І. Срібна. 4. 1. М., 1981. Бібліографія радянських російських робіт з літератури XI-XVII ст. за 1917-1957 рр.. / Упоряд. Н.
 13.  Література.
    Естетика: Словник. Под ред. А. А. Бєляєва та ін-М.: Политиздат, 1989. -447 С. Волкова Є. Твори мистецтва - предмет естетичного аналізу. -М., 1976. Виготський Л. Психологія мистецтва. -М., 1965. Питання історії і теорії естетики - М.,
 14.  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.
    література, 1981. Дробницкий О.Г. Поняття моралі. Історико-критичний нарис. -М., 1974. - С. 330-374. Садчиків В.Н., Ногінський Е.Л. Етика і естетика. - Пенза, 1995. - 55 с. Мєшкова Л.Н. Основи етики. Пенза. ПДПУ, 2001. -40 С. Етика: словник афоризмів і висловів. - М., 1995. Шрейдер Ю.А. Етика. -М., 1998. (Додаткові
 15.  Література
    літератури 19-20 ст. -М., 1987. Етюди про образотворче мистецтво. / Упоряд. Н.І.Платонова, В.Ф.Тарасов. -М.: Просвещение, Владос, 1994. - 192 с. Дмитрієва Н.А. Коротка історія мистецтв. У 2-х ч.-М.: Мистецтво, 1988. Бердяєв Н.А. Сенс творчості. Творчість і краса. У 2-х т. Т.1. - М., 1994. Буткевич О.А. Краса. - М., 1983. Естетика: Навчальний посібник для вузів / Науковий редактор А.А. Радугин. -
 16.  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
    література Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: підручник для вузів / під ред. Л. Є. Стровский. - М., 2001. - 847 с. Герчикова, І. Н. Міжнародне комерційне справа: підручник / І. Н. Герчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 671 с. Дегтярьова, О. І. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / Дегтярьова О. І. [та ін]. - М.: Справа, 1999. - 320 с. Додаткова література Герчикова,
 17.  Крапивенский С.Е., Стрізов А.Л.. Соціальна філософія.: Методичні вказівки для студентів, що навчаються за спеціальністю «Філософія». - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2004. - 60 с., 2004
    літератури до них, перелік основних понять курсу, а також зразкові питання до
 18.  Колесніков А. С.. Філософська компаративістика: Схід-Захід: Учеб. посібник. - СПб.: Вид-во С.-Петерб. ун-та. -390 С., 2004