НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

м.Київ «» 200 р.

Акціонерно- комерційний банк

надалі іменується Банк, в особі

діє на підставі Статуту,

з одного боку, і

надалі іменується Позичальник, в особі

чинному на підставі

з іншого боку, уклали нижченаведений договір про наступне.

1. Предмет договору Банк надає Позичальнику кредит на

(вказати, на які цілі, номер і дата договору)

в сумі

(сума цифрами та літерами) строком на місяців з по

200_ року зі сплатою

відсотків річних.

2.Условия забезпечення кредиту 2.1. На забезпечення зобов'язань за договором Банком прийняті:

4. Позичальник зобов'язується 4.1.

Використовувати кредит на зазначені у договорі цілі та забезпечити повернення отриманого кредиту та сплату нарахованих відсотків зі свого розрахункового рахунку № в

(установа банку Позичальника)

в наступні терміни відповідно

з терміновими зобов'язаннями. Відсотки за кредит Позичальник сплачує

платіжним дорученням на рахунок доходів Банку № до 25

числа кожного місяця. 4.2.

Засоби для погашення заборгованості в першу чергу направляти для сплати відсотків за кредит, потім - простроченої заборгованості.

Сума, що залишилася спрямовується на погашення кредиту. 4.3.

За порушення термінів повернення кредиту та відсотків за кредит сплачувати Банку додатково до встановленої процентної ставки за кредит пеню в розмірі відсотків за кожний день прострочення платежу. 4.4.

Самостійно надавати Банку до

(вказати термін)

бухгалтерський баланс, планові, звітні документи, зміни і доповнення до угод поставки, реалізації кредитуються об'єктів та інші матеріали для видачі, перевірки забезпечення кредиту і контролю за його використанням і поверненням. 4.5.

Періодично () інформувати Банк про хід

виконання угоди. 4.6.

Надати Банку право самостійно стягувати відсотки у разі настання термінів платежів та пені за несвоєчасну сплату відсотків. 4.7.

Надати Банку право після перевірки цільового використання

кредиту стягувати штраф відсотків від суми коштів,

використаних не за цільовим призначенням.

5.5. У разі недостатнього забезпечення кредитними ресурсами обмежити надання кредиту за відкритою кредитною лінією, повідомивши про це Позичальника за 7 днів до призупинення кредитування.

6. Позичальник має право 6.1.

Ставити перед Банком питання про перенесення строків платежу в разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього причин, пов'язаних з виконанням контрактів, угод за кредитним договором. 6.2.

Достроково погашати кредит та сплачувати відсотки за кредит. 6.3.

Достроково розірвати договір, повністю повернувши одержаний кредит, включаючи відсотки за його використання, повідомивши про це банк не пізніше ніж за 7 днів.

7. Особливі умови

7.1. У разі відсутності коштів на розрахунковому рахунку Позичальника відшкодування боргів Банку проводиться шляхом

(вказати конкретно: звернення стягнення на предмет застави, стягнення з гаранта. 8. Юридична адреса та реквізити

Адреса банку

Поштова адреса та банківські реквізити Позичальника

(підпис керівника) (підпис керівника)

(підпис гл. бухгалтера) (підпис гл. бухгалтера)

«» 200 р. «» 200_ р.

Паспортні дані керівників Позичальника:

Керівник

Гол. бухгалтер

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Кредитний договір"
 1. Додаток № 3 Кількість і структура кредитних організацій Тюменської області в 2001 році
  кредитних організацій Банком Росії, всього * 53 52 52 52 52 52 50 у тому числі: - банків 52 51 51 51 51 51 49 - небанківських кредитних організацій 1 1 1 1 1 1 1 1.1. Зареєстровано кредитних організацій зі 100%-вим іноземним участю в капіталі --- --- 1 лютого. Кредитні організації, зареєстровані ЦБ РФ, але ще не сплатили статутний капітал і не
 2. ДОДАТКИ ДОГОВІР ЗАСТАВИ
  кредитним договором № від на суму. (цифрами і прописом) 1.2. Вартість майна, що передається в заставу, встановлюється за домовленістю сторін, але не нижче вартості, визначеної за Методикою оцінки вартості об'єктів приватизації. 1.3. Вартість майна, що передається в заставу, становить (цифрами і прописом) згідно
 3. ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ І ДЖЕРЕЛА СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
  кредитних організацій ». 7. Федеральний закон від 08.07.99г. № 144-ФЗ« Про реструктуризацію кредитних організацій ». 8. Федеральний закон від 23.06.99г. № 117-ФЗ «Про захист конкуренції на ринку фінансових послуг». 9. Закон Тюменської області від 11.10.2001г. № 415 «Про надання податкових пільг на 2002 рік окремим категоріям платників податків». 10. Указ Президента Російської Федерації від
 4. Кредитний договір
  кредитного договору дано в ст. 1054 ЦК. За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення § 1 глави 71 ЦК, якщо інше не встановлено цим
 5. Додаток № 5 Показники формування та розміщення ресурсів кредитних організацій Тюменської області
  кредитні ресурси (залишки на коррахунках) 57524,2 74001,9 62211,5 764,2 1045,9 987,3 581,6 123,9
 6. Форма авторського договору
  договір повинен укладатися в письмовій формі. У деяких випадках Закон допускає укладення авторського договору в усній формі або шляхом застосування особливого порядку укладання договорів. Крім того, відповідно до загального правила, передбаченому російським цивільним законодавством, відсутність письмової форми договору не тягне його недійсність, а тільки позбавляє сторони у разі звернення до
 7. Загальні положення
  кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг; 2) кредитна установа - фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок
 8. Оформлення договору
  договір укладено між: 1) ___ (далі - Правовласник), з одного боку, і 2) ___ (далі - Правонаступник), з іншого боку, надалі разом іменуються Сторони. Зрозуміло, замість слова «правовласник» залежно від ситуації можна використовувати будь-які інші слова для позначення передавальної права сторони договору - «автор», «спадкоємець»,
 9. Додаток № 4 Окремі показники діяльності кредитних організацій Тюменської області станом на 1 січня 2002
  млн. руб. № Найменування Капітал Статутний Активи Прибуток п / п банку капітал (зарегістр.) (збитки) 1. Сібнефтебанк 123,9 52,0 2 499,7 24,8 2. Юганскнефтебанк 112,6 50,0 1 401,1 22,9 3. Тюменпрофбанк 158,6 56,7 962,4 64,9 4. Приполярний 6,1 2,5 156,2 1,6 5. Пріоб'е 48,8 15,7 214,9 22,7 6. Листопадовий міський банк 96,2 25,7 1 766,1 17,3 7. Капітал 345,4 10,3 2 478,9 186,3 8. Сургутнефтегазбанк 1
 10. Договори про створення твору (авторські договори замовлення)
  договором не буде передбачено ніяких умов про передачу прав, то особа, яка замовила портрет, зможе володіти його оригіналом на право власності, але для створення копій і навіть для показу створеної картини на виставці буде потрібно отримувати додаткову згоду у художника або того, кому він передасть свої права на створений ним твір. Зрозуміло, особа, яка замовила створення твору і
 11. Різновиди договору найму
  договору найму: договір прокату, договір найму (оренди) земельних ділянок, договір найму будівлі або іншої капітальної споруди , договір найму (оренди) транспортних засобів, договір лізингу. Так, особливості договору найму будівлі або іншої капітальної споруди визначені СТ.СТ.793-797 ЦК. Ці особливості стосуються: 1) форми договору і його реєстрації. Договір найму будівлі або
 12. Умови про території в авторському договорі
  договором дозволяється здійснювати використання творів, доцільно якомога точніше визначати в самому договорі. Правда, як і для термінів передачі прав, стосовно території чинне законодавство містить доповнюю норму, згідно з якою «за відсутності в авторському договорі умови про територію, на яку передається право, дія переданого за договором права
 13. Припинення договору доручення
  договір доручення припиняється на загальних підставах припинення договору, а також у разі: 1) відмови довірителя або повіреного від договору; 2) визнання довірителя або повіреного недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім ; 3) смерті довірителя або повіреного. Довіритель або повірений мають право відмовитися від договору
 14. 7.2. ДОГОВІР ПОСТАВКИ
  7.2. ДОГОВІР
 15. 7.8. ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ
  7.8. ДОГОВІР ОРЕНДИ
 16. 7.6. Договір найму (оренди)
  7.6. ДОГОВІР НАЙМУ
 17. СТАТТІ В ЕКОНОМІЧНОЇ ПРЕСІ 156.
  Кредитній політиці та хід реструктуризації російської банківської системи / / Аналітичний банківський журнал, 2000, № 5. 166. Глісін Ф.Ф., Кітрар Л. А. Ділова активність комерційних банків Росії в 1 кварталі 2000 року / / Банківська справа, 2000, № 7. 167. Гуденко Л.І. Дотримання стандартів бухгалтерського обліку та забезпечення прозорості кредитних організацій / / Гроші і кредит, 2002, № 6. 168.
 18. Умова про винятковість прав, переданих за авторським договором
  договорі слід вказувати, які права по ньому передаються - виключні або невиключні. Формулювання при передачі виключних прав може бути простою. Права передаються правонаступникам на винятковій основі. Або дещо більш складною: Стосовно зазначених у цьому договорі способів використання Творів Права передаються правонаступникам на винятковій основі,
 19. Перевезення і транспортні договори
  договори, різні за правовою природою і змістом. Загальні положення про перевезення визначені в главі 64 ЦК. Згідно ст.908 ГК перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти здійснюється за договором перевезення. Загальні умови перевезення визначаються Цивільним кодексом, іншими законами, транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами, що видаються відповідно з ними
 20. ТЕМА 3. ТЕОРІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА ТА ГРОМАДСЬКОГО ДОГОВОРУ В ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ
  договорі: Трактати. М., 1998. С. 67-68, 93-97, 102, 104-105, 106 - 122, 139-132, 136-139. Руссо Ж.-Ж.. Про суспільний договір, або Принципи політичного права / / Про суспільний договір: Трактати. М., 1998. С. 198-213, 216-224, 232-233, 238-240, 270-271. Філософія епохи ранніх буржуазних революцій. М., 1983. С. 223-252. Асмус В.Ф. Жан-Жак Руссо / / Асмус В.Ф. Історико-філософські етюди. М.,