Головна

Головна

Історичні науки | Екологія і природокористування | Педагогіка | Соціологія | Религоведение | Філософія | Валеологія | Географія | Ділова мова | Культурологія | Контрольні роботи по праву | Курсові роботи по праву | Підручники з міжнародного права |
Всесвітня історія: Підручник для вузів / Під ред. -В84 Г.Б. Поляка, А.Н. Маркової. - М.: Культура і спорт, ЮНИТИ, 1997. - 496 с.
До читача
Автори підручника "Всесвітня історія"
Вступна глава
Первісна епоха
Глава 1. Первісна епоха людства
1.1. Варіанти періодизації найдавнішої історії
1.2. Перехід від привласнюючого господарства до виробничого
1.3. Розкладання первісно-общинного ладу
Стародавній світ
Глава 2 Історія держав Стародавнього Сходу
2.1. Епоха ранньої Древности (кінець IV - кінець П тис. до н.е.)
2.2. Епоха розквіту древніх держав (кінець П - кінець I тис. до н.е.)
2.3. Епоха пізньої Древности
Глава 3. Історія античних держав
3.1. Антична Греція (Ш тис. до н.е. - 30 р. до н.е.)
3.2. Античний Рим

(Vffl в. До н.е. - V ст. Н.е.)

4.1. Найдавніші поселення на території нашої країни
Глава 4Цівілізація Стародавньої Русі -
4.7 Східні слов'яни на порозі утворення держави (VI - IX ст.)
Середньовіччя
Глава 5. Становлення європейської цивілізації
5.1 Загальна характеристика

західноєвропейського

Середньовіччя (V - XVH ст.)

5.2. Раннє Середньовіччя (V - X ст.)
5.3. Класичне Середньовіччя (XI - XV ст.)
5.4. Пізніше Середньовіччя

(XVI - поч. XVO ст.)

Глава 6. Русь в епоху Середньовіччя
6.1 Київська Русь (IX - ХІ ст.)
6.2. Становлення цивілізації в Російських землях (XI - XV ст.)
6.3. Формування і піднесення Московської держави (ХШ - XV на)
Глава 7. Держави Сходу в Середні століття
7.1. Особливості розвитку країн Сходу в Середні століття
7.2. Індія (VB - ХУШ ст.)
7.3. Китай (Ш - XVD ст.)
7.4. Японія (Ш - XIX ст.)
7.5. Арабський халіфат (V - XI ст. Н.е.)
Новий час
Глава 8. Європа: перехід до Нового часу
8.1. Наслідки Великих географічних відкриттів
8.2. Нідерланди
8.4. Франція
8.5. Німеччина
Глава 9. Росія в XVI-XVII століттях
9.1. Росія в XVI столітті
9.2. XVII століття в історії Росії
Глава 10. Європа

в XVIII столітті

10.1. Ранні буржуазні держави

і освічений абсолютизм

в Європі

10.2 Велика французька революція
10.3. Економічний розвиток

країн Європи в XV11I в.

Глава 11. Росія

в XVIII столітті

11.1. Росія за Петра I
11.2 Соціально-економічний

розвиток Росії в другій

половині XVIII в.

11.3. Освічений абсолютизм в Росії
Глава 12. Зовнішня політика країн Європи в xviii столітті
12.1 Міжнародні відносини в Європі
12.2. Колоніальна система європейських держав
12.3. Війна за незалежність

в англійських колоніях

Північної Америки

Глава 13. Провідні країни світу в XIX столітті
13.1. Міжнародні відносини

і революційний рух в Європі

в XIX столітті

13.2. Буржуазні революції

в Латинській Америці, США,

Японії

13.3. Формування індустріальної цивілізації
Глава 14. Росія в ХІХ столітті
14.1. Політичне

та соціально-економічний

розвиток Росії

на початку XIX в.

14.2. Росія епохи Миколи I
14.3. Росія в другій половині XIX в.
Новітній час
Частина I Всесвітньо-історичний процес і хх століття
Глава 15. Світові війни

XX століття. Причини

і наслідки

15.1 Перша світова війна
15.2. Зародження фашизму.

Світ напередодні Другої світової війни

15.3. Друга світова війна
Глава 16. Найбільші

економічні кризи.

Феномен державно

монополістичної

економіки

16.1. Економічні кризи першої половини XX в.
16.2. Економічні кризи другої половини XX в.
Глава 17. Крах колоніальної системи. Країни, що розвиваються і їх роль у міжнародному розвитку
Глава 18Етапи розвитку світової системи соціалізму
18.1. Утворення світової системи соціалізму
18.2 Етапи розвитку світової системи соціалізму
18.3. Розпад світової системи соціалізму
Глава 19.Третья науково-технічна революція. Постіндустріальна

цивілізація

19.1. Етапи сучасної НТР
19.2 Перехід до постіндустріальної цивілізації
Глава 20. Основні тенденції

світового розвитку

на сучасному етапі

20.1. Інтернаціоналізація економіки
20.2 Три світових центру капіталізму
20.3. Глобальні проблеми сучасності
Частина II. Росія в хх столітті
Глава 21. Росія в першій половині хх століття
21.1. Революції в Росії початку XX в.
21.2. Основні етапи розвитку

країни Рад у довоєнний період

(X. 1917 р. - VI. 1941 р.).

21.3. Велика Вітчизняна війна (1941-1945 гг.)
Глава 22. Росія в другій половині XX століття
22.1. Післявоєнне відновлення народного господарства. Розвиток економіки СРСР в 50-60-і рр..
22.2. Соціально-економічні

та політичні причини,

ускладнили вихід країни

на нові рубежі

22.3 . Розпад СРСР.

Посткомуністична Росія.

Труднощі переходу до ринкової

економіці
Релевантна наукова інформація

Всесвітня історія: Підручник для вузів

 1. Історичні науки
 2. Всесвітня історія: Підручник для вузів / Под ред. -В84 Г.Б. Поляка, А.Н. Маркової. - М.: Культура і спорт, ЮНИТИ, 1997. - 496 с. - Історичні науки
 3. До читача - Історичні науки
 4. Автори підручника Всесвітня історія - Історичні науки
 5. Вступна глава - Історичні науки
 6. 1.1. Варіанти періодизації найдавнішої історії - Історичні науки
 7. 1.2. Перехід від привласнюючого господарства до виробничого - Історичні науки
 8. 1.3. Розкладання первісно-общинного ладу - Історичні науки
 9. Глава 2 Історія держав Стародавнього Сходу - Історичні науки
 10. 2.1. Епоха ранньої Древности (кінець IV - кінець П тис. до н.е.) - Історичні науки
 11. 2.2. Епоха розквіту древніх держав (кінець П - кінець I тис. до н.е.) - Історичні науки
 12. 2.3. Епоха пізньої Древности - Історичні науки
 13. Глава 3. Історія античних держав - Історичні науки
 14. 3.1. Антична Греція (Ш тис. до н.е. - 30 р. до н.е.) - Історичні науки
 15. 3.2. Античний Рим (Vffl в. До н.е. - V ст. Н.е.) - Історичні науки
 16. 4.1. Найдавніші поселення на території нашої країни - Історичні науки
 17. 4.7 Східні слов'яни на порозі утворення держави (VI - IX ст.) - Історичні науки
 18. Глава 5. Становлення європейської цивілізації - Історичні науки
 19. 5.1 Загальна характеристика західноєвропейського Середньовіччя (V - XVH ст.) - Історичні науки