Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЦивільне право
ЗМІСТ:
С.П.Грішаев, А.М.Ерделевскій. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої. Постатейний. Підготовлено для системи КонсультантПлюс., 2006
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Прийнятий Державною Думою 21 жовтня 1994 ЧАСТИНА ПЕРША
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підрозділ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. ГРОМАДЯНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Стаття 4. Дія цивільного законодавства у часі
Стаття 7. Цивільне законодавство і норми міжнародного права
Глава 2. ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ, ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Стаття 8. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків
Стаття 12. Способи захисту цивільних прав
Стаття 15. Відшкодування збитків
Підрозділ 2. ОСОБИ
Глава 3. Громадяни (фізичні особи)
Стаття 17. Правоздатність громадянина
Стаття 18. Зміст правоздатності громадян
Коментар до статті 19 січня.
Коментар до статті 20
Коментар до статті 21 січня.
Стаття 23. Підприємницька діяльність громадянина
Стаття 24. Майнова відповідальність громадянина
Стаття 26. Дієздатність неповнолітніх у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років
Стаття 27. Емансипація
Стаття 29. Визнання громадянина недієздатним
Стаття 30. Обмеження дієздатності громадянина
Стаття 32. Опіка Стаття 33. Піклування
Стаття 35. Опікуни та піклувальники
Стаття 37. Розпорядження майном підопічного
Стаття 39. Звільнення та відсторонення опікунів і піклувальників від виконання ними своїх обов'язків
Стаття 41. Патронаж над дієздатними громадянами
Стаття 43. Наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім
Стаття 46. Наслідки явки громадянина, оголошеного померлим
Глава 4. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
§ 1. Основні положення Стаття 48. Поняття юридичної особи
Стаття 50. Комерційні та некомерційні організації
Стаття 51. Державна реєстрація юридичних осіб
Стаття 52. Установчі документи юридичної особи
Стаття 53. Органи юридичної особи
Стаття 54. Найменування і місце знаходження юридичної особи
Стаття 56. Відповідальність юридичної особи
Стаття 57. Реорганізація юридичної особи
Стаття 59. Передавальний акт та розподільчий баланс
Стаття 62. Обов'язки особи, що прийняла рішення про ліквідацію юридичної особи
§ 2. Господарські товариства і суспільства 1. Загальні положення Стаття 66. Основні положення про господарські товариства і товариства
Стаття 67. Права та обов'язки учасників господарського товариства або товариства
Стаття 68. Перетворення господарських товариств і товариств
2. Повне товариство Стаття 69. Основні положення про повне товариство
Стаття 71. Управління в повному товаристві
Стаття 73. Обов'язки учасника повного товариства
Стаття 76. Зміна складу учасників повного товариства
Стаття 77. Вихід учасника з повного товариства
Стаття 79. Передача частки учасника у складеному капіталі повного товариства
3. Товариство на вірі Стаття 82. Основні положення про товаристві на вірі
Стаття 87. Основні положення про товариство з обмеженою відповідальністю
Стаття 88. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 89. Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 90. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 91. Управління у товаристві з обмеженою відповідальністю
Стаття 93. Перехід частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до
Стаття 94. Вихід учасника товариства з обмеженою відповідальністю з товариства
5. Товариство з додатковою відповідальністю Стаття 95. Основні положення про товариства з додатковою відповідальністю
6. Акціонерне товариство Стаття 96. Основні положення про акціонерне товариство
Стаття 97. Відкриті та закриті акціонерні товариства
Стаття 98. Освіта акціонерного товариства
Стаття 99. Статутний капітал акціонерного товариства
Стаття 100. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
Стаття 103. Управління в акціонерному товаристві
Стаття 104. Реорганізація і ліквідація акціонерного товариства
7. Дочірні та залежні суспільства Стаття 105. Дочірнє господарське товариство
§ 3. Виробничі кооперативи Стаття 107. Поняття виробничого кооперативу
Стаття 108. Освіта виробничих кооперативів
Стаття 109. Майно виробничого кооперативу
Стаття 110. Управління у виробничому кооперативі
Стаття 111. Припинення членства у виробничому кооперативі і перехід паю
Стаття 112. Реорганізація і ліквідація виробничих кооперативів
§ 4. Державні і муніципальні унітарні підприємства Стаття 113. Унітарна підприємство
Коментар до статті 114
Стаття 115. Унітарна підприємство, засноване на праві оперативного управління
§ 5. Некомерційні організації Стаття 116. Споживчий кооператив Коментар до
Стаття 117. Громадські та релігійні організації (об'єднання)
Стаття 118. Фонди
Стаття 119. Зміна статуту та ліквідація фонду
Стаття 120. Установи
Стаття 121. Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки)
Стаття 122. Установчі документи асоціацій і союзів
Стаття 123. Права та обов'язки членів асоціацій і союзів
Глава 5. УЧАСТЬ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, СУБ'ЄКТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, муніципальних утворень у відносинах, регульованих цивільним законодавством
Стаття 124. Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації, муніципальні утворення - суб'єкти громадянського права
Стаття 125. Порядок участі Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у відносинах, регульованих цивільним законодавством
Стаття 126. Відповідальність за зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти
Стаття 127. Особливості відповідальності Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації у відносинах, регульованих цивільним законодавством, за участю іноземних юридичних осіб, громадян та держав
Підрозділ 3. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ Глава 6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 128. Види об'єктів цивільних прав
Стаття 130. Нерухомі та рухомі речі
Стаття 131. Державна реєстрація нерухомості
Стаття 132. Підприємство
Стаття 138. Інтелектуальна власність
Стаття 139. Службова і комерційна таємниця
Стаття 140. Гроші (валюта)
Глава 7. ЦІННІ ПАПЕРИ
Стаття 142. Цінний папір
Стаття 147. Виконання за цінним папером
Глава 8. НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА І ЇХ ЗАХИСТ
Стаття 150. Нематеріальні блага
Підрозділ 4. УГОДИ І ПРЕДСТАВНИЦТВО
Глава 9. УГОДИ
§ 1. Поняття, види і форма угод Стаття 153. Поняття угоди
Стаття 157. Угоди, здійснені під умовою
Стаття 161. Угоди, що здійснюються в простій письмовій формі
Стаття 164. Державна реєстрація угод
§ 2. Недійсність угод Стаття 166. Оспорімие і нікчемні угоди
Стаття 168. Недійсність угоди, що не відповідає закону або іншим правовим актам
Стаття 170. Недійсність мнимої і удаваної угод
Наслідком недійсності цих угод є двостороння реституція. Стаття 174. Наслідки обмеження повноважень на вчинення правочину
Стаття 177. Недійсність угоди, укладеної громадянином, не здатним розуміти значення своїх дій або керувати ними
Стаття 180. Наслідки недійсності частини угоди
Глава 10. ПРЕДСТАВНИЦТВО. ДОВІРЕНІСТЬ
Стаття 182. Представництво
Підрозділ 5. ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
Глава 11. ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ
Стаття 190. Визначення терміну
Глава 12. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
Стаття 195. Поняття позовної давності
Стаття 200. Початок перебігу строку позовної давності
Стаття 201. Термін позовної давності при зміні осіб у зобов'язанні
Розділ II. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА
Глава 13. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 209. Зміст права власності
Стаття 210. Тягар утримання майна
Стаття 212. Суб'єкти права власності
Стаття 213. Право власності громадян і юридичних осіб
Стаття 214. Право державної власності
Стаття 216. Речові права осіб, які не є власниками
Стаття 217. Приватизація державного та муніципального майна
Глава 14. ПРИДБАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Стаття 218. Підстави набуття права власності
Стаття 219. Виникнення права власності на знову створюване нерухоме майно
Стаття 220. Переробка
Стаття 222. Самовільна споруда
Стаття 223. Момент виникнення права власності у набувача за договором
Стаття 224. Передача речі
Стаття 225. Безхазяйне речі
Стаття 226. Рухомі речі, від яких власник відмовився
Стаття 230. Бездоглядні тварини Стаття 231. Набуття права власності на бездоглядних тварин Стаття 232. Відшкодування витрат на утримання бездоглядних тварин і винагорода за них
Стаття 234. Набувальна давність
Глава 15. ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Стаття 235. Підстави припинення права власності
Стаття 237. Звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника
Стаття 238. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати
Стаття 241. Викуп домашніх тварин при неналежному поводженні з ними
Глава 16. ЗАГАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Стаття 244. Поняття і підстави виникнення спільної власності
Стаття 245. Визначення часток у праві часткової власності
Стаття 246. Розпорядження майном, що перебуває в частковій власності
Стаття 247. Володіння і користування майном, що перебуває в частковій власності
Стаття 250. Переважне право купівлі
Стаття 251. Момент переходу частки у праві спільної власності до набувача за договором
Стаття 253. Володіння, користування та розпорядження майном, що перебуває у спільній власності
Стаття 256. Загальна власність подружжя
Стаття 257. Власність селянського (фермерського) господарства Стаття 258. Розділ майна селянського (фермерського) господарства
Глава 17.
ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Стаття 260. Загальні положення про право власності на землю
Стаття 262. Земельні ділянки загального користування. Доступ на земельну ділянку
Стаття 265. Підстави набуття права довічного успадкованого володіння земельною ділянкою Стаття 266. Володіння і користування земельною ділянкою на праві довічного успадкованого володіння Стаття 267. Розпорядження земельною ділянкою, які у довічне успадковане володінні
Стаття 272. Наслідки втрати власником нерухомості права користування земельною ділянкою
Стаття 274. Право обмеженого користування чужою земельною ділянкою (сервітут) Стаття 275. Збереження сервітуту при переході прав на земельну ділянку Стаття 276. Припинення сервітуту
Стаття 277. Обтяження сервітутом будівель і споруд
Глава 18. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА НА ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ
Стаття 288. Власність на житлове приміщення
Стаття 290. Спільне майно власників квартир у багатоквартирному будинку
Стаття 292. Права членів сім'ї власників житлового приміщення
Глава 19. ПРАВО ГОСПОДАРСЬКОГО ВЕДЕННЯ, ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Стаття 294. Право господарського відання
Стаття 297. Розпорядження майном казенного підприємства
Глава 20. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ та інших речових прав
Стаття 301. Витребування майна з чужого незаконного володіння
Стаття 302. Витребування майна від добросовісного набувача
 Стаття 303. Розрахунки при поверненні майна з незаконного володіння
 Стаття 305. Захист прав власника, що не є власником
 Розділ III. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА
 Підрозділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 Глава 21. ПОНЯТТЯ І СТОРОНИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 Стаття 307. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення
 Стаття 308. Сторони зобов'язання
 Глава 22. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
 Стаття 309. Загальні положення
 Стаття 313. Виконання зобов'язання третьою особою
 Стаття 317. Валюта грошових зобов'язань
 Стаття 318. Збільшення сум, виплачуваних на утримання громадянина
 Стаття 322. Солідарні зобов'язання
 Стаття 327. Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит
 Глава 23. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
 § 1. Загальні положення Стаття 329. Способи забезпечення виконання зобов'язань
 § 2. Неустойка Стаття 330. Поняття неустойки
 Стаття 331. Форма угоди про неустойку
 § 3. Застава Стаття 334. Поняття і підстави виникнення застави
 Стаття 335. Заставодавець
 Стаття 337. Забезпечує запорукою вимога
 Стаття 339. Договір про заставу, його форма та реєстрація
 Стаття 340. Майно, на яке поширюються права заставодержателя
 Стаття 341. Виникнення права застави
 Стаття 343. Утримання та збереження заставленого майна
 Стаття 344. Наслідки втрати або пошкодження заставленого майна
 Стаття 346. Користування та розпорядження предметом застави
 Стаття 349. Порядок звернення стягнення на заставлене майно
 Стаття 351. Дострокове виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, і звернення стягнення на заставлене майно
 Стаття 354. Наслідки примусового вилучення заставленого майна
 Стаття 357. Застава товарів в обороті
 § 4. Утримання Стаття 359. Підстави утримання
 § 5. Порука Стаття 361. Договір поруки
 Стаття 363. Відповідальність поручителя
 Стаття 365. Права поручителя, який виконав зобов'язання
 § 6. Банківська гарантія Стаття 368. Поняття банківської гарантії
 Стаття 369. Забезпечення банківською гарантією зобов'язання принципала
 Стаття 371. Безвідкличної банківської гарантії
 Стаття 375. Обов'язки гаранта під час розгляду вимоги бенефіціара
 Стаття 377. Межі зобов'язання гаранта
 § 7.Задаток Стаття 380. Поняття завдатку. Форма угоди про завдаток
 Глава 24. Зміна осіб у зобов'язанні
 § 1. Перехід прав кредитора до іншої особи Стаття 382. Підстави та порядок переходу прав кредитора до іншої особи
 Стаття 383. Права, які не можуть переходити до інших осіб
 Стаття 387. Перехід прав кредитора до іншої особи на підставі закону
 § 2. Переклад боргу Стаття 391. Умова і форма переведення боргу
 Глава 25. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
 Стаття 393. Обов'язок боржника відшкодувати збитки
 Стаття 395. Відповідальність за невиконання грошового зобов'язання
 Стаття 397. Виконання зобов'язання за рахунок боржника
 Стаття 401. Підстави відповідальності за порушення зобов'язання
 Стаття 402. Відповідальність боржника за своїх працівників
 Стаття 405. Прострочення боржника
 Глава 26. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
 Стаття 407. Підстави припинення зобов'язань
 Стаття 409. Відступне
 Стаття 411. Випадки неприпустимість заліку
 Стаття 414. Припинення зобов'язання новацією
 Стаття 416. Припинення зобов'язання неможливістю виконання
 Стаття 418. Припинення зобов'язання смертю громадянина
 Підрозділ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР
 Глава 27. ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ
 Стаття 420. Поняття договору
 Стаття 422. Договір і закон
 Стаття 425. Дія договору
 Стаття 426. Публічний договір
 Стаття 428. Договір приєднання
 Стаття 429. Попередній договір
 Стаття 430. Договір на користь третьої особи
 Глава 28. ВИСНОВОК ДОГОВОРУ
 Стаття 432. Основні положення про укладення договору
 Стаття 433. Момент укладання договору
 Стаття 435. Оферта
 Стаття 438. Акцепт
 Стаття 441. Укладення договору на підставі оферти, не визначальною термін для акцепту
 Стаття 445. Укладення договору в обов'язковому порядку
 Стаття 446. Переддоговірні спори
 Стаття 448. Організація і порядок проведення торгів
 Глава 29. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
 Стаття 450. Підстави зміни і розірвання договору
 Стаття 451. Зміна і розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин
 Стаття 452. Порядок зміни і розірвання договору
 Цивільне право:
  1.  В.Н. Литовкіна, Е.А. СУХАНОВ, В.В. ЧУБАРОВ. ПРАВО ВЛАСНОСТІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ / М.: Статут. - 731 стор - 2008 рік
  2.  Р. Беленко. Цивільне право. Частина друга (конспект лекцій). М.: "А-Пріор". - 160 с. - 2007
  3.  Р. Беленко. Цивільне право. Частина перша (конспект лекцій). - М.: А-Пріор. - 160 с. - 2007
  4.  С.П.Грішаев, А.М.Ерделевскій. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини другої. Постатейний. Під ред .. Підготовлено для системи КонсультантПлюс. - 2007
  5.  Н.І.Маришева, К.Б.Ярошенко. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини третьої Постатейний. КОНТРАКТ, ИНФРА-М. - 2004