НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

3. Концепція психічного розвитку дитини Д. Б. Ельконіна

Цінність цього підходу полягає в тому, що автор попи-тался охопити і зв'язати між собою два основних век-тора розвитку дитини:

) перший вектор характеризує взаємини ре-бенка зі світом речей, що передбачає пізнання і оволодіння предметним світом;

2) другий вектор характеризує взаємодію ре-бенка зі світом людей.

Д. Б. Ельконін вважає, що діяльність дитини внут-ри цих двох векторів представляє єдиний процес, в якому формується особистість.

Проте в ході розви-'ку цей єдиний за своєю природою процес роздвоює-ся. У кожному віковому періоді один вектор домінує над іншим, а в рамках наступного 'вікового етапу вони як би міняються місцями. Саме зміна доми-. нірующего вектора на субдоминантном і визначає на-чало нового вікового етапу в психічному розвитку дитини. За своїм психологічним змістом век-тор є не що інше, як діяльність, притаманна дитині в даний момент, іншими словами - провідна діяч-ність дитини. При цьому наявність провідної діяльності не скасовує інші субдоминантном види діяльності.

Сукупний аналіз типу провідної діяльності та її продуктів, тобто психологічних новоутворень на тлі соціальної ситуації розвитку дитини, дозволив Д. Б. Ельконіну сформулювати періодизацію психи-тичного розвитку, в якій послідовно змінюються два основних вектора розвитку дитини.

При здійсненні таких видів діяльності, як безпосередньо-емоційне спілкування дитини з

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Концепція психічного розвитку дитини Д. Б. Ельконіна"
 1. 33. Провідна діяльність t, в дитячому віці
  психічному розвитку, навіть при гарному гигиени-зації догляді. Вони мляві, апатичні, не відчувають інте-J Реса до навколишнього. Мова з'явиться у них дуже пізно. Як показали дослідження Д. Б. Ельконіна і М. І. Лі-Сіною, специфічна особливість провідного типу діяльності полягає в тому, що предмет цієї діяльно-\ сти - інша людина. Але якщо предмет діяльності -.
 2. 43. Соціальна ситуація розвитку дошкільника
  розвитку. У чому ж вона полягає? Вперше дитина виходить за межі свого сімейного світу і встановлює відносини зі світом дорослих людей. Ідеальною формою, з якою дитина починає взаємодіяти, стає світ соціальних відносин, що існують у світі дорослих людей. Ідеальна форма, як вважав Л. С. Виготський, - це та частина об'єктивної дійсності (більш висока, ніж рівень,
 3. 26. СоЦІМИМ * ситуаци розвитку
  психічні властивості і якості. Соціальна ситуація розвитку специфічна для кожного віку, строго закономірно визначає весь спосіб життя дитини, або його соціальне буття. середу з точки зору розвитку стає для дитини зовсім інший з тієї хвилини, коли він переходить від одного віку до іншого. Центральним моментом при розгляді динаміки психічного розвитку був для Л. С.
 4. 38. Розвиток предметно-гарматної діяльності в ранньому дитинстві
  розвитком нового ставлення до світу предметов'-вони починають виступати для дитини не просто як об'єкти, зручні для маніпулювання, а як речі, що мають певне призначення і певний спосіб вживання. Функції предметів не можуть бути виявлені шляхом простого маніпулювання, їх розкриває дитині дорослий. На перших щаблях розвитку предметної діяльності дію і предмет дуже
 5. 6. Зв'язок навчання та розвитку особистості
  концепції навчання та розвитку: Е. Торндайка, Ж. Піаже і Л. С. Виготського .. Е. Торндайк ототожнює процеси розвитку та навчання . Навчання - це процес придбання навичок, а навички внутрішньо пов'язані з розвитком психіки. 2. Ж. Піаже вважає, що навчання має йти за розвитком. Психічний розвиток - насамперед розвиток інтелекту як переходу від одних стадій до інших. Сам
 6. 32. Соціальна ситуація розвитку немовляти
  психічного розвитку інформація. Розвиток сприйняття всі перші роки життя, фактично весь шкільний вік є одним з найбільш важливих психічних процесів. Від розвитку сприйняття в цьому віці під чому залежать і всі інші пізнавальні процеси, насамперед мислення. Однак роль дорослого не зводиться тільки до догляду за дитиною, створенню сприятливих умов для розви-гучні
 7. 2. Вплив внутрішньої позиції особистості на психічний розвиток
  психічного розвитку глибинно взаємодіють один з одним, визначаючи внутрішню позицію людини по відношенню до себе самого і оточуючим людям. На першому етапі відбувається стихійне, не направляти самосвідомістю формування особистості. Це період підготовки народження обізнаної себе особистості, коли у дитини з'являються в явних формах полімотівірованность і підпорядкованість його дій. Початок
 8. 4. Історичний аналіз поняття «дитинство»
  концепція (3. Фрейд), когнітивна теорія (Ж. Піаже) та ін Новий етап становлення вікової психології як науки настає з введенням методу формуючого експерименту (Л. С. Виготський), що дозволяє розкрити закономірності розвитку психічних функцій. Впровадження цієї стратегії в дитячу психологію призвело до виникнення багатьох теорій у вітчизняній психології: культурно- історична
 9. 23. Періодизація психічного розвитку Л. С. Виготського
  психічного розвитку, Л. С. Виготський зазначав, що необхідно виділити об'єктивні підстави, які вказують на зміну віку та переходу дитини на новий етап розвитку. Він ввів поняття «психологічні новоутворення» і «соціальна ситуація розвитку» (характер відносин між дитиною і суспільством, які складаються в даний період). Л. С. Виготський вважав, що дослідження переходів
 10. 24. Періодизація психічного розвитку - Д. Б. Ельконіна
  психічне життя дитини розглядається як процес безперервної зміни діяльностей, причому на кожному віковому етапі виділяється «провідна діяч-ність», із засвоєнням структур якою пов'язані найголовніші психологічні новоутворення даного віку. Всередині системи провідної діяльності Д. Б. Ельконін об-, наружіваться приховане діалектичне протиріччя між двома