Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкологіяЗагальні питання екології → 
« Попередня Наступна »
Бурков В. Н., Щепкін А.В.. Екологічна безпека. М.: ІПУ РАН, 2003. - 92 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Лінійний механізм стимулюванняУ разі лінійного механізму стимулювання цільова функція підприємства дорівнює різниці стимулів 1yi і витрат ji (yi, ri), тобто
fi (l, yi) = lyi - ji (yi, ri).
При гіпотезі слабкого впливу аналіз механізму
стимулювання аналогічний аналізу механізму плати за ризик.
Для того, щоб переконатися в цьому, досить порівняти цільові функції. Тому й висновки будуть аналогічні. А саме, якщо механізм призначення нормативу 1 і планованих рівнів безпеки виробництва для підприємств буде колишній, то, по-перше, всі підприємства при гіпотезі слабкого впливу повідомляють достовірні оцінки ri параметрів функцій витрат, а по-друге, отримані планові значення y = {yi } мінімізують сумарні витрати підприємств.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Лінійний механізм стимулювання "
 1. ЗМІСТ
  механізми 23 Теорія безпеки 30 Міжвідомча координація 40 Державна інноваційна політика 41 МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОГРАММ51 Огляд існуючих підходів 51 Інтегральна оцінка ризику 55 ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ, ПОГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ 72 Опис моделей управління 72 Оцінка ефективності економічних механізмів 84 Лінійний механізм плати за ризик 85 Лінійний механізм
 2. Механізми резервування на випадок надзвичайних ситуацій.
  Лінійний механізм плати за ризик. S = Ax = 1 (1 - y). У цьому випадку при проведенні заходів, що забезпечують рівень безпеки y, підприємство отримує ефект (матеріальну прибуток) у розмірі f (y) = 1 (y - yo) - j (y - yo), де yo (xo) - існуючий рівень безпеки ( ризику). Задамося питанням, який рівень безпеки (ризику) економічно вигідний для підприємства? Припустимо спочатку,
 3. Механізми оподаткування
  лінійним законом m (y) = mo - py. Позначимо через По прибуток підприємства без урахування витрат на зростання рівня безпеки. Тоді залишкова або чистий прибуток (прибуток за вирахуванням податків) буде дорівнює f (y) = (1 - mo + by) [По - j (y)]. Зауважимо, що стимулювання зростання рівня безпеки за допомогою податкових механізмів на практиці може виявитися досить складним завданням, оскільки вимагає зміни
 4. Механізм стимулювання зниження ризику.
  Лінійному випадку величина S1 одержуваних підприємством коштів прямопропорційна планованому рівню y1, тобто S1 = 1y1. Величина нормативу 1 визначається з умови досягнення необхідного рівня регіональної безпеки, або з умови обмеженості величини фонду. Величину необхідних для стимулювання засобів можна зменшити, якщо ввести норму d Si = 1 (yi - di). У даному випадку при yi
 5. Фінансова сфера
  лінійний метод прискореної амортизації, але і її регресивні методи знижується залишку із суми чисел; використовувати прискорену амортизацію не на рівні галузі , а в окремих високоліквідних платоспроможних підприємствах, що насичують ринок конкурентоспроможною продукцією; ввести спеціальні рахунки амортизації, кошти з яких можуть використовуватися тільки для цілей інвестування, встановити
 6. Матеріали для читання
  лінійної концепції соціальної еволюції посилювало обставина, що на соціологію еволюційні ідеї Дарвіна довго впливали через посередництво філософського еволюціонізму Спенсера, з нею універсальної "гіпотезою розвитку", принципом диференціації. Від соціальної філософії натуралістична еволюційна соціологія успадкувала також метафізичну постановку проблеми первинних "рушійних сил"
 7. 1.2. Механізми реалізації
  стимулювання її розвитку. Підготовлено законодавчі пропозиції про те, щоб була прийнята система бюджетного фінансування, при якій витрати на науку з федерального бюджету не будуть менш 2% валового внутрішнього продукту. У федеральному бюджеті буде визначено питому вагу фінансування фундаментальної науки. Конкурсне фінансування в системі академічної науки буде забезпечена
 8. Взаємозв'язок державної та регіональної науково-технічної політики
  механізмів, що відображають техніко-економічне, природне, соціальне (зокрема демографічне) і інше своєрідність регіонів. Узгодження регіонально орієнтованої федеральної науково-технічної політики та науково-технічної політики регіонів. Воно має здійснюватися федеральними та регіональними органами виконавчої влади в рамках угод у сфері спільного ведення та участі в
 9. Економічні механізми
  механізми стимулювання практичної діяльності з попередження виникнення надзвичайних ситуацій та залучення потрібних для цього чималих інвестицій. В даний час реалізується комплекс цільових досліджень, спрямованих на розробку процедур оцінювання рівня безпеки, з урахуванням взаємозалежних факторів вартості та надійності, побудова окремих елементів і в цілому
 10. Державна інноваційна політика
  механізмів стимулювання, захисту інтелектуальної власності, розвиток інфраструктури, системи залучення державних, приватних та іноземних інвестицій інноваційної діяльності. В якості фінансово-кредитних форм державної підтримки пріоритетних напрямів і критично важливих технологій з безпеки перспективні для використання: звільнення від Н.Д.С., податку на прибуток і
 11. 2.2. Інтегральна оцінка ризику
  лінійні, адитивні, мультиплікативні, узагальнені адитивні та ін.) При агрегування різнорідних показників (наприклад, економічного, соціального та екологічного ризиків) доцільне застосування так званих матричних згорток, до розгляду яких ми переходимо. Попередньо необхідно привести значення показників до дискретної шкалою оцінок. Кожне значення дискретної шкали
 12. механизом стимулювання підвищення рівня безпеки (зниження очікуваного збитку).
  Механізми пільгового оподаткування, а також пільгового кредитування заходів щодо підвищення рівня безпеки (зниження
 13. Механізми страхування
  лінійному випадку a (x) = 1x = 1 (1-y). Порівнюючи з механізмом плати за ризик, легко бачити, що за типом стимулюючого впливу механізм страхування еквівалентний механізму плати за
 14. Механізми розподілу централізованих фондів
  механізмів стимулювання, оскільки підприємства отримують кошти з фондів або на безоплатній основі, або на умовах часткового повернення, або пільгового кредитування. Виділимо чотири типи механізмів розподілу
 15. 3.2. Оцінка ефективності економічних механізмів
  механізмів оцінка їх ефективності може проводитися за різними критеріями. Так, якщо застосовуються механізми плати за ризик, то критерієм оцінки служить сумарна величина витрат підприємств за умови забезпечення необхідного рівня безпеки (ця величина характеризує додаткове навантаження на підприємства на забезпечення безпеки виробництва). У механізмі квот основним критерієм
 16. 3.3. Лінійний механізм плати за ризик
  механізму плати за ризик кожне підприємство повідомляє Центру оцінку s параметра r. Отримавши цю інформацію Центр вирішує задачу призначення необхідного рівня безпеки y для кожного підприємства так, щоб? yi * Y i = 1 за умови, що при обраному нормативі a кожному підприємству встановлюється планований рівень безпеки wi, здатний мінімізувати суму плати за ризик і оцінки витрат на досягнення
 17. § 4. Тенденції і суперечності соціально-економічного життя в другій половині 1960 - початку 1980-х р.
  механізм планування. Суть предполагавшейся реформи полягала в наступному: 1) скорочення планових показників , доводяться до підприємства; створення на підприємстві фондів матеріального стимулювання; введення твердої, незалежної від прибутку, плати за використовувані підприємствами виробничі фонди; фінансування промислового будівництва не шляхом видачі безповоротних дотацій, а через кредит;
 18. § 2 . Соціально-економічний розвиток
  механізмів, свободу підприємств, початок роздержавлення власності. Але Президентська Рада і Рада Федерацій порахували, що в умовах падіння довіри до союзним відомствам з боку республік і населення ця програма не здійсниться. 31 липня 1990 відбулася зустріч М.Горбачова і Б.Єльцина, вони домовилися про розробку економічної програми, альтернативної урядової. Була
 19. § 1. Китайська Народна Республіка в 1949-1990-ті р.
  механізм до рубежу 80-90-x років розкрутився, а комуністичні керівники, пов'язані зі старим режимом, не хотіли поглиблювати демократичні перетворення. У результаті виник ефект перегрітого котла. «Перегрів економіки» почав відчуватися з середини 80-х років. Наприкінці 80-х років вимоги демократизації та догляду керівництва КПК від влади стали голосніше, і до них прислухалися впливові