Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкологіяЗагальні питання екології → 
« Попередня Наступна »
Бурков В. Н., Щепкін А.В.. Екологічна безпека. М.: ІПУ РАН, 2003. - 92 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Конкурсні механізмиКонкурсні механізми відносяться до механізмів централізованого фінансування заходів щодо зростання рівня промислової безпеки (фінансування здійснюється з бюджетних або позабюджетних фондів). Фактично - це механізми компенсації особливого виду. Кожна організація, що експлуатує небезпечні об'єкти, подає заявку (проект), що містить оцінку Si необхідного об'єкта фінансування, і оцінку 1i ефекту, під яким розуміється зростання рівня промислової безпеки.

Слід зазначити, що сучасний підхід до управління рівнем промислової безпеки заснований на тому, що пред'являються певні нормативні вимоги до рівня систем управління промисловою безпекою (СУПБ) і здійснюється контроль за відповідністю рівня СУПБ цим вимогам. У цьому випадку під оцінкою ефекту розуміється зростання рівня СУПБ організації. На основі оцінок s1 і 11 визначаються переможці конкурсу, які й отримують потрібне фінансування.
Розглянемо два види конкурсів.
Простий конкурс Визначається ефективність кожного проекту
11
41 = -.
S1
Потім всі проекти упорядковуються по ефективності. Фінансування здійснюється в черговості убування ефективностей, поки вистачає засобів. Перевагою простого конкурсу дійсно є простота застосування. Недоліком - зниження ефекту за рахунок завищення підприємствами оцінок витрат.
Введемо поняття ефективності конкурсного механізму. Для цього позначимо через r1 об'єктивну величину коштів, яка потрібна для успішної реалізації 1-го проекту.
Розглянемо таку задачу: визначити безліч проектів Q, максимізує
L (Q) = t 11
1eQ

при обмеженні
E ri ieQ
де R - величина централізованих коштів. Позначимо:
Lm (r) - значення L (Q) в оптимальному вирішенні цього завдання, Ln (r) - сумарний ефект від фінансованих проектів в результаті простого конкурсу. Тоді відношення
K (r) = ^ Lm (r)
характеризує ефективність конкурсного механізму (зауважимо, що 0 K = K (W) = minK (r),
reR
де W - область можливих значень r.
Покажемо, що ефективність простого конкурсу може бути
як завгодно малою.
Приклад. Нехай є два проекти з оцінками:
r1 = e, 1 = 2е, r2 = 100, 12 = 100,
де e> 0 - мале число. Величина централізованих коштів дорівнює:
R = 100. Маємо: qj = 2 , q2 = 2. Тому переможцем конкурсу буде
перше підприємство. Але якщо першому проекту дати
фінансування e, на другий проект грошей не вистачить. Тому Ln =
2e. Водночас Lm = 100, як легко бачити, і ефективність
конкурсу

K (r) = - = 0 , 02E 100
і може бути як завгодно малою.
Прямий конкурс
Безліч переможців визначається в результаті прямого рішення задачі на максимум сумарного ефекту (3.6.1) при обмеженні (3.6.5)
t S i zQ
Приймемо далі, що кожне підприємство представляє на конкурс тільки один проект. Має місце наступний факт:
Ефективність прямого конкурсу не менше 0,5.
Дана оцінка є точною, що показує наступний
Приклад. Є два проекти з оцінками: lj = 100 + e, rj = 50, l2 = 100, r2 = 50, e> 0 - мале число.
Величина централізованого фонду R = 100. Очевидно, що перше підприємство повідомляє оцінку s1 = 100 (тобто завищить витрати в два рази) і отримає фінансування на свій проект. Величина Lm (r) = 200 + e, так як при об'єктивних оцінках витрат можуть фінансуватися обидва проекти. Маємо
ч 100 + e 1 e
K (r) == - +,
200 + e 2200 + e тобто ефективність конкурсу може бути як завгодно близька до 0,5.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Конкурсні механізми"
 1. ЗМІСТ
  механізми 23 Теорія безпеки 30 Міжвідомча координація 40 Державна інноваційна політика 41 МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОГРАММ51 Огляд існуючих підходів 51 Інтегральна оцінка ризику 55 ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ, ПОГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ 72 Опис моделей управління 72 Оцінка ефективності економічних механізмів 84 Лінійний механізм плати за ризик 85 Лінійний механізм
 2. 1.2. Механізми реалізації
  конкурсній основі за програмами та проектами, відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та переліку критичних технологій федерального рівня. Причому ці проекти і програми будуть мати наскрізну спрямованість - від досліджень і розробок до виробництва продукції або освоєння нової технології. В системі поворотного бюджетного кредитування науки з'явиться нова форма
 3. Взаємозв'язок державної та регіональної науково-технічної політики
  конкурсно-контрактній основі за програмами і проектам, відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та переліку критичних технологій федерального рівня, в число яких входить проблематика природної та техногенної безпеки. В системі поворотного бюджетного кредитування науки відпрацьовується нова форма проведення конкурсів високоефективних бистрореалізуемих науково-
 4. Державна інноваційна політика
  конкурсної системи відбору інноваційних проектів і програм. До основних принципів і пріоритетів державної політики в науковій та інноваційній діяльності належать: свобода наукового та науково-технічної творчості; правова охорона інтелектуальної власності; інтеграція наукової, науково-технічної діяльності та освіти; підтримка конкуренції у сфері науки і техніки; концентрація
 5. Фінансова сфера
  конкурсній основі. Централізованого фінансування (часткового або повного) федеральних програм розвитку. Залучені кошти суб'єктів господарювання. Залучені кошти юридичних та фізичних осіб включають різні види об'єднання їх вільних коштів, які можуть бути інвестовані. Більшість російських підприємств, незалежно від галузевої приналежності, перебуває зараз у
 6. 4.2.3. Дебати навколо соціальної інженерії. Проблема гуманізації соціологічної діяльності
  конкурсну систему відбору та працевлаштування приемщиц замовлень, оскільки дефіциту кадрів на ці посади не спостерігалося. Чи не пройшли конкурс збиралися звільнити як "відпрацьований ресурс''. При цьому не враховувалися такі обставини: в процесі вивчення не було виявлено осіб, професійно непридатних до роботи приемщиц. Однак було виявлено, що для всіх працюючих тут критичним
 7. ТЕМА 12 Розквіт феодальної системи Місто в системі феодального суспільства
  механізми, зубчасті передачі, свердлильний верстат, підйомний кран, землерийна машина. Був сконструйований і перший автомат - механічний годинник, баштові, а потім кімнатні та кишенькові. В останній третині XV в. винайдено книгодрукування. З XIV в. поширюється вогнепальну зброю. На море на зміну ладьям раннього середньовіччя приходить каравела - многомачтовий корабель, здатний здійснювати
 8. ТЕМА 16 Китайсько-конфуціанскіф світ (VII-ХШвв.)
  конкурсної системи . При створенні управлінського апарату. Ослаблення центральної влади. Реформи Ян Яня. Селянські повстання. Занепад династії Тан. Династія Сунн. Зміцнення приватної власність на землю. Морська торгівля. Винахід пороху і компаса. Книгодрукування. Реформи Ван Ань-ши. Зовнішня політика. Нове розвиток конфуціанської ідеології Чжу Сі. Війна монгольських завойовників проти
 9. ТЕМА 19 Неміцність доцентрових тенденцій Західноєвропейська культура
  механізмів соціалізації намітилася можливість їх поступового повороту до формування активної, самостійної, критично мислячої особистості. 6. 3. Джерела Підсумки розвитку дидактичної традиції в епоху пізньої античності і раннього Середньовіччя підвів у 20-х рр.. XII в. Гуго Сен-Вікторський в "Дідаскаліоне" - самому знаменитому педагогічному трактаті того часу. Розмірковуючи про шляхи організації
 10. § 3. Ідейно-політична боротьба в суспільстві і в партії більшовиків
  механізму, який перешкоджав б процесу обюрокрачування апарату, шляхом створення органів робітничо-селянського контролю за діяльністю центральних органів, про усунення Сталіна з посади генсека і ін Внутріпартійна боротьба 20-х років завершилася перемогою сталінізму. Ставши в 1922 р. Генеральним секретарем ЦК РКП (б), Сталін вміло використовував свою посаду для створення слухняного і вірного йому
 11. § 1. Громадсько-політичне життя
  механізм радянської торгівлі. В цьому Сталін побачив небезпеку, тому він звернувся до членів Політбюро зі спеціальними, але голослівними тлумаченнями. Мова йшла про те, чи вдасться встановити нормальні , стабільні відносини між містом і селом або ж невміння володіти ситуацією буде як і раніше компенсуватися насильством. 1 грудня 1934 в Смольному був убитий Кіров. Більшість істориків схильні
 12. § 2. Перетворення в промисловості
  механізму господарювання, який зберігав протягом тривалого часу. Для нього були характерні надмірна централізація, директивне командування і придушення ініціативи з місць. Чи не були чітко розмежовані функції господарських і партійних органів, які втручалися у всі сторони діяльності промислових підприємств. На рубежі 20 - 30-х років керівництвом країни був прийнятий курс на всебічне
 13. § 3. Колективізація сільського господарства
  механізм, що склався в роки непу. бухарінських варіант вирішення проблем ні єдиною альтернативою сталінському варіанту. Не менш важливим, а головне - практично здійсненним був варіант, передбачений першим п'ятирічним планом розвитку народного господарства на 1928/1929 - 1932/1933 р. У ньому давався потужний поштовх процесу кооперування: до кінця п'ятирічки всі форми сільськогосподарської