Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПраво інтелектуальної власності → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П.. Право інтелектуальної власності в Російській Федерації: Учеб. - 2-е вид., Герераб. н доп. - М.: ТОВ «ТК Велбн». - 752 с., 2003 - перейти до змісту підручника

(4) Інтерв'ю, дискусії, листи до редакції.

Під інтерв'ю розуміється зустріч, в процесі якої письменник, репортер або коментатор отримує від співрозмовника інформацію для опублікування. Однак значення інтерв'ю не в простому з'ясуванні відомостей, для одержання яких є інші джерела інформації, а в живому спілкуванні з людьми, що дозволяє дізнатися їх думки, оцінки тих чи інших подій, причини вчинків і т. п. Крім того, інтерв'ю має відображати індивідуальні, неповторні риси героїв, їх характери, особливості поведінки та т.д.137. Усього цього можна досягти лише в тому випадку, якщо інтерв'ю є результатом творчої діяльності і не зводиться до простого механічному відтворення відповідей на довільно складені питання. Зрозуміло, інтерв'юер повинен максимально точно доводити до читачів, глядачів, слухачів відповіді і судження співрозмовника. Зокрема, купюри і монтаж допускаються лише за згодою інтерв'юйованого та за умови, що вони не спотворюють основних висловлених думок. Однак інтерв'ю стає охоронюваним законом твором, якщо воно набуває оригінальну форму завдяки ретельно продуманій композиції і своєму індивідуальному стилю.

Питання про авторство на інтерв'ю представляє відому складність і не припускає однозначної відповіді. Відповідаючи на нього, надолужити зважити, який внесок внесений інтерв'юйованим і інтерв'юю у створення даного літературного твору. Роль журналіста полягає насамперед у підборі, послідовності і формулюванні питань. Нерідко журналіст не тільки запитує, а й сам щось стверджує, задаючи тон всьому інтерв'ю і направляючи інтерв'юйованого на розвиток певної думки або її оспорювання. Крім того, нерідко завданням журналіста є додання відповідям співрозмовника належної літературної форми, звільнення відповідей від непотрібного баласту і т. п. У всіх цих випадках журналіст вносить творчий внесок у створення інтерв'ю, що дає йому підставу претендувати, принаймні, на співавторство. Якщо ж журналіст лише відтворює висловлювання інтерв'юйованого і не грає в інтерв'ю ніякої активної ролі, він авторських прав на інтерв'ю не набуває.

Що стосується інтерв'юйованого, то йому належать зміст і форма відповідей, які можуть бути або оригінальними, або банальними, або чисто інформаційними.

Тому якщо беруть інтерв'ю лише обмежується відповідями на питання, які ставить йому інтерв'юер, і не грає в інтерв'ю активної ролі, його внесок не носить творчого характеру і тому не може служити підставою для претензій на авторство. У цьому випадку беруть інтерв'ю має право лише вимагати, щоб її відповіді не були спотворені при опублікуванні, і може розраховувати на одноразову винагороду за дане їм інтерв'ю, якщо цим було обумовлено його згоду на нього. Навпаки, якщо беруть інтерв'ю вніс творчий внесок у створення інтерв'ю, який може виражатися як у спільній з журналістом роботі над композицією інтерв'ю, так і в оригінальній формулюванні відповідей, то є всі підстави для визнання його співавтором даного літературного твору. У відповідності зі сформованою практикою таке співавторство оформляється підписом журналіста і візою інтерв'юйованого.

Аналогічним чином вирішується, в принципі, і питання про авторство на такий особливий вид літературних творів, як дискусія. Зауважимо лише, що в даному випадку, коли у формі живої бесіди обговорюється запропонована журналістом проблема, творчий внесок жур-наліста, як правило, ще вагоміше. Його авторство в дискусії, хоча б він і не брав у ній прямо вираженого участі, полягає в 'організації подачі матеріалу, тобто в ініціативі та визначенні задуму дискусії, надання їй оригінальної форми і спрямованості. Тому найчастіше одноосібним автором дискусії визнається організував і оформив її журналіст. Однак не виключені випадки, коли дискусія виступає як вид співавторства журналіста з учасниками дискусії, якщо вклад останніх носить виражений творчий характер.

Своєрідним правовим режимом володіє такий вид літературних творів, як листи до редакції. На відміну від листів приватного характеру, які, як зазначалося, не призначені для опублікування, листи, направлені в редакції газет і журналів, можуть бути останніми опубліковані, за винятком випадків, коли в листах міститься пряма заборона на публікацію. Хоча дане питання прямо законодавством довгий час не було врегульоване, практика виходила з того, що сам факт направлення листа саме в друкований орган пов'язаний з можливістю, а в більшості випадків і наміром його опублікування.

В даний час він прямо вирішене в ст. 42 Закону РРФСР * Про засоби масової інформації »від 27 грудня 1991 р.:« Лист, адресований до редакції, може бути використаний у повідомленнях і матеріалах даного засобу масової інформації, якщо при зтом не спотворюється зміст листа і не порушуються положення цього Закону ». Лист до редакції завжди має автора, незалежно від того, вказав він своє ім'я, підписався чи псевдонімом або надіслав лист без підпису. Безумовно, воно є об'єктом авторського права, оскільки вимагає творчого внеску для його складання. У ньому особливе значення мають авторська позиція, авторська розповідь, авторський роздум, коментарі, оцінка фактів - все тут синтезовано, включаючи і своєрідність літературно-стилі-стических засобів1.

Однак не можна скидати з рахунків і те, що листи до редакції, як правило, твори непрофесійні Вони моїут містити вельми цікавий матеріал, який подано, однак, в неприйнятною або банальної формі. Тому в більшості випадків перед опублікуванням відібрані листи піддаються редакторської обробці. При цьому редакція відповідно до вимог Закону РРФСР «Про засоби масової інформації» зобов'язана не порушувати авторські права укладачів листів. Зокрема, автор листа або інша особа, що володіє правами на твір, може особливо обумовити умови і характер використання надісланого до редакції листи, наприклад, заборонити вносити в текст будь додавання,

Чортків ВЛ. Авторське право в періодичній пресі. М "1989. С. 25.

Робити купюри, виправлення і т. п. Якщо такого роду застережень автор надісланого матеріалу не зробив, редакція може без узгодження з ним допрацьовувати матеріал, не спотворюючи, однак, його сенсу. Тому якщо після редакційної обробки редакцію виникають які-небудь сумніви, щоб уникнути можливого конфлікту з автором доцільно ознайомити його з кінцевим варіантом листи і заручитися письмовою згодою автора на його опублікування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " (4) Інтерв'ю, дискусії, листи до редакції. "
 1. Текст Закону Російської Федерації «Про авторське право і суміжні права» (чинна редакція)
  редакція з урахуванням змін, внесених Законом від 20 липня 2004 р. № 72 -ФЗ (опублікований в Зборах законодавства Російської Федерації 26 липня 2004 року № 30, ст. 3090 і в «Російській газеті» 28 липня 2004 року набув чинності з дати опублікування). Зміни, передбачені Федеральним законом від 20 липня 2004 р. № 72-ФЗ, набули чинності з 26 липня 2004 р. (дня офіційного
 2. Хабермас Юрген (р. 1929)
  дискусій «нейтралізувати» суперечності в суспільстві і встановити «вільні від примусу», неспотворені комунікації в рамках «соціальної злагоди»; з цим пов'язано звернення Хабермаса до освітянських ідеалам емансипації, рівності, вільно коммуніцірующіх літературної громадськості. У руслі загального інтересу Хабермаса до проблемам соціального та морального взаємодії, взаєморозуміння
 3. 11.3 Генріх Попітц: техніка, праця та подання робочого про суспільство
  інтерв'ю. Ключовими аспектами першого дослідження стали: кооперація праці як соціальний феномен виробничого процесу, два способи кооперації - бригадна і структурна; два типи трудових ситуацій робітника - праця за допомогою машини і праця біля машини, структура робочого часу для кожного типу; специфічні вимоги до продуктивності бригадної та структурної кооперації і до
 4. ЦИНІЗМ
  дискусії філософів) - моральна якість, що характеризує презирливе ставлення до культури суспільства, до його духовних, і особливо моральним, цінностям. Школа циніків (кініків) заснована філософом Антисфеном в IV ст. до н. е.. Найбільш оскаженілий цинізм виявляється в реакційних формах таких як: фашизм, расизм, нацизм, шовінізм і
 5. 4. 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
  інтерв'ю, спостереження, а також використання статистики і документів. Експеримент. Ситуація експерименту дозволяє в спеціально контрольованих умовах вивчати вплив досліджуваної змінної в експериментальній групі. Для з'ясування впливу проводиться замір до і після експерименту в певних ситуаціях як в експериментальної, так і в контрольній групах. При складанні
 6. Заняття 12.3. Ділова гра «Конфлікт на промисловому підприємстві» 1171
  дискусія про шляхи і методи реконструкції підприємства. 1. Генеральний директор відкриває збори і в загальних рисах доповідає про сформовану ситуацію. 2. Технічний директор говорить про необхідність впровадження прогресивної технології, пропонує свої варіанти реконструкції підприємства. 3. Менеджер з фінансів пропонує можливі вариа нти залучення додаткового
 7. Режими взаємодії між користувачами
  листами, що містять різнотипні інформацію. При цьому забезпечується ряд допоміжних функцій. Так, користувач повідомляється про доставку свого листа адресату і про його прочитанні, він може передавати лист декільком адресатам, задаючи порядок пересилання, вести тематичні папки (архіви). Більш формалізованим інструментом спілкування користувачів є система електронного
 8. Хейлі Д.. Еволюція психотерапії: Том 2. "Осінь патріархів": психоаналитически орієнтована і когнітивно-біхевіораль-ная терапія / Пер. з англ. - М.: Незалежна фірма "Клас". - 416 с. - (Бібліотека психології та психотерапії)., 1999

 9. Основна література:
  редакцією М.Т. Іовчука, Т.І. Ойзермана, І.Я. Щипанова. Вид. - 3-е. М.: Думка, 1975. с - 798 с. Майоров Г.Г. Формування середньовічної філософії. - М., 1979. Рассел Б. Історія західної філософії в 2-х тт. М., 1994. Реалі Дж., Антисери Д. Західна філософія від витоків до наших днів. Т.1. - М., 1996. Філософія. Навчальний посібник / За редакцією В.І. Лавриненко. - М., 1996. Шаповалов В.Ф. основи
 10. Зразкові плани семінарських заняття Заняття 1. Основні форми організації наукової діяльності Питання для обговорення 1.
  Дискусій Фундаментальні та прикладні теоретичні дослідження: проблема статусу і пріоритету у сучасному науковому пізнанні. Наука і освіта. Університет як науковий центр. Соціальна мобільність і зміна статусу вченого в сучасному суспільстві. Основна література Мертон Р. Амбівалентність вченого. М., 1965. Прайс Д. Мала наука, велика наука / / Наука про науку. М., 1968.
 11. Ерккі Калев Асп. Введення в соціологію, 256 c., 2000
  дискусіях, у спільних дослідженнях, що сприяє знайомству з готівковим досвідом, парадигмами, методами, що існують в сучасній соціології. Однією з найважливіших сторін нашого спілкування з соціологами різних країн є модернізація навчальних планів і програм, тобто зміна змістовної сторони навчання студентів, наближення його до світового
 12. Завдання "Довідки"
  листам Про надходження листів (по організаціям, автор) за період в (структурний підрозділ органу) Про надходження листів в (організація - автор) за (період) до органу в цілому Про надходження листів в (структурний підрозділ органу) за період 2 . Зведення по розглянутих питань Про рух запитань, які надійшли до органу в цілому за перше (друге) половину місяця року Про рух питань,
 13. Загальні положення
  листом Державної податкової адміністрації України «Про окремі питання щодо застосування Закону України« Про патентування деяких видів підприємницької діяльності »від 26.07.96 р. № 11-411/10-5076, встановлення будь-яких податкових пільг з придбання торгового патенту, у тому числі підприємствам з іноземними інвестиціями, Законом України «Про патентування деяких видів
 14. Література
  інтерв'ю: уч. -Метод, посібник. М., 1993. Бочкарьова В.І. Становлення соціології в Росії, основні напрямки її розвитку / / Соціально-політичний журнал. 1993. № 4. Буданцев Ю.Л. Системність у вивченні масових інформаційних процесів. М., 1986. Бурдьє П. Опозиція сучасної соціології / / Соціологічні дослідження. 1996. № 5. С. 36-49. Бутенко І.А. Анкетне опитування як спілкування соціолога з
 15.  Зразкові плани семінарських заняття Заняття 1. Наука і соціальні цінності
    дискусій 1. Наука і цінності техногенної цивілізації. 2. Традиційність науки і види наукових традици fr. Основна література Наука в системі соціальних цінностей. М., 1995. Наука та її місце в культурі. Новосибірськ. ^ 990. Наука та цінності. Новосибірськ, 1987. Стьопін B.C. Наукове пізнання і цінності техногенної цивілізації / / Питання філософії. 1989. № 10.
 16.  ЗМІ і «масова культура»
    інтерв'ю) на всіх телеканалах з великими і малими «зірками». В даний час штучно провокується інтерес увійшов і закріпився в свідомості значної частини людей. Їх «посадили на голку». Вони тепер потребують продукції «зоряної» масової культури, як в наркотику. Доктрина інформаційної безпеки РФ вимагає рішучого усунення слабкостей в нашій пропаганді, в результаті
 17.  Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
    листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцем проживання такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця; копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; документ, що підтверджує внесення
 18.  ДОПОВНЕННЯ
    листи до М. П. Погодіну / / Руська бесіда. М., 1856. Т. 3 Він. Відповідні листи М. П. Погодіну / / Там же. 1857. Т. 2. У «Читаннях в Історичному товаристві Нестора Літописця» (Київ, 1884. Т. 2) поміщений звіт про прочитане в 1883 р. в суспільстві А. І. Соболевським доповіді «Як говорили в Києві в XIV-XV ст.» І дебати, в яких проти Соболевського виступали В. Б. Антонович та ряд інших представників
 19.  Всесвітня конвенція з авторського права
    редакції 1952 і 1971 рр..), так само як і Бернська конвенція, передбачає надання охорони на основі принципу національного режиму, але при цьому: - не вимагає такого високого рівня охорони авторських прав, як Бернська конвенція; - допускає можливість встановлення формальностей при наданні охорони (проставлення знака охорони авторських прав); - обмежується охороною тільки тих