НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціБезпека життєдіяльності (БЖД) → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Михайлов, В. П. Соломін, А. Л. Михайлов, А. В. Старостенко та ін. Безпека життєдіяльності: Підручник для вузів / - СПб.: Пітер. - 302 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

Класифікація виробничих аварій і катастроф

Господарська діяльність людини призводить до порушення екологічної рівноваги, виникнення аномальних природних і техногенних ситуацій: стихійних лих, катастроф і аварій з численними людськими жертвами, величезними матеріальними втратами і порушеннями умов нормальної життєдіяльності (рис. 1.5).

Надзвичайні ситуації

Безконфліктні

Пов'язані зі стихійними лихами, дзятельностью людини і космічними катастрофами

Причини

Військові

зіткнення

Екстремістське

політична

боротьба

Національні та релігійні конфлікти

Тероризм

Економічні

кризи

Соціальні

вибухи

Протистояння

розвідок

Кримінальна

злочинність

НС техногенного характеру (10 типів, 47 видів)

НС екологічного характеру (4 типи, 20 видів)

НС техногенного та екологічного характеру, викликані діяльністю військ

НС природного характеру (7 типів, 51 вид)

НС біологосоціальние (3 типу, 14 видів)

Космічні катастрофи

Типи

Ударно-

зіткнень

3) аварії з викидом (загрозою викиду) хімічно небезпечних речовин; 4)

аварії з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин; 5)

аварії с. викидом (загрозою викиду) біологічно небезпечних речовин; 6)

раптове обвалення будівель, споруд; 7)

аварії в електроенергетичних системах; 8)

аварії в комунальних системах життєзабезпечення; 9)

аварії на очисних спорудах; 10)

гідродинамічні аварії (прориви гребель, дамб, шлюзів, перемичок).

Таблиця 1.2. Класифікація надзвичайних ситуацій природного і техногенного походження з масштабу поширення і тяжкості наслідків ВідЧС Чисельність Порушені Розмір Розміри Виділення постраждавши умови материаль зони НС сил і засобів ших жизнедея ного (межі для ліквідації ності, збитку, території) НС кіл-у чол. тис. МРОТ Локальна Не більше 10 Не більше 100 Не більше 1 Об'єкт виробничого або соціального призначення Об'єкт Місцева 10-50 100-300 1-5 Населений пункт, місто, район Органи

місцевого

самоврядування терито 50-500 300-500 5-500. - ^ Суб'єкт РФ Суб'єкт РФ * риальная Регіональ 50-500 500-1000 500-5000 2 суб'єкта РФ Суб'єкти РФ ная Федераль Понад 500 Понад 1000 Понад 5000 Більше двох Суб'єкти РФ ная суб'єктів РФ Трансгра НС, вражаючі чинники якої за межі РФ. Уряд ничная або НС. яка сталася за кордоном, але зачіпає РФ територію РФ * Суб'єкти РФ - республіка, край, область, міста Москва, Санкт-Петербург, аьтіномная область н автономний округ.

Причин аварій і катастроф безліч, але основними є наступні:?

Порушення трудової і технологічної дисципліни;?

Помилки при проектуванні;?

Помилки при будівництві:?

Знос обладнання, будівель, споруд;?

Результат стихійних лих.

За відомчої приналежності НС можна класифікувати таким об-разом (рис.

1.6). Швидкість поширення НС. Надзвичайна ситуація може носити вибуховий, стрімкий, швидко поширюється або помірний і плавний харак-тер («повзучі катастрофи»).

Надзвичайні ситуації невійськового характеру

За відомчої приналежності I У промисловості У житловій, комунальній та побутовій сфері -1 У військовій сфері У лісовому господарстві

На транспорті

Ц_

Наземна трубопровідну J Підземному дня може початися практично в момент виникнення процесу надзвичайної події або трохи пізніше і тривати від кількох годин, днів, місяців до декількох ліг і десятиліть.

При географічному розподілі території, що зазнала впливу надзвичайної події, виділяють три зони: зона удару, зона «фільтрації», зона надання громадської допомоги.

Зона удару - це місце, в якому знаходяться жертви надзвичайної ситуації. Зона «фільтрації * розташована навколо зони удару. У ній відразу стає відомо про подію, звідси відразу ж надходить допомога без будь-якого формального оповіщення.

У більш пізні терміни до ліквідації НС підключаються сили і засоби із зони надання громадської допомоги. 1.3.1.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Класифікація виробничих аварій і катастроф "
 1. Аварії на водному транспорті
  класифікаційного товариства - Регістру судноплавства Ллойда, щорічно гине 350-400 судів, тобто щодня гине одне судно. Прийнята наступна класифікація аварій та катастроф на водному транспорті:? корабельна аварія - загибель судна або його повна конструктивне руйнування;? аварія - пошкодження судна або його знаходження на мілині не менше 40 годин (для пасажирського - 12 годин). К
 2. 1. Поняття аварії, катастрофи
  виробничого процесу, завдає шкоди навколишньому середовищу. Найбільш типовими наслідками аварій можуть бути вибухи, пожежі, затоплення, завали шахт, зараження навколишнього середовища небезпечними хімічними речовинами. Катастрофа - великомасштабна аварія чи інша подія, яка веде до важких і трагічним подіям. Різниця між аварією і катастрофою визначається тяжкістю
 3. 2.4. Аварії на транспорті
  аварій та катастроф на залізничному транспорті - несправності колії, рухомого складу, засобів сигналізації, централізації і блокування, помилки диспетчерів, неуважність і халатність машиністів. Найчастіше відбувається сходження рухомого складу з рейок, зіткнення, наїзди на перешкоди на переїздах, спеки і вибухи безпосередньо у вагонах. Однією з основних проблем сучасності стало
 4. Розділ II. Соціально-статистичні основи 3.
  Класифікації. Груба класифікація поділяє населення за шкалою виробничих стосунків, не задаючись питанням про соціологічної значущості-337 Хрестоматія ти результатів; вона формує, однак, відповідно підходу, особливий середній шар, який об'єднує дрібних підприємців і виділяються високою кваліфікацією одержувачів заробітної плати і окладів. Далі буде показано, що така
 5. 1. НС, класифікація і причини виникнення
  виробнича або транспортна аварія (кат строфа), які призвели до надзвичайно несприятливих змін у сфері проживання і, як правило, до масового ураження флори, фауни, грунтів, повітряної і в Загалом природи. + Виробнича або транспортна катастроф - велика аварія, що призвела за собою людські жертви і значні матеріальні збитки. + Техногенна катастрофа - раптове,
 6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1.
  Аварійно-рятувальних формувань, рятувальників і освітніх установ з їх підготовки на території РФ "від 27.0I.I3 р., № 4. I. Угода держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" Про взаємодію в області попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру "від 22 січня 1І3 р. Інформаційний вісник Ради глав
 7. Ергономічні показники бурових установок Критерії опеньки умов праці залежно від важкості та напруженості трудового процесу
  класифікацією умови праці поділяються на чотири класи Г281: 1 - оптимальні; 2 - допустимі; 3 - шкідливі; 4 - небезпечні (екстремальні). У ці класи входять показники, що дозволяють оцінити ступінь відхилень параметрів виробничого середовища і трудового процесу від діючих гранично допустимих рівнів. Робота в небезпечних (екстремальних) умовах праці не допускається, за
 8. 2.2. Аварії на радіаційно-небезпечних об'єктах
  аварій можуть виникнути великі зони радіоактивного забруднення місцевості і відбуватися персоналу ядерної та радіаційно-небезпечних об'єкт (POO) і населення, що характеризує створилася стацій як надзвичайну. Ступінь небезпеки і масштаби ой НС будуть визначатися кількістю і активністю кинутих радіоактивних речовин, а також енергією і супроводжуючих їх розпад іонізуючих змін.
 9. 2. класифікаційні ВИМОГИ ДО РЯТУВАЛЬНИКАМ
  аварійно-рятувальних служб, яка виконує обов'язки з проведення пошукових, рятувальних та інших невідкладних робіт і має для цього відповідну підготовку. Визначення ступеня готовності рятувальників до ліквідації наслідків аварій, небезпечних природних явищ, катастроф, стихійних чи інших лих проводиться на основі кваліфікаційних вимог і підтверджується в атестаційному
 10. Економічні механізми
  виробничих фондів підприємств, організацій, установ надзвичайних страхових фондів; застосування заохочувальних цін, і надбавок на продукцію, вироблену на підприємствах, що знижують ризик надзвичайних ситуацій та пом'якшуючих наслідки аварій і катастроф; введення спеціального оподаткування продукції, виробленої на потенційно небезпечних об'єктах з застосуванням небезпечні технології; -
 11. Теорія безпеки
  класифікації аварій та катастроф: з причин і джерел виникнення (природні, техногенні, соціально-економічні, екологічні, військові); за масштабами їх наслідків (глобальні, національні, регіональні, місцеві та об'єктові); ступеня їх визначеності і передбачуваності (проектні, запроектні, гіпотетичні). Принципове значення в теорії безпеки надається встановленню
 12. Тема 3. Техногенні аварії та катастрофи
  катастрофи
 13. ГЛАВА 9 Транспортні аварії та катастрофи
  катастрофи
 14. 1.2. Механізми реалізації
  класифікації аварій і катастроф , попередження та пом'якшення їх наслідків з урахуванням реально існуючих процесів громадського соціально-економічного розвитку. Науково-технічна політика в галузі безпеки передбачає також постановку системних досліджень з найважливіших проблем механіки, фізики та хімії аварій та катастроф для складних технічних систем. Такі дослідження особливо
 15. ГЛАВА 3 Класифікація надзвичайних ситуацій природного характеру
  ГЛАВА 3 Класифікація надзвичайних ситуацій природного
 16. 2. Характеристика і класифікація НС техногенного походження
  виробничою діяльністю людини і можуть протікати забрудненням та без забруднення навколишнього середовища. Забруднення навколишнього середовища можуть відбуватися при аваріях на промислових підприємствах з викидом радіоактивних, хімічно небезпечних і біологічно небезпечних речовин. До аварій з викидом або загрозою викиду радіоактивних речовин відносяться аварії , що відбуваються, на атомних станціях,