Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиЕтика → 
« Попередня Наступна »
А. М. Пронін. ЕТИКА І ЕСТЕТИКА, 2003 - перейти до змісту підручника

консеквенциальной ЕТИКА


cosequentia - наслідки) - етичні теорії, в яких моральне значення вчинків встановлюється залежно від наслідків, до яких вони призводять. До такого роду теорій відносяться утилітаризм, гедонізм, евдемонізм, аксіологічний інтуїтивізм.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " консеквенциальной ЕТИКА "
 1. Християнство
  етика, звернена до нижчих класів суспільства, підкреслювала моральну цінність особистості, незалежну від політичного або соціального становища людини, і в цьому виявлялася її демократичність; проголошуючи самоцінність людської особистості, а не колективних суб'єктів типу родини, роду, племені, держави християнське вчення денаціоналізувалася релігію. Нагірна проповідь Христа, на відміну
 2. ТЕМА 6. Естетичне виховання та естетична культура
  вихованню естетичного (художнє) - вид естетичної діяльності, що виражається в цілеспрямованому і цілісному вихованні почуття поваги, розуміння багатств і цінностей світової культури й любові до творів мистецтва та їх творцям. Естетичне виховання це навчання культурі сприйняття прекрасного в різноманітті його прояві. Набуття понять, знань, умінь і навичок у сфері
 3. ТЕМА. 2. Естетичного освоєння ДІЙСНОСТІ.
  Естетична діяльність розвиває естетичне свідомість, а також теоретичний розвиток естетичне свідомості сприяє підвищенню якості естетичної діяльності особистості. Естетична свідомість виникає з моменту еволюційного сприйняття особистістю у праці і відпочинку категорій прекрасного і потворного. Естетична діяльність - це процес творчого виробництва чого-небудь прекрасного
 4. Певний внесок в естетику внесли теоретики класицизму.
  Вони підкреслили важливе значення морального обов'язку як стимулу людської поведінки. Теоретики естетики класицизму сформували правила трьох єдності (єдностей місця, часу і дії), симетрії, пропорції, пропорційності, розумності, користі. У класицистичної манері формувалася естетика класицистичної архітектури, скульптури, драматургії, музики та інших напрямків, видів і жанрів
 5. ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА
  етика, визначальна світоглядні принципи і норми взаимообщения людини, і природи, включаючи програми експлуатації природних ресурсів. Соч.: Д. Козловський «Екологічна і еволюційна етика» (1974), Г. Кієфер «Біоетика» (1979), а також етика філософів Римського клубу і західних
 6. ТЕОЛОГІЧНА ЕТИКА
  етика, яка спирається на норми і догми того чи іншого релігійного
 7. ПОМСТА
  етика і юриспруденція пропонують цивілізованим, моральним і законним шляхом вирішувати конфліктні
 8. контекстуальних ЕТИКА
  етика визначає і оцінює моральне вчення екзистенціалізму, неопротестантизм та ін навчань. Контекстуальна етика - вираз крайнього релятивізму (відносності) і ірраціоналізму в
 9. Імперативний ЕТИКА
  (неопозитивізм - грец. Neo-новий і лат. Positivus - позитивний) - вивчення та розвиток ідеалів морального мови і мовлення з метою формування культури позитивних спілкувань. Представники неопозитивізму 1920-х-1930-х рр.. в США - Ч.Стівенсон, Р.Карнапа, Г.Райхенбах; в Англії А.Айер, Б. Рассел і
 10. дескриптивное ЕТИКА
  етика вивчає практикуються звичаї, звичаї, традиції того чи іншого
 11. АВТОНОМНА
  етика протистоїть гетерономной етиці (грец. Heteros - інший), що пояснює нравственнность виходячи із зовнішнього по відношенню до неї початку. Прикладами гетерономной етики можуть служити гедонізм, евдемонізм, утилітаризм, згідно з якими моральність має довільний характер і виводиться відповідно з понять насолоди, щастя,
 12. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  етика та етикет . Наука і моральність. «Геній і злодійство» чи сумісні? Раціональна користь об'єктивної критики і самокритики. У чому сила і слабкість «Моральних почав анархізму» у вченні Петра Олексійовича Кропоткіна. Легалізм і формалізм у соціально-особистісному сприйнятті і відображенні етичних категорій: честі, гідності, почуття обов'язку та ін Принципи марксистської етики. Сильні і слабкі
 13. Етичні погляди марксистів-соціалістів:
  етика в Росії. Етика діалектичних принципів соціального розвитку на принципах марксистсько-ленінської етики Етика міжнародного співробітництва та гуртожитки. Етика соціально-економічної та інтелектуальної інтеграції. Етика плюралістичних шукань рубежу тисячоліть. Особливості еволюції етичної думки другої половини ХХ століття і початку ХХ1 століття. ЛІТЕРАТУРА А.А.Гусейнов, Р.Г.Апресян. Етика.
 14. КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО виховання гармонійно ОСОБИСТОСТІ
  ІДЕАЛИ І РЕАЛІЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ, Комуністичної (колективізм, виховання в колективі, для колективу і через колектив), ідеали демократичної етики (виховання поваги до іншої думки та іншої моральної позиції), ідеали плюралістичної етики (виховання терпимості до многомненію). Ш Словник ключовий термінології. Демократія. Утопічний соціалізм. Науковий соціалізм. Етика марксизму.
 15. Федір Михайлович ДОСТОЄВСЬКИЙ (1821-1881)
  етика грунтується не на пізнанні законів дійсності і не орієнтуванні морального судження на них, а на волі до утвердження абсолюту. Достоєвський віддає перевагу «залишатися з Христом, ніж з істиною». Етичні погляди Достоєвського отримали висвітлення в його мистецькому доробку («Брати Карамазови» (1880), «Біси» (1872), «Ідіот» (1868), «Підліток» (1875), «Злочин і кара», в
 16. МАКСИМ ГРЕК (бл. 1475-1556)
  - російський філософ-богослов, уродженець Греції. Максим Грек (в миру Михайло Триволис) походив із знаменитого грецького роду. Один з його предків був патріархом константинопольським. Деякий час Максим Грек жив в Італії, де познайомився з гуманістами того часу. На початку 16 в. поселяється в Ватопедському монастирі на Афоні, де бере чернецтво. З цього часу Максим Грек цілком присвячує
 17. СЛОВ'ЯНСЬКА ЕТИКА
  Глас російська світу став відомий приспівки, піснею, казкою диною. Слов'яни сотворили разом Свою мораль, свій міф билинний. Язичницькі витоки слов'янської етики. Язичницька мораль викладена у «Велесовій книзі» та ін джерелах слов'янського язичництва. (Див. кн.: Б. Рибаков. Русское язичництво.-М., 1998). З 998 р. за фактом прийняття християнства князем Володимиром на Русі впроваджуються принципи християнської
 18. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ .
  етика вчителя.-Київ, 1988. (Додаткові матеріали до теми № 7) {foto25} ДІРКБОУТС - художник епохи північного Відродження і його фреска «Таємна вечеря»
 19. САМОВОСПИТАНИЕ
  етика чи соціальна інженерія раціонального управління соціальним розвитком. Егоїзм і любов до ближнього. (П. Лафарг. Про благодійництво. Етична думка. - М., Политиздат, 1988.-С.334- 363. Сенека. Про благодіяння. - М., 1995). Поняття самовиховання, шляхи і методи його ефективної реалізації. Рішення проблем морального вибору в побутових, професійних та екстремальних ситуаціях. Поняття