Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиЕтика → 
« Попередня Наступна »
А. М. Пронін. ЕТИКА І ЕСТЕТИКА, 2003 - перейти до змісту підручника

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.


Як ви розумієте значення терміна етикет? Типи і види етикету?
Що впливає на специфіку та еволюцію національного і загальнолюдського етикету?
Що таке людські манери і манірність? Що включає в себе поняття «хороші манери»?
Як ви розумієте значення терміна національний (етнічний) етикет? Що таке професійний етикет?
У чому полягає суть зовнішнього і внутрішнього етикету особистості? Як слід розуміти значення терміна особистісний імідж?
Ш Література
Апресян Р.Г. Таліон і золоте правило моральності: критичний аналіз сполучених контекстів / / Питання філософії. 2001. - № 3. Альошин Л.О. Про ввічливості, про такті і делікатності. -Л.: Лениздат, 1990. Ашервуд Б. Азбука спілкування або Pablic Relations бібліотеки. -М.: Либерея, 1995. - 174 с.
Бардін С.М. Вчіться панувати собою. -М: Радянська Росія, 1976. Байбурин А.К., Топорков А. Л. Біля витоків етикету. - Л.: Наука, 1990. Безруких Я. Я та інші Я, або правила поведінки для всіх. -М.: Политиздат, 1991.
Беклашов Д.В. Манери та поведінку ділової людини: Новий Уренгой, 1993. Венедиктова В.І. Про ділову етику й етикет. -М.: Правова культура, 1994. Волченко Л.Б. Гуманність, делікатність, ввічливість і етикет. Цінність культури і моралі. - М.: МГУ, 1992. Гусейнов А. А. Введення в етику. -М., 1985. Кондрашов В.А. Етика. -М.: Школа-прес. 1999.
Чичен А.І., Стоян Т.А. Етикет на всі випадки життя. Навчально-практичний посібник. - М.: Гном-Пресс, 1996. - 152 с.
Карл Смолка. Правила хорошого тону. (Пер. з нім.) - М.: Прогресс, 1980. Максимовський М. Етикет ділової людини. -М.: Дидакт, 1994. Паламар Арсеній. Мудрість спілкування. -М.: Молода Гвардія, 1990. Сафьянов В.І. Етика спілкування. -М.: Знання, 1991.
Соловйов Е. Сучасний етикет і діловий протокол (організація зустрічей, прийомів, претензій)-М.: Інтел Тих, 1993. Фромм Е. Втеча від свободи. - М., 1990.
Кант І. Метафізичні початки вчення про чесноти. - Соч. У 6 т.-М., 1966. - Т. 4.
Розум серця: Світ моральності у висловлюваннях і афоризмах. - М., 1989. Етична думка. Науково-публіцистичні читання. -М., 1988. Етична думка. -М., 1990.

Етична думка. -М., 1992.
Ягодинський В.Н. Як себе вести (практичний курс культурного поведінки). -М.: Знання, 1991.
Янушкявічус Р., Янушкявічене О. Основа моральності. -М.: Про-Прес, 1999. - 450 с.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. "
 1. Певний внесок в естетику внесли теоретики класицизму.
  Питання. Суть філософського поняття естетика? Що є предметом вивчення естетики як наукової дисципліни? Цілі і завдання естетики як наукової дисципліни? Хто і коли ввів у науковий обіг термін «естетика»? Хто з давньогрецьких вчених розробляв матеріалістичні і ідеалістичні теорії естетики? Чи може наука зробити людину більш сприйнятливим до художніх творів?
 2. Контрольні питання.
  Питань етики вам відомі? Що вам відомо про етику середньовіччя? Що вам відомо про лицарської етику й етикет лицарів? Які лицарські ордени вам відомі? Чему вчило «Юності чесне зерцало»? Ш Література. ft Біблія. (Старий Завіт. Новий Завіт), - М., 1990. С * Коран. - М., 1990. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Етика. Підручник. -М.: Гардарика, 1998. -472 С. Аристотель. Нікомахова етика / /
 3. 1. ІСТОРІЯ естетичної думки
  питання У чому специфіка сократовского питання про прекрасне в «Гиппии Більшому»? У чому недостатність існуючих дефініцій прекрасного (підходяще, придатне і т.д.)? Як співвідноситься у Платона поезія і мистецтво? У чому суть поетичного безумства і одержимості? Як виглядає процес створення і сприйняття мистецтва в «Йони»? У чому відмінність манії поета від одержимості філософа? Чому вчить Диотима
 4. ТЕМА 2. ЕСТЕТИКА АРИСТОТЕЛЯ
  питання В чому суть і механізм наслідування у Аристотеля? У чому відмінність поглядів на наслідування Аристотеля від Платона? Чому наслідування пов'язане з пізнанням? Чи є світ, зображений у творі мистецтва по відношенню до реального світу: а) його копіюванням, відображенням; б) світом можливого; в) автономним світом з внутрішньої цілісністю? Чому у Аристотеля «поезія філософському історії»? Які
 5. ТЕМА 3. Естетичні ідеї греблі
  питання У чому полягає критика Плотіном стоїчних визначень краси (симетричність, співмірність, складність, цілісність)? Що таке краса «простих» речей? Які прояви «внутрішнього ейдосу» в тілі, душі і розумі? Що Плотін увазі під «красою душі»? Чим для нього є «душа потворна»? У чому суть «еротичного захоплення» душі в осягненні прекрасного? Що пов'язує Плотін
 6. ТЕМА 4. СЕРЕДНЬОВІЧНА ЕСТЕТИКА
  питання Як система християнських релігійних принципів змінила естетичну проблематику? За рахунок чого ідея Творіння і Творця набувають естетичний зміст в період ранньої патристики? Чому краса в ранньому християнстві була пов'язана з прагненням до простоти і природності? У чому специфіка системи умовностей в християнському мистецтві і як це вплинуло на розвиток естетичної теорії? Як у
 7. ТЕМА 5. ЕСТЕТИКА І ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА ВІДРОДЖЕННЯ
  питання Яким чином пов'язані благо, істина і краса у Кузанського? Які аспекти сутності і буття краси у Кузанського? Що є кінцевою метою краси у Кузанського? Яким чином розрізняє красу і гармонію Л.Б. Альберті? У чому укладено відмінність краси та прикраси у Л.Б. Альберті? Чому Леонардо говорить про живопис як про «божественну науці»? Чим обумовлений універсалізм художника в
 8. ТЕМА 6. ЕСТЕТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ ПРОСВЕЩЕНИЯ
  питання Як розуміє Д. Юм «норму смаку» і чи можна її досягти? У чому полягає для Юма «витонченість смаку»? У чому відмінність між «витонченістю смаку» і «витонченістю афекту»? Від яких «забобонів» повинен бути вільний критик по Юму? За допомогою яких почуттів аналізує смак А. Джерард? Про які трьох різних об'єктах смаку говорить Т. Рід? Які види «задоволень уяви» виділяє
 9. ТЕМА 7. ЕСТЕТИКА І. КАНТА
  питання Яким чином Кант намагається зв'язати два види законодавства через здатність судження? Яке місце займає естетична здатність в ряду інших пізнавальних здібностей? Чому здатність судження тільки в межах естетики є предметом продуктивної критики? Яким чином естетика вичленяється з телеологічною схеми? У чому відмінність естетичної та телеологічною
 10. ТЕМА 8. ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА НІМЕЦЬКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
  питання У чому відмінність живопису та поезії по предмету зображення? У чому відмінність між «поетичної» картиною і «художньої» картиною? Які види мистецтва пов'язані з відображенням простору, а які - з відображенням часу? У чому полягає «плідний момент», який шукає кожен художник? Чому у поезії ширше можливості в зображенні потворного, ніж у живопису? У чому Гете бачить
 11. ТЕМА 9. ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА РОМАНТИЗМУ
  питання Чому поняття «сентиментальне» є головною відмітною ознакою романтизму у Шлегеля? У чому відмінність грецької, пластичної поезії від нової, романтичної у Жан-Поля? Як співвідноситься природна і майстерна поезія у Людвіга Ахима фон Арніма? Як взаємодіють історія і поезія? Чому в роботі «Про вивчення грецької поезії» головною естетичною категорією німецької культури Ф.
 12. ТЕМА 10. ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА Ф.В.Й. Шеллінг
  питання За допомогою яких засобів Шеллінг конструює загальну ідею мистецтва? Як пов'язаний аналіз мистецтва з основними принципами його філософської системи? Як обгрунтовує Шеллінг своє становище про універсум як абсолютному творі мистецтва? Чому мистецтво є зображенням «вічних первообразов»? У чому необхідність ідеї богів і образів світу богів для мистецтва? У силу чого боги
 13. ТЕМА 11. ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ
  питання Як Гегель пропонує вивчати мистецтво? Чим відрізняється повсякденне уявлення про мистецтво від поняття мистецтва в його внутрішньої необхідності? Чому прекрасне виступає «зображенням абсолютного»? Які форми і ступені розвитку прекрасного в мистецтві? Чим відрізняються один від одного символічна, класична і романтична форми мистецтва? Яким чином Гегель вибудовує систему