Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо- геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво . Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяКонфліктологія → 
« Попередня Наступна »
Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004 - перейти до змісту підручника

Контрольний тест

Оберіть варіант правильної відповіді в кожному з 10 питань.

1. Управління конфліктами - це:

а) цілеспрямований вплив на процес його динаміки;

б) цілеспрямоване, обумовлене об'єктивними законами впливу на процес його динаміки в інтересах розвитку або руйнування тієї соціальної системи, до якої має відношення даний конфлікт;

в) цілеспрямований вплив на конфліктуючих в інтересах зниження рівня напруженості між ними;

г) цілеспрямоване, обумовлене об'єктивними законами впливу на процес формування адекватного образу конфліктної ситуації у конфліктуючих в інтересах зниження рівня напруженості між ними;

д) цілеспрямований вплив на мотиви конфліктуючих. 2.

Зміст управління конфліктами включає:

а) прогнозування; попередження (стимулювання); регулювання; дозвіл;

б) прогнозування; попередження (стимулювання); дозвіл;

в) прогнозування; регулювання; дозвіл;

г) прогнозування; аналіз; попередження; дозвіл;

д) аналіз конфліктної ситуації; прогнозування; попередження; дозвіл. 3.

Визнання реальності конфліктуючими сторонами; легітимізація конфлікту і інституціалізація конфлікту входять у зміст:

а) прогнозування конфлікту;

б) попередження конфлікту ;

в) стимулювання конфлікту;

г) регулювання конфлікту;

д) вирішення конфлікту. 4.

Інституалізація конфлікту - це:

а) визначення місця і часу переговорів щодо розв'язання конфлікту;

б) створення відповідних органів і робочих груп з регулювання конфліктної взаємодії;

в) форма залучення громадськості для вирішення конфлікту;

г) досягнення угоди між конфліктуючими сторонами з визнання і дотримання статутних норм і правил поведінки в конфлікті;

д) звернення до медіатора.

5.

Легітимізація конфлікту - це:

а) визначення місця і часу переговорів щодо розв'язання конфлікту;

б) створення відповідних органів і робочих груп з регулювання конфліктної взаємодії;

в) досягнення угоди між конфліктуючими сторонами з визнання і дотримання встановлених норм і правил поведінки в конфлікті;

г) звернення до медіатора;

д) додання конфлікту широкого розголосу. 6.

Принципами управління конфліктами є:

а) гласність; об'єктивність і адекватність оцінки конфлікту; опора на громадську думку; комплексне використання способів і прийомів впливу;

б) гласність; об'єктивність і адекватність оцінки конфлікту; аналіз результатів діяльності; опора на громадську думку;

в) конкретно-ситуаційний підхід; гласність; опора на позитивні якості конфліктуючих; застосування біографічного методу ;

г) гласність; опора на обществен ве думку; врахування інтересів керівництва; прогнозування;

д) прогнозування, стимулювання; регулювання; дозвіл. 7.

Ким з учених розроблена модель застосування влади з вирішення конфлікту:

а) К. Томасом і Р. Кіллменом;

б) Х. Корнеліус Ш. Фейр;

в) Д. Скотт і Ч. Ліксон;

г) М. Дойг і Д. Скотт;

д) Р. Фішером і У. Юрі. 8.

Передумовами вирішення конфлікту є:

а) достатня зрілість конфлікту; потреба суб'єктів конфлікту в його вирішенні; наявність необхідних ресурсів і засобів для вирішення конфлікту;

б) достатня зрілість конфлікту; високий авторитет однієї з конфліктуючих сторін;

в) наявність необхідних ресурсів і засобів для вирішення конфлікту; потреба суб'єктів конфлікту в його вирішенні; колективна форма діяльності;

г) високий авторитет однієї з конфліктуючих сторін; колективна форма діяльності; лідерство у групі;

д) стиль керівництва; високий авторитет однієї з конфліктуючих сторін, колективна форма діяльності.

9.

Що відноситься до форми вирішення конфлікту:

а) осуд, гумор, переконання, поступка;

б) поступка, компроміс, догляд, співробітництво;

в) вимоги, критика, переконання, гумор;

г) поступка, вимоги, переконання, критика;

д) підпорядкування; примирення; переконання, узгодження. 10.

Які види діяльності з управлін ю конфліктом адекватні на етапі виникнення і розвитку конфліктної ситуації:

а) прогнозування і попередження (стимулювання);

б) прогнозування; попередження (стимулювання) та регулювання;

в) тільки прогнозування;

г) тільки попередження (стимулювання);

д) тільки регулювання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрольний тест "
 1. Контрольний тест
  тестування; в) метод картографії; г) метод спостереження; д) метод
 2. ЗМІСТ
  ГЛАВА 1. САМОДЕРЖАВСТВА НА ШЛЯХУ ДО крах (1900-1917 РР.). 6 Соціальне, економічне та внутрішньополітичне становище Росії на рубежі ХІХ-ХХ століть 6 Революція 1905-1907 рр.. 14 Перший досвід російського парламентаризму 17 Столипінські реформи 20 Росія в першій світовій війні 22 Назрівання революційної кризи 24 Перемога Лютневої революції 24 Контрольні питання 27 ГЛАВА 2. 1917-й РІК У ДОЛІ
 3. ЗМІСТ
  ВСТУП 5 ТРИВАЛІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 6 ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО ОСНОВНИХ РОЗДІЛАХ ДИСЦИПЛІНИ 7 РОЗДІЛИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇХ ЗМІСТ ЗА ТЕМАМИ 8 ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЛЕКЦІЙ 11 РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ 11 Тема 1. Введення в зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД) 11 Тема 2. Концепції і практика сучасної ЗЕД 16 Тема 3. Суб'єкти ЗЕД 21 Тема 4. Форми
 4. Стрілець Ю.Ш.. Сенс життя людини у філософсько-антропологічному вимірі: Навчальний посібник. Оренбург: ГОУ ОДУ, 2003. - 139 с., 2003
  контрольні питання для
 5. Контрольний тест
  Оберіть варіант правильної відповіді в кожному з 10 питань. 1. Конфліктогени - це: а) слова, дії (або бездіяльності), які можуть призвести до конфлікту, б) прояви конфлікту; в) причини конфлікту, зумовлені соціальним статусом особистості; г) стану особистості, які наступають після вирішення конфлікту; д) поведінкові реакції особистості в конфлікті.
 6. ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОКРЕМИХ ТЕМ
  тести можуть бути усними, складаються викладачем по кожній темі. Оцінка «відмінно», «добре», «задовільно» відповідає кількості правильних відповідей 9, 8, 7. ТЕСТ ПІДСУМКОВИЙ Відзначте тільки один найбільш повну та правильну відповідь. Іноземним інвестором може бути: іноземний громадянин. Б) іноземна держава. міжнародна організація. Г) вірно А, Б, В. Д) вірно А, Б.
 7. Попова И.М.. Соціологія. Вступ до спеціальності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Тандем. - 287 с, 1997
  контрольними питаннями У кожному розділі містяться "Матеріали для читання", що представляють собою витяги з робіт, знайомство з якими з значною мірою допоможе студентам оволодіти викладеним в розділах матеріалом, а також поглибити розуміння досліджуваних проблем Для студентів вищих навчальних
 8. 3.5. ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ СІМ'Ї. СИСТЕМНИЙ СІМЕЙНИЙ ТЕСТ Герінга. АНКЕТА "СІМЕЙНІ РОЛІ"
  тести в основному вимагають дуже багато часу і, як правило, обмежені можливістю їх застосування до піддослідним шкільного віку і старше. Крім того, з їх допомогою ми можемо отримати тільки окремі картини або сім'ї в цілому, або окремої діади. Однією з перших спроб операціоналізації системної сімейної теорії та створення діагностичних інструментів, зручних для практики, була
 9. Передмова
  контрольні тести. Особливе місце в практикумі займають методи ческие розробки семінарських та практичних занять. Всього в практикумі міститься 32 таких розробки. При цьому залежно від змісту досліджуваного матеріалу і цільової установки пропонуються самі різні форми проведення занять: ділові, дидактичні та ситуаційно-рольові ігри; дидактичні тренінги; ігри-семінари та
 10. ТЕМА 2. ЕСТЕТИКА АРИСТОТЕЛЯ
  Поняття «наслідування» у Аристотеля. Теорія трагедії. Контрольні питання У чому суть і механізм наслідування у Аристотеля? У чому відмінність поглядів на наслідування Аристотеля від Платона? Чому наслідування пов'язане з пізнанням? Чи є світ, зображений у творі мистецтва по відношенню до реального світу: а) його копіюванням, відображенням; б) світом можливого; в) автономним світом з внутрішньої
 11. ТЕМА 3. Естетичні ідеї греблі
  Критика Плотіном греко-римських визначень краси. Вчення про «внутрішньому ейдос» та ієрархічності краси в трактаті «Про прекрасне». «Розумна ідея краси» Гребля в трактаті «Про розумною красі». Контрольні питання У чому полягає критика Плотіном стоїчних визначень краси (симетричність, співмірність, складність, цілісність)? Що таке краса «простих» речей? Які прояви
 12. СУЦІЛЬНА ОЧИЩЕННЯ МІСЦЕВОСТІ, НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА ОБ'ЄКТІВ ВІД ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ
  контрольними групами, призначеними старшими начальниками. 7.14. Особовий склад підрозділів, який призначається для контролю, відбирається з числа солдатів-саперів, сержантів і офіцерів. Контрольні групи оснащуються засобами розвідки, позначення та знищення боєприпасів. 7.15. Контрольній перевірці якості очищення піддається місцевість, на якій проводилася суцільна очистка, і ділянки
 13. ТЕМА 5. ЕСТЕТИКА І ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА ВІДРОДЖЕННЯ
  Прекрасне в трактаті Н. Кузанського «Про красу». Краса і гармонія у Л.Б. Альберті. Філософія мистецтва Леонардо да Вінчі. Контрольні питання Яким чином пов'язані благо, істина і краса у Кузанського? Які аспекти сутності і буття краси у Кузанського? Що є кінцевою метою краси у Кузанського? Яким чином розрізняє красу і гармонію Л.Б. Альберті? У чому укладено відмінність краси
 14. 1. ІСТОРІЯ естетичної думки
  ТЕМА 1. КОНЦЕПЦІЯ прекрасного мистецтво У ПЛАТОНА Проблема визначення прекрасного в «Гиппии Більшому». Екстатичне мовлення поета і еротичне сходження до прекрасного в діалогах «Іон» і «Бенкет». Деміургічна міметологія в «Державі». Контрольні питання У чому специфіка сократовского питання про прекрасне в «Гиппии Більшому»? У чому недостатність існуючих дефініцій прекрасного
 15. ТЕМА 11. ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ
  Гегель про способи вивчення мистецтва. Наука про «художньо прекрасному» та її складові елементи. Поняття «ідеалу» у Гегеля. Процес розвитку ідеалу. Контрольні питання Як Гегель пропонує вивчати мистецтво? Чим відрізняється повсякденне уявлення про мистецтво від поняття мистецтва в його внутрішньої необхідності? Чому прекрасне виступає «зображенням абсолютного»? Які форми і ступені
 16. Програма. Практикум зі складання соціоматриці
  контрольної? (Вказати одну або кілька прізвищ: вписати або поставити хрестик у заздалегідь приготовленому списку). Кого б з членів групи ти хотів в першу чергу зустріти на вечірці (запросити в компанію)? Кого б з однокашників ти попросив допомогти тобі в критичній життєвій ситуації? Підсумовування результатів виборів показує, хто частіше опиняється в центрі тяжіння і в якій
 17. ПЕРЕДМОВА
  контрольними питаннями. У кожному розділі містяться "Матеріали для читання", які являють собою витяги з робіт, знайомство з якими значною мірою допоможе студентам оволодіти викладеним в розділах матеріалом, а також поглибити розуміння досліджуваних проблем. При підготовці посібника автор вважав можливим не обходити складні проблеми, розуміння яких вимагає інтелектуальних
 18. Контрольні питання.
  Тестантская етика і дух капіталізму. -М., 1990. Кон. І., Гусейнов А. Словник. Етика. - М., 1998. Мєшкова Л.Н. Основи етики. Пенза. ПДПУ, 2001. -40
 19. Відповідь доктора Вольпе
  контрольна група, в якій використовувалася підтримуюча бесіда, але не проводилася терапія? Вольпе: Контрольної групи не було. Звичайно, щоб довести ефективність певного методу, потрібні контрольні групи. Але для початку слід продемонструвати можливість застосування цього методу в