НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика , обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

4. Історичний аналіз поняття «дитинство»

Людина, з'являючись на світ, наділений лише самими елементарними механізмами для підтримки життя. За фізичною будовою, організації нервової системи, за типами діяльності і способів її регуляції чоловік - найбільш досконале істота в природі. Однак у дитини відсутні будь готові форми поведінки. Як правило, чим вище стоїть жива істота в ряду тварин, тим довше триває його дитинство, тим безпомічніше це істота при народженні.

Д. Б. Ельконін, описуючи історію дитинства, пише: «Протягом усієї людської історії вихідний пункт дитячого розвитку залишався незмінним. Дитина вступає у взаємодію з деякою ідеальною формою, тобто з досягнутим суспільством рівнем розвитку культури, в якому він народився. Ця ідеальна форма весь час розвивається і розвивається стрибкоподібно, тобто змінюється якісно »(Ельконін Д. Б., 995). Тому люди різних епох відрізняються один від одного, і, як наслідок,. корінним чином має змінюватися і онтогенетическое розвиток психіки, причому не тільки в його верхніх стадіях, а з самого початку і до самого кінця. У процесі історія-'чеського розвитку дитинства до нього не тільки додається ще один часовий відрізок (як поява юнацтва пов'язано з ускладненням професійних функцій працюва-ти), а й колишні ранні відрізки якісно

змінюються. Разом з ускладненням життя суспільства становище ре-f бенка в ньому істотно змінюється. Так, на ранніх ступі-нях розвитку людського суспільства оволодіння дитиною знаряддями праці відбувається шляхом його безпосередньо-го включення у виробничий процес (наприклад, риодов розвитку та причин (рушійних сил) психічного розвитку призвів до появи великої кількості теорій розвитку особистості: теорія рекапитуляции (Ст .

Холл), теорія трьох ступенів дитячого розвитку (К. Бюлер), теорія конвергенції двох факторів розвитку (В. Штерн), психоаналітична концепція (3. Фрейд), когнітивна теорія (Ж. Піаже) та ін

Новий етап становлення вікової психології як науки настає з введенням методу формуючого експерименту (Л. С. Виготський), що дозволяє розкрити закономірності розвитку психічних функцій. Впровадження цієї стратегії в дитячу психологію призвело до виникнення багатьох теорій у вітчизняній психології: культурно-історична концепція Л. С. Виготського, теорія діяльності А. Н. Леонтьєва, теорія формування розумових дій П. Я. Гальперіна, концепція навчальної діяльності - дослідження Д. Б. Ельконіна і В. В. Давидова. століття, соціальної, педагогічної та диференціальної психологією. Крім наук психологічного циклу, вікова психологія пов'язана з філософією, анатомією, фізіологією, педагогікою.

Просування у вирішенні теоретичних завдань вікової психології розширює можливості її практичного впровадження. Крім активізації процесів навчання і виховання, виникла нова сфера практики. Це контроль над процесами дитячого розвитку, який слід відрізняти від завдань діагностики і відбору дітей у спеціальні установи. Подібно до того як педіатр стежить за фізичним здоров'ям дітей, дитячий психолог повинен сказати, чи правильно розвивається і функціонує психіка дитини, а якщо неправильно, то в чому полягають відхилення і як їх слід компенсувати. при обробці грунту діти роблять слідом за дорослими легшу роботу). На наступних рівнях через ускладнення знарядь праці і виробничих відносин з'являється необхідність виділення процесу оволодіння ними.

З'являється етап навчання. Чим складніше знаряддя праці, тим більше тривалий цей етап.

Таким чином, тривалість дитинства знаходиться в прямій залежності від рівня матеріальної і духовної культури суспільства і навіть окремих верств суспільства. Багато в чому тривалість дитинства залежить від матеріального благополуччя сім'ї. Чим бідніша сім'я, тим раніше діти починають трудитися, наприклад в бідних сім'ях діти трудяться на землі, мають обов'язки по дому, доглядають за молодшими дітьми. При проведенні експерименту користуються такими приватними методами.

Бесіда - емпіричний метод одержання відомостей про людину в спілкуванні з ним, в результаті відповідей на цілеспрямовані питання.

Анкетування - метод отримання інформації про людину на підставі відповідей на спеціально підготовлені питання, що складають анкету (може бути письмовим, усним, індивідуальним і груповим).

Аналіз продуктів діяльності - метод вивчення людини через аналіз (інтерпретацію) продуктів його діяльності (малюнки, креслення, музика, твори, зошити, щоденники).

Тестування - діагностика особистісних якостей за допомогою тестів.

3. В даний час інтенсивно розвивається стратегія формує експерименту, введена в психологію Л. С. Виготським. Він назвав цей метод експериментально-генетичним, так як він штучно викликає і створює генетичний процес психічного розвитку. Основна мета - активне втручання, побудова процесу із заданими властивостями.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Історичний аналіз поняття "дитинство" "
 1. Кон Ігор Семенович (р. 1928)
  історична психологія, теорія особистості, соціальні та психологічні проблеми юнацького віку, соціологія та етнографія дитинства, сексологія. Основні праці: «Позитивізм в соціології» (М., 1964), «У пошуках себе» (М., 1984), «Особистість і соціальна структура» / / Американська соціологія. М.,
 2. Давидов Юрій Миколайович (р. 1929)
  історичних умов. Мистецтво є «соціологічним феноменом», тільки якщо його розглядають в процесі сприйняття його публікою, різними суспільними верствами і групами. У 80-і рр.. Давидов все більш підходив в соціологічному аналізі явищ духовної культури до аналізу самої соціології. «Соціологія соціології» для нього - частина історичної соціології і одночасно - історичне
 3. 74. Юність як стадія життєвого шляху
  історично зумовлені нормативи і цінності, які визначали його поведінку в дитинстві та підлітковому віці. Як би пристрасно не була спрямована юність на пошук свого місця у світі, скільки б не була вона інтелектуально готова до осмислення всього сущого, багато чого вона не знає - е щ е немає досвіду реальної практичної і д ної життя серед близьких та інших людей. Крім того, саме в юності по-справжньому
 4. Ш.1 еми рефератів з філософсько-методологічним проблемам соціально-гуманітарних наук 161.
  Історичної реальності у філософії історії. 162. Проблема єдності і різноманіття всесвітньо-історичного процесу. 163. Дилема формаційного і цивілізаційного підходів до історії. 164. Проблема сенсу історії. 165. Історичне пізнання: проблемне поле та специфіка інтерпретації соціальної реальності. 166. Роль особистості і мас в історії. 167. Становлення і розвиток історичної
 5. 40. Розвиток мови в ранньому дитинстві
  Раннє дитинство сензитивно до засвоєння мови. Автономна мова дитини досить швидко трансформується і зникає. Розвиток мови йде по двох лініях: вдосконалюється розуміння мови дорослих і формується власна активна мова дитини. Уміння відносити слова до позначається предметів і дій приходить до дитини не відразу. Спочатку розуміється ситуація, а не конкретний предмет або дію.
 6. Фізичне насильство
  зрозуміти, що гвалтівник і свідки були винні, а жертва - ні. Як і жертва сексуального насильства, дитина, що піддався фізичному насильству, ніколи не винен. Не має значення, в чому завинив дитина, жодна дитина не заслуговує і не може спровокувати фізично хворобливого покарання. Важливо, щоб терапевт зосередився на вирішенні клієнта продовжувати жити, тому що багато
 7. дескриптивное ЕТИКА
  історичним аналізом моралі того чи іншого суспільства. Дескриптивная етика вивчає практикуються звичаї, вдачі, традиції того чи іншого
 8. Примірний план семінарського заняття Заняття 1. Специфіка соціальної реальності Питання для обговорення 1.
  Історичних альтернатив і проблема вибору шляхів розвитку суспільства. 7. Основні концепції соціального прогресу. Проблема критеріїв прогресу. 8. Організаційна та цивілізаційна парадигми в філософії історії. 9. Нелінійні інтерпретації історії. 10. Ідея «кінця історії» в класичної та сучасної філософії
 9. 1. Філософсько-методологічні проблеми економічних наук Питання для обговорення
  історичних наук Питання для обговорення 1. Наукова історіографія та філософія історії: проблема додатковості. 2. Поняття історичної реальності-Дилема монологізму і диалогизма в осягненні історичної реальності. 3. Специфіка історичного пізнання: до проблеми ролі «цінностей епохи» та соціальної ангажованості історика. 4. Варіативність розвитку суспільства і проблема
 10. ТЕМА 3. Великомасштабні членування ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ
  історичного процесу. Основні поняття: суспільно-економічна формація, базис, надбудова, суспільний уклад. Джерела та література: Філософія: Учеб. / Под ред. О.А. Мітрошенкова. М., 2002. Гол. 18. Гобозов І.А. Введення у філософію історії. М., 1999. Гол. 4. Барулин B.C. Соціальна філософія. М., 2002. Гол. 7. Гегель Г. Філософія історії. СПб., 1993. Введення. Гердер І.Г. Ідеї ??до філософії
 11. Маннгейм Карл (1893-1947)
  історичному просторі обумовлюють у всіх без винятку випадках «однобічність» і «хибність» їх точки зору, а звідси і відповідний характер пізнавальних «перспектив». Маннгейм розрізняв два поняття ідеології: партикулярна і тотальна. Перша - це ідеї і уявлення окремого індивіда щодо його суспільного становища, вона передбачає аналіз ідей «на чисто
 12. Тема 4. Морфологія мистецтва
  історично закономірний і системний характер існування сучасних видів мистецтва. Перш за все, з'ясуйте причини поділу мистецтв на види, розкрийте джерела їх різноманітності. Доведіть, що види мистецтв складають історично рухливу систему. Покажіть, які чинники впливають на розвиток даної системи. Необхідно також проаналізувати, як формувалися принципи класифікації видів
 13. ТЕМА 8. КАТЕГОРІЇ ПРОСТОРУ І ЧАСУ ЯК СПОСОБИ структурування СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
  історичного буття / / Питання філософії. 1979. № 12. Василенко І.А. Політичний час на рубежі культур / / Питання філософії. 1997. № 9. Флоренський П.А. Час і простір / / Соціологічні дослідження. 1988. № 1. Ільїн М.В. Хронополітіческое вимір: за межами повсякденності і історії / / Поліс. 1996. № 1. С.
 14. Ідея розвитку
  історичної та культурологічної думки тенденцій до індивідуалізації та локалізації всесвітньої історії. І хоча теорія Шпенглера вирішувала, в принципі, не ті проблеми, які ставилися наукою при подальшому вивченні та осмисленні локальних цивілізацій, - у багатьох областях він висловив ряд глибоких здогадів; сам представлений ним на суд європейської читаючої публіки опьтт цілісного розгляду
 15. ПРИБЛИЗНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
  історичному процесі. Соціальна мобільність. Громадський прогрес. Концепції народу і натовпу в сучасній соціальній філософії. Роль народних мас в історії. Роль особистості в історії. Роль класів у соціальному розвитку. Національні рухи і суспільний прогрес. Формаційний зріз історії. Сучасні підходи до аналізу формаційної парадигми. Цивілізаційний зріз історії. Сполучення
 16. ПЕРЕДМОВА
  історичних за своїм значенням кордону. По-первиж, світова війна вже не може бути засобом вирішення політичних проблем, і, по-друге, динамічна рівновага між суспільством і природою не може бути в історичній перспективі досягнуто на основі техніки і новітньої технології. Науково-технічна революція, що розгорнулася з другої половини поточного сторіччя, з усією настійністю
 17. Л. А. Колоцей, М. Я. Колоцей, М.В.Мартен, І. Д. Бєльська. Всесвітня історія новітнього часу: Навчальний посібник. Ч. 1 - 1917 - 1945 роки. - Гродно: ГрГУ, 2002. - 226 с., 2002
  аналіз вузлових програмних питань радянської історії та новітньої історії країн Європи, Азії та США. Історичний матеріал аналізується комплексно: розвиток економіки країн, їх внутрішньополітичного життя, міжнародного
 18. ТЕМА 5. ІСТОРІЯ XX СТОЛІТТЯ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОСОФІЇ РОСІЇ
  історичного регресу в соціальній філософії ХХ століття. Суспільний прогрес і його критерії. Основні поняття: історія, сенс історії. Джерела та література: Кемеров В.Є. Історія / / Нова філософська енциклопедія. М., 2001. Т. 2. Момджян К.Х. Введення в соціальну філософію. М., 1997. Розд. 2, гл. 3. Панарін А.С. Сенс історії / / Нова філософська енциклопедія. М., 2001. Т. 3. Івін А.А.
 19.  Тема 2. Характеристика конфлікту як соціального феномена
    аналізі конфлікту. Класифікація конфліктів і причини конфліктів. Причина та конфліктна ситуація. Типи конфліктних ситуацій. Динаміка конфлікту. Етапи і фази конфлікту. Тема 3. Теорії механізмів виникнення конфліктів Формул и конфлікту. Конфлікти типу А, Б, В. Залежність конфлікту від конфликтогенов. Закон ескалації конфліктів (формула А). Залежність конфлікту від конфліктної ситуації
 20.  / І.О.Змітровіч, Г.М.Крівощекій, М.Я. Колоцей та ін. Всесвітня історія новітнього часу: Учеб. посібник: У 2 ч. Ч. 2 - 1945 - початок XXI в. / І.О.Змітровіч, Г.М.Крівощекій, М.Я. Колоцей та ін / Відп. ред. Л. А.Колоцей. - Гродно: ГрГУ, 2002. - 207 с., 2002
    аналіз вузлових програмних питань радянської історії та новітньої історії країн Європи, Азії та США. Історичний матеріал аналізується комплексно: розвиток економіки країн, їх внутрішньополітичного життя, міжнародного