Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкологіяЗагальні питання екології → 
« Попередня Наступна »
Бурков В. Н., Щепкін А.В.. Екологічна безпека. М.: ІПУ РАН, 2003. - 92 с., 2003 - перейти до змісту підручника

1.1. КонцепціяНа жаль, нині спостерігається стійка тенденція зростання числа і тяжкості наслідків надзвичайних ситуацій (НС) техногенного характеру, масштаби яких, в ряді випадків такі, що призводять до незворотних змін навколишнього природного середовища, позначаються на економіці і безпеки держави.
Враховуючи зростаючі масштаби прямого збитку від НС можна очікувати, що без прийняття необхідних заходів у найближчій перспективі по ряду показників економіка країни буде не в змозі заповнювати втрати від НС. Тому рішення задач зменшення шкоди від НС стає важливим елементом науково-технічної політики країни.
Досягнення цілей безпеки пов'язане зі значними матеріальними витратами і в умовах обмеженості ресурсів можливе лише шляхом науково обгрунтованої розробки і здійснення комплексу взаємопов'язаних правових, економічних та політичних заходів. Перехід від концепції «абсолютної» безпеки до концепції «прийнятного» ризику, визначив появу принципово нового підходу до управління розвитку суспільства, що складається в тому, що задоволення матеріальних і духовних потреб населення має здійснюватися при дотриманні обов'язкової вимоги щодо забезпечення безпеки людини та навколишнього його середовища.

Зниження ризику виникнення НС включає ідентифікацію джерел небезпеки, оцінку стану складних технічних та природних систем, моніторинг та прогноз аварійних і катастрофічних ситуацій, здійснення інженерних та технічних заходів з підвищення надійності, продовження ресурсу безаварійної експлуатації обладнання, облік людського фактора, професійну підготовку спеціалістів та керівників органів управління та особливо небезпечних виробництв.
Ключову роль тут грають: Минпромнауки Росії, МПР Росії, Мінекономрозвитку Росії, Минатом Росії, Держгіртехнагляд, Держатомнагляд, інші зацікавлені міністерства та відомства, а також Російська академія наук, наукові організації всіх секторів науки - академічного, галузевого та вузівські.
Пом'якшення можливих наслідків НС полягає в плануванні землекористування на територіях розміщення джерел небезпеки; складанні та реалізації аварійних планів оперативного реагування на НС та ліквідацію їх наслідків; підвищенні рівня обізнаності населення.
Спеціально уповноваженим органом у вирішенні зазначених питань є МНС Росії, яке координує та організовує роботу у взаємодії з Адміністраціями Суб'єктів Федерації територіальних, місцевих та об'єктових органів управління через використання необхідних матеріальних, фінансових, інформаційних та людських ресурсів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1. Концепція "
 1. ТЕМА 9 Візантія в VIII-X ст.
  Концепція православ'я, обожнювали влада імператора і в дусі монархізму трактували і символ віри, і зв'язок людини з богом, визначили склалося в Візантії вчення про людину та її місце у світі. Ще на початку V ст. Немєс Емесскій у праці "Про природу людини" представляв людини як досконалим чином створений мікрокосм, божеське творіння, що утворить єдність розумної душі і тіла.
 2. Загальна характеристика європейського середньовіччя
  концепцій і глибоко укорінених забобонів. Сам термін "середні віки" вельми умовний. Його походження пов'язане з літературними смаками вчених-гуманістів XV - XVI ст. Тоді латинську мову вже більше півтора тисячоліть був у Європі мовою культури і науки. Природно, за такий довгий термін в ньому відбулися серйозні зміни, багато чого стали вимовляти і писати зовсім інакше, ніж у часи
 3. СИНТО (синтоїзм)
  концепція єдиного Творця. Згідно синтоїстській міфології, природні об'єкти (включаючи самі острови Японії) були створені в результаті діяльності парових (чоловічих і жіночих) божеств. Спочатку сонм божеств, що перебували на Рівнині Високого Неба, відрядив брата з сестрою - Ідзанакі і Ідзанамі - для того, щоб вони створили Японські острови. Зануривши спис в морську воду, вони стали місити її, поки
 4. § 3. Ідейно-політична боротьба в суспільстві і в партії більшовиків
  концепції світової революції, беручи на озброєння ідею про можливість побудови соціалізму в одній країні, проти якої виступив Зінов'єв. Він у книзі «Ленінізм» піддав критиці погляди Сталіна, стверджував, що побудова соціалізму в СРСР можливе тільки з перемогою революції в Європі та Америці. Це був крок назустріч Троцькому, який відстоював таку ж позицію. У партії почалася відкрита дискусія
 5. § 1. Громадсько-політичне життя
  концепцію побудови соціалізму в одній, окремо взятій країні. В. І. Ленін залишив найцінніші вказівки про шляхи побудови соціалізму, але не встиг розробити всі проблеми. Тому пошук конкретних шляхів і способів соціально-економічних перетворень був закономірний і необхідний. Жодна з беруть участь в ідейній боротьбі груп не володіла готовими відповідями на питання, як будувати соціалізм.
 6. § 5. Фашизм: загальні риси та особливості розвитку в міжвоєнний період
  концепція була занадто спрощеною. Тому в історіографії країн Заходу в 50 - 60-ті роки набула широкого поширення більш глибока концепція, яка претендувала на об'єктивність. Суть її полягала в тому, що фашизм і інші різновиди тоталітаризму оцінювалися як «ураження століття мас». Вступ народних мас на історичну арену, вперше позначилося ще в період Великої
 7. § 6. Німеччина в період фашистської диктатури
  концепцією першочерговим завданням Німеччини на міжнародній арені було об'єднання всіх німців в рамках єдиного Рейху. Це означало перегляд територіальних умов Версальського договору. 14 жовтня Німеччина демонстративно виходить з Ліги націй, і слідом за цим починається жорстке політичний тиск на Австрію. Інспіроване німецькими спецслужбами виступ націонал-соціалістів під
 8. Абсолютна мистецтво
  концепція в сучасній буржуазній естетиці (Ю. Клаус, В. Гесс тощо), в рамках якої робляться спроби теоретично обгрунтувати спрямованість авангардистського мистецтва до звільнення від всякого життєвого
 9. ФОРМАЛІЗМ
  концепцій, як правило, буржуазного
 10. СИМВОЛІЧНА ТЕОРІЯ ЦІННОСТЕЙ
  концепція, прихильники якої розглядають систему цінностей як створюваний людиною особливий символічний світ. В основі символічної теорії цінностей лежить уявлення про людину як про «символічному тваринному», що відкриває нову сферу реальності і перетворюючої своє буття відповідно до символічної структурою, оскільки він «живе у світі символів, а не
 11. Микола Олександрович Бердяєв (1874-1948)
  концепції Бердяєва є по суті модернізація апології християнського вчення. Бердяєв брав участь у створенні програмних збірок російських ідеалістів - «Проблеми ідеалізму» (1902), «Віхи» (1909). Ці роботи названі В. І. Леніним енциклопедією ліберального ренегатства (зради інтересів революції і пролетарської боротьби). Осн. соч.: «Філософія свободи» (1911), «Сенс творчості» (1916),
 12. Микола Олексійович Добролюбов (1836-1861)
  концепцію розумного егоїзму: з'єднання високих суспільних ідеалів з індивідуальними інтересами людей. Філософсько-етичні концепції Н.А. Добролюбова отримали відображення в його статті: «Микола Володимирович Станкевич» (1857). «Не того можна назвати істинно-моральною людиною, хто тільки терпить над собою веління боргу, як якесь тяжке ярмо ..., а саме того, хто піклується злити (з'єднати)
 13. Микола Гаврилович ЧЕРНИШЕВСЬКИЙ (1828-1889)
  концепції Чернишевського викладені в соч.: «Антроплологіческій принцип у філософії» (1860), в ром. «Що робити?» (1863). «Дослідження про внутрішніх відносинах народної
 14. Карл Каутський (1854-1938)
  концепція була спрямована проти етичного соціалізму і проти етики Канта. Він підміняв вчення про марксизм помилковими вульгарно-біологічними поглядами, перекручуються марксизм. Карл Каутський намагався поєднати ідеї соціального дарвінізму з марксизмом. За словами Каутського, етика марксизму - це пряме продовження дарвінізму: Чарльз Дарвін дав пояснення походженню моральності, а Маркс дав