Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяДослідження в психології → 
« Попередня Наступна »
Образцов П. І.. Методи і методологія психолого-педагогічного дослідження. - СПб.: Пітер. - 268 с: ил. - (Серія «Короткий курс»)., 2004 - перейти до змісту підручника

Контрольні питання і завдання

1. Перерахуйте основні емпіричні методи психолого-педагогічного дослідження.

2. Охарактеризуйте особливості застосування методів вивчення психолого-педагогічної літератури, архівних даних. Які відомості про використовувані літературних джерелах необхідно фіксувати досліднику?

3. Розкрийте особливості педагогічного спостереження як наукового методу. Вкажіть сильні і слабкі сторони його застосування в психолого-педагогічному дослідженні.

4. У чому полягає наукова цінність методу бесіди? Наведіть правила застосування цього методу в інтересах збору дослідного матеріалу.

124

5. Дайте сутнісну характеристику таких опитувальних методів, як анкетування, інтерв'ювання, тестування, експертне опитування і соціометрія.

6. Які вимоги пред'являються до розробки дослідницької анкети? Перерахуйте основні варіанти побудови питань в анкеті і охарактеризуйте їх.

7. Наведіть класифікацію психолого-педагогічних тестів.

8. Розкрийте сутність понять «надійність тесту», «валідність тесту», «складність тесту».

9. Для яких цілей застосовується метод соціометрії? Які достоїнства і недоліки цього опитувального методу?

10. Обгрунтуйте сутність методу вивчення продуктів діяльності в психолого-педагогічному дослідженні. Які матеріалізовані результати діяльності підлягають вивченню?

11. Розкрийте особливості методу вивчення педагогічної документації.

12.

Наведіть критерії, яким повинен задовольняти передовий педагогічний досвід. Які джерела передового педагогічного досвіду можуть бути доступні досліднику?

13. У чому полягає сутність методу експерименту в психолого-педагогічному дослідженні? Обгрунтуйте найбільш важливі умови ефективності його проведення.

14. Які етапи передбачає проведення психолого-педагогічного експерименту?

15. На основі яких критеріїв здійснюється репрезентативна вибірка експериментальних об'єктів? Що визначає тривалість проведення психолого-педагогічного експерименту?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрольні питання і завдання "
 1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  контрольні роботи: одну з основних проблем філософії (2 курс) та іншу з історії філософських вчень (3 курс). Тема контрольної роботи вибирається студентом, виходячи з тематики, розробленої на кафедрі філософії ПГАСА і представленої в цьому навчально-методичному посібнику. Контрольна робота з філософії являє собою самостійно написану роботу на конкретну тему,
 2. Р.А. Волкова. ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО КУРСУ «ФІЛОСОФІЯ». Для студентів заочного відділення, 2002

 3. ПРАКТИКУМ
  питань і проблем. Матеріал передбачає творчий підхід до роботи і студентів, і викладача. Кожен окремий текст-завдання не претендує на те, щоб у цілому охопити всі категорії
 4. 76. ДЕЯКІ ЕФЕКТИ І ЗАКОНИ ПАМ'ЯТІ
  завдань і одні з них дозволити довести до кінця, а інші перервати незавершеними, то виявиться, що згодом випробовувані майже в два рази частіше згадують незавершені завдання, ніж завершені до моменту переривання. Це пояснюється тим, що при отриманні завдання у випробуваного з'являється потреба виконати його, яка посилюється в процесі виконання завдання. Ця потреба повністю
 5. ЗМІСТ
  питання 27 ГЛАВА 2. 1917-й РІК У ДОЛІ РОСІЇ. ВИБІР ІСТОРИЧНОГО ШЛЯХУ 28 Двовладдя. Розстановка політичних сил. Альтернативи розвитку 28 Кризи Тимчасового уряду 31 Розгром корніловщини 33 Підготовка та проведення більшовиками Жовтневого перевороту 35 Причини краху демократії і перемоги більшовиків 36 Контрольні питання 39 ГЛАВА 3. ФОРМУВАННЯ більшовицького режиму й ГРОМАДЯНСЬКА
 6. Бендас Т. В.. Гендерна психологія: Навчальний посібник. - СПб.: Пітер. - 431 с: ил. - (Серія «Навчальний посібник»)., 2006

 7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1.
  Питаннях і завданнях: Діалектичний матеріалізм / Под ред. Г.В. Платонова, І.В. Хорева. М.,
 8. Стрілець Ю.Ш.. Сенс життя людини у філософсько-антропологічному вимірі: Навчальний посібник. Оренбург: ГОУ ОДУ, 2003. - 139 с., 2003
  контрольні питання для
 9. 2.4.3. Зведений перелік інформаційних даних про роботу і стан галузей народного господарства
  завдань найменування код найменування код С Н Д М К Р 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Рис. 15 а. Єдина структура Зведеного переліку (кодификатора) Найменування Код показника Вид інформації Періодичність Ознака показника Примітка показника і представлення одиниці виміру даних Рис. 15 б. Єдина структура абонентських переліків інформаційних даних звернення,
 10. Копилова Н.А.. Шпаргалка з хімії / Н.А. Копилова. - Вид. 2-е. - Ростов н / Д: Фенікс,. - 94 с. - (Бібліотека школяра)., 2012

 11. Системи інформаційних агрегатів
  завдань ОУ Операції контролю коригувань планових завдань ОУ Операції контролю ходу виконання планових завдань ОУ Операції стану ОУ Операції контролю стану ОУ Операції підготовки даних для прийняття рішень ЛПР2 а) операції запитів (завдань) б) операції відповідей Операції підготовки рішень ЛПР ОУ Операції прийняття рішень ЛПР ОУ Операції доведення рішень до виконавців
 12. Попова И.М.. Соціологія. Вступ до спеціальності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Тандем. - 287 с, 1997
  контрольними питаннями У кожному розділі містяться "Матеріали для читання", що представляють собою витяги з робіт, знайомство з якими з значною мірою допоможе студентам оволодіти викладеним в розділах матеріалом, а також поглибити розуміння досліджуваних проблем Для студентів вищих навчальних