Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес та заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяПедагогічна психологія → 
« Попередня Наступна »
Ітельсон Л.Б.. Лекції з сучасних проблем психології навчання Володимир, - 264 с., 1972 - перейти до змісту підручника

4. КОГНІТИВНИЙ РІВЕНЬ. НАУЧЕНИЕ ЗНАННЯМ

Численні дослідження у нас і за кордоном показали, що у людини теж є описаний механізм. Причому, якщо в якості відповідних використовуються вроджені реакції (мігательний або колінний рефлекси, шкірно-гальванічна реакція тощо), то він загалом працює точно так само, як у тварин. Хіба що зв'язки утворюються швидше.
Про подібність основних механізмів умовно-рефлекторного навчання у людей і тварин свідчить також вивчення дітей в період до одного року, коли научение здійснюється в основному за рахунок біологічних підкріплень.
Однак, вже до року починають все виразніше вимальовуватися відмінності способів відображення і переробки інформації, властиві людині. І це не може не накладати відбитку на роботу самого базисного механізму утворення умовних рефлексів.
Перше з цих корінних відмінностей було підкреслено вже І. П. Павловим. Крім реальних сигналів - впливів самих речей - на вищу нервову діяльність людини впливають ще сигнали другого роду - слова. Мовні стимули є сигналами речей, їх властивостей, відносин і до певної міри можуть замінювати ці речі, властивості і відносини.
Так, наприклад, якщо виробити у людини умовний рефлекс (вилучання пальця) на світ, супроводжуваний ударом струму, то слово «світло» викличе у нього той же рефлекс - палець мимоволі сіпнеться. Звідси видно, що у людини область сигналів, які можуть вступати в зв'язку, значно ширше. Замість речей і їх властивостей в якості умовних сигналів можуть «працювати» слова, що позначають речі та їх властивості. У ході навчання виникають не тільки зв'язку «річ - річ», а й «слово-річ», «річ-слово», «слово-слово». Коротше, слова починають керувати навчанням і діями людини, нарівні з реальними впливами нашого зовнішнього світу.
Істотно змінюється і природа підкріплення. У тварини воно має біологічний характер. Це - задоволення певних органічних потреб. У людини виникає величезне число суспільно-обумовлених потреб: від потреби в телевізорі і хорошому костюмі до потреб в суспільному визнанні, в осмисленості свого життя (тобто наявності у неї вищої мети), в добро, красу, істину.
Будь-який сигнал (слова, речі, події), пов'язаний з діями або вчинками, які задовольняють ці потреби, може стати підкріпленням.
Можливість такого процесу теж була відзначена І. П. Павловим. У ряді дослідів він показав, що навіть у тварин умовний сигнал може стати підкріпленням. Так, наприклад, якщо вироблений харчової умовний рефлекс на світло, то потім вже сам світло може стати підкріпленням для звуку. Кілька сполучень світла зі звуком (що викликає харчову реакцію) призводить до того, що вже тільки звук починає викликати ту ж харчову реакцію. Такі умовні рефлекси І. П. Павлов назвав вторинними. Можливі н третинні умовні рефлекси і т. д.
Докладно теорію таких типів навчання розробив американський психолог Кларк Халл (1884-1953). Він показав, що будь-який, багаторазово підкріплений стимул сам набуває властивостей підкріплення. Такі, що не вроджені, а набуті підкріплення, Халл назвав вторинними потребами. У тварин такого роду вторинні, «завчені» потреби обмежені, виробляються з працею і спираються, в кінцевому рахунку, на біологічні потреби. У людини вони становлять основний репертуар його потреб і, в кінцевому рахунку, спираються на соціальні потреби (тобто висловлюють ставлення до інших людей, а не до природи).
Нарешті, як ми вже знаємо, у людини істотно змінюються природа, характер і способи самого відображення реальності. Воно набуває характеру логічного, категоріального, аналітико-синтетичного мислення, а його результати - форму знань і дій.
У відповідності з усім сказаним природу, механізми та умови розглянутого научения на когнітивному рівні можна визначити наступним чином:
1. Сутність навчання людини полягає у виявленні у речей нових властивостей, що мають значення для його діяльності.
2. Зміст навчання складає утворення зв'язків між відображеннями нових виявлених властивостей речей (новими знаннями) і вже відомими їх властивостями (старими знаннями).
3. Умови навчення:
а) щоб нові освоюються властивості реальності були корисні, т. з. забезпечували успішне здійснення певної потрібної людині діяльності;
б) щоб ця корисність виявлялася неодноразово.
4. Основа навчення полягає в розумовій переробці інформації, що надходить із зовнішнього світу: узагальненні та абстрагуванні його властивостей, зв'язуванні з мовними позначеннями і т.д.
Отже, сенсорне научение на когнітивному рівні виступає какнаученіе знань.
 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. КОГНІТИВНИЙ РІВЕНЬ. НАУЧЕНИЕ ЗНАННЯМ "
 1. ЛЕКЦІЯ 1. Сутність і види навчання, сучасні теорії навчання.
  Навчення, сучасні теорії
 2. 11. ПОРІВНЯННЯ сенсорних і моторних МОДЕЛЕЙ Навчені. ПОНЯТТЯ ВИДІВ НАВЧАННЯ
  когнітивні). Сенсорне научение переростає на когнітивному рівні в освоєння істотних об'єктивних властивостей реальності, її класифікацію в категоріях досвіду людства та узагальнення за допомогою мови в значеннях. Воно перетворюється на научение знань. Моторне научение на когнітивному рівні переростає в освоєння програм дій, відповідних певним, свідомо поставленим
 3. 0. Теорія соціального навчання
  навчення показує, як дитина пристосовується в сучасному світі, як він засвоює звички і норми сучасного суспільства. Представники цього напряму вважають, що поряд з класичним обумовлюванням і оперантного навчання існує також научение шляхом імітації, наслідування. Так, А. Бандура вважав, що нагорода і покарання недостатні, щоб навчити новому поведінки. Діти
 4. 9.1.1. Поведінкові і когнітивні теорії мотивації Класичний біхевіоризм 1.
  Навчення відповідно до механізмами класичного і оперантного
 5. Аарон Бек, А. Раш, Брайан Шо, Гері Емері .. Когнітивна терапія депресії, 1979

 6. Висновки
  когнітивну структуру. У наступному розділі ми більш детально обговоримо вплив моделей на формування способів поведінки. Нарешті, ми обговоримо деякі ситуаційні «підбурювачі» кримінальної поведінки, такі як авторитетні фігури і срсдовие фактори, що обумовлюють процес деиндивидуализации. Буває, що незаконні або кримінальні дії вчиняються по або вимогу або
 7. чванство
  знанням і досвіду; в нехтуванні до культурних цінностей минулого чи ін
 8. Соціальне навчання
  когнітивних змінних, внутрішніх процесах, кото-риеобично називають мисленням і пам'яттю. Класичне і онерантное обумовлення ігнорують все те, що відбувається між сприйняттям стимулу і відповіддю (або реакцією). Послідовники Скіннера стверджують: «Якщо ми можемо описати спостерігається поведінка, навіщо обтяжувати себе тим, що станься г в лабіринті внутрішніх процесів?» Прихильники георін
 9. 6.1. Строгий природничо-науковий підхід до аналізу та поясненню психічних явищ в психології поведінки. Класичний біхевіоризм
  когнітивної американо-європейської психології такі «проміжні змінні» придбали різноманітні форми гіпотетичних функціональних механізмів і семантичних репрезентативних структур, що забезпечують обробку інформації (див. наступні
 10. Когнітивна психологія . Теорії когнітивної організації мотиваційних процесів людини Ліон Фестінгер Теорія когнітивного дисонансу
  когнітивний дисонанс), коли дві думки (думки, переконання, позиції) усвідомлюються ним як суперечливі, несумісні. - При наявності узгодженості в наявній системі зна ний людина уникає подій, що породжують дисонанс, або намагається на помічати і ігнорувати їх. 2. Стан когнітивного дисонансу виникає тоді: - коли людина сприймає самого себе як причи ни
 11. 6. Соціогенетіческіе концепції розвитку
  навчення, після входження в американську психологію ідеї проведення суворого наукового експерименту, за прикладом дослідів І. П. Павлова, виступила ідея поєднання стимулу і реакції, умовних і безумовних стимулів. Так виникла асоціації-ністіческая теорія навчання (Дж. Уотсон, Е. Газрі). Коли увагу дослідників привернули функції безумовного стимулу у встановленні нової асоціативної
 12. Когнітивна модель депресії
  Когнітивна модель
 13. Глава 8. Когнітивні техніки.
  Глава 8. Когнітивні
 14. 15. КОГНІТИВНИЙ РІВЕНЬ. НАУЧЕНИЕ ПОНЯТТЯМИ
  навченню людини, враховуючи його особливості і відмінності. Теорію і глибоке дослідження сигнификативную, тобто знакових відносин в психічної діяльності і научении людини здійснив радянський психолог Л. С. Виготський. Він підкреслив, що найважливіша відмінність психічної діяльності людини полягає в появі у нього нової особливої ??форми відображення реальності - понять. Це - відображення
 15. Частина 2. Когнітивно-бихевиоральная терапія
  Частина 2. Когнітивно-бихевиоральная
 16. Хейлі Д.. Еволюція психотерапії: Том 2. "Осінь патріархів": психоаналитически орієнтована і когнітивно-біхевіораль-ная терапія / Пер. з англ. - М.: Незалежна фірма "Клас". - 416 с. - (Бібліотека психології та психотерапії)., 1999

 17. Глава 17. Когнітивна терапія і використання антидепресантів.
  Глава 17. Когнітивна терапія і використання
 18. Б. Ф. Скіннер (1904-1990) Радикальний біхевіоризм
  когнітивної психології. - час між бажаним поведінкою тварини і під кріпленням має бути мінімальним; - найбільш ефективно позитивне підкріплення; - підкріплюватися повинно найменший рух тваринного, спрямоване до мети; - небажане поведінка повинна вгашайте шляхом відсутність про ствия підкріплення; - після обумовлення частини складного поведінки під крепляется повинно
 19. Глава 3. Терапевтичні відносини в контексті когнітивної терапії.
  Когнітивної