Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство . Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
С. В. Маланов. метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ., 2005 - перейти до змісту підручника

Когнітивна психологія. Теорії когнітивної організації мотиваційних процесів людини Ліон Фестінгер Теорія когнітивного дисонансу

1. Людина прагне до того, щоб його система знань і уявлень про світ і про себе самого була узгодженою і несуперечливої. Людина переживає емоційний дискомфорт і напругу (когнітивний дисонанс), коли дві думки (думки, переконання, позиції) усвідомлюються ним як суперечливі, несумісні.

- При наявності узгодженості в наявній системі зна ний людина уникає подій, що породжують дисонанс, або намагається на помічати і ігнорувати їх.

2. Стан когнітивного дисонансу виникає тоді: -

коли людина сприймає самого себе як причи ни виникла когнітивної неузгодженості; -

коли дії суб'єкта засновані на вільному виборі і руйнують «Я-концепцію» (Елліот Аронсон); -

коли люди відчувають особисту відповідальність за свої «невірні» дії і вчинки; -

коли такі дії і вчинки мають серйозні послід ствия.

3 . При виникненні когнітивного дисонансу людина прагне усунути або зменшити його. Когнітивний дис сонанс усувається: -

шляхом зміни одного з елементів системи своїх зна ний (думок) таким чином, щоб він не суперечив іншому; -

шляхом додавання в суперечливу структуру знань но вих елементів, що роблять її більш узгодженої;

208

- шляхом зменшення значущості для людини не погоджу щихся між собою знань.

4. Коли свої дії чи вчинки, які викликають когнітивний дисонанс, людина не може виправдати і ого снить зовнішніми факторами, зменшення дисонансу дости гается внутрішнім виправданням своєї поведінки шляхом вимірюв нання своїх думок і установок - ефект недостатнього

виправдання.

5. Існують різні типи ситуацій, в яких віз никает когнітивний дисонанс:

- логічне невідповідність: людина усвідомлює, що прийняв рішення на користь одного варіанта, а логіка вимагає друго го; -

невідповідність культурних зразків: людина, діючи у відповідності зі своїми установками, усвідомлює, що він вступає в протиріччя з загальноприйнятими нормами; -

невідповідність нового знання більш узагальненої системі уявлень; -

невідповідність нових знань минулому досвіду.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Когнітивна психологія. Теорії когнітивної організації мотиваційних процесів людини Ліон Фестінгер Теорія когнітивного дисонансу "
 1. 9.1.1. Поведінкові і когнітивні теорії мотивації Класичний біхевіоризм 1.
  мотиваційним станом -« драйвом »(си-уе), яке залежить від потреби, первинної потреби (пеее). 2. Існує сукупність вроджених первинних по требностей: голод, спрага, уникнення болю, потреба у продовженні роду і т. д. 3. Всі нові форми спрямованої предметної активно сти - вторинні потреби - живі організми прид-207 тануть на основі научения в
 2. Хейлі Д.. Еволюція психотерапії: Том 2. "Осінь патріархів": психоаналитически орієнтована і когнітивно-біхевіораль-ная терапія / Пер. з англ. - М.: Незалежна фірма " Клас ". - 416 с. - (Бібліотека психології та психотерапії)., 1999

 3. Аарон Бек Когнітивна терапія
  когнітивної терапії та великий фахівець в області лікування депресій. Ступінь доктора медичних наук він отримав в 1946 в Єльському Університеті і зараз є професором психіатрії, а також професором педагогічної аспірантури в Університеті штату Пенсільванія. Крім того, він позаштатний професор психіатрії в Університеті Темпле. Бек - автор численних книг, що розповідають про
 4. Моделі мислення в когнітивної психології
  когнітивної американо-європейської психології мислення розглядається як процес, за допомогою якого формуються нові репрезентації на основі складних розумових механізмів перетворення інформації (див. нижче: теорії пам'яті). При цьому наголошується, що мислення: - передбачає використання наявної інформації (знань) і її перетворення: а) у формі образних і про-266
 5. Тема 8. Внутріособистісні конфлікти
  когнітивного дисонансу Л. Фестінгер. Теорія потреб А. Маслоу. Форми прояву внутрішньоособистісних конфліктів і їх симптоми: неврастенія, ейфорія, регресія, проекція, номадизм, раціоналізм. Способи вирішення внутрішньоособистісних конфліктів та їх зміст: компроміс, догляд, переорієнтація, сублімація, ідеалізація, витіснення, корекція. Особливості виникнення внутрішньоособистісних конфліктів,
 6. Когнітивна модель депресії
  Когнітивна модель
 7. Частина 2. Когнітивно-бихевиоральная терапія
  Частина 2. Когнітивно-бихевиоральная
 8. Основні принципи когнітивної моделі
  когнітивної моделі лежать вісім конкретних принципів. Перший з них такий: поведінка і почуття людини визначаються тим, як він структурує ситуацію. Наприклад, коли людина вважає ситуацію небезпечною, він відчуває тривогу і вживає заходів для того, щоб захистити себе або ж втекти. Когнітивне структурування пускає в хід певні емоції, які або мобілізують людини, змушуючи його
 9. Когнітивна тріада
  когнітивних зразка (паттерна). У результаті роботи цієї когнітивної тріади пацієнт бачить себе, все, що відбувається з собою і своє майбутнє в негативному світлі. Перший компонент тріади - негативну думку людини про себе самого. Він вважає себе дефективних, неповноцінним, знедоленим і приписує всі неприємності власним розумовим, фізичним і моральним дефектів. Через це він починає
 10. Ульрік Найссер
  когнітивних гіпотез. 141 2. Пізнання забезпечується когнітивними схемами, вича: - дозволяють асимілювати інформацію про довкілля, відокремлюючи відоме від невідомого; - носять амодальний узагальнений характер і тому позво ляють обробляти і асимілювати інформацію, маю щую різну модальність. 3. При цьому пізнавальна активність носить циклічний ський,