Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаРелігієзнавствоІсторія релігій
ЗМІСТ:
Леонід Сергійович Васильєв. «Історія релігій Сходу»: Книжковий дім "Університет"; Москва;, 2000
У книзі викладається історія виникнення релігій Сходу, показана їх роль в розвитку соціально-економічної, політичної структури східних товариств та їх культури. Дається характеристика християнства, ісламу, індуїзму, буддизму та інших релігій.
Передмова
Глава 1 Релігія та релігієзнавство
Основні функції релігії
Історія вивчення релігії
Теорії релігієзнавства
Марксизм про релігію
Релігія як автономна система
Релігія і суспільство
Глава 2 Схід: суспільство і релігія
Що таке схід?
Політична влада на сході
Соціальна структура на сході
Релігія на сході
Глава 3 Виникнення і ранні форми релігії
Формування основ релігійної свідомості
Запозичення і взаємовпливу культур
Глава 4 Релігійні системи давніх суспільств близького сходу
Виникнення ранніх релігійних систем
Релігійна система древнього Дворіччя
Релігійна система стародавнього Єгипту
Глава 5 Релігії давніх іранців
Зороастризм і маздеізм
Міфологія зороастризму
Зороастризм в стародавньому Ірані
Мані і маніхейство
Глава 6 Монотеїстичні релігії: іудаїзм
Виникнення культу Яхве
Євреї у Палестині
Біблія
Чудеса і легенди Старого Завіту
Іудаїзм євреїв діаспори
Іудаїзм та історія культури Сходу
Глава 7 Християнство
Виникнення християнства
Іудаїзм і християнство
Суперечки про Ісуса Христа
Основи християнського вчення
Харизматичні лідери раннього християнства
Трансформація раннього християнства
Католицизм і Реформація
Грецька православна церква
Православна церква в Росії
Християнство в країнах сходу
Глава 8 Іслам: виникнення і поширення
Аравія до ісламу
Ханіфи і Мухаммед
Вчення Мухаммеда
Мухаммед в Медині. Хіджра
Перші (виборні) халіфи
Алі і шиїти
Омейяди і суннизм
Халіфат аббасидов
Іслам в Індії та інших країнах Сходу
Глава 9 Іслам: теорія і практика
Коран
Зміст корану
Тлумачення корану (тафсір)
Іслам про походження світу
Есхатологія ісламу
Символ віри ісламу
Іслам про приречення
Школи ісламського права (мазхаби)
Шаріат
Мечеті і школи
Свята в ісламі
Глава 10 Іслам: напрями, течії, секти
Харіджіти і їх секти
Суфії і суфізм
Суфійські ордена. Шейхи і мюриди
Культ святих і ваххабіти
Ідейні вожді шиїтів
імамітов в Ірані
Секти исмаилитов. Ассасіни
Алавіти і Алі-илахи
Глава 11 Іслам: традиції і сучасність
Світ ісламу
Трансформація ісламу
Модернізація ісламу
Ісламський націоналізм
Іслам після другої світової війни
Іслам і сучасність
Глава 12 Релігії стародавньої Індії
Арії та веди
Брахманизм
Упанішади
Брахман, Атман, Той, Ом (Аум)
Основи давньоіндійської релігійної філософії
Йога
Веданта
Глава 13 Опозиційні вчення: джайнізм
Теорія джайнізму
Етика джайнізму
Спосіб життя джайнов
Монахи-аскети
Космографія і міфологія джайнізму
Джайнізм в історії Індії
Глава 14 Буддизм в Індії
Легенда про Будду
Перші громади буддистів
Монастирі та сангха
Основи філософії буддизму
Етика буддизму
Буддизм Махаяни
Космологія і міфологія буддизму
Буддизм в Індії і за її межами
Глава 15 Індуїзм
Виникнення індуїзму
Релігійно-філософські основи індуїзму
Тримурти - Брахма, Шива і Вішну
Шива і культ лінгама
Шива і Шакті
Вішну
Крішна
Брахмани і храми
Мантри і чаклунство
Обряди і свята
Сім'я і каста
Глава 16 Індуїзм і іслам. Модернізація індуїзму
Ісламізація Індії
Гуру Нанак і сикхи
Рам Мохан Рой і «Брахмо самадж»
Рамакрішна і Вівекананда
неоіндуїзм і сучасність
Глава 17 Релігія в стародавньому Китаї
Шанці, чжоусци і шан-ді
Чжоусци, Шанди і культ Неба
Культ Землі
Древнекитайская релігійна філософія
Глава 18 Конфуцій і конфуціанство
Конфуцій
Соціальний порядок по Конфуцію
Культ сім'ї та клану
Конфуціанство і легізм
Трансформація конфуціанства
Конфуціанське виховання і освіту
Система іспитів і стан шеньши
Конфуціанці в історії Китаю
Культ форми в конфуціанстві
Конфуціанство - регулятор життя Китаю
Глава 19 Даосизм
Філософія даосизму
Даосизм в Цинь-Хань (III в. до н. е.. - III в. н. е..)
Селянське даоське повстання «Жовтих пов'язок»
теократичну державу даосів
псевдонаука даосів
Верхній і нижній шари даосизму
Глава 20 Китайський буддизм
Поширення і китаїзація буддизму
Буддизм Чань (дзен)
Буддизм в епоху Тан (VII-Х ст.). Занепад буддизму
Буддизм і китайська культура
Глава 21 Релігійний синкретизм в Китаї.
Традиції і сучасність
Всекитайский пантеон
Культ сил природи і тварин
Добрі і злі духи . Культ благопожеланій
Система цінностей в традиційному Китаї
Трансформація традиційного Китаю
Селянство і його традиції
Глава 22 Буддизм і синтоїзм в Японії
Синтоїзм
Буддизм в Японії
Естетика дзен
Конфуціанство в Японії
Конфуціанство і синтоїзм
Нова релігійна ситуація в Японії
Секта Сока-гаккай
Глава 23 Ламаїзм
Витоки ламаїзму. Тантризм
Етапи генезису ламаїзму
Далай-лама і теорія втілень
Етика ламаїзму
Магічна практика ламаїстів
Пантеон ламаїзму
Ламаїзм і сучасність
Глава 24 Цивілізації Сходу:
релігійно-культурні традиції і сучасність
Арабо-ісламська цивілізація
індуїстського-буддійська традиція-цивілізація
Китайсько-конфуціанська традиція-цивілізація
Порівняльний аналіз східних традицій
Релігійні традиції Сходу і проблема розвитку
Історія релігій: