Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСімейна психологія → 
« Попередня Наступна »
ІМ. МАРКОВСЬКА. Тренінг взаємодії батьків з дітьми. - СПб.: Мова, - 150 с. 2005. - 150с, 2005 - перейти до змісту підручника

Вивчення відносин учасників взаємодії

Це вивчення відносин учасників взаємодії, що виявляються симпатій і антипатій один до одного, певною мірою близькості і дистанційований - ності, залежності і незалежності і т. д. Дослідження відносин учасників процесу взаємодії дає непряме уявлення про сам процес взаємодії. Проте воно є дуже важливим для розуміння суті і змісту взаємодії. Одні, методичні процедури, такі, як колірний тест отношеній16, методика «включеного конфлікту»

Ю.

В. Баскіной17, можуть бути використані для дослідження і дітей, і батьків. Інші передбачаються тільки для дітей (методики «Два будинки», «СТО», методика Р. Жиля, рисункові методи) або тільки для батьків (семантичний диференціал, твір «Моя дитина»).

Важливо відзначити те, що, оскільки взаємодія і відносини тісно пов'язані один з одним, багато методи можуть одночасно давати інформацію і про представлення учасників про взаємодію, і про їхні стосунки (сімейний тест відносин, семантичний диференціал, рисункові методи та ін

).

Ми не ставили перед собою завдання детально описати всі застосовувані методики - їх можна знайти в психологічній літературі. Нижче наведено виклад авторських методик, що використовуються в груповій роботі з батьками і для індивідуального консультування батьків з питань виховання дітей.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вивчення відносин учасників взаємодії "
 1. Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
  вивчення Основні моделі поведінки особистості в конфло ктном взаємодії У літературі виділяють три основні моделі поведінки особистості в конфліктній ситуації: конструктивну, деструктивну і конформістську (табл. 5.1). Кожна з цих моделей обумовлена ??предметом конфлікту, чином конфліктної ситуації, цін ністю міжособистісних відносин і індивідуально-психологічними
 2. Динаміка конфлікту
  вивчення теми 1. Анцупов А. Я., Шипілов А. І. Конфліктологія. - М.: ЮНИТИ, 1999. - Разд. IV. 2. Гришина Н. В. Психологія конфлікту. - СПб.: Питер, 2000. 3. Конфліктологія / За ред. А. С. Карміна. - СПб.: Лань, 1999. - Гол. 2. 4. Самигин С. І., Столяренко Л. Д. Психологія управління: Навчальний посібник. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 1997. Контрольні питання 1. Дайте
 3. Тема 7. Психологія переговорного процесу з вирішення конфліктів
  вивчення Основний зміст переговорного процесу Основний зміст переговорного процесу може бути представлено чотирма етапами. 1. Підготовчий етап. На цьому етапі здійснюється збір інформації про зміст конфлікту, про учасників конфліктної взаємодії, аналізуються причини, наслідки, варіанти рішення і т. п. 2. Початок переговорів. На цьому етапі
 4. 2. Основні дослідницькі напрями в етнометодологіі
  вивчення інститутів. Аналіз розмовних практик Не дивно, що соціологи, що працюють в рамках етнометодологіческой парадигми, практично завжди в своїх дослідженнях користуються магнітофоном і відеокамерою. Вони дозволяють об'єктивно зафіксувати найдрібніші компоненти взаємодії, що мають місце в розмові, які надалі піддаються дуже детальному аналізу, включаючи
 5. Наука, яка «непристойно молода»
  вивченні та перевірці фактів) основу. Іншими словами, соціологія виникала в претензії: на вивчення суспільства як цілісної системи; вивчення суспільства позитивним (науково-інструментальним) методом. Вона повинна була відрізнятися від філософії, яка підходила до вивчення суспільства умоглядно, спекулятивно, а не шляхом суворого аналізу фактів і наукових узагальнень; а також відрізнятися від психології, яка
 6. 1.1 ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ
  вивчення і осмислення нових процесів і явищ). Посилення методології досліджень (особливо застосування математичних методів і інформатики). Відповідно із загальною структурою теорії управління регіональною економікою існує чотири сучасних напрямки розвитку досліджень: нові парадигми та концепції регіону; розміщення діяльності; просторова організація економіки;
 7. Заняття 4.1. Тема: «Технології управління конфліктами». Дидактична гра «Оцінка глибини конфлікту»
  вивчення його змісту. 2. Для апробації тесту навчають самостійно повинні проаналізувати конфліктні ситуації, які відбувалися з їх участю або які вони спостерігали, на предмет оцінки вираженості кожного з 8 чинників, представлених в тесті, і бути готовими до доповіді з цього питання на занятті. Тест 4.1. Оцінка глибини конфлікту З метою оцінки конфліктної
 8. 5.1. ЦІЛІ навчальні програми
  відносини з членами сім'ї, по-друге, бути здатним аналізувати стану клієнта і його сімейної системи, по-третє, вміти діяти, тобто за допомогою усвідомленого втручання створювати умови для розвитку і змін. Ж.М. Клегорн і С. Левін (1973) виділяють три групи навичок, яким треба навчати сімейних терапевтів: навички сприйняття, концептуальні та виконавські навички. Навички
 9. Конфлікти і трансактний аналіз
  вивчення теми 1. Анцупов А. Я., Шипілов А. І. Конфліктологія. - М.: ЮНИТИ, 1999. - Гол. 16, 17. 2. Берн Е. Ігри, в які грають люди. Люди, які грають в ігри. - СПб.; М.: «Університетська книга» АСТ, 1998. 3. Гришина Н. В. Психологія конфлікту. - СПб.: Питер, 2000. 4. Конфліктологія / За ред. А. С. Карміна. - СПб.: Лань, 1999. - Гол. 3. Контрольні питання 1.
 10. 5. 4. СОЦІАЛЬНЕ ВЗАЄМОДІЯ
  відношенню до іншої і навпаки. Мета цих дій - будь-яким чином вплинути на поведінку іншої сторони, яка в свою чергу відповідає тим же, інакше це не було б взаємодією. Взаємодія - це реальний зміст життя групи, основа всіх групових явищ і процесів. Взаємодія між індивідами - це один із способів прояви функціонування суспільства, результат цих
 11. Сазонова Л. І.. Літературна культура Росії. Ранній Новий час / Ріс. Акад. наук; Ін-т світової літератури ім. А. М. Горького. - М.: Мови слов'янських культур,. - 896 с, 2006

 12. ІМ. МАРКОВСЬКА. Тренінг взаємодії батьків з дітьми. - СПб.: Мова, - 150 с. 2005. - 150с, 2005