Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяКлінічна психологія → 
« Попередня Наступна »
Тухтарова І.В., Біктіміров Т.З. . СОМАТОПСІХОЛОГІЯ. Хрестоматія., 2006 - перейти до змісту підручника

Івлєва Є.І., Щербатих Ю.В., Макарова А.Г., Гамапчук П.В. Статеві особливості структури особистісних страхів

Страх є однією з базальних емоцій, що впливають на психіку людини. Кожна особистість, як правило, має ряд актуальних страхів, які визначаються, з одного боку, "колективним несвідомим", а, з іншого, її власним життєвим досвідом і пережитими психотравмами. Інтенсивність страхів може відрізнятися під впливом фізіологічних особливостей і соціальних ролей. Для перевірки цього припущення був розроблений спеціальна анкета, що містить шкалірованние питання, що стосуються страхів, які може відчувати респондент з приводу тих чи інших явищ (Щербатих Ю.В., Івлєва Є.І., 1998). У цю анкету були включені як широко поширені соціальні страхи (злочинності, бідності, начальства), так і страхи, що носять клінічний характер (виявляють клаустрофобію, танатофобія, ерейтофобія та ін.) Нами було обстежено 239 осіб обох статей у віці від 16 до 77 років.

У цілому можна відзначити, що жінки достовірно вище оцінюють страх з приводу більшості тем, запропонованих в анкеті. Сумарний середній індекс страху по обстеженої жіночій популяції склав 4.24 + / -0.05 балів, а по чоловічій - 3.49 + / -0.06 (р <0.001). Найбільш значні відмінності були виявлені по страхам перед темрявою, висотою глибиною, деяких тварин (змії і павуків) і кладовищ, в основі яких лежать архаїчні, не до кінця з'ясовані механізми (згідно концепції К. Юнга, що визначаються "колективним несвідомим"). Тільки по двох позиціях індекс страху у чоловіків перевищував такий у жінок індекс, що визначає рівень страхів, пов'язаних із статевою функцією, і страх з приводу агресивного ставлення до своїх близьких.

Слід помститися, що відповідно до усталеної в суспільстві соціально обумовленої рольової функцією для жінок взагалі характерно кілька завищувати свій страх, а чоловікам трохи принижувати його. Тому порівняння абсолютних показників індексів страху не дозволяє ще робити якихось певних оцінок по ролі того чи іншого страху в структурі масової свідомості.

Набагато інформативніше в цьому випадку порівняння рангу кожного страху у чоловіків і жінок в їх загальній ієрархії. Відмінності виникають починаючи з третього місця, яке у жінок займає страх перед злочинністю, а у чоловіків страх перед можливими захворюваннями. Страх перед павуками і зміями займає у жінок 4-е місце, в той час, як у чоловіків він знаходиться тільки на 8-му. Страх перед старістю, бідністю та можливими змінами в особистому житті приблизно однаково значущі для представників обох статей, в той час як інші побоювання тривожать їх по-різному. Так, страх перед цвинтарями у жінок займає 7-е місце, а у чоловіків - тільки 14-е; страх перед публічними виступами у жінок розташовується на 9-му місці, чоловіків - на 13-му. Зате чоловіки набагато більше турбує страх з приводу їх прихованої агресії по відношенню до оточуючих (7-е місце), який жінки оцінюють набагато нижче (21 місце). Для чоловіків також набагато більш значущим є страх перед хворобами (3-е місце), до яких жінки ставляться спокійніше (14-е місце).

Вивчення ієрархії страхів у осіб різного віку дозволило внести у вищеописану картину деякі уточнення, пов'язані з особливістю зміни психіки людей у ??зв'язку віком, життєвим досвідом і соціальним становищем. Наприклад, молоді чоловіки (від 16 до 25 років) вище оцінювали свій страх перед публічними виступами (3-е місце), ніж жінки цього віку (9-е міс), в той час, як молоді жінки вище оцінювали свої страхи стосовно війні (відповідно 2-е місце у жінок і 8-е у чоловіків), до темряви (18-е і 22-е місця), страх перед кладовищем (10-е і 14-е місця) і перед прийдешнім відплатою після смерті ( 17-е 21-е місця).

Найбільша різниця в рангах по цій віковій групі виявилася для страху зробити агресію по відношенню до своїх близьких, який у молодих чоловіків стояв на 10-му місці, в той час, як у юних жінок він оцінювався вельми низько, займаючи лише 21 місце.

У осіб більш зрілого віку (від 26 до 45 років) пріоритети страхів кілька змінювалися в порівнянні з більш молодими людьми. Так у жінок, більш високе місце в ієрархії порівняно з чоловіками займали їй змій і павуків, темряви, висоти, кладовищ і бідності, однак у чоловіків цього віку вищі ранги мали страхи перед грозою, начальством хворобами і своїм агресивним настроєм по відношенню до близьких . Цікаво відзначити, що в попередній віковій групі жінки (боялися можливості війни, ніж чоловіки (відповідно 2-е і 8-е), а в групі осіб від 26 до 45 років, навпаки (4-е місце серед усіх страхів у них і 2 -е у чоловіків). Можна припустити, що виховані в дусі "холодної війни" і політичного протистояння чоловіки старшого зрости протягом багатьох років вважали ймовірність виникнення війни більше високо, ніж молодь в даний час. Цікавий також зменшення рангу перед начальством з віком у жінок (у чоловіків він перемістився з 4-го на 10-е місце, в той час як у жінок він залишився на 5-му місці), що тому, пов'язано з більшою значущістю кар'єри у чоловіків. У третій, вивченої нами віковій групі (від 45 до 66 років) також виявилася своя специфіка. Наприклад, страх перед можливою війною тут є однаковим як у чоловіків, так і у жінок (3-е місце), а от змін в житті більше побоювалися чоловіки (5-е місце проти 12 - го місця). Страх смерті, кладовищ і злочинності в цій віковій групі у жінок займав більш високі місця в загальному списку, а чоловіки цього віку набагато більше боялися бідності і хвороб. Жінки цього віку набагато більше, ніж чоловіки оцінювали свій страх замкнутих просторів (11 місце проти 19-го у чоловіків), зате чоловіки набагато серйозніше ставилися до своїх страхів, пов'язаних із статевою функцією (16 місце проти 23-го у жінок).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Івлєва Є.І., Щербатих Ю.В., Макарова А.Г. , Гамапчук П.В. Статеві особливості структури особистісних страхів "
 1. 8.1. Вікова періодизація сексуальної поведінки
  статевої самосвідомості. Цей процес можна розділити на дві фази: у першій з них відбувається усвідомлення власної статевої приналежності, у другій - диференційоване виділення статевих ознак. Саме на цьому етапі сексуальна аутоіндентіфікація набуває закінченого і незворотний характер. 2. Препубертатний період (7-13 років) характеризується формуванням стереотипу статеворольової
 2. Питання АЛЯ самоперевірки 1.
  статева сегрегація? Як вона проявляється в різні вікові періоди? Обгрунтуйте свою відповідь емпіричними даними. 2. Розкажіть про прояви чоловічої та жіночої субкультур в дитинстві. Обгрунтуйте свою відповідь. 3. В чому проявляється конфронтація підлог в дитинстві? 4. Що таке політика рівних можливостей? 5. Наведіть приклади статевої сегрегації і несприятливих гендерних
 3. Діагноз. Підхід Мастерсона
  структурі Я-і об'єкт-репрезентацій, захистах і функціях его. Клінічне додаток такого погляду чи такого способу організації діагностичних категорій ілюструє провідний принцип підходу Мастерсона. Ми можемо перетворити 11 категорій класифікації DSM-III-R, виходячи з підходу Мастерсона, використовуючи схему теорії об'єктних відносин, отриману за довгі роки клінічної практики, таким
 4. Висновки
  статевої сегрегації (роздільного спілкуванню підлог) та конвергенції (взаємодії підлог). Наслідком першої тенденції є конфронтація у взаєминах між статями, а наслідком другого - формування хороших, гармонійних відносин. Відмінності між хлопчиками і дівчатками, які ведуть до прагнення до статевої сегрегації (первинні відмінності), надалі в результаті сегрегації посилюються -
 5. Джордж Келлі Когнітивна психологія. Теорія особистісних конструктів
  особливостей особистісних конструктів, спираючись на які людина прогнозує події. Чоло століття організовує своє поведінка не стільки шляхом реагування ня на дії зовнішніх подій, скільки спираючись на свої способи інтерпретації подій і явищ. - Люди відрізняються один від одного тим, як вони інтерпретують ють події, спираючись на особистісні конструкти. 186 - Система конструктів
 6. ГЛАВА 20 Особистісні фактори, що визначають безпеку життєдіяльності
  ГЛАВА 20 Особистісні чинники, визначають безпека
 7. 5. Дисертації та автореферати
  Венгеров А. Б. Право та інформація в умовах автоматизації управління. Теоретичні проблеми: Автореф. дис ... д- юрид. наук. М., 1975. Грибанов Д.В. Правове регулювання кібернетичного простору як сукупності інформаційних відносин: Дис ... канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2003. Грибанов Д.В. Правове регулювання кібернетичного простору як сукупності
 8. Глава 2. Психологічне здоров'я: контекст деструктивного особистісного розвитку
  особистісного
 9. ТЕМА 3. ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І естетичної свідомості
  особливості. Основні сфери естетичної діяльності людини. Система естетичних категорій. Проблема класифікації естетичних категорій. Прекрасне і потворне. Піднесене і нице. Трагічне і комічне. Трагедія як жанр мистецтва. Трагедія, драма, мелодрама. Комедія. Комическое і смішне . Сатира, гумор, гротеск, іронія. Трагікомічне переживання. Багатозначність розуміння
 10. Висновки
  підлог. Третій етап - 70-80-і рр.. XX в.: залучення ідеї андрогинии для пояснення різних варіацій гендерної ідентичності. Четвертий етап - останні кілька років: розчарування в ідеї андрогинии і перевагу маскулінних характеристик як забезпечують успіх і психологічне благополуччя індивіда. Механізмом формування гендерних установок дітей (3-7 років) у нашій країні є
 11. Соціально-біологічні та особистісні передумови формування суб'єктів громадянського суспільства
  особливе, тобто як загальновидового (Соціобіологічні), так і соціокультурні (особистісні) якості. Причому загальновидового властивості людини формуються всім ходом філогенезу, тоді як його особистісні якості появ-Спільна діяльність: методологія, теорія, практика. М., 1988. С. 32-36. 249 ляють в основному в процесі його соціокультурної еволюції (культурогенеза). Ніяка
 12. Предметний покажчик
  підлог 277, 298 контрдомінантность 226 короткочасна пам'ять 179 Л ліфтінг123 локус контролю 236 М Мак-шкала (шкала макіавеллізм) 225 математичні здібності 190 метааналіз 42 мотивація досягнень 214 Н нарцисизм 212 Про нюхові відчуття 159430 Предметний покажчик образна пам'ять 178 очікувана тривалість життя 98 органічні відчуття 160 орієнтація
 13. Нарциссическая особистісна організація интрапсихическим структура
  особливості, величі досконалості, визнання, захоплення Функції его : бідне сприйняття реальності, труднощі з контролем імпульсів, низька толерантність фрустрації, слабкі кордону его Захисні механізми его: розщеплення, уникнення, заперечення, відіграш зовні, "чіпляння", проекція, проективна ідентифікація. Рис. 2. Нарциссическое особистісний розлад интрапсихическим
 14. 8.3. Причини психосексуальних розладів
  статевий потяг. Зниження статевого потягу у зв'язку з транзиторною сублімацією (перемиканням сексуальної активності на підвищену діяльність в інших напрямках), переноситься деякими людьми досить легко навіть при тривалому утриманні. Тимчасове статеве безсилля внаслідок виконання певних професійних обов'язків проходить само собою при усуненні затримують
 15. Контрольні питання 1.
  особливе в стимулюванні праці (порівняльний аналіз концепцій «економічного» людини на початку, в кінці XX в. і на початку XXI ст.). 2. Трудова мотивація: сутність, структура та напрямки змін: 1930-і і 1990-і рр.. 3. Сучасний етап наукової організації праці: нові форми з'єднання працівника і техніки (технології). 4. Формування професіоналізму - провідне вимога до якості
 16. ГІДНІСТЬ
  особистісної цінності всякого людини як моральної
 17. Федорова А.І. Психосоматична модель формування диспареунии
  статевого партнера або конкретних сексуальних відносин. Для конверсійної диспареунии характерна відсутність морфологічних змін геніталій, істероформние забарвлення поведінки пацієнтки, яскраві, образні болю, виникнення яких пов'язане з психотравмирующим фактором. диспареунию на тлі органічних змін в геніталіях традиційно вважають симптоматичної і відносять до компетенції
 18.  Девіантні відносини
    статеві відмінності поведінки в конфліктній ситуації виявляються: 1) в наявності гендерних стереотипів, що впливають на сприйняття учасника конфлікту - представника іншої статі; 2) в існуванні у чоловіків і жінок особистісних рис, які можуть вести до конфлікту, 3) в бажаних способах вирішення конфлікту; 4) у використанні різних мовних патернів на
 19.  16. ФОРМУВАННЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ У ранній юності. САМОВИЗНАЧЕННЯ
    особливо напруженими. Деякі старшокласники плавно € л і безперервно просуваються до переломного моменту життя, а потім відносно легко включаються в нову систему відносин. Вони більше цікавляться загальноприйнятими цінностями, більшою мірою орієнтуються на оцінку оточуючих, авторитет дорослих. Можливі й різкі, стрибкоподібні зміни, які завдяки добре розвиненій саморегуляції НЕ