Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

5.2. Вивчення впливу подрібнення гліністоїч) матеріалу на його активність

Подрібнення відноситься до числа важливих операцій в технології поліз-них копалин, що визначають як повноту вилучення мінералів і елементів з гірських порід, так і кінетику різних гетерогенних процесів , що протікають за участю протікають за участю твердих речовин в тонко-дисперсному стані. Дисперсність продуктів тонкого подрібнення оце-ється величиною питомої поверхні, що досягає декількох десят-ков і навіть сотень метрів на грам.

У роботах [3, 10, 11, 14-16, 45, 50, 104] встановлено, що з підвищенням дисперсності, що приводить до зростання активності речовини, представля-ється можливим інтенсифікувати багато технологічні процеси: розтин руд, вилуговування окремих компонентів з мінерального си-рья, доизвлечения цінних елементів з наполегливих руд і концентратів та ін

Питомі поверхні шламів у флотаційних пульпах можуть досягати декількох квадратних метрів на грам (табл. 49) .

Ill

Питома поверхня і середній діаметр частинок шламів, зернистого кварцу

і ільменіту [10]

Матеріал Питома поверх-ність, см2 / г Середній діаметр частинок, мкм Шлами: глинисті 41600 0,57 цірконсвис 35926 0,36 кварцові 19833 1,14: ільменітовис 30922 0.52 1 касситерітових 25771 0,34 і1 магнетитові 33128 0,37 и Кварц (зернистий) 135 | 168,00 'Ільменіт (зернистий) 178! 73,00 и

З таблиці видно, що питома поверхня глинистих шламів име-ет максимальне значення.

При подрібненні глинистих руд найважливіше зна-чення набуває розробка оптимальних технологічних режимів і схем, що дозволяють зменшити шламообразованіе і персізмсльченіе. Схильність руд до переізмельченію і шламообразованіе призводить до того, що вже після дроблення вони зазвичай містять значну кількість первинних шламів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.2. Вивчення впливу подрібнення гліністоїч) матеріалу на його активність "
 1. 5.2.2 Вивчення впливу реагентів-модифікаторів на поверхню подрібненого каолініту
  подрібненим у присутності іірофосфата натрію. Результати експерименту представлені графіком на рис.23. Як видно з графіка (рис. 23), із збільшенням тривалості подрібнення каолініту спостерігається зменшення концентрації ксантоі ^ ена-та. Однак результати досвіду з добавкою модифікатора в подрібнення поки-зали, що концентрація БКК знижується незначно, в порівнянні з
 2. 5.3. Розробка режиму зниження сорбційної здатності глинистих мінералів 5.3.1. Вивчення впливу виведення глинистої фракції з операції подрібнення на технологічні показники флотації
  вивчення розподілу мо-молібдену в вихідної руди, роздробленої до 5 мм показші, що в класі крупно-сти -0,074 мм міститься значна кількість молібдену ( табл.51), у зв'язку з цим відмитий клас приєднувався до подрібненої частини руди для подальшого флотаційного збагачення. Таблиця 51 Розподіл молібдену в досліджуваній пробі по класах крупності Клас крупності, Вихід
 3. Висновки 1.
  Вплив на тих нол отческому показники збагачення важкозбагачуваних молібден-аргіллізітовой руди робить наявність в ній глинистого матеріалу. Встановлено залежність вилучення молібдену в концентрат флотації від змісту аргіллізіта у вихідній руді, що підкоряється рівнянню прямої з кутовим коефіцієнтом 4,14. 2. Фотокалоріметріческімі дослідженнями встановлено, що в про-процесі
 4. 5.2. 1. Експериментальні дослідження сорбційної здатності каолініту
  подрібнення каолініту, присутствую-ного в молібден-аргіллізітовой руді, сприятиме подальшому збільшенню значень питомої поверхні глинистих мінералів. Таким чином, глинисті мінерали стають більш активними, тобто відбувається їх механічна активація. Враховуючи те, що всі глини, в т.ч. і каолініт володіють сорбційною здатністю, можна припустити, що за
 5. 5.4. Основні результати промислових випробувань розробленого технологічного режиму на Жірскенской збагачувальній фабриці
  вивчено вплив умов подрібнення першої та другої стадій на показники колективної флотації при переробці кристалічної ських і аргіллізітових руд на Жірскенской збагачувальній фабриці. Досліди були проведені на готовому класі зливів млинів на першій і на другій стадіях подрібнення. Результати експерименту представлені діаграмою на рис. 26. Як видно з діаграм, основне
 6. 4.5.1. Постановка експериментальних досліджень
  подрібнення матеріалу, що піддається вилуговування (табл.42). Таблиця 42 Рівні досліджуваних факторів Фактори 1 2 3 4 й 5 Я-концентрація, г / л 10 20 30 40 50 Хг ^ родолжітельность, годину 12 (24 +36 +48 +60 Х \, розрідження пульпи 1] 2 3 4 5 Хі, температура, ° З 20 30 140 50 60 Х5, ступінь подрібнення,% 87 89 и 91 93 j 1 95 Значення факторів Xj,
 7. ПРАКТИКУМ
  вивчення нового матеріалу або при повторенні і закріпленні вже вивченого, а також для контролю і самоконтролю як у процесі самостійної роботи, так і на лекціях, семінарах, колоквіумах, іспитах і заліках. Деякі завдання (тексти) не мають однозначного рішення, тому можлива дискусія. Крім того, аналіз текстів дозволяє не тільки познайомитися з загальними естетичними категоріями, але
 8. Лавров І. А.. Особливості синтезу полімерних форм фосфору в розчині / Дисертація, 2005

 9. 2.1 Рівняння матеріального і теплового балансів для отримання динамічної моделі процесу сушіння.
  матеріалу і сушить газу незначна; - дифузія водяної пари в осьовому напрямку не береться до уваги; - передача тепла через радіацію незначна; - швидкість проникнення сушить газу в осьовому напрямку постійна; - розподіл розмірів гранул матеріалу постійно; - в матеріалі не відбуваються хімічні реакції під час сушіння; - температури матеріалу і сушить
 10. 5.1. Встановлення залежності технологічних показників збагачення молібден-аргіллізн говой руди від вмісту в ній глинистого матеріалу
  впливу глинистого матеріалу на технологічні показ-ники флотації здійснено в лабораторних умовах на основі експериментальних досліджень. Навішування вихідної руди з вмістом в ній молібдену 0,092%, дроб-Оленою на валкової дробарці до 2 мм, перемішувалася з різним кількістю-ством каолініту - одного з основних глинистих мінералів, присутствую-щих в рудах
 11. 2.1.1 Рівняння матеріального балансу суша речовини.
  матеріалу, кг / с; мт (1) - маса матеріалу, кг; vm (l) - швидкість руху матеріалу, м / с. Між матеріалом і газом відбувається массообмен, кількісно характеризується інтенсивністю г, під якою розуміється кількість речовини, що переходить з матеріалу в газ в одиницю часу на ділянці печі одиничної довжини. (2.2) = rM - * ~ Масова витрата в перетині 1 + А1 за допомогою лінійної
 12. 3.4. Визначення можливості використання відвальних хвостів збагачення для виготовлення будматеріалів
  матеріалів досліджувалися хвости колективної флотації співвідношенні 2:1. На підставі виконаного хімічного аналізу хвостів, їх піскові і шламовой частин (табл. 25). і в результаті визначення їх грануло-чеського складу (табл. 26) встановлено, що хвости можуть служити основним матеріалом для їх використання у виробництві силікатної цегли та інших будівельних
 13. 1.8 Динамічна модель процесу сушіння в барабані.
  матеріалі (а) - залежність вмісту вологи від часу (б) - залежність швидкості сушіння від вмісту вологи. Швидкість сушіння С? Час (в) - залежність швидкості сушіння від часу. у Е / о Малюнок 1.7. Криві вологості і швидкості сушки для твердого матеріалу. Рис. 1.7а показує залежність вмісту вологи в матеріалі від часу (такий же графік
 14. Які професії взаємопов'язані?
  вивчення. Зокрема, не вживалося серйозних спроб статистичного аналізу вибірки, і хоча багато результати наводять на роздуми, ми не претендуємо на їх статистичну
 15. 4.3 Вибір критеріїв оптимізації.
  матеріалу в основному процесі. Крім того, у процесах, які на меті доведення температури матеріалу до заданого рівня, можлива більш глибока оптимізація. Застосування вирівнювання дозволяє перервати основний процес задовго до досягнення необхідної температури матеріалу в центральній частині барабана, якщо прогноз покаже можливість досягнення цієї температури при подальшому вирівнюванні. Це
 16. Р. Беленко. Цивільне право. Частина перша (конспект лекцій). - М.: А-Пріор. - 160 с., 2007

 17. Р. Беленко. Цивільне право. Частина друга (конспект лекцій). М.: " А-Пріор ". - 160 с., 2007

 18. ВСТУП
  вивчені теми). У автора є конкретні плани і задуми з переробки цього навчального посібника в систематизований підручник з соціології, який би складався з приблизно 25 актуальних тем, даних в політеоретіческой інтерпретації та ілюстрованих емпіричним матеріалом. Тому автор буде вдячний за критичні зауваження з даного навчального посібника і висловлені
 19. 4.5. Встановлення раціонального режиму вилуговування окисленого молібдену на основі математичного моделюванні
  матеріалу, який передбачається піддати вилуговування, а отже, і витрата реагентів. По-друге, істотно поліпшується якість вихідного продукту для вилуговування, тому що в пінний продукт жирнокислотного флотації витягує- ся понад 80% окисленого молібдену, що міститься в хвостах сульфід-ної флотації. Крім того, концентрат жирнокислотного флотації - це
 20. 2.1.3 Рівняння матеріального балансу сушить газу.
  матеріального балансу для основного процесу в газовому тракті, яким є процес горіння палива, для елемента барабана можна записати так: g0 (l + AL)-g0 (l) = fAL, (2.30) де go (0 "масова витрата палива в перетині / , кг / с; f - інтенсивність вигоряння палива по довжині барабана, кг / с-м. Висловлюючи витрата палива gQ (l + Al) в перерізі 1 + А1 через витрата gQ (l) за допомогою лінійної частини