Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

7. Концепція конвергенції двох факторів дитячого розвитку

При спробі відповісти на питання про те, як співвідносяться середу і спадковість, виникла теорія конвергенції, або теорія двох факторів, розроблена В. Штерном.

8. Штерн - фахівець в області диференціальної психології, в якій найбільш гостро стоїть проблема взаємини біологічного і соціального. У психології існували дві теоретичні концепції, однаково мають право на існування, - емпіризм («людина - чиста дошка») і нативізм («існують вроджені ідеї»). Якщо з двох протилежних точок зору кожна може спиратися на серйозні підстави, то істина повинна полягати в їх з'єднанні,-так вважав В.

Штерн (922). З його точки зору психічний розвиток є результатом конвергенції внутрішніх даних із зовнішніми умовами. У цій конвергенції провідне значення залишається за вродженими компонентами. В. Штерн писав, що ні про одну функції, ні про одну властивість не можна питати: чи відбувається воно ззовні або зсередини? Закономірне лише питання: що саме відбувається ззовні і що зсередини? Тому що в прояві функції діють завжди і те, і інше, тільки щоразу в різних співвідношеннях.

Теорія конвергенції розглядає психічний розвиток як процес, який складається під впливом ікс-елементів спадковості і ігрек-елементів середовища.

Це найпоширеніша концепція у сучасній психології. Так, англійський психолог Г. Айзенк вважав, що інтелект визначається на 80% впливом спадковості і на 20% впливом середовища. За рамки концепції b

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "7. Концепція конвергенції двох факторів дитячого розвитку"
 1. СУЧАСНІ СОЦІОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ, ПОЛІТИКИ ТА ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ
  конвергенції традиційних форм розвитку і проблема «третього
 2. 4. Історичний аналіз поняття «дитинство»
  концепція (3. Фрейд), когнітивна теорія (Ж. Піаже) та ін Новий етап становлення вікової психології як науки настає з введенням методу формуючого експерименту (Л. С. Виготський), що дозволяє розкрити закономірності розвитку психічних функцій. Впровадження цієї стратегії в дитячу психологію призвело до виникнення багатьох теорій у вітчизняній психології: культурно-історична
 3. 5. Біогенетичні концепції розвитку
  концепцій дитячого розвитку справила теорія Ч. Дарвіна, вперше чітко сформулювала ідею про те, що розвиток, генезис, підпорядковується певному закону. Потім Е. Геккель та І. Мюллер сформулювали знаменитий біогенетичний закон: під час внутрішньоутробного розвитку тварина або людина повторює коротко ті стадії, які проходить даний вид у своєму філогенезі. С. Холл сформулював подібний
 4. 8. Психоаналітичні теорії дитячого розвитку
  концепції психоаналізу. В останній моделі особистості 3. Фрейд виділив три основних компоненти: «Воно», «Я» і «Над-Я». «Воно»-найбільш примітивний компонент, носій інстинктів, «вируючий казан потягу», підкоряється принципу задоволення. Інстанція «Я» відповідає принципу реальності і враховує особливості зовнішнього світу. «Над-Я» служить носієм моральних норм. Оскільки
 5. 2. Становлення вікової психології як науки
  дитячої психоло-гии, які склалися до кінця XX століття, пов'язані з ін-інтенсивним розвитком промисловості, з новим рівнем 'ньому суспільного життя, що створювало необхідність виникнення сучасної школи. Серйозний вплив на розвиток вікової психології мали еволюційні ідеї Чарльза Дарвіна, рефлекторна теорія І. М. Сеченова, праці видатного російського педагога К. Д. Ушинського.
 6. Союз емоцій або раціо?
  Концепції соціального обміну Д. Хоманс висунув ідею зовнішньої і внутрішньої систем «людської групи» *, основними елементами якої є діяльність, почуття, взаємодії і норми. Теорія, яку цей дослідник розвивав з 30-х рр.., Базується на посилці, що люди у взаємодії один з одним намагаються досягти блага і чим більш значуща благо, тим більше зусиль докладає людина.
 7. 20. Закономірності псих * ч «кого розвитку
  конвергенцію. У даному випадку дивергенція - це підвищення різноманітності в процесі психічного розвитку, а конвергенція - його згортання, посилення вибірковості. Криза розвитку - це наступний основний механізм розвитку дитини. Криза - це переломний пункт в нормальному перебігу психічного розвитку. Він виникає на стику двох віків. Джерелом його виникнення виступає
 8. Мей О'Елтон (1880-1949)
  концепцій Мея лежать наступні положення: 1) людина являє собою «соціальна тварина», орієнтоване і включене в контекст групової поведінки; 2) жорстока ієрархія підпорядкованості та бюрократичної організації не сумісні з природою людини та її свободою; 3) керівники промисловості повинні орієнтуватися більшою мірою на людей, ніж на продукцію, що забезпечує соціальну
 9. 1.1 ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ
  концепції регіону; розміщення діяльності; просторова організація економіки; міжрегіональні
 10. 47. Пізнавальна сфера дошкільника
  дитячого мислення, у розвитку мислення до кінця дошкільного віку 'намічається перехід від егоцентризму (центрації) до де-центрації. Це підводить дитину до об'єктивного, елементарно-науковому сприйняттю дійсності. Умовою виникнення і розвитку мислення дитину-ка, по А. В. Запорожцю, є зміна видів і со-держаний дитячої діяльності.