Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкологіяЗагальні питання екології → 
« Попередня Наступна »
Бурков В. Н., Щепкін А.В.. Екологічна безпека. М.: ІПУ РАН, 2003. - 92 с., 2003 - перейти до змісту підручника

3.3. Лінійний механізм плати за ризикПриймемо, що функції витрат підприємств відомі органу управління (Центру) з точністю до деякого параметра г, тобто j (yi) = j (yi, г). Щодо ri Центру відомий тільки відрізок його можливих значень r е [di, wi], i = 1, ..., n. На етапі вибору параметрів механізму плати за ризик кожне підприємство повідомляє Центру оцінку s параметра r. Отримавши цю інформацію Центр вирішує задачу призначення необхідного рівня безпеки y для кожного підприємства так, щоб
? Yi * Y
i = 1
за умови, що при обраному нормативі a кожному підприємству встановлюється планований рівень безпеки wi, здатний мінімізувати суму плати за ризик і оцінки витрат на досягнення рівня yi
1 (1 - yi) + ji (yi, Si ).
Далі будемо припускати, що функція ji є опуклою,
зростаючій, безперервно диференціюється функцією yi, причому j (yi, r) = 0 для всіх i = 1, ..., n. У цьому випадку умови мінімуму (3.2.2) можна записати у вигляді
j'i (yi, Si) = 1, i = 1, ..., n.

Вирішуючи ці рівняння щодо w,, отримаємо
y1 = § (1, Sj), 1 = 1, ..., n.
Нарешті, з рівняння
t X 1 (1, S1) = Y.
1 = 1
Визначаємо норматив 1, що забезпечує досягнення рівня регіональної безпеки Y.
Зауважимо, що норматив 1 визначається на основі інформації, одержуваної від усіх підприємств. У цьому випадку досить обгрунтованою видається така гіпотеза (слабкого впливу): при прийнятті рішення про те, яку оцінку повідомляти, підприємства не враховують впливу цієї оцінки на норматив 1.
У цьому випадку описаний механізм володіє двома чудовими властивостями:
а) Кожне підприємство зацікавлене у наданні Центру достовірної інформації про функції витрат.
Б) Встановлені планові рівні безпеки {y1} мінімізують сумарні витрати підприємств на досягнення необхідного рівня регіональної безпеки Y.
Доведемо ці дві властивості. При гіпотезі слабкого впливу підприємства повідомляють оцінку s1, яка забезпечить їм отримання планового рівня y1, максимизирующего їх цільову функцію
1 (1 - yO + j (y1, г).
Умова максимуму цієї функції має вигляд
j (y1, Г1) = 1.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.3. Лінійний механізм плати за ризик"
 1. ЗМІСТ
  механізми 23 Теорія безпеки 30 Міжвідомча координація 40 Державна інноваційна політика 41 МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОГРАММ51 Огляд існуючих підходів 51 Інтегральна оцінка ризику 55 ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ, ПОГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ 72 Опис моделей управління 72 Оцінка ефективності економічних механізмів 84 Лінійний механізм плати за ризик 85 Лінійний механізм
 2. Механізми резервування на випадок надзвичайних ситуацій.
  лінійний механізм плати за ризик. S = Ax = 1 (1 - y). У цьому випадку при проведенні заходів, що забезпечують рівень безпеки y, підприємство отримує ефект (матеріальну прибуток) у розмірі f (y) = 1 (y - yo) - j (y - yo), де yo (xo) - існуючий рівень безпеки (ризику). Задамося питанням, який рівень безпеки (ризику) економічно вигідний для підприємства? Припустимо спочатку,
 3. Механізми страхування
  лінійному випадку a (x) = 1x = 1 (1-y). Порівнюючи з механізмом плати за ризик, легко бачити, що за типом стимулюючого впливу механізм страхування еквівалентний механізму плати за
 4. Лінійний механізм стимулювання
  лінійного механізму стимулювання цільова функція підприємства дорівнює різниці стимулів 1yi і витрат ji (yi, ri), тобто fi (l, yi) = lyi - ji (yi, ri). При гіпотезі слабкого впливу аналіз механізму стимулювання аналогічний аналізу механізму плати за ризик. Для того, щоб переконатися в цьому, досить порівняти цільові функції. Тому й висновки будуть аналогічні. А саме, якщо механізм призначення
 5. Економічні механізми
  механізми стимулювання практичної діяльності з попередження виникнення надзвичайних ситуацій та залучення потрібних для цього чималих інвестицій. Нині реалізується комплекс цільових досліджень, спрямованих на розробку процедур оцінювання рівня безпеки, з урахуванням взаємозалежних факторів вартості та надійності, побудова окремих елементів і в цілому
 6. 2.2. Інтегральна оцінка ризику
  лінійні, адитивні, мультиплікативні, узагальнені адитивні та ін.) При агрегування різнорідних показників (наприклад, економічного, соціального та екологічного ризиків) доцільне застосування так званих матричних згорток, до розгляду яких ми переходимо. Попередньо необхідно привести значення показників до дискретної шкалою оцінок. Кожне значення дискретної шкали
 7. Механізм стимулювання зниження ризику.
  Лінійному випадку величина S1 одержуваних підприємством коштів прямопропорційна планованому рівню y1, тобто S1 = 1y1. Величина нормативу 1 визначається з умови досягнення необхідного рівня регіональної безпеки, або з умови обмеженості величини фонду. Величину необхідних для стимулювання засобів можна зменшити, якщо ввести норму d Si = 1 (yi - di). У даному випадку при yi
 8. 3.2. Оцінка ефективності економічних механізмів
  механізмів оцінка їх ефективності може проводитися за різними критеріями. Так, якщо застосовуються механізми плати за ризик, то критерієм оцінки служить сумарна величина витрат підприємств за умови забезпечення необхідного рівня безпеки (ця величина характеризує додаткове навантаження на підприємства на забезпечення безпеки виробництва). У механізмі квот основним критерієм
 9. 2.1. Огляд існуючих підходів
  механізмів управління. Крім того, для роботи системи необхідно визначити прийнятний для даного об'єкта рівень ризику, а також динамічний розподіл грошових ресурсів під час проведення набору
 10. Механізми оподаткування
  лінійним законом m (y ) = mo - py. Позначимо через По прибуток підприємства без урахування витрат на зростання рівня безпеки. Тоді залишкова або чистий прибуток (прибуток за вирахуванням податків) буде дорівнює f (y) = (1 - mo + by) [По - j (y)]. Зауважимо, що стимулювання зростання рівня безпеки за допомогою податкових механізмів на практиці може виявитися досить складним завданням, оскільки вимагає зміни
 11. § 4. Тенденції і суперечності соціально-економічного життя в другій половині 1960 - початку 1980-х р.
  механізм планування. Суть предполагавшейся реформи полягала в наступному: 1) скорочення планових показників, доводяться до підприємства; створення на підприємстві фондів матеріального стимулювання; введення твердої, незалежної від прибутку, плати за використовувані підприємствами виробничі фонди; фінансування промислового будівництва не шляхом видачі безповоротних дотацій, а через кредит ;
 12. § 3 метафізика-етичний діалог совісті та відповідальності як феномен сенсу життя людини
  механізмів. Роль совісті в неметафізіческой трактуванні виявляється суперечливою: з одного боку, совестной акт самоцінна і самодостатній, а з іншого - повинен завершуватися відповіддю людини на почуту звістку, вчинком того чи іншого рівня буттєвого наповнення. Базові типи "морального відповіді" представлені в основних нормативно-етичних програмах, теоретично виділених Р.Г.Апресяном.
 13. Схема функціонування економіки регіону
  механізму сприяння здійсненню процесу регіонального розвитку. Об'єднуючим початком повинен служити документально оформлений і науково обгрунтований план соціально-економічного розвитку регіону, складений на основі аналізу реальних ресурсних можливостей і територіальних обмежень, що в свою чергу дозволить визначити цілі і завдання ресурсного забезпечення розвитку
 14. Механізми, визначають цільові напрямки діяльності адміністрації області в рамках реалізації програм розвитку
  плати, "справедливий" розподіл доходів, рівень інвестицій і рівновагу платіжного балансу. Необхідність оперування групою цілей при описі регіональних соціально-економічних систем стала причиною того, що в сучасній теорії і практиці організаційного управління домінує багатоцільовий підхід. На зміну пошуку "оптимальних" рішень приходить "субоптімізаціі" окремих проблем.
 15. Фінансова сфера
  лінійний метод прискореної амортизації, але і її регресивні методи знижується залишку із суми чисел; використовувати прискорену амортизацію не на рівні галузі, а в окремих високоліквідних платоспроможних підприємствах , що насичують ринок конкурентоспроможною продукцією; ввести спеціальні рахунки амортизації, кошти з яких можуть використовуватися тільки для цілей інвестування, встановити
 16. 2.2 КЛАСИФІКАЦІЯ РЕСУРСІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  механізмі реалізації програм розвитку регіону . Неоптимальна структура - це або пряма втрата ресурсів при їх надлишку для реалізації окремих інвестиційних проектів і програм, або втрата кінцевого результату при нестачі ресурсів. При аналізі та плануванні використання ресурсів доцільно застосування добре відомого з практики розрахунку виробничих потужностей поняття "вузьких місць".
 17. Анкета
  механізми через копіюють устрою через перфокарти, перфострічки,-магнітні стрічки через інші системи (уточніть) Верстати з автоматизованими робочим циклом і завантаженням? Завантаження проводиться за допомогою: так ні бункера, в який вміст засипається в навал? постачає бункера, в якому деталі знаходяться в певному порядку? металевого прутка (як в
 18. Висновки, укладення
  механізмів, для обслуговування і контролю яких потрібно підготовлений персонал нового типу; скорочення або збереження існуючого числа "звичайних" операторів машин в такою ж або нижчій ролі, ніж раніше. Велика частина отриманих даних свідчить про зростаючу пропорції зайнятого контролем і наладкою персоналу, - якщо не про постійне її зростанні, то, як мінімум, про розширення і
 19. Дослідження бюрократичних тенденцій сучасних систем організації та їх відносин із соціальною та культурною системою у Франції
  механізми і запропонувати більш узагальнену теорію. Але, бути може, ще більшою мірою я прагнув дати моїм читачам можливість відчути, що ці порочні ірраціональні факти, які кожен переносить хворобливо і прагне від них позбутися шляхом якнайскорішого перекидання їх в сферу проклять і активного протесту, є фактами природними, з'ясовними, щодо
 20. Тема 2. КОНЦЕПЦІЇ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЗЕД
  плати на підпри-ємстві, а в національній економіці - до зростання національного доходу, зайнятості, споживання та інвестицій через дію мультиплікатора зовнішньої торгівлі. Більш повне використання виробничих потужностей підприємства Мотиви виробників для участі у ЗЕД Очікування вищої ділової активності на міжнародному ринку в порівнянні з активністю на національному ринку