НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЦивільне право
ЗМІСТ:
Н.І.Маришева, К.Б.Ярошенко. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини третьої Постатейний. КОНТРАКТ, ИНФРА-М., 2004
ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЗАКОН ПРО ВВЕДЕННЯ В ДІЮ частини третьої Цивільного кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ЧАСТИНА ТРЕТЯ
Розділ V. СПАДКОВЕ ПРАВО
Глава 61. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ
Стаття 1110. Спадкування
Стаття 1111. Підстави спадкування
Стаття 1113. Відкриття спадщини
Стаття 1115. Місце відкриття спадщини
Стаття 1116. Особи, які можуть призиватися до спадкоємства
Стаття 1117. Негідні спадкоємці
Глава 62. Спадкування за заповітом
Стаття 1118. Загальні положення
Стаття 1119. Свобода заповіту
Стаття 1120. Право заповідати будь-яке майно
Стаття 1123. Таємниця заповіту
Стаття 1125. Нотаріально засвідчене заповіт
Стаття 1126. Закрите заповіт
Стаття 1128. Заповідальні розпорядження правами на грошові кошти в банках
Стаття 1130. Скасування і зміна заповіту
Стаття 1132. Тлумачення заповіту
Стаття 1134. Виконавець заповіту
Стаття 1135. Повноваження виконавця заповіту
Стаття 1137. Заповідальний відмова
Стаття 1138. Виконання заповідального відмови
Глава 63. Спадкування за законом
Стаття 1141. Загальні положення
Стаття 1142. Спадкоємці першої черги
Стаття 1143. Спадкоємці другої черги
Стаття 1146. Спадкування за правом представлення
Стаття 1147. Спадкування усиновленими та усиновлювачами
Стаття 1148. Спадкування непрацездатними утриманцями спадкодавця
Стаття 1149. Право на обов'язкову частку у спадщині
Стаття 1150. Права подружжя при спадкуванні
Стаття 1151. Спадкування виморочність майна
Глава 64. ПРИДБАННЯ СПАДЩИНИ
Стаття 1152. Прийняття спадщини
Стаття 1153. Способи прийняття спадщини
Стаття 1154. Термін прийняття спадщини
Стаття 1155. Прийняття спадщини після закінчення встановленого терміну
Стаття 1156. Перехід права на прийняття спадщини (спадкова трансмісія)
Стаття 1157. Право відмови від спадщини
Стаття 1158. Відмова від спадщини на користь інших осіб і відмова від частини спадщини
Стаття 1160. Право відмови від отримання заповідального відмови
Стаття 1161. Прирощення спадкових часток
Стаття 1162. Свідоцтво про право на спадщину
Стаття 1164. Загальна власність спадкоємців
Стаття 1165. Розділ спадщини за згодою між спадкоємцями
Стаття 1166. Охорона інтересів дитини при розділі спадщини
Стаття 1168. Переважне право на неподільну річ під час розподілу спадщини
Стаття 1169. Переважне право на предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку під час розподілу спадщини
Стаття 1170. Компенсація нерозмірності одержуваного спадкового майна із спадковою часткою
Стаття 1171. Охорона спадщини та управління ним
Стаття 1172. Заходи щодо охорони спадщини
Стаття 1173. Довірче управління спадковим майном
Стаття 1174. Відшкодування витрат, викликаних смертю спадкодавця, і витрат на охорону спадщини та управління ним
Стаття 1175. Відповідальність спадкоємців за боргами спадкодавця
Глава 65. УСПАДКУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ МАЙНА
Стаття 1176. Спадкування прав, пов'язаних з участю у господарських товариствах і товариствах, виробничих кооперативах
Стаття 1177. Спадкування прав, пов'язаних з участю в споживчому кооперативі
Стаття 1178. Спадкування підприємства
Стаття 1180. Спадкування речей, обмежено оборотоздатні
Стаття 1181. Спадкування земельних ділянок
Стаття 1182. Особливості поділу земельної ділянки
Стаття 1183. Спадкування невиплачених сум, наданих громадянину в якості засобів до існування
Стаття 1185. Спадкування державних нагород, почесних і пам'ятних знаків
РОЗДІЛ VI. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
Загальні зауваження
Глава 66. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1186. Визначення права, що підлягає застосуванню до цивільно-правових відносин за участю іноземних осіб або цивільно-правових відносин, ускладненим іншим іноземним елементом
Стаття 1188. Застосування права країни з множинністю правових систем
Стаття 1190. Зворотне відсилання
Стаття 1191. Встановлення змісту норм іноземного права
Стаття 1192. Застосування імперативних норм
Стаття 1193. Застереження про публічний порядок
Стаття 1194. Реторсии
Глава 67. Правила, що застосовуються при визначенні ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ОСІБ
Стаття 1195. Особистий закон фізичної особи
Стаття 1196. Право, що підлягає застосуванню при визначенні цивільної правоздатності фізичної особи
Стаття 1197. Право, що підлягає застосуванню при визначенні цивільної дієздатності фізичної особи
Стаття 1199. Право, що підлягає застосуванню до опіки і піклування
Стаття 1200. Право, що підлягає застосуванню при визнання фізичної особи безвісно відсутньою і при оголошення фізичної особи померлою
Стаття 1201. Право, що підлягає застосуванню при визначенні можливості фізичної особи займатися підприємницькою діяльністю
Стаття 1202. Особистий закон юридичної особи
Стаття 1203. Особистий закон іноземної організації, яка не є юридичною особою з іноземної праву
Стаття 1204. Участь держави в цивільно-правових відносинах, ускладнених іноземним елементом
Глава 68. Правила, що застосовуються до майнових та особистих немайнових відносин
Стаття 1205. Загальні положення про право, що підлягає застосуванню до речових прав
Стаття 1206. Право, що підлягає застосуванню до виникнення та припинення речових прав
Стаття 1209. Право, що підлягає застосуванню до форми угоди
Стаття 1210. Вибір права сторонами договору
Стаття 1211. Право, що підлягає застосуванню до договору за відсутності угоди сторін про вибір права
Стаття 1212. Право, що підлягає застосуванню до договору за участю споживача
Стаття 1213. Право, що підлягає застосуванню до договору щодо нерухомого майна
Стаття 1214. Право, що підлягає застосуванню до договору про створення юридичної особи з іноземною участю
Стаття 1215. Сфера дії права, що підлягає застосуванню до договору
Стаття 1216. Право, що підлягає застосуванню до уступку вимоги
Стаття 1217. Право, що підлягає застосуванню до зобов'язань, що виникають з односторонніх угод
Стаття 1218. Право, що підлягає застосуванню до відносин по сплаті відсотків
Стаття 1221. Право, що підлягає застосуванню до відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок недоліків товару, роботи або послуги
Стаття 1222. Право, що підлягає застосуванню до зобов'язань, які виникають внаслідок недобросовісної конкуренції
Стаття 1223. Право, що підлягає застосуванню до зобов'язань, що виникають внаслідок безпідставного збагачення
Стаття 1224. Право, що підлягає застосуванню до відносин з спадкоємства
Цивільне право:
  1. В.Н. Литовкіна, Е.А. СУХАНОВ, В.В. ЧУБАРОВ. ПРАВО ВЛАСНОСТІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ / М.: Статут. - 731 стор - 2008 рік
  2. Р. Беленко. Цивільне право. Частина друга (конспект лекцій). М.: "А-Пріор". - 160 с. - 2007 рік
  3. Р. Беленко. Цивільне право. Частина перша (конспект лекцій). - М.: А-Пріор. - 160 с. - 2007
  4. С.П.Грішаев, А.М.Ерделевскій. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини другої. Постатейний. Під ред .. Підготовлено для системи КонсультантПлюс. - 2007
  5. С.П.Грішаев, А.М.Ерделевскій. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої. Постатейний. Підготовлено для системи КонсультантПлюс. - 2006