НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

89. Зміни в психічного життя людини в період пізньої зрілості (з 60 років)

Цей період часто називають геронтогенеза, чи періодом старіння. Люди, які досягли даного віку, поділяються на три групи: люди літнього віку, старечого віку і довгожителі.

Перехідним станом від зрілості до старості з вікової періодизації життєвого циклу людини деякі автори вважають літній вік. Головною особливістю даного віку є процес старіння, який генетично запрограмований.

Люди цього віку вже не так сильні фізично, загальний запас енергії у них стає істотно менше. Погіршується діяльність судинної та імунної систем. Втрачається жвавість тканин організму.

У розвитку когнітивної сфери відбуваються зміни, так як більшість сенсорних функцій істотно погіршуються. Найбільше страждають інтелектуальні функції, що вимагають швидкості процесів.

Смислова пам'ять зберігається.

Зміни в емоційній сфері, неконтрольоване посилення афективних реакцій (сильне нервове збудження) зі схильністю до безпричинного смутку, сльозливості. З'являється тенденція до ексцентричності, зменшенню чуйності, зануренню в себе і зниження здатності справлятися зі складними ситуаціями, спостерігається прихильність до минулого, влада спогадів.

Вихід на пенсію змінює становище і роль людей у ??суспільстві, роблячи вплив на розвиток мотиваци-ційної сфери літніх людей.

Мотивація 60-річної людини: потреба в самореалізації, творенні та передачі спадщини. Після * 70 років на передній план виходить інша проблема - підтримка фізичного здоров'я на прийнятному рівні. Проявляється інтерес до колекціонування, занять музикою, живописом і т.

п.

Сімейні відносини дають людині відчуття захищеності, стабільності і міцності, багато в чому визначають радощі й прикрощі похилого людини.

Я-концепцією в старості рухає прагнення інтегрувати своє минуле, сьогодення і майбутнє, зрозуміти зв'язки між подіями власного життя. Ефективно інтегрувати своє життя можна за умови успішного вирішення індивідом нормативних криз і конфліктів, виробленню адаптивних особистісних властивостей, умінні витягати корисні уроки з минулих невдач, здатності акумулювати енергетичний потенціал всіх пройдених стадій.

Ведучими факторами розвитку продуктивного старіння є самоактуалізація «Я» і орієнтація на творчу активність.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 89. Зміни в психічного життя людини в період пізньої зрілості (з 60 років) "
 1. 82. Праця як провідна діяльність періоду зрілості
  змінам. Інтенсивність впливу різнорідних явищ на психофізіологічні функції і психічні процеси змінюється в ході онтогенезу. Плідною є ідея Б. Г. Ананьєва про двухфаз-ності у розвитку психофізіологічних функцій, заклю чающие у співвідношенні моментів наростання їх «працездатності» в ході дозрівання і спеціалізації під впливом умов життя і діяльності. Перша
 2. 23. Періодизація психічного розвитку Л. С. Виготського
  зміна віку і переходу дитини на новий етап розвитку. Він ввів поняття «психологічні новоутворення» і «соціальна ситуація розвитку» (характер відносин між дитиною і суспільством, які складаються в даний період). Л. С. Виготський вважав, що дослідження переходів від одного періоду розвитку до іншого дає можливість розкрити внутрішні суперечності розвитку. Центральним
 3. 1. Предмет і завдання вікової психології
  змін у психічному розвитку дитини; проблема розробки розділів вікової психології; проблема вікової періодизації; проблема методів дослідження, їх стандартизації, адаптування для різних віків. Виділяється 4 розділу вікової психології:) перинатальна психологія (від зачаття до народження), 2) дитяча психологія (від народження до 7 років); 3) психологія
 4. 8. Взаємодія біологічного і соціального факторів у розвитку особистості
  зміни біологічного типу людини, який змінюється за еволюційним законам. Досі недостатньо з'ясовано, яка безпосередня залежність вищих психічних функцій і форм поведінки від структури і функцій нервової системи. Нейропсихологи і нейрофізіологи ще вирішують цю важко піддається проблему - адже мова йде про вивчення найтонших інтегративних зв'язків клітин головного
 5. 26. СоЦІМИМ * ситуаци розвитку
  змін, що відбуваються у розвитку дитини протягом вікового періоду. Вона повністю визначає форми і шляхи розвитку дитини, види діяльності, придбані їм нові психічні властивості і якості. Соціальна ситуація розвитку специфічна для кожного віку, строго закономірно визначає весь спосіб життя дитини, або його соціальне буття. Середа з точки зору розвитку стає для
 6. 87. Зміни в психології дорослого в період середньої дорослості (від 40 до 60 років)
  зміни, до яких йому також доводиться пристосовуватися: погіршується зір, сповільнюються реакції, "слабшає сексуальна потенція у чоловіків, жінки переживають період клімаксу , який багато хто з них фізично і психічно переносять вкрай важко. У багатьох починають з'являтися проблеми зі здоров'ям. Відзначається відносне зниження характеристик психофізичних функцій. Однак це
 7. ПОНЯТТЯ МОРАЛЬНОГО БОРГУ
  людина? Людина повинна бути людяним і дотримуватися норм розумного гуртожитку: бути ввічливим, пунктуальним, працьовитим, виконавчим, акуратним, дбайливим по відношенню до близьких і нужденним в його увагу. (Гегель. Вчення про борг або мораль. В 2 т.-М. , 1973.-Т.
 8. 80. Підходи до класифікації вікових груп у акмеології
  зміні психологічних процесів і особистісних особливостей у різні періоди дорослості. У генетичній психології набула поширення точка зору , згідно з якою зрілість являє собою припинення процесу розвитку. У дорослому стані відбувається лише накопичення життєвого досвіду, не впливає на внутрішні механізми психофізіологічних функцій. Нагальна потреба
 9. 20. Закономірності псих * ч «кого розвитку
  змін готує якісні перетворення в психічному розвитку. Характерний приклад - послідовне становлення і розвиток наочно-дієвого, наочно-образного і словесно-логічного мислення, коли кожна наступна форма мислення виникає на базі попередньої і включає її в себе. 5 . дивергентно - конвергентність х о д а розвит ку. Психічний розвиток включає в
 10. 6. Принципи побудови психологічних досліджень
  зміні, і тому відображення його не може бути застиглим, нерухомим. Постійна зміна психіки як відображення змінюється дійсності вимагає вивчення психічних явищ у їх розвитку. Якщо безперервно змінюються, розвиваються психічні явища, то це обов'язково має бути передбачено і при побудові будь-якого дослідження, спрямованого на їх всебічне