Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаДержавне та муніципальне управління → 
« Попередня Наступна »
Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Інформаційне забезпечення системи

Зведений перелік інформаційних даних є базовою основою формування функціонально повної структури інформаційного забезпечення (ІС) ІТТ ( рис. 16). Директивне інформаційне забезпечення, як зазначалось раніше, визначалося Замовником системи на основі аналізу інформаційних потреб користувачів, а зовнішнє експлуатаційне і внутрішнє (технологічне) інформаційне забезпечення створювалося розробниками системи. Управління поставками запасний інформації, що зберігається в розподілений-них базах даних, мало на увазі реалізацію процедур "попит-поставка" інформації за критеріями мінімізації витрат на її зберігання та передачу по каналах зв'язку між ланками системи.

Функціонально повна структура ІО багатофазних систем повинна формуватися на принципі агрегування (логічному об'єднанні) інформаційних даних і засобів, необхідних для реалізації функцій систем в цілому, у трьох розрізах: користувальному, експлуатаційному і технологічному.

На рис. 17-19 наведені типові розрізи агрегування ІО багатофазних систем з урахуванням їх фаз функціонування, реалізованих зазначених комплексів операцій, складу керуючих і керованих ланок системи та її центрів обробки даних (ЦОД).

На рис. 20 дається зведена схема агрегованого синтезу інформаційного забезпечення многофазной системи.

Для підтримки інформаційного забезпечення ІТТ в актуальному стані була розроблена автоматизована технологія його ведення, як невід'ємна технологічна компонента системи.

Слід зазначити, що створення ІТТ супроводжувалося впровадженням пооперационной технології розробки комплексних та інформаційно-розрахункових завдань, що включала етапи постановки, узгодження завдань між користувачами, Замовником та розробниками, процеси та процедури їх налагодження на контрольному інформаційному забезпеченні, випробувань і введення в експлуатацію на реальних інформаційних даних.

У 80-ті роки експлуатуючої ІТТ організацією був накопичений значний досвід масового впровадження нових прикладних інформаційно-розрахункових завдань, у тому числі для вироблення рекомендацій і варіантів рішень, пов'язаних з управлінням народним господарством країни. При цьому їх інформаційне забезпечення було істотно розширено порівняно з початковою редакцією Зведеного переліку інформаційних даних. Введення завдань у експлуатовану ІТТ здійснювався без корінної переробки її базового програмного, інформаційного та технологічного забезпечення, забезпечуючи інформаційну взаємодію її користувачів з абонентами в реальному масштабі часу. ІО

керованих об'єктів

ІО ЦОД

Общесистемное ІО

ио

керуючих об'єктів - ДІО системи ВІО системи

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Інформаційне забезпечення системи"
 1. Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000

 2. ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  інформаційна система АП - абонентський пункт АПК - апаратно-програмний комплекс АРМ - автоматизоване робоче місце АРМ АБ - АРМ адміністратора безпеки АРМ PKC - АРМ розбору конфліктних ситуацій АС - автоматизована система АСІО - автоматизована система інформаційного обміну АСПГ - автоматизована система проведення голосування АСПР - автоматизована
 3. 3.4. Основні напрямки та заходи щодо захисту електронної інформації
  інформаційної безпеки в загальнодержавних інформаційних і телекомунікаційних системах є: інформаційні ресурси, що містять відомості, віднесені до державної таємниці, та конфіденційну інформацію; засоби і системи інформатизації (засоби обчислювальної техніки , інформаційно-обчислювальні комплекси, мережі та системи), програмні засоби (операційні
 4. Доктрина інформаційної безпеки РФ про стан і вдосконаленні правових відносин в інформаційній сфері
  інформаційної безпеки, методи та засоби захисту життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави в інформаційній сфері. Доктрина вказує на наявність ряду недоліків, пов'язаних з суперечливістю і нерозвиненістю правового регулювання відносин в інформаційній сфері та призводять до серйозних негативних наслідків у справі забезпечення інформаційної безпеки. Вони
 5. Правовий режим информационночіналитической і документаційною діяльності
  інформаційних даних, отриманих за результатами інформаційно-аналітичних досліджень, несуть юридичні та фізичні особи, що підготували ці дані, матеріали, рекомендації та варіанти рішень. Проведення інформаційно -аналітичних досліджень не повинно вести до порушення державної, комерційної, службової та особистої таємниці. Інформаційно-аналітичні дослідження, що проводяться
 6. 3.3. Інформаційне забезпечення Державної Думи
  інформаційне та технологічне забезпечення діяльності. А це завдання вирішується в рамках створення і функціонування розвинутої інформаційної системи, яка має відповідної інформаційної, програмно-технічної, комунікаційної, технологічної та організаційної базою. Основна мета цієї системи - формування впорядкованої інформаційної середовища, що забезпечує ефективну роботу
 7. ВСТУП
  інформаційної сфери. Перетворюючись на системоутворюючий фактор життя суспільства, вона все більш активно впливає на стан політичної, економічної, оборонної, особистої, майнової та інших складових безпеки. Співпраця і суперництво держав і організацій з традиційної матеріальної сфери все більш виразно зміщуються в інформаційну область. Росія стоїть перед
 8. 4.6. Система інформаційної безпеки ІТКМ
  інформаційна безпека ", слід сказати, що це таке якість інформаційних систем, при якому ризик відповідних загроз зменшується до прийнятного рівня шляхом застосування необхідних заходів. Вона базується на архітектурі системи безпеки, яка повністю визначає вимоги, правила і реалізацію спільної системи безпеки в ІТКМ. Проблема захисту інформації повинна
 9. 2.3. Місце інформаційної безпеки в системі національної безпеки Росії
  інформаційна безпека стає життєво необхідною умовою забезпечення інтересів людини, суспільства і держави і найважливішим, стрижневим, ланкою всієї системи національної безпеки країни. Доктрина розглядає всю роботу в інформаційній сфері на основі і в інтересах Концепції національної безпеки РФ. Доктрина виділяє чотири основні складові національних
 10. Життєвий цикл інформаційного забезпечення державного управління
  інформаційного забезпечення державного управління повинна охоплювати весь його життєвий цикл: "проектування - створення - експлуатація - заміна". Останній етап заміни характеризується процесами підтримання його в актуальному стані. Можливі стратегії заміни систем за критерієм інтегральних експлуатаційних витрат або за принципом переоцінки. Система прав, обов'язків і відповідальності