Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаІсторіяВійськова історія → 
Наступна »
Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС .. ІСТОРІЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ в СРСР. 1917/1922, 1968 - перейти до змісту підручника

ВІД Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС.

На Інститут марксизму-ленінізму покладено завершення видання «Історії громадянської війни в СРСР». В даний час Інститутом підготовлено три чергових томи.

У даному, 3-м, томі розглядається боротьба тру-дящихся Радянської Росії проти інтервентів і білогвардійців в період з листопада 1917 по березень 1919 року.

В 4-му томі висвітлюється розгром армій Колчака і Денікіна - головних ставлеників об'єднаних сил міжнародної і внутрішньої контрреволюції в 1919 році.

У 5-му (останньому) томі розглядається боротьба робітників і селян Радянської країни проти вторглися військ буржуазно-поміщицької Польщі і армії Врангеля, а також ліквідація останніх осередків контрреволюції в Закавказзі, Середній Азії і на Далекому Сході (1920-1922 рр.)..

Інститут висловлює глибоку вдячність усім установам, організаціям і окремим особам, які прийняли участь в обговоренні та рецензуванні томи, а також учасникам громадянської війни, що надіслали свої спогади.

Ніколи не переможуть того народу, в якому робітники і селяни в більшості своїй дізналися, відчули і побачили, що вони відстоюють свою9 Радянську владу - владу трудящіхся9 що відстоюють ту справу, перемога якого їм і їх дітям забезпечить можливість користуватися всіма благами культури, усіма створіннями людської праці.

В. І. ЛЕНІН.

В. І. ЛЕНІН (ФотоЛ

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ВІД Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС."
 1. Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС .. ІСТОРІЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ в СРСР. 1917/1922, 1968

 2. Класики марксизму-ленінізму про Канте
  природи. - В кн.: К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч. Изд. 2-е. Т. 20, с. 343, 350 , 351, 353, 354, 368, 370 - ^ 393, 395, 408-410, 423, 425, 426, 510, 520, 523, 540, 554, 556, 557, 593. Енгельс Ф. Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії. - В кн.: К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч. Изд. 2-е. Т. 21, с. 275, 284-285, 287, 289, 298. Ленін В. І. Конспект книги Гегеля «Лекції з історії філософії».
 3. Карл Каутський (1854-1938)
  марксизмі помилковими вульгарно-біологічними поглядами, перекручуються марксизм. Карл Каутський намагався поєднати ідеї соціального дарвінізму з марксизмом. За словами Каутського, етика марксизму - це пряме продовження дарвінізму: Чарльз Дарвін дав пояснення походженню моральності, а Маркс дав пояснення морального ідеалу. В основі моралі Каутського лежать соціальні інстинкти людини:
 4. ЛЕКЦІЯ 5. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ І МАРКСИЗМ.
  ЛЕКЦІЯ 5. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ І
 5. Шановні читачі! Шановні автори!
  інститутів та навчальних закладів. Ми пропонуємо авторам свої послуги на вигідних економічних умовах. При цьому ми беремо на себе всю роботу з підготовки видання - від набору, редагування і верстки до тиражування і розповсюдження. Серед вийшли і готуються до видання книг ми пропонуємо Вам наступні: Серія «Розмірковуючи про марксизм »Каутський К. Етика і матеріалістичне розуміння історії.
 6. Етичні погляди марксистів-соціалістів:
  марксизму» (1896), «Про так званих релігійних шуканнях в Росії» ( 1915), «Н. Г. Чернишевський». Володимир Ілліч Ленін (Ульянов) (1870-1924) - теоретик марксизму, основоположник його нового етапу ленінізму, вождь Комуністичної партії і міжнародного комуністичного руху, засновник Радянської держави. Ленін розробив проблему дисципліни праці в умовах соціалістичного суспільства,
 7. ПЕРЕДМОВА
  інституту міжнародних відносин у складі: завідувача кафедри, доктора економічних наук професора М. М. Любимова, кандидата економічних наук доцента А. Б. Фрумкіна, кандидатів економічних наук С. М. Меньшикова і Е. П. Плетньова. Авторський колектив поставив своїм завданням проаналізувати СУТНІСТЬ, роль і значення сучасних міжнародних економічних відносин на основі
 8. 5. ГРОМАДСЬКЕ БУТТЯ - МАТЕРІАЛЬНА ЖИТТЯ ТОВАРИСТВА
  марксизм або введення в ревізіонізм (з приводу однієї книжки Анрі Лефевра). В сб.: «Проти сучасного ревізіонізму». І. Л., 1958, стор 97. 48 H.Fil stein . Studfa Filozoficzne, № 6 (9), 1958, str. 121. '154 риальной основи людського суспільства в поняття матерії 49. Найважливішою відмінністю марксистської філософії від всіх попередніх систем є те, що діалек-
 9. ВИЩЕ КЕРІВНИЦТВО РАДЯНСЬКОЇ РОСІЇ-СРСР (1917-1991)
  Лідер РСДРП (б)-РКП (б) В. І. Ленін до січня 1924 Генеральні (у 1953-67 Перші) секретарі Центрального Комітету РКП (б), ВКП (б) - КПРС И.В.Сталин (з 1922) Н. С. Хрущов (вересень 1953 - жовтень 1964) Л. І. Брежнєв (жовтень 1964 - листопад 1982) Ю. В. Андропов (листопад 1982 - лютий 1984) К. У. Черненко (лютий 1984 - березень 1985) М. С. Горбачов (березень 1985 - серпень 1991) Заступник
 10. Мати Росія
  марксизму-ленінізму і сталінізму. Аж ніяк не випадково те, що в XX столітті Радянський Союз став саме тим, чим став. Говорячи про історію, Мамардашвілі вважає, що ще в XVI столітті, в епоху Івана Грозного, відбулася заміна історичного мислення тим, що він іменує антропоморфним мисленням; це характерна риса всіх тоталітарних держав. На його переконання, Іван Грозний зруйнував російське
 11. Глава II НА УКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
  Глава II НА УКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ
 12. Введення
  марксизму-ленінізму-сталінізму "), втім, розходяться з усім іншим змістом рукописи. Якщо у Кожева і були на той час будь-які ілюзії з приводу коїлося в СРСР у ті роки (хоча, за словами ряду знали його в той час осіб, таких у нього не було), саме на 30-ті роки припадають порівняння Сталіна з Наполеоном і навіть заяви Кожева про себе самого як про "сталіністів" Останні
 13. Як стати героєм
  марксизму (більшовизму) ", якого відрізняли невичерпна енергія, глибока любов до справи, геройська непохитність і апостольське обдарування, Джугашвілі продовжував:" Тільки в рядах пролетаріату зустрічаються такі люди, як Телія, тільки пролетаріат народжує таких героїв, як Телія, і той же пролетаріат постарається помститися проклятому строю, жертвою якого впав наш товариш - робочий Г. Телія "39. Він
 14. Роботи про Канте, видані після жовтня 1917 р.
  марксизму. Вид. 2-е. М., 1940, с. 54-72. Анучин В. А. Кілька слів про вплив філософії Іммануїла Канта на географію. - «Географія і господарство», 1958. Збірник 2, с. 57-61. Асмус В. Ф. Діалектика і антиномії Канта. - «Вісник Комуністичної академії», 1928, № 29 (5), с. 107 - 164. Асмус В. Ф. Діалектика Канта. М., Изд-во комун, акад., 1929. 162 с. Те ж. Вид. 2-е. М., 1930. 170 с. Асмус
 15. Конфлікт з Леніним На шляху до зіткнення
  марксизму, який у свою чергу був, по суті, наднаціональним і передбачав остаточне злиття всіх націй в спільність вищого рівня. Той факт, що ленінізм ніс на собі певний російська відбиток (завдяки місцю свого виникнення), не викликав у них марнославства. А Сталін на відміну від них пишався російським корінням ленінізму так само, як який-небудь патріотично