Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо- геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво . Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяКонфліктологія → 
« Попередня Наступна »
Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004 - перейти до змісту підручника

Контрольний тест

Оберіть варіант правильної відповіді в кожному з 10 питань. 1.

Сімейний конфлікт - це:

а) конфлікт між подружжям;

б) конфлікт між батьками і дітьми;

в) конфлікт родичів;

г) конфлікт між різними сім'ями;

д) конфлікт між будь-якими членами сім'ї. 2.

До причин сімейних конфліктів відносяться:

а) обмеження свободи активності, дії; відхиляється поведінка одного з членів сім'ї; авторитарний, жорсткий тип сімейних відносин; сексуальна дисгармонія партнерів у шлюбі;

б) обмеження свободи активності, дії; відхиляється поведінка одного з членів сім'ї; авторитарний, жорсткий тип сімейних відносин; девальвація моральних цінностей;

в) зміна положення жінки в суспільстві, дії; відхиляється поведінка одного з членів сім'ї; авторитарний, жорсткий тип сімейних відносин; сексуальна дисгармонія партнерів у шлюбі;

г) обмеження свободи активності, дії; відхиляється поведінка одного з членів сім'ї; авторитарний, жорсткий тип сімейних відносин; зміна положення жінки в суспільстві;

д) погіршення матеріального становища сім'ї; надмірна зайнятість одного або обох подружжя на роботі; неможливість нормального працевлаштування подружжя або інших членів сім'ї; соціально-економічна ситуація в суспільстві.

3. До факторів мікросередовища, яке обумовлює сімейні конфлікти, відносяться:

а) обмеження свободи активності, дії; відхиляється поведінка одного з членів сім'ї; авторитарний, жорсткий тип сімейних відносин; сексуальна дисгармонія партнерів у шлюбі;

б) погіршення матеріального становища сім'ї; надмірна зайнятість одного або обох подружжя на роботі; неможливість нормального працевлаштування подружжя або інших членів сім'ї; тривала відсутність житла;

в) обмеження свободи активності, дії; відхиляється поведінка одного з членів сім'ї; авторитарний, жорсткий тип сімейних відносин; зміна положення жінки в суспільстві;

г) обмеження свободи активності, дії; відхиляється поведінка одного з членів сім'ї; авторитарний, жорсткий тип сімейних відносин; девальвація моральних цінностей;

д) зростання соціального відчуження; орієнтація на культ споживання; девальвація моральних цінностей; кризовий стан економіки та соціальної сфери; деформація норм сексуальних відносин; зміна положення жінок у суспільстві.

4.

До факторів макросередовища, що обумовлює сімейні конфлікти, належать:

а) погіршення матеріального становища сім'ї; надмірна зайнятість одного або обох подружжя на роботі; неможливість нормального працевлаштування подружжя або інших членів сім'ї; тривала відсутність житла;

б) ріст соціального відчуження; орієнтація на культ споживання; девальвація моральних цінностей; кризовий стан економіки та соціальної сфери; деформація норм сексуальних відносин; зміна положення жінок в суспільстві;

в) обмеження свободи активності, дії; відхиляється поведінка одного з членів сім'ї; авторитарний, жорсткий тип сімейних відносин; сексуальна дисгармонія партнерів у шлюбі;

г) зміна положення жінки в суспільстві; відхиляється поведінка одного з членів сім'ї; авторитарний, жорсткий тип сімейних відносин; сексуальна дисгармонія партнерів у шлюбі;

д) обмеження свободи активності, дії; відхиляється поведінка одного з членів сім'ї; авторитарний, жорсткий тип сімейних відносин; зміна положення жінки в суспільстві. 5.

Ціннісні сімейні конфлікти - це:

а) конфлікти, що виникають на основі протилежних інтересів і цінностей;

б) конфлікти, засновані на боротьбі за лідерство в сім'ї;

в) конфлікти, засновані на психосексуальной несумісності подружжя;

г) конфлікти, в основі яких лежать незадовільного етворенние потреби в позитивних емоціях;

д) конфлікти, що виникають на основі протилежних поглядів подружжя з питань ведення домашнього господарства. 6.

Емоційні сімейні конфлікти - це:

а) конфлікти, що виникають на основі протилежних інтересів і цінностей;

б) конфлікти, засновані на боротьбі за лідерство в сім'ї;

в) конфлікти, засновані на психосексуальной несумісності подружжя;

г) конфлікти, в основі яких лежать незадоволені потреби в позитивних емоціях;

д) конфлікти, що виникають на основі протилежних поглядів подружжя з питань ведення домашнього господарства. 7.

Позиційні сімейні конфлікти - це:

а) конфлікти, що виникають на основі протилежних інтересів і цінностей;

б) конфлікти, засновані на боротьбі за лідерство в сім'ї;

в) конфлікти, засновані на психосексуальной несумісності подружжя;

г) конфлікти, в основі яких лежать незадоволені потреби в позитивних емоціях;

д) конфлікти, що виникають на основі протилежних поглядів подружжя з питань ведення домашнього господарства.

8.

Сексуальні сімейні конфлікти - це:

а) конфлікти, що виникають на основі протилежних інтересів і цінностей;

б) конфлікти, засновані на боротьбі за лідерство в сім'ї;

в) конфлікти, засновані на психосексуальной несовме Стімость подружжя;

г) конфлікти, в основі яких лежать незадоволені потреби в позитивних емоціях;

д) конфлікти, що виникають на основі протилежних поглядів подружжя з питань ведення домашнього господарства. 9.

Скільки кризових періодів у розвитку сім'ї виділяють соціологи:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5;

д) 6.

10. Перший кризовий період сім'ї відбувається:

а) в перший рік подружнього життя;

б) після народження першої дитини в сім'ї;

в) в період появи в родині другої дитини;

г) з досягненням дітей шкільного віку;

д) з досягненням важкого (підліткового) віку дітей.

Тема 14. Конфлікти у сфері управління

Однією зі складних сфер соціальних відносин є управлінські відносини.

Вони виникають в процесі здійснення функцій управління в різних сферах соціальної дійсності - економіці, політиці, соціальній і духовного життя. Управлінські відносини складаються в будь-якій соціальній групі і організації. Управління як один з найскладніших видів соціальних відносин пов'язане з множ єством проблем і протиріч, які створюють передумови для конфліктів у цій сфері. Саме ці проблеми висвітлені в даній темі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрольний тест "
 1. Контрольний тест
  тестування; в) метод картографії; г) метод спостереження; д) метод
 2. ЗМІСТ
  ГЛАВА 1. САМОДЕРЖАВСТВА НА ШЛЯХУ ДО крах (1900-1917 РР.). 6 Соціальне, економічне та внутрішньополітичне становище Росії на рубежі ХІХ-ХХ століть 6 Революція 1905-1907 рр.. 14 Перший досвід російського парламентаризму 17 Столипінські реформи 20 Росія в першій світовій війні 22 Назрівання революційної кризи 24 Перемога Лютневої революції 24 Контрольні питання 27 ГЛАВА 2. 1917-й РІК У ДОЛІ
 3. Контрольний тест
  Оберіть варіант правильної відповіді в кожному з 10 питань. 1. До якого варіанту посередництва относитс я взаємодія, представлене на схемі: Si п де Si і S2 - суб'єкти конфлікту; П - посередник (медіатор). а) коньюнктівний; б) конгруентний; в) диз'юнктивного; г) змішаний; д) лінійний. 2. До якого варіанту посередництва відноситься взаємодія,
 4. Стрілець Ю.Ш.. Сенс життя людини у філософсько-антропологічному вимірі: Навчальний посібник. Оренбург: ГОУ ОДУ, 2003. - 139 с., 2003
  контрольні питання для
 5. Контрольний тест
  Оберіть варіант правильної відповіді в ка ждом з 10 питань. 1. До групових конфліктів відносяться конфлікти: а) особистість-група; б) група-група, в) особистість-група і група-група; г) керівник-колектив; д) мікрогрупах-мікрогрупах всередині колективу. 2. Групова атрибуція - це: а) завищення оцінки в групових думках своєї групи і заниження достоїнств
 6. ЗМІСТ
  ВСТУП 5 ТРИВАЛІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 6 ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО ОСНОВНИХ РОЗДІЛАХ ДИСЦИПЛІНИ 7 РОЗДІЛИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇХ ЗМІСТ ЗА ТЕМАМИ 8 ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЛЕКЦІЙ 11 РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ 11 Тема 1. Введення в зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД) 11 Тема 2. Концепції і практика сучасної ЗЕД 16 Тема 3. Суб'єкти ЗЕД 21 Тема 4. Форми
 7. Контрольний тест
  Оберіть варіант правильної відповіді в кожному з 10 питань. 1. Конфліктогени - це: а) слова, дії (або бездіяльності), які можуть призвести до конфлікту, б) прояви конфлікту; в) причини конфлікту, зумовлені соціальним статусом особистості; г) стану особистості, які наступають після вирішення конфлікту; д) поведінкові реакції особистості в конфлікті.
 8. Контрольний тест
  Оберіть варіант правильної відповіді в кожному з 10 питань. 1. Управління конфліктами - це: а) цілеспрямований вплив на процес його динаміки; б) цілеспрямоване, обумовлене об'єктивними законами впливу на процес його динаміки в інтересах розвитку або руйнування тієї соціальної системи, до якої має відношення даний конфлікт, в) цілеспрямований вплив
 9. Контрольний тест
  Оберіть варіант правильної відповіді в кожному з 10 питань. 1. Технології ефективного спілкування в конфлікті зводиться до таких способів, прийомів і засобів спілкування, які дозволяють досягти наступних цілей: а) домогтися переконання суперника у своїй пра Воте; б) домогтися угоди навіть ціною серйозної поступки суперника; в) домогтися взаємного розуміння і взаємної емпатії з
 10. ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОКРЕМИХ ТЕМ
  тести можуть бути усними, складаються викладачем по кожній темі. Оцінка «відмінно», «добре», «задовільно» відповідає кількості правильних відповідей 9, 8, 7. ТЕСТ ПІДСУМКОВИЙ Відзначте тільки один найбільш повну та правильну відповідь. Іноземним інвестором може бути: іноземний громадянин. Б) іноземна держава. міжнародна організація. Г) вірно А, Б, В. Д) вірно А, Б.